Zaproszenie na wystawę

W 2017 roku przypada 400. rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie 25 stycznia 1617 r., w święto Nawrócenia św. Pawła apostoła, Wincenty wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej i to wydarzenie stanęło u podstaw wszystkich dzieł, jakie zrodziły się z duchowości Założyciela księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Jako duchowi synowie św. Wincentego a Paulo pragniemy, aby nadchodzący rok był szczególnym czasem dziękczynienia za osobę i dzieło naszego założyciela, jak również za 400 lat działalności księży misjonarzy w służbie ubogim.
Jedną z form świętowania Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu św. Wincentego a Paulo będzie okolicznościowa wystawa pt. Realizacja powołania w Rodzinie Wincentyńskiej. Pragniemy poprzez nią przybliżyć różnorodną działalność Rodziny Wincentyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem posługi Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. (więcej…)

Wystawa „Naszej Przeszłości”

fotomain42Zapraszamy na wystawę w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie „Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat „Naszej Przeszłości” (1946-2016)”. Wystawa będzie czynna w dniach 23.10 – 4.12.2016 r. W poniedziałki, wtorki i środy w godz. 14.00 – 17.00. W niedzielę w godz. 15.00 do 17.00. Głównym zadaniem zorganizowanej wystawy jest przybliżenie tematyki artykułów publikowanych w latach 1946 – 2016 na łamach periodyku naukowego „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”. Wystawa składa się z następujących działów:

  • Życie i działalność ks. Alfonsa Schletza CM
  • Zasoby Archiwum „Naszej Przeszłości”
  • Historia Kościoła w średniowieczu
  • Życie i działalność biskupów polskich
  • Dzieje diecezji
  • Historia zakonów i zgromadzeń

(więcej…)

Konferencja naukowa „Naszej Przeszłości”

fotomain37Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy i Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową „Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat „Naszej Przeszłości” (1946-2016)” w dniu 22 października 2016. Konferencji towarzyszy wystawa prezentowana w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Wejście przez furtę seminaryjną ul. Stradomska 4. Rozpoczęcie od mszy św. o godz. 9.00 koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa prof. dra hab. Jana Kopca, ordynariusza diecezji gliwickiej w kościele Nawrócenia św. Pawła w Krakowie. Po mszy św. w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa którą będzie prowadził ks. dr Paweł Holc CM Rektor ITKM. (więcej…)

Historia zapisana w drukach ulotnych

Fotomain20Druki ulotne i okolicznościowe mają długą historię. Poszerzają wiedzę o życiu publicznym, pozwalają lepiej poznać oraz interpretować dawną kulturę typograficzną, a dzięki temu i kulturę.

Wystawa w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy ukazuje wybrane druki ulotne z bogatej kolekcji wchodzącej w skład księgozbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Są one kapitalnym odzwierciedleniem ducha epoki i odnoszą się do najróżniejszych dziedzin życia społeczno – politycznego 2 poł. XVIII w. i 1 poł. XIX w. Dzięki prezentowanym drukom ulotnym zwiedzający będą mieli niepowtarzalną okazję poczuć klimat tamtych czasów.

Wernisaż odbędzie 2 czerwca o godz. 15.00 w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy.

Wystawa dla zwiedzających będzie dostępna od 5 do 29 czerwca 2016 roku w następujących godzinach: w poniedziałki, wtorki i środy od 14.00 do 17.00. Natomiast w niedziele od 15.00 do 17.00.

Wystawa „Liturgia wczoraj i dziś”

W grudniu 2013 roku mija 50 lat od uchwalenia soborowej Konstytucji o Liturgii, która rozpoczęła jej reformę i wszechstronną odnowę w Kościele Rzymskokatolickim. Z tej okazji w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy odbędzie czwarte międzynarodowe spotkanie naukowców zajmujących się badaniem źródeł liturgicznych poświęcone zjawisku REFORMY LITURGII w Kościele Zachodnim i w Kościołach Wschodnich. Przedstawiciele tych Kościołów będą zastanawiać się nad odpowiedzią Czy i w jakim stopniu reformy liturgii różnych obrządków podejmowane na przestrzeni dziejów były (są) powrotem do źródeł? Podczas obrad sympozjum 24 października 2013 o godz. 11.00 nastąpi otwarcie wystawy pt. Liturgia wczoraj i dziś.
Wystawa ma celu ukazanie zbiorów liturgicznych zgromadzonych na przestrzeni wieków przez Misjonarzy posługujących w kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Składa się ona z trzech części. (więcej…)

Zaproszenie na wystawę

PlakatMuzeum Historyczno-Misyjne Księży Misjonarzy w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na wystawę pt. „Katechizm drogowskazem wiary” prezentującą wybrane katechizmy z księgozbioru biblioteki Zgromadzenia. 24 lutego o 14.30 poprzedzi go referatu s. Grażyny Weroniki Dryl OSU a o 15.00 otwarcie wernisażu. Wystawa „Katechizm drogowskazem wiary” będzie czynna od 25 lutego do 16 czerwca 2013.

Termin „katechizm” pojawił się po raz pierwszy najprawdopodobniej we Francji w 1327 roku. W roku 1357 arcybiskup Yorku John Thoresby użył tego terminu na określenie książki zawierającej syntetyczny i całościowy wykład nauki chrześcijańskiej. W znacznym stopniu do spopularyzowania tego terminu przyczynił się również Marcin Luter. (więcej…)

Wystawa „Skarby kościoła stradomskiego”

wystawa-ornaty-4Przy okazji uroczystości święceń kapłańskich, w sobotę, 28 maja została otwarta kolejna wystawa w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie. Obecna wystawa zatytułowana „Skarby kościoła stradomskiego” podzielona jest na trzy ekspozycje. W jednej pokazane są historyczne szaty liturgiczne, w drugiej paramenty liturgiczne, a trzecia prezentuje zbiór dokumentów i pamiątek ks. bp Albina Małysiaka CM, który w 2011 roku obchodzi 70-lecie kapłaństwa. Ks. Biskup Jubilat jest patronem honorowym wystawy. Dla publiczności wystawa będzie dostępna od 30 maja do 26 czerwca 2011. (więcej…)

Wystawa „O ratowaniu «Vita Christi»”

ludolf_von_sachsen_vita_christi_vol_1_folio_1rMuzeum Historyczno-Misyjne przygotowuje kolejną wystawę poświęconą restauracji starodruków z księgozbioru biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Głównym eksponatem wystawy będzie wydane w 1495 r. w Norymberdze dzieło «VITA CHRISTI»autorstwa Ludolfa z Saksonii, sławnego średniowiecznego pisarza religijnego. Pochodzący z oficyny wydawniczej Antoniego Koburgera egzemplarz został poddany gruntownej konserwacji. Wystawę poprzedzi wernisaż w sobotę, 12 lutego o godz. 15.00 w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, ul Stradomska 4. Wcześniej, o godz. 14.15 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem konserwatorów: Katarzyny Wawrzyniak-Łukaszewicz i Agnieszki Ciesielskiej. (więcej…)