Eucharystia sama w sobie jest wydarzeniem misyjnym” – św. Jan Paweł II. Po długich przygotowaniach możemy zaprezentować kolejny numer Wiadomości Misyjnych! W tym numerze można poczytać m.in. o:

  • Beninie – wywiad z ks. Stanisławem Deszczem
  • Demokratycznej Republice Konga – wywiad z s. Urszulą Chudy
  • Madagaskarze – spotkanie z ks. Kazimierzem Bukowcem (artykuł z okładki)
  • Chinach – wywiad z ks. Piotrem Wierzbickim
  • Nie zabrakło fragmentów numerów archiwalnych oraz informacji od MISEVI Polska. Już w najbliższych dniach nasz informator trafi do Waszych rąk.

Pozostaje nam życzyć, aby lektura Wiadomości Misyjnych rozbudziła w nas na nowo Charyzmat Wincentyński i zapaliła misyjny entuzjazm. Eucharystia źródłem misyjnej działalności Kościoła

Omawiając dokumenty na temat działalności misyjnej Kościoła nie sposób pominąć swoistego komentarza, jakiego udzielił papież św. Jan Paweł II z okazji odbywającego się w roku Jubileuszowym 2000 Kongresu Eucharystycznego. Podczas audiencji generalnej w

Więcej...
Categories : Wiadomości Misyjne

W dniu 09.11.2017 r. w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu odbyło się Sympozjum poświęcone 400-lecia Charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Tematem sympozjum było „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. Sympozjum otwarł ks. Wizytator Kryspin Banko CM a gości i uczestników powitał Rektor Instytutu Teologicznego ks. Paweł Holc CM oraz swoje pozdrowienia przesłał ojciec Generał Tomaž Mavrič CM w formie krótkiego filmu wideo który można zobaczyć tutaj. W sesji pierwszej: Fundament historyczno-teologiczny wincentyńskiego charyzmatu swoje referaty wygłosili: ks. prof. Luigi Mezzadri CMUbi Spiritus ibi caritas. Przesłanie roku 1617 dla naszych czasów. Ks. prof. Waldemar Rakocy CM – Ewangelizacja ubogich według św. Wincentego a Paulo i jej aktualizacja w dzisiejszej Polsce. Ks. bp Paweł Socha CM – Duchowość Wincentyńska. Po pierwszej sesji odbyła się msza św. pod przewodnictwem ks. bp Pawła Sochy CM. W sesji drugiej: Współczesne aktualizacje

Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Kraków, Rodzina Wincentyńska

Sieńko Ludwik CM (1912-1985) misjonarz ludowy, ojciec duchowny w seminarium gorzowskim, charyzmatyczny duszpasterz w Bydgoszczy, wieloletni proboszcz i superior, “sól ziemi i światło prowincji”.

Urodził się 15 I 1912 r. w Więcławicach koło Miechowa w diecezji krakowskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miejscowości rodzinnej a od roku 1924 uczył się w Małym Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. W dniu 28 X 1932 r. został przyjęty do Zgromadzenia w Wilnie, śluby misjonarskie złożył tamże 2 II 1935 r. Filozofię i teologię studiował w Instytucie Teologicznym w Krakowie na Stradomiu (1936-1941). Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 1 maja 1941 r. z rąk krakowskiego biskupa pomocniczego Stanisława Rosponda.

Od stycznia 1942 r. do lipca tegoż roku był wikariuszem i katechetą w Jezierzanach w diecezji lwowskiej. Przez następne cztery lata pełnił podobne obowiązki duszpasterskie w Milatynie Nowym koło

Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Zgromadzenie Misji

Gdyby zatroszczono się o zebranie i zachowanie wszystkich konferencji Świętego Wincentego do misjonarzy, jakie wygłosił w kolegium des Bons-Enfants lub w dom Świętego Łazarza, to nie zmieściłyby się one w dziesięciu grubych tomach. Święty przemawiał do swoich współbraci często: w każdy piątek dwa razy – na rannej kapitule i na wieczornej konferencji, a w niedziele, środy i dni świąteczne na powtórzeniu rozmyślania. Praktyka cnót, obowiązki stanu, wyjaśnianie reguł, nauka płynąca ze świąt obchodzonych w ciągu roku, to były zwyczajne tematy jego wypowiedzi. Dodawał do nich pouczenia, jeśli uważał za wskazane oraz wiadomości, które interesowaly konfratrów, zwłaszcza te docierające z odległych misji. Bardzo często usta mówiły z obfitości serca, a Święty Wincenty nie zauważał, że czas upływa. Gdy zegar oznajmiał, że czas już kończyć, zdziwiony miał jeszcze dużo do powiedzenia. Nie starał się o wyszukane myśli czy słowa, wszystko

Więcej...
Categories : Publikacje, Wincenty a Paulo

W dniach 12-15 października 2017 r. w Rzymie odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Rodziny Wincentyńskiej z okazji 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego. Z Polski na Sympozjum licznie przybyła Rodzina Wincentyńska z licznych gałęzi: AIC, MISEVI Polska, Dzieci Maryi, Siostry Miłosierdzia, Księża, Bracia i klerycy ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

W czwartek 12 październia w Bazylice św. Jana na Lateranie odbyło się nabożeństwo ku czci Matki Bożej w Cudownym Medaliku którym przewodniczył ks. Carl Pieber CM dyrektor Stowarzyszenia Cudownego Medalika a kazanie wygłosił ks. Joseph V. Agostino CM, Koordynator Biura Rodziny Wincentyńskiej.

