S15024-620x41423 maja 2015 r. w naszej stradomskiej świątyni przeżywaliśmy dzień święceń prezbiteratu i diakonatu naszych Współbraci. Święcenia prezbiteratu które przyjęli z rąk księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego CM, są to: ks. Marek Kalisz CM i ks. Jacek Międlar CM a święcenia diakonatu, dk. Daniel Frąc CM, dk. Tomasz Gawlik CM, dk. Jakub Kasprzyk CM i dk. Piotr Maćkowiak CM. Święcenia które przyjęli jeszcze ściślej wiążą ich z Chrystusem, Dobrym Pasterzem, któremu pragną służyć jako prezbiterzy i diakoni w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, by nieść nadzieję, zwłaszcza tym, którzy zdają się być jej pozbawieni; by dzielić się głęboką wiarą, która czerpie z osobistej relacji z Chrystusem.