Rekolekcje roczne (podane daty to poniedziałek – piątek)

 • 18 – 22 czerwca, Sopot, Ks. Adam Borowski CM
 • 10 – 14 września, Sopot, Ks. Adam Borowski CM
 • 17 – 21 września, Olcza, Ks. Adam Bandura CM
 • 08 – 12 października, Krzeszowice, Ks. Adam Bandura CM
 • 15 – 19 października, Olcza, Ks. Zdzisław Góra CM
 • 22 – 26 października, Krzeszowice, Ks. Adam Bandura CM
 • 12 – 16 listopada, Olcza, Ks. Zdzisław Góra CM
 • 19 – 23 listopada, Krzeszowice, Ks. Zdzisław Góra CM

Tematy rekolekcji:
Ks. Adam Borowski CM: 
„Święty Wincenty – człowiek Słowa Bożego”.

Ks. Adam Bandura CM: „Wpatrując się w św. Wincentego i Ojców Kościoła”.

Ks. Rafał Sętkowski CM: „Święty Wincenty – misja kapłańska i prorocka”.

45-lecie sakry biskupiej:
bp. Paweł Socha

Jubileusze kapłańskie:

 • 60-lecie:
  ks. Edward Formicki, ks. Alojzy Henel, ks. Józef Jachimczak (jun.) ks. Władysław Jankowicz, bp Paweł Socha
 • 55-lecie:
  ks. Władysław Bomba, ks. Stanisław Staniszewski
 • 50-lecie:
  ks. Agustyn Konsek, ks. Ludwik Wierzchołowski
 • 25-lecie:
  ks. Jan Dobosiewicz, ks. Bogusław Sroka, ks. Wacław Umiński, ks. Tomasz Ważny, ks. Jarosław Zieliński

Powołaniowe dni skupienia dla młodzieży na Stradomiu:

 • 20-22 październik 2017 r.
 • 27-30 grudnia 2017 r.
 • 26-28 stycznia 2018 r.
 • 11-13 maja 2018 r.
 • 15-17 czerwca 2018 r.

Główne wydarzenia Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego:

Jubileusz rozpoczniemy mszą św. radiową z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie w niedzielę 22 stycznia 2017 r. o godz. 9.00, którą odprawi Ksiądz Wizytator.

W dniach 23-25 stycznia 2017 r. odbędzie się uroczyste Triduum odpustowe w Krakowie na Stradomiu. W kolejnych dniach celebrze przewodniczyć będą: kard. Stanisław Dziwisz, bp Paweł Socha CM oraz Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. W sam dzień odpustu śpiewał będzie Chór Mariański pod dyr. Jana Rybarskiego. Wykonany zostanie po raz pierwszy specjalnie zamówiony na rok jubileuszowy hymn kompozycji ks. Wojciecha Kałamarza CM oraz utwór muzyczny p. Jana Rybarskiego.

W niedzielę 24 września 2017 r. w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy odprawiona zostanie o godz. 13.00 uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie Ojciec Generał ks. Tomaž Mavirič. Zaproszeni na nią są Księża Misjonarze, Siostry Miłosierdzia oraz ruchy i stowarzyszenia Rodziny Wincentyńskiej działające w Polsce. Podczas mszy świętej chór i orkiestra pod dyrekcją ks. Przemysława Pasternaka CM wykona m.in. kompozycje muzyczne naszych konfratrów. W przeddzień, w sobotę 23 września 2017 r., odbędzie się uroczysty koncert, który organizuje ks. Przemysław. Szczegóły zostaną podane w późniejszym czasie.

9 listopada 2017 r. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy zorganizuje sesję naukową związaną z naszym Jubileuszem. Oprócz specjalnie zaproszonych prelegentów i gości, uczestniczyć w niej będą również księża, którzy spotkają się wcześniej na dniach formacji w Krzeszowicach.

Przez cały rok w Muzeum Historyczno-Misyjnym na Stradomiu otwarta będzie okolicznościowa wystawa.

Obchody Jubileuszu uroczyście zakończymy 25 stycznia 2018 r. na Stradomiu w Krakowie.

INNE:

 • 05-08 lutego, Konwent Prowincjalny – Kraków
 • 23-25 lutego, Rekolekcje Rodziny Wincentyńskiej – Peplin
 • 29-01 maja, Spotkanie Rodziców Księży i Braci, Krzeszowice
 • 19 maja, ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE – Stradom
 • 23 czerwca, Spotkanie Odporyszowskie po latach – Kraków-Salawa (www.odporyszow82.malopolska.pl)
 • 26-29 czerwca, XXXII Vincentiana, Piekary
 • 02-06 lipca, Puchar Wizytatora, Piekary
 • 10-15 lipca, Dni Formacji Wincentyńskiej – Krzeszowice
 • 22 lipca, Uroczystości Odpustowe połączone z Jubileuszem 30-lecia konsekracji świątyni i 10-lecia ogłoszenia Sanktuarium – Zakopane Olcza
 • 27-28 lipca, Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego – Jasna Góra (z nocnym czuwaniem) Zapraszamy wszystkie gałęzie Rodziny Wincentyńskiej
 • 22-23 września, Zjazd Rodziny Wincentyńskiej – Częstochowa
 • 9 października, 71 Rocznica męczeństwa CM w Chinach w 1937 r.
 • 12-14 października, Spotkanie Młodzieży Wincentyńskiej, Pabianice
 • 24 listopada, Odpust z okazji objawienia Cudownego Medalika – (Kaplica NMP od Cudownego Medalika, ul. Radna 14, Warszawa)