Bp06W dniu 8 grudnia w kościele obchodziliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu Ojciec Święty Franciszek rozpoczął nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 który jest ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGOPapież Fanciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc: „Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże”.

W naszym seminaryjnym kościele seminarzyści z Seminarium Internum przeżywali swój dzień powołania przez które deklarują swoją wolę poświęcenia się przez całe życie pracy w Zgromadzeniu Misji głoszeniu Ewangelii ubogim. Są to seminarzyści z Polskiej Prowincji: Dawid Grabowski, Jan Jarosik, Dominik Jemielita, Szymon Klich, Łukasz Kołodyński, Krzysztof Krysiński, Rafał Malinowski, Michał Radziwiłł i Łukasz Szcządała. Ze Słowackiej Prowincji: Patrik Boržecký, Martin Rypák i Juraj Švec.