Jako Zgromadzenie Misji kierowane przez naszego Przełożonego Generalnego, Ks. Tomaža Mavriča CM wkraczamy na ścieżkę wiodącą do odnowionej kultury powołań, która wyrasta z serca Nowej Ewangelizacji, do której czujemy się wezwani z naszego misjonarskiego powołania do kroczenia za Jezusem Chrystusem głoszącym Ewangelię Ubogim.

To jest odżywanie dziedzictwa zostawionego nam przez św. Wincentego w potrójnym wymiarze tworzącym kulturę, który Papież Franciszek wyjaśnia w ten sposób:

“Prawdziwa kultura posiada trzy języki: jeden to język głowy (mentalność)… język serca (wrażliwość) oraz język rąk (praktyka)… wprowadź do gry i zharmonizuj te trzy języki: naucz się tego co czujesz i robisz, poczuj to co myslisz i robisz, rób to co myślisz i czujesz” (“Bóg jest młody”, Wywiad Tomasza Leonciniego z Papieżem Franciszkiem, s. 113)

W tym trójwymiarze, z punktu widzenia komunikacji, my również pragniemy budować nową wincentyńską kulturę powołań pokazując ten film:

Oraz film przedstawiający ks. Pedro Opeka CM który daje świadectwo o kulturze powołania wincentyńskiego: