W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w naszym Kościele Seminaryjnym klerycy z piątego roku złożyli Śluby Święte. Na koncelebrowanej Mszy św. o godz. 9:00 której przewodniczył Ks. Wizytator Kryspin Banko CM klerycy z piątego roku: Maciej Cepielik oraz Grzegorz Duchnik złożyli Śluby Święte, poświęcając siebie na całe życie w Zgromadzeniu dla głoszenia Ewangelii ubogim. By urzeczywistnić to powołanie złożyli Śluby wytrwania w Zgromadzeniu, posłuszeństwa, ubóstwa oraz czystości. Św. Wincenty był przekonany, że ci, których Bóg powołuje do Zgromadzenia, starają się czynić wszystko, co podoba się Bogu. Oddają się całkowicie Bogu. Dochowują Mu wierności w pracy nad nabywaniem cnót.  „Evangelizare pauperibus misit me” w ten sposób misjonarze trwają w stanie naszego Pana i apostołów, rezygnują ze wszystkiego, aby pracować dla nawracania i zbawienia dusz, aby kontynuować posłannictwo Bożego Syna.