LOGO_AG2016-824x1024-362x450Znaczenie loga Konwent Generalny 2016 r. oraz 400-lecie założenia Zgromadzenia Misji.

Duch Św. umieścił płomień Ewangelizacji w dłoni św. Wincentego a Paulo. Z gorliwością i apostolską odwagą, św. Wincenty przemienił płomień na miłość, solidarność i posługę ubogim. Po 400 latach ten sam duch ożywia nas do podążania za św. Wincentym a Paulo i do kontynuowania jego ewangelicznego  dziedzictwa oraz pozostania wiernym inspiracji Założyciela oraz do podążania za znakami czasu.

Autor: Arturo Asensio Moruno (Hiszpania)

Artur otrzymał Lincencjat Sztuk Pięknych w Hiszpanii, gdzie pracuje jako artysta i ilustrator. Przygotował kilka prac dla Zgromadzenia Misji w Hiszpanii. Był członkiem Młodzieży Wincentyńskiej i spędził jakiś czas w seminarium w Avilii. Jego praca przedstawia dwa zasadnicze elementy: kreatywność i wiedzę wraz z jego wrażliwością na przesłanie chrześcijańskie i charyzmat wincentyński.