Regułą Zgromadzenia Księży Misjonarzy jest Jezus Chrystus i to On stanowi centrum życia i działalności naszego zgromadzenia – tak często mówił św. Wincenty a Paulo. Dlatego też naszym pierwszym celem jest dążenie do uświęcenia własnego i dopiero wówczas, gdy sami jesteśmy blisko Jezusa możemy wypełniać nasze posłannictwo, czyli oddawać się głoszeniu Ewangelii ubogim, zwłaszcza tym najbardziej opuszczonym oraz formować duchownych i świeckich

Jak widzisz, styl życia Misjonarza jest nakierowany na wspólne głoszenie Ewangelii tym do których Bóg posyła. Wspólnota nie jest celem samym w sobie ale jest środkiem ku temu, by nasze głoszenie przynosiło lepsze owoce. To nie jest tak, że wszyscy musimy być tacy sami, jak byśmy wyszli z taśmy produkcyjnej. Każdy z nas ma swoje talenty, zdolności, zainteresowania, a też niedoskonałości. Cała rzecz polega na tym, by tak wykorzystać bogactwo każdego z Misjonarzy, by głoszenie Jezusa słowami i czynami były jak najbardziej owocne.

Co oznacza słowo misjonarz? Oznacza posłanego przez Boga. To do nas Bóg kieruje wezwanie: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Musimy być gotowi opuścić wszelkie wygody, zrezygnować z odpoczynku, a iść na wszystkie ziemie i do każdego człowieka”. 

Jak widzisz, św. Wincenty bardzo wysoko postawił poprzeczkę każdemu misjonarzowi. Sam powtarzał, że: „Kapłaństwo jest najdoskonalszym stanem życia na ziemi; jest uczestniczeniem w życiu naszego Pana. Gdybym wiedział, jak wielka jest godność kapłana, wtedy, gdy zuchwale decydowałem się na przyjęcie święceń, wybrałbym raczej pracę na roli niż uczestniczenie w tak wielkiej tajemnicy”. 

Jeśli myślisz o kapłaństwie jako wygodnej, ciepłej posadce, na której będziesz sobie spokojnie żył, nie trudząc się zbytnio, to muszę Cię zmartwić… Zgromadzenie Księży Misjonarzy nie jest dla Ciebie! Natomiast jeśli szukasz wyzwań i chcesz nieustannie nad sobą pracować oraz konsekwentnie dążyć do świętości, aby głosić Ewangelię wszystkim i wszędzie, gdzie tylko Bóg pośle, to… zapraszamy.  Więcej na stronie Powołania.