P1070739-620x348W dniach 8-10 października 2013 r. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym “Vincentinum” w Krzeszowicach miało miejsce coroczne Spotkanie Superiorów i Proboszczów naszych misjonarskich placówek.
Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali konferencji Kościół przekazuje wiarę, którą sam żyje, którą wygłosił ks. Paweł Holc CM, rektor naszego seminarium, konferencji Przyczyny, objawy, znaki kryzysów i problemów w życiu wspólnotowym osób konsekrowanych, którą wygłosił psycholog – ks. Tomasz Łosiewicz SDS. Ks. Antoni Miciak CM – ojciec duchowny naszego seminarium – przedstawił prezentację o Kursie Alfa, który rozwinął się przy parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie i w który angażują się klerycy naszego seminarium. Kolejnym ważnym tematem było Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza zarówno na płaszczyźnie ogólnoprowincjalnej (działalność aktualna i plany na przyszłość – omówił ks. Piotr Klimczak CM), jak też w poszczególnych parafiach misjonarskich. W czasie spotkania przewidziany był czas na omówienie bieżących spraw Polskiej Prowincji. Codziennie sprawowana była wspólna Msza święta, której przewodniczyli: ks. Zdzisław Góra CM (w pierwszym dniu), ks. Józef Łucyszyn CM (w drugim dniu) i Ks. Wizytator Kryspin Banko CM (w trzecim dniu).