Ks. Kazimierz Siemaszko CM – opiekun biednych i opuszczonych chłopców

Ks. Kazimierz Siemaszko CM
(1847 – 1904)

Urodził się 19 XII 1847 r. w Dyskajmie (parafia Betygoła), na Zmudzi w powiecie rossieńskim, w rodzinie zaściankowej szlachty litewskiej. Był synem Kazimierza i Józefy Wojtkiewicz. Szkołę ludową ukończył w rodzinnej wsi, do gimnazjum uczęszczał zapewne w Wilnie. Od roku 1864 należał do Bractwa Wzywania Dusz Czyścowych przy karmelickim kościele Wszystkich Świętych. W dniu 6 IX 1865 r. został zaliczony do mieszczan wileńskich spośród stanu byłej szlachty polskiej, jako pracujący mieszczanin.

W dniu 28 VIII 1868 r. uzyskał zgodę Wileńskiej Rady Miejskiej na wstąpienie do stanu duchownego. Od ks. Józefa Bąkowskiego, misjonarza, profesora seminarium diecezjalnego w Białymstoku otrzymał list polecający do Zgromadzenia Misji w Krakowie na Kleparzu, gdzie 4 I 1870 r. został przyjęty przez wizytatora Piotra Soubieille’a. Studiował tam filozofię i teologię. W dniu 19 VII 1872 r. złożył śluby wieczyste, a święcenia kapłańskie otrzymał 19 XII 1875 r. we Lwowie. Obywatelstwo austriackie uzyskał, po długich staraniach, w grudniu 1885 r. (więcej…)

Globalizacja miłosierdzia

Wideo z Ojcem Generałem który zwraca uwagę na globalizację miłosierdzia. «Kto jest moim bliźnim?» pytał Jezusa uczony w prawie (Łk 10,29). Odpowiedzi, jaki ludzi daliby dzisiaj są liczne: ten kto ma mój paszport, kto płaci podatki, kto mówi w moim języku, któ wyznaje moją religię, … Dla wielu jest to maksimum, jakie można uczynić. W filmie jest pewien obraz, na którym widać jak św. Wincenty szuka. Kogo szuka? Kto jest w potrzebie? Globalizacja miłosierdzia jest wyzwaniem dla chrześcijan, aby poszerzyć krąg osób, którym należy pomóc. Nawet za cenę przegranej. Tego wymaga miłosierdzie. Wiecej na YouTube

 

Dni skupienia na Stradomiu cz.3

DNI SKUPIENIA NA STRADOMIU „Bóg powołał nas byśmy Jego Miłością zapalali wszystkie narody na całej ziemi.” (św. Wincenty a Paulo) – Misje zagraniczne – by zastanowić się nad swoim życiem, wyciszyć, poszukać swojego miejsca na tym świecie. Modlitwa, adoracja, konferencje, praca w grupach, długie rozmowy, wspaniali ludzie… Nie jest to wycieczka do Krakowa, więc raczej nie nastawiaj się na zwiedzanie.

To już trzecia z pięciu odsłon Dni Skupienia, które przygotowaliśmy w tym roku. Wszystkie spotkania są niezależne i można przyjechać na wybrane.

W szczególny sposób polecamy dla tych, którzy chcą poznać Nasze Zgromadzenie, duchowość św. Wincentego i rozeznają czy to nie ich Bóg powołuje, by byli kapłanami czy braćmi w Naszym Zgromadzeniu.

TERMIN: 24-26 lutego 2017
Zjazd w piątek do 17:00, koniec w niedzielę ok. 13:00
Limit miejsc: 25
DLA KOGO: Młodzież męska od 2 klasy ponadgimnazjalnej (17+)
ZGŁOSZENIA: (TYLKO MAILOWO!!!) do 15 lutego (lub do wyczerpania limitu miejsc) – na powolaniacm@misjonarze.pl – podając: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz miasto skąd pochodzisz, dobrze napisać kilka słów o sobie, jeśli zgłaszasz się po raz pierwszy.
PROWADZĄCY: ks. Jacek Piotrowski CM
Masz dodatkowe pytania? Napisz maila! Z chęcią odpowiem.

Ksiądz Gabriel Pierre Baudouin – nieznany święty

Jakąś dziwną, przyciągającą siłę miał chylący się ku upadkowi, targany wewnętrznymi niesnaskami, wyniszczany przez swoich i obcych naród polski. Nawet w najcięższych latach wojen, zdrady, niewoli różni cudzoziemcy osiedlali się na naszych ziemiach, wtapiali w miejscową ludność i w wielu wypadkach stawali się zasłużonymi obywatelami, polskimi patriotami.

Po burzliwym wieku XVII wiek XVIII zastał Rzeczpospolitą skołataną wojną północną (1700-1721) z Karolem XII, w którą wplątał ją swymi zdradzieckimi knowaniami August II Sas i car Piotr Wielki. Wojska szwedzkie, saskie, rosyjskie, zwalczających się stronników elektorów „Sasa” i „Lasa” buszują po całym kraju rabując, paląc, pustosząc. Warszawa kilkakrotnie zmieniała władców, aż wreszcie, popierany przez Karola XII, Stanisław Leszczyński został uhonorowany, pierwszą w dziejach Warszawy, koronacją na króla Polski.

