Ks. Franciszek Matelski CM urodził się 22 listopada 1891 r. w Rąbiniu, w diecezji poznańskiej. Następnego dnia otrzymał w kościele parafialnym sakrament Chrztu św. Chociaż w miejscowej szkole, do której początkowo uczęszczał pobierał naukę w języku Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Rok Jubileuszowy
W roku jubileuszu czterechsetlecia Charyzmatu Wincentyńskiego Tydzień Formacji Wincentyńskiej po raz kolejny odbył się w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym „Vincentinum” w Krzeszowicach, w dniach od 11 do 16 lipca 2017 r. Uczestnicy przybyli z całej Polski: Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Formacja
Dnia 20 lipca 2017 r. w Krakowie zmarł Ś†P br. Stanisław Rudecki CM. Urodził się 14 września 1932 r. w Grzybowie w diecezji włocławskiej. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy został przyjęty 24 października 1957 r. a śluby Więcej...
Categories : necrologium
Ks. Hieronim Feicht CM urodził się 20 IX 1894 r. w Mogilnie na Kujawach. Był synem Stanisława, z zawodu murarza, i Martyny Michalskiej. Najpierw uczył się w Mogilnie, a następnie od 1904 r. w misjonarskim małym Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Rok Jubileuszowy
Ks. Wacław Szuniewicz CM urodził się 28 grudnia 1892 w Głębokiem w ówczesnej guberni wileńskiej – polski misjonarz ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, lekarz okulista i pediatra. Wywodził się ze szlacheckiej rodziny Więcej...
Categories : Rok Jubileuszowy
W roku, w którym przeżywamy szczególny jubileusz czterechsetlecia charyzmatu wincentyńskiego i powstanie pierwszego Bractwa Miłosierdzia serdecznie zapraszam do Misjonarskiego Ośrodka Formacyjnego „Vincentinum” 
w Krzeszowicach, gdzie po raz kolejny odbędzie się Tydzień Formacji Wincentyńskiej w dniach Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Formacja
W sobotę, 20 maja 2917 r. w kościele seminaryjnym na Stradomiu odbyły się święcenia prezbiteratu i diakonatu których udzielił metropolita Krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Ks. abp Marek Jędraszewski udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom ks. Pawłowi Więcej...
Categories : Święcenia kapłańskie
Przed 400 laty, pod wpływem Ducha św., w sercu św. Wincentego a Paulo zrodziła się myśl założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy i pierwszych bractw miłosierdzia. Przed 10 laty, otwierając Misjonarski Ośrodek Formacyjny Vincentinum, ówczesny Wizytator Polskiej Więcej...
Categories : Krzeszowice, Vincentinum
W 2017 roku przypada 400. rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie 25 stycznia 1617 r., w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, Wincenty wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej i to wydarzenie stanęło u podstaw Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński
Po raz kolejny w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2017 roku odbyły się dni skupienia dla Rodziców Kapłanów i Braci CM. Po wieczorze integracyjnym i modlitewnym, drugi Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Formacja, Vincentinum