Nowe wideo Ojca Generała na Jubileusz Charyzmatu Wincentyńskiego. Trzeba było pokonać wiele dróg, co uczynił Wincenty 400 lat temu. Trzeba było dotrzeć do miejscowości Folleville, dotknąć ziemi, poczuć trawę, zobaczyć młode pąki, a nawet spotkać konia, jak miało to miejsce u Wincentego. Trzeba było doświadczyć śniegu, zimna, słońca – to wszystko prowadziło do wioski, a następnie daleko w oddali do kościoła. To kościół był faktycznie miejscem, do którego chciał dotrzeć Wincenty. To doświadczenie w kościele w Folleville zaczęło zmieniać jego życie, jego wnętrze, jego serce. To było powołanie, które przeżył. To był moment łaski. To był moment działania Ducha Świętego. I od tej chwili jego życie nigdy nie było już takie samo. Więcej na YouTube