W piątek 13 października był dniem na spotkania w grupach językowych. Polska grupa językowa spotkała się w kościele San Gioacchino in Prati, w których konferencje wygłosili: ks. Damian Wyżkiewicz CM – „Duchowość wincentyńska i jej profetyczne wyzwania”, nastepnie p. Olga Figiel z MISEVI Polska – „Formacja i komunikacja wincentyńska

Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Przełożony Generalny, Rodzina Wincentyńska

W dniach 3-5 października br. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum odbyło się coroczne spotkanie Superiorów i Proboszczów domów misjonarskich. Ks. Wizytator Kryspin Banko przedstawił sytuację Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, wysłuchano wykładu mecenasa Michała Kelma, sprawozdania z działalności poszczególnych wspólnot i organizacji MISEVI-Polska, omawiano sprawy ekonomiczne Prowincji i współpracy z Sekretariatem Prowincji. Księża superiorzy i proboszczowie uczestniczyli w Bochni w uroczystościach pogrzebowych śp. Józefy , mamy ks. Andrzeja Klimy CM.

Więcej...
Categories : Formacja, Zgromadzenie Misji

W dniu 7 października w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy na Stradomiu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017-2018 r. Jest to 283 rok nauczania teologii w Domu Stradomskim, 108 rokiem od założenia Instytutu, 43 rokiem od podpisania umowy o współpracy z Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej i 9 rokiem współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Inauguracja roku rozpoczęła się od wspólnej mszy św. której przewodniczył i homilę wygłosił ks. Wizytator Kryspin Banko CM w koncelebrze uczestniczył także ks. Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron oraz księża wykładowcy i studenci licznie przybyli na tę uroczystość. Po mszy św. w auli Instytutu schola klerycka odśpiewała „Gaude Mater Polonia”, a ks. Rektor Paweł Holc CM przywitał wszystkich obecnych na Inauguracji Roku Akademiskiego potem nastąpiło krótkie słowo wstępne które powiedział ks. Wizytator Kryspin Banko CM oraz Dziekan ks.

Więcej...
Categories : ITKM
05 Październik

Pan Bóg powołuje…

Powołanie to dar. Bóg powołuje na swą Misję. To jest tu najważniejsze w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Wspaniali młodzi otwarli właśnie swoje serca na głos Jezusa. 25 września 2017 r. jedenastu seminarzystów (Nikolas, Piotr, Patryk, Adam, Arkadiusz, Wojciech, Jakub, Łukasz, Andrzej, Kamil, Krzysztof) rozpoczęło okres formacji w Seminarium Internum 2017/18. Okres dwunastu miesięcy będzie dla nich czasem rozeznania rzeczywistego powołania w duchu wincentyńskim poprzez życie wspólnotowe. Młodzi oddadzą osobiste zdolności na służbę Bogu niosąc pomoc ubogim duchowo i materialnie. Wszystko to odbywa się pod opieką naszych formatorów i wychowawców. U stóp Wawelu, krakowskiej dzielnicy Stradom otwierają swe serca i wsłuchują się w głos powołania. Mając to konkretne doświadczenie ducha i wspólnoty, stawiają sobie pytanie: Dlaczego i ja nie miałby pójść tą drogą przez całe swe życie? W ten sposób odpowiadają na powołanie, rozpoczynają formację, studia,

Więcej...
Categories : Formacja, powołanie

Jak co roku przed wspomnieniem św. Wincentego a Paulo na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej. Modlitewne spotkanie odbyło się w dniach 23-24 września. Do sanktuarium przybyli przedstawiciele z pięciu gałęzi Rodziny Wincentyńskiej: Modlitewne spotkanie rozpoczęło się w kaplicy Cudownego Medalika u Sióstr Miłosierdzia, powitaniem przybyłych pielgrzymów oraz odmówieneim koronki do Bożego Miłosierdzia. Następnie odbył się spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z Nowego Targu pod reżyserskim okiem s. Iwony Krok. Była to forma wywiadu z gościem specjalnym (św. Wincentym a Paulo) oraz przedstawicielami Rodziny Wincentyńskiej z pięciu kontynentów. Po przedstawieniu ks. Jan Dukała CM wygłosił interesującą konferencję: „Chtillon les Dombes 1617 – Mity i fakty.”

Mszy św. odprawionej w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 18.30 przewodniczył ks. Jerzy Górny CM. Homilię wygłosił ks. Józef Łucyszyn CM. „Dzisiejszy świat, i w większym stopniu Kościół, zawsze będzie potrzebował

Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Rodzina Wincentyńska

Po roku formacji, formalnie skończył się okres Seminarium Internum. Wówczas mają miejsce Obłóczyny – wkraczający w nowy etap formacji alumni otrzymują strój duchownych i składają Bonum Propositum, czyli Dobre Przyrzeczenie zachowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w Zgromadzeniu Misji. W tym roku na uroczystej koncelebrowanej mszy św. w sobotę 30 września, której przewodniczył ks. Paweł Holc CM, 4 seminarzystów przyjęło strój duchowny i złożyło Bonum Propositum, są to: Cyburt Marcin, Miłoś Mateusz, Mostowik Łukasz oraz Wójcik Karol.

Więcej...
Categories : Formacja, Kraków