Spotkanie001-400x280Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, jak bardzo potrzebna jest formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa. Dobrze ukształtowane człowieczeństwo kandydata do kapłaństwa to podstawa w przyszłej pracy duszpasterskiej; a dobra formacja ludzka to niezbędna pomoc w pokonywaniu kryzysów w powołaniu, w budowaniu zaufania i przyjaźni z innymi ludźmi. Dlatego też w dniach 6-8 marca 2015 r. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach odbyła się kolejna sesja warsztatów dla kleryków: Troska o powołanieformacja ludzka.

Na sesji były realizowane między innymi następujące zagadnienia:

  • poznawanie siebie i weryfikacja własnych zachowań
  • rozwijanie dobrego poczucia wartości
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie z mechanizmami zagłuszania samotności
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej (umiejętności zarządzania swoimi emocjami)
  • pozbywanie się egoizmu w życiu wspólnotowym (trening antynarzekania)
  • radzenie sobie z niedojrzałą złością (obrażaniem się, chęcią ukarania)
  • budowanie siły charakteru (cierpliwość, hart ducha, społeczna odwaga, gotowość do stawiania sobie wymagań  i ich realizowania)
  • Zajęcia odbywały się w formie wykładu wprowadzającego o potrzebie formacji w życiu kapłańskim i ćwiczeń praktycznych. 

Prowadzącymi warsztaty byli: od strony duchowej i głoszący wykład wprowadzający ks. Jacek Lasoń CM – dyrektor Ośrodka;  a ćwiczenia praktyczne i zagadnienia psychologiczne prowadziła mgr Ewa Kosińska psycholog, edukator współpracująca w środowisku krakowskim z licznymi seminariami męskimi i żeńskimi w ramach wykładów i warsztatów z formacji ludzkiej. W zajęciach uczestniczyło 38 alumnów z różnych seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski.