O powołaniu

Sam Bóg nas powołał i przed wiekami przeznaczył nas na Misjonarzy, nie powinniśmy więc szukać ani spodziewać się spokoju, pociechy i błogosławieństwa gdzie indziej jak tylko w Zgromadzeniu, bo tylko tam Bóg nas chce mieć. Powołanie musi być istotne, a nie oparte na interesie, albo na chęci uwolnienia się od trudnych i uciążliwych warunków życia lub na jakimś względzie ludzkim.

Rady udzielone misjonarzom

Idźcie, w imię naszego Pana. To On was posyła, to dla Jego służby i chwały podejmujecie tę podróż i tę misję. On również będzie was prowadził, wspierał i strzegł. Oczekujemy tego od Jego nieskończonej dobroci. Pozostańcie zawsze w wiernej zależności od Jego kierownictwa. W każdym miejscu i w każdej sytuacji u Niego szukajcie pomocy. Uznajcie Go za swojego najlepszego Ojca i rzućcie się w Jego ramiona z wielką ufnością wierząc, że będzie Was wspierał i błogosławił waszym pracom.

O Rozmyślaniu

Rozmyślanie jest kazaniem, jakie głosimy sobie samym po to, by nabrać przekonania o potrzebie zwracania się do Boga i o współpracy z Jego łaską, żeby móc wykorzenić wady z naszej duszy i zaszczepić w niej cnoty. Podczas rozmyślania powinniśmy przykładać się zwłaszcza do zwalczania namiętności albo złej skłoności, która panuje nad nami i dążyć stale do jej przezwyciężenia. Gdy ten cel osiągniemy, wszystko inne pójdzie już łatwo. (68. Konferencja o rozmyślaniu)