Środa, 14 lipca była we Francji Świętem Narodowym. Dla uczestników Konwentu Generalnego był to, jak wcześniej zaplanowano,  dzień pod znakiem Rodziny Wincentyńskiej.  Przed południem przemawiali przedstawiciele JMV i SSVP. Po południu, o 17:00 w kaplicy św. Wincentego a Paulo przy Domu Macierzystym odprawiono uroczystą Mszę św., której przewodniczył ks.  Jean-Yves Leboeuf  (Wizytator Prowincji Tuluzy). Uczestniczyło wiele osób z różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. Pod koniec Liturgii była niespodzianka. Odczytano okolicznościowy list od Papieża Benedykta XVI do Rodziny Wincentyńskiej. Oto tekst przesłania Ojca Świętego:

Wielebny Ksiądz Gregory Gay
Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji
oraz Wielebna Matka Evelyne Franc
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

„Kto miłuje Boga, niech miłuje też i brata swego” (1 J 4,21)

Tymi słowami Jana Apostoła pragnę złączyć się w myślach i modlitwie z całą Rodziną Wincentyńską, która z dziękczynieniem obchodzi 350. rocznicę śmierci świętej Ludwiki de Marillac i świętego Wincentego a Paulo. Tymi słowami w świetlany sposób żyli wasi Założyciele. To miłosierdzie, w które wierzyli zaprowadziło ich do posługi braciom i siostrom. Ta sama wiara niech będzie waszym światłem i siłą na drogach waszej posługi najbardziej opuszczonym i najbiedniejszym w naszych, jakże często bez serca, społeczeństwach.!

Umieszczając w motto jubileuszu „Miłosierdzie i Misję” w rzeczywistości chcieliście wskazać na sedno otrzymanego przez Was dziedzictwa. Jak napisałem w swojej pierwszej Encyklice, postaci świętych jak Wincenty a Paulo, Ludwika de Marillac „pozostają wybitnymi przykładami miłości społecznej dla wszystkich ludzi dobrej woli. Święci są prawdziwymi nosicielami światła w historii, gdyż są ludźmi wiary, nadziei i miłości.” (Deus Caritas Est, 40). Zachęcam was abyście byli odważni wśród kobiet i mężczyzn naszych czasów tak, aby wasze zaangażowanie na rzecz ludzi było w rzeczywistości objawieniem Bożej Miłości oraz po prostu wyrazem humanizmu i filantropii.

Intuicja Wincentego a Paulo aby zebrać księży, osoby konsekrowane i świeckich do współpracy jest drogocennym dobrem, przez które Rodzina Wincentyńska właściwie angażuje się w rozwój lepszej służby misji Kościoła. Tak, abyście byli coraz skuteczniejsi w głoszeniu wszystkim Ewangelii. Tak, aby każda osoba mogła odbudować swoją godność Dziecka Bożego na świecie, w jedności i w solidarności. Niech Bóg pomoże wam zawsze pozostać wiernymi otrzymanemu dziedzictwu i żyć nim z wiarą i szczodrobliwością.

Zawierzając Was wstawiennictwu Świętego Wincentego a Paulo, Świętej Ludwiki de Marillac oraz wszystkich świętych i błogosławionych z Rodziny Wincentyńskiej, z całego serca udzielam Wam serdecznego Błogosławieństwa Apostolskiego.

w Watykanie, 14 czerwca 2010

Benedykt XVI