Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 19 stycznia 2019 roku odeszła do Pana Śp. Josephine Gebert miała 103 lata, obywatelka Szwajcarii, fundatorka Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k. Krakowa. Za swoje zasługi wspierania dzieł Wincentyńskich, afiliowana do Zgromadzenia Księży Misjonarzy w 2001 roku. Uhonorowana w 2002 i 2016 roku przez Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej najwyższymi odznaczeniami państwowymi przyznawanymi obcokrajowcom. Osoba głębokiej wiary, skromności i niezwykłej wrażliwości na drugiego człowieka.

Fundacja im. ks. Siemaszki, Zgromadzenie Księży Misjonarzy