Przedstawiamy dwa nowe filmy Ojca Generała na Jubileusz 400 lecia Charyzmatu Wincentyńskiego. Na początku, 400 lat temu, było wiele pracy, ale domy były małe i ubogie. Miłosierdzie działało jak magnes. Jak pisze prorok Zachariasz: «W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg» (Zach 8,23). To miłosierdzie przyciągało powołania. Miłosierdzie jest miłością, którą Duch Święty rozpala w naszych sercach. Jak pięknie jest widzieć naszego Ojca Generała z tymi naszymi konfratrami. Po latach posługi i miłosierdzia nazywamy ich „starymi”? Nie możemy po prostu nazywać ich „misjonarze zadowoleni”? Ich ogień jeszcze nie zgasł.
Słuchając słów Ojca Generała i podziwiając piękne obrazy zrozumiałem jedną wspaniałą rzecz. Zaproszenie Ojca Generała, aby „iść na peryferie” spowodowało, że w moim sercu mocno zabrzmiało jedno zdanie z Ewangelii. Na peryferiach będziemy mieli Życie i będziemy je mieli w obfitości (J 10,10) ponieważ poznamy tylu braci i sióstr. To jest cud charyzmatu i powołania. Więcej na YouTube

(Luigi Mezzadri CM)