PlakatW uroczystość św. Wincentego a Paulo patrona dzieł miłosierdzia, założyciela Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia, dwóch alumnów naszego seminarium, br. Krzysztof Górski i kl. Grzegorz Aściukiewicz w parafii Księży Misjonarzy NMP z Lourdes na Miasteczku, podczas mszy św. o godz. 18.30 przywdziało strój duchowny i złożyło dobre postanowienia trwania w Zgromadzeniu. Tym uroczystościom przewodniczył wizytator polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ks. dr Kryspin Banko; była to uroczystość połączona z 90-leciem powstania parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes na Nowej Wsi, na uroczystość przybyli też Księża Proboszczowie, którzy przewodzili tej parafii w ubiegłych latach.

Parafia powstała w latach 1913-1923 r. O utworzeniu parafii i powierzeniu jej Misjonarzom myślał już ks. kard. Albin Dunajewski. Plany te odsunęła jego śmierć w (1894). Kwestia utworzenie parafii powróciła w niedługim czasie, gdy na stolicy biskupiej w Krakowie zasiadał książę biskup Adam Stefan Sapieha. Zauważał on problem, że granice istniejących parafii były dalekie od optymalnych, wierni uczęszczali do bardziej dostępnych kościołów, załatwiając u własnego proboszcza jedynie prawem przewidziane posługi. W grudniu 1922 roku książę biskup Sapieha wydał zarządzenie o zmianie granic parafii krakowskich z dniem 1 stycznia 1923 roku, powołując się na delegację Stolicy Apostolskiej (z 21 lutego 1913 roku). Z parafii św. Szczepana wydzielono Nową Wieś, oddając ją Misjonarzom. Miasto liczyło odtąd 13 parafii: katedralną, mariacką, św. Krzyża, św. Anny, Wszystkich Świętych, Bożego Ciała, św. Mikołaja, św. Floriana, św. Szczepana, Nową Wieś, Salwator, Podgórze i Dębniki. Więcej informacji można przeczytać na stronie Parafii na Nowej Wsi.