Triduum odpustowe ku czci Nawrócenia św. Pawła Apostoła

„Moje serce jest przepełnione wdzięcznością i radością za ten „dar z nieba”, pozwalający Zgromadzeniu Misji i całej Rodzinie Wincentyńskiej świętować przez cały rok 2017 rocznicę 400 lat charyzmatu wincentyńskiego, który pozostawił tak głębokie ślady bezwarunkowej miłości Jezusa w świecie w ciągu minionych 400 lat i nadal to czyni!” Pisze Ojciec Generał.

Polska Prowincja Zgromadzenie Misji i Rodzina Wincentyńska w Polsce rozpoczęła od mszy radiowej w kościele św. Krzyża w Warszwawie. Której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Paweł Holc CM rektor Instytutu Teologicznego w Krakowie. Ale jest jedna data, która jest źródłem, przyczyną świętowania, początkiem „drogi św. Wincentego a Paulo”, początkiem charyzmatu wincentyńskiego: 25 stycznia 1617 – miejscowość Folleville we Francji. (więcej…)

Zaproszenie na wystawę

W 2017 roku przypada 400. rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie 25 stycznia 1617 r., w święto Nawrócenia św. Pawła apostoła, Wincenty wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej i to wydarzenie stanęło u podstaw wszystkich dzieł, jakie zrodziły się z duchowości Założyciela księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Jako duchowi synowie św. Wincentego a Paulo pragniemy, aby nadchodzący rok był szczególnym czasem dziękczynienia za osobę i dzieło naszego założyciela, jak również za 400 lat działalności księży misjonarzy w służbie ubogim.
Jedną z form świętowania Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu św. Wincentego a Paulo będzie okolicznościowa wystawa pt. Realizacja powołania w Rodzinie Wincentyńskiej. Pragniemy poprzez nią przybliżyć różnorodną działalność Rodziny Wincentyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem posługi Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. (więcej…)

Owiń się płaszczem

W 2017 roku przypada 400. rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie 25 stycznia 1617 r., w święto Nawrócenia św. Pawła apostoła, Wincenty wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej i to wydarzenie stanęło u podstaw wszystkich dzieł, jakie zrodziły się z duchowości Założyciela księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Pragniemy, aby nadchodzący rok był szczególnym czasem dziękczynienia za osobę i dzieło św. Wincentego, jak również za 400 lat działalności księży misjonarzy w służbie ubogim. Mamy nadzieję, że jubileuszowe obchody przyczynią się do ożywienia naszego charyzmatu i pozwolą dostrzec nowe przestrzenie w dziele ewangelizacji.

I z tej okazji Ojciec Generał Tomasz Mavrič CM przedstawia serię filmów z relikwiami św. Wincentego a Paulo. I część była o kapeluszu św. Wincentego zatytuowana „W drodze do ubogich”. II część z napisami po polsku, jest o płaszczu św. Wincentego a Paulo i zatytuowana „Owiń się płaszczem”. Więcej na stronie YouTube CMGlobal.

(więcej…)

Zaproszenie na Rekolekcje Wielkopostne 
Rodziny Wincentyńskiej

 Moi Drodzy, tworzący Rodzinę Wincentyńską!

 Rozpoczęty niedawno rok 2017 przeżywany będzie jako Jubileusz 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego oraz założenia pierwszego Bractwa Miłosierdzia, które obecnie działa w świecie jako AIC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia), a w Polsce jako Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Oficjalne obchody w Polsce rozpocznie uroczysta Msza św. 25 stycznia w kościele seminaryjnym księży misjonarzy pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu. Mszy św., na którą zaproszeni są przedstawiciele wszystkich gałęzi Rodziny Wincentyńskiej, będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio.

W bogaty kalendarz Jubileuszu wpisują się Rekolekcje Wielkopostne Rodziny Wincentyńskiej. W tym roku odbędą się w Wambierzycach, w dniach 10-12 marca, a konferencje wygłosi ks. Prof. Stanisław Wypych CM. Zarezerwowanych jest około 100 miejsc w dwóch domach pielgrzyma (im. Św. Rodziny 55 i Nazaret 43) w pokojach dwu, trzy i cztero osobowych. Dom pielgrzyma im. Świętej Rodziny posiada wyższy standard i koszt pobytu z wyżywieniem od osoby wynosi 160 zł. Natomiast w Nazarecie 140 zł.  Ze względu na lokalizację Wambierzyc k/Kłodzka rozpoczęcie rekolekcji planujemy na godzinę 17.00 a zakończenie w niedzielę ok. 12.00 obiadem. W programie przewidziane są 4 konferencje, codzienna Eucharystia, Droga krzyżowa, całonocna adoracja, czas na indywidualną modlitwę oraz posiłki. (więcej…)

Ks. bp Michał B. Tarło – opiekun ubogich

Przepiękną postacią Kościoła w Polsce z końca XVII i początku XVIII wieku jest ks. Michał Bartłomiej Tarło, najpierw wizytator misjonarzy polskich i proboszcz parafii św. Krzyża w Warszawie, następnie biskup poznański.

W roku 1685 został młody, 29-letni ks. Tarło superiorem domu świętokrzyskiego, proboszczem parafii i wizytatorem Zgromadzenia Misjonarzy w Polsce. Był on pierwszym wizytatorem nowo utworzonej w roku 1685, na konwencie generalnym w Paryżu, prowincji polskiej. W chwili objęcia rządów wizytatorskich, zastał Tarło w Polsce trzy „domy: w Warszawie (św. Krzyża), w Chełmnie i Krakowie na Zamku.

Jako wizytator rozwinął wszechstronną działalność. Starał się zarówno o zewnętrzny, jako też i o wewnętrzny rozwój swego zgromadzenia. W roku 1865 przyjął fundację domu misjonarzy w Wilnie. Osobiście układa się z biskupem Kotowiczem i kapitułą wileńską, by wspólnie obmyślić plany działania na przyszłość. W ciągu urzędowania wizytował kilkakrotnie dom wileński na górze Zbawiciela, a w roku 1695 poświęcił kamień węgielny pod wspaniały kościół Zbawiciela. W roku 1686 założył Tarło dom Zgromadzenia XX. Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. W sprawie fundacji tego domu toczyły się długie pertraktacje Tarły z Wielopolskim, właścicielem pałacu stradomskiego. Za jego rządów powstały jeszcze domy w Przemyślu i Samborze (1687) oraz w Łowiczu (1689). Wszystkie te placówki obowiązane były, zgodnie z duchem powołania misjonarskiego, odbywać misje ludowe i wychowywać przyszłych kapłanów. (więcej…)