Ikona Miłosierdzia: “ze światłem w oczach”. Trzeci film z obecnej serii prezentuje ikonę św. Wincentego a Paulo w formie tryptyku, napisaną przez p. Mariolę Bicho-Zajączkowską z inpiracji ks. Luigiego Mezzadriego CM z okazji 400. rocznicy narodzin charyzmatu wincentyńskiego. Oboje w krótkich słowach wyjaśniają przyczyny jej powstania i opisują jej znaczenie:

Pisanie ikony św. Wincentego było wyzwaniem i zadaniem trudnym. Dlatego, że (…) bardzo chciałam, żeby w trzech obrazach ująć całość misji, charyzmatu i świętości św. Wincentego. (…) On był miłością przez duże M. Taką miłość, która może być tylko darem Bożym. (…) Chciałam, żeby ta miłość wyzierała z jego twarzy, z jego oczu, żeby każdy, kto będzie się modlił przed tą ikoną, kto będzie na nią patrzył, czuł szczególną więź ze św. Wincentym, czuł, że on patrzy na niego z miłością – Mariola Bicho-Zajączkowska

…Chcieliśmy człowieka w chwale, człowieka przed obliczem Pana, człowieka rozpalonego miłością, który przekazuje głęboką radość, zdziwienie istnienia, które mówi nam, że było warto. Warto było poświęcić się, warto było wygłosić kazanie w Folleville, warto było przejść drogę do Châtillon (…) Ten portret powinien wędrować po całym świecie, ponieważ jest portretem, który niesie wielki ładunek, który na każdej szerokości geograficznej da poczucie charyzmatu, który jeszcze nie skończył się rodzić. – Ks. Luigi Mezzadri CM