W ostatnich latach pojawia się coraz więcej tłumaczeń oraz publikacji poświęconych intrygującemu sercu i umysłowi św. Wincentego a Paulo. Jedną z takich publikacji jest tomik „Droga św. Wincentego a Paulo” współczesna duchowość w służbie ubogim pióra ks. Roberta P. Maloneya CM. Autor prezentuje w niej wszystkim zainteresowanym postać, która w pierwszym rzędzie kojarzy się z ubogimi, a przede wszystkim z wyzwaniem, jakim jest służba na ich rzecz. Biorąc do ręki „Drogę św. Wincentego a Paulo”, chciałbym wyrazić ufność w to, że przybliży ona czytelników do osoby Wincentego a Paulo, który św. Jan Paweł II określił jako „człowieka działania i modlitwy, zarządzania i wyobraźni, wielkiego przywódcę i męża pokory, człowieka dnia wczorajszego i dzisiejszego. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM.