W 2012 roku została utworzona Grupa Młodzieżowo-Powołaniowa, by wspierać młodych ludzi, którzy swoje życie chcą przeżywać w bliskości Boga. Święty Wincenty będąc księdzem diecezjalnym, zobaczył jak ważna i potrzebna jest wspólnota. Coraz więcej księży przyłączało się do św. Wincentego by iść do najbardziej potrzebujących. Św. Wincenty niejednokrotnie mówił, że jesteśmy księżmi diecezjalnymi żyjącymi we wspólnocie. Nie chciał, byśmy stali się zakonem, ale byśmy żyli na wzór serdecznych przyjaciół. Składamy śluby, ale nie są to śluby zakonne, ale śluby proste i jest ich cztery: Wytrwania w Zgromadzeniu, by głosić Ewangelię Ubogim oraz trzy śluby, które mają pomóc wypełnić pierwszy – Czystość, Ubóstwo i Posłuszeństwo. Dlatego nie łatwo było św. Wincentemu uzyskać zgodę na zatwierdzenie takiego tworu – z jednej strony księża żyjący we wspólnocie, ale nie zakon – stąd też nazwa Zgromadzenie Księży Misjonarzy. Powiem Ci, że wspólnota jest niesamowitą sprawą – dużo łatwiej pracować i ewangelizować, a z drugiej strony masz obok siebie współbrata (konfratra) który Cię wysłucha, wspomoże, doradzi. Nikt nas do tego nie zmusza, ale chcemy tworzyć taką domową atmosferę by razem się modlić, jeść posiłki, pić kawę, wychodzić do kina czy oglądać mecze – po prostu żyjemy jak bracia, starsi i młodsi. Dużo takiej atmosferze pomaga to, że wszystkie urzędy są kadencyjne – czyli proboszczem czy wizytatorem (prowincjałem) a nawet generałem (przełożonym na świat) jest się tylko przez pewien, określony czas, a później zmienia się miejsce z przełożonego na podwładnego.

Jeśli jesteś zainteresowany wstąpieniem do Naszego Zgromadzenia, najpierw umów się na rozmowę, byś nie przyjeżdżał na darmo. Kiedy już zdecydujesz się przyjść do Nas, powinieneś złożyć następujące dokumenty:

  • Własnoręcznie napisane podanie z prośbą o przyjęcie do Seminarium Internum Zgromadzenia Księży Misjonarzy z podaniem motywów swej decyzji, adresowane do Księdza Wizytatora Zgromadzenia;
  • Życiorys własnoręcznie napisany i podpisany z umieszczoną datą. W życiorysie należy umieścić datę i miejsce urodzenia oraz napisać o rodzicach i rodzeństwie. Następnie należy szczegółowo przedstawić drogę życia chrześcijańskiego, podać nazwę parafii, do której kandydat należy oraz opisać, jak wyglądało zaangażowanie kandydata na rzecz wspólnoty parafialnej. Należy także podać informacje o swoim wykształceniu oraz o zainteresowaniach i podejmowanych dodatkowych zajęciach.
  • Świadectwa chrztu świętego i bierzmowania wystawione w ostatnich trzech miesiącach;
  • Świadectwo dojrzałości (lub świadectwo ukończenia szkoły dla kandydatów na braci);
  • Świadectwo ukończenia nauki religii;
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów i pracy w zgromadzeniu;
  • Opinia księdza proboszcza własnej parafii;
  • Dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm.

Dokumenty te należy osobiście dostarczyć do Seminarium do końca sierpnia. Nie zapomnij wziąć ze sobą dowodu osobistego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, jesteś zainteresowany życiem w Naszym Zgromadzeniu, albo po prostu potrzebujesz się poradzić, czekamy na kontakt. Najszybszym kontaktem jest mail: powolaniacm@misjonarze.pl Odpowiedź dostaniesz bardzo szybko. Zapraszamy Cię także na fanpage www.facebook.com/MlodziezWincentynska