O powołaniu

Sam Bóg nas powołał i przed wiekami przeznaczył nas na Misjonarzy, nie powinniśmy więc szukać ani spodziewać się spokoju, pociechy i błogosławieństwa gdzie indziej jak tylko w Zgromadzeniu, bo tylko tam Bóg nas chce mieć. Powołanie musi być istotne, a nie oparte na interesie, albo na chęci uwolnienia się od trudnych i uciążliwych warunków życia lub na jakimś względzie ludzkim.

Rady udzielone misjonarzom

Idźcie, w imię naszego Pana. To On was posyła, to dla Jego służby i chwały podejmujecie tę podróż i tę misję. On również będzie was prowadził, wspierał i strzegł. Oczekujemy tego od Jego nieskończonej dobroci. Pozostańcie zawsze w wiernej zależności od Jego kierownictwa. W każdym miejscu i w każdej sytuacji u Niego szukajcie pomocy. Uznajcie Go za swojego najlepszego Ojca i rzućcie się w Jego ramiona z wielką ufnością wierząc, że będzie Was wspierał i błogosławił waszym pracom.

O Rozmyślaniu

Rozmyślanie jest kazaniem, jakie głosimy sobie samym po to, by nabrać przekonania o potrzebie zwracania się do Boga i o współpracy z Jego łaską, żeby móc wykorzenić wady z naszej duszy i zaszczepić w niej cnoty. Podczas rozmyślania powinniśmy przykładać się zwłaszcza do zwalczania namiętności albo złej skłonności, która panuje nad nami i dążyć stale do jej przezwyciężenia. Gdy ten cel osiągniemy, wszystko inne pójdzie już łatwo. (68. Konferencja o rozmyślaniu)

O ćwiczeniach dla kandydatów do święceń

Oto zbliżają się święcenia. Będziemy prosić Boga, by udzielił swego Ducha tym, którzy będą przemawiać do wiernych. Każdy jednak będzie się starał przede wszystkim o to, by ich budować swoją pokorą i skromnością. Nie zdobywa się wiernych wiedzą, ani pięknymi słowami, jakie się wypowiada lecz cnotami jakie się praktykuje w Zgromadzeniu. Módlmy się za duchownych, ale módlmy się i za siebie, by Bóg oddalił od nas wszystko, co mogłoby być przyczyną tego, iż oni nie doświadczyliby skutków działania Ducha Bożego, którego – jak się wydaje zechciał w tym celu udzielić Zgromadzeniu. (7. Konferencja o ćwiczeniach dla kandydatów do święceń)