McCullen24 grudnia 2015 r. w Kolegium Św. Pawła w Dublinie zmarł były Ojciec Generał Richard McCullen CM. Ks. Richard McCullen urodził się w 1926 r. w Drogheda w Irlandii. Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1945 r. po studiach w St. Patrick’s College w Armagh na północy Irlandii. W 1948 roku zdobył (z wyróżnieniem) tytuł licencjata w języku angielskim na National University of Ireland, następnie spędził cztery lata studiów teologicznych, a w 1952 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach kontynuował studia w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w 1956 roku. Po powrocie do Irlandii spędził 11 lat w St. Kevina, w domu dla studentów studiów teologicznych w Glenhart, służąc jako profesor prawa kanonicznego, dyrektor studentów i Superior. Od 1967 do 1975 roku, był ojcem duchownym w seminarium diecezjalnym w Maynooth. Następnie pełnił funkcję wizytatora Prowincji irlandzkiej przez pięć lat.

W 1980 r. został wybrany Superiorem Generalnym Zgromadzenia Misji. Jako Ojciec Generał kontynuował misję założyciela Zgromadzenia, św. Wincentego a Paulo, jak dostosować misję do zmieniających się czasów i do różnych kultur. Był Superiorem Generalnym do 1992 r.

W latach 1993-1995 pracował jako ojciec duchowny w Kolegium Świętego Patryka w Dublinie. Od 1996 roku mieszkał w Kolegium Świętego Pawła w Dublinie i to właśnie tam zmarł 24 grudnia 2015 roku. Pogrzeb zaplanowano na wtorek 29 grudnia.