Wojnę zakończył w 1716 r. traktat warszawski, w którym po raz pierwszy wmieszał się groźnie i brutalnie do spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej ambasador carski. Choć walki nie były tak niszczycielskie, jak za Potopu, to kontrybucje, rekwizycje, daniny, prezenty wymuszane przez przejściowych okupantów oraz rabunki obcych i swoich oddziałów doprowadziły Warszawę i jej mieszkańców do ruiny. Nękały miasto pożary i zarazy, szerzyła się nędza, a wraz z nią rosła śmiertelność zwłaszcza wśród dzieci. W tych czasach zaradzać temu mogła jedynie dobroczynność, ale dobrowolna działalność charytatywna stanowiła kroplę w morzu potrzeb. (więcej…)

Triduum odpustowe ku czci Nawrócenia św. Pawła Apostoła

„Moje serce jest przepełnione wdzięcznością i radością za ten „dar z nieba”, pozwalający Zgromadzeniu Misji i całej Rodzinie Wincentyńskiej świętować przez cały rok 2017 rocznicę 400 lat charyzmatu wincentyńskiego, który pozostawił tak głębokie ślady bezwarunkowej miłości Jezusa w świecie w ciągu minionych 400 lat i nadal to czyni!” Pisze Ojciec Generał.

Polska Prowincja Zgromadzenie Misji i Rodzina Wincentyńska w Polsce rozpoczęła od mszy radiowej w kościele św. Krzyża w Warszwawie. Której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Paweł Holc CM rektor Instytutu Teologicznego w Krakowie. Ale jest jedna data, która jest źródłem, przyczyną świętowania, początkiem „drogi św. Wincentego a Paulo”, początkiem charyzmatu wincentyńskiego: 25 stycznia 1617 – miejscowość Folleville we Francji. (więcej…)

Zaproszenie na wystawę

W 2017 roku przypada 400. rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie 25 stycznia 1617 r., w święto Nawrócenia św. Pawła apostoła, Wincenty wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej i to wydarzenie stanęło u podstaw wszystkich dzieł, jakie zrodziły się z duchowości Założyciela księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Jako duchowi synowie św. Wincentego a Paulo pragniemy, aby nadchodzący rok był szczególnym czasem dziękczynienia za osobę i dzieło naszego założyciela, jak również za 400 lat działalności księży misjonarzy w służbie ubogim.
Jedną z form świętowania Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu św. Wincentego a Paulo będzie okolicznościowa wystawa pt. Realizacja powołania w Rodzinie Wincentyńskiej. Pragniemy poprzez nią przybliżyć różnorodną działalność Rodziny Wincentyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem posługi Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. (więcej…)

Owiń się płaszczem

W 2017 roku przypada 400. rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie 25 stycznia 1617 r., w święto Nawrócenia św. Pawła apostoła, Wincenty wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej i to wydarzenie stanęło u podstaw wszystkich dzieł, jakie zrodziły się z duchowości Założyciela księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Pragniemy, aby nadchodzący rok był szczególnym czasem dziękczynienia za osobę i dzieło św. Wincentego, jak również za 400 lat działalności księży misjonarzy w służbie ubogim. Mamy nadzieję, że jubileuszowe obchody przyczynią się do ożywienia naszego charyzmatu i pozwolą dostrzec nowe przestrzenie w dziele ewangelizacji.

I z tej okazji Ojciec Generał Tomasz Mavrič CM przedstawia serię filmów z relikwiami św. Wincentego a Paulo. I część była o kapeluszu św. Wincentego zatytuowana „W drodze do ubogich”. II część z napisami po polsku, jest o płaszczu św. Wincentego a Paulo i zatytuowana „Owiń się płaszczem”. Więcej na stronie YouTube CMGlobal.

(więcej…)

Zaproszenie na Rekolekcje Wielkopostne 
Rodziny Wincentyńskiej

 Moi Drodzy, tworzący Rodzinę Wincentyńską!

 Rozpoczęty niedawno rok 2017 przeżywany będzie jako Jubileusz 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego oraz założenia pierwszego Bractwa Miłosierdzia, które obecnie działa w świecie jako AIC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia), a w Polsce jako Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Oficjalne obchody w Polsce rozpocznie uroczysta Msza św. 25 stycznia w kościele seminaryjnym księży misjonarzy pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu. Mszy św., na którą zaproszeni są przedstawiciele wszystkich gałęzi Rodziny Wincentyńskiej, będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio.

W bogaty kalendarz Jubileuszu wpisują się Rekolekcje Wielkopostne Rodziny Wincentyńskiej. W tym roku odbędą się w Wambierzycach, w dniach 10-12 marca, a konferencje wygłosi ks. Prof. Stanisław Wypych CM. Zarezerwowanych jest około 100 miejsc w dwóch domach pielgrzyma (im. Św. Rodziny 55 i Nazaret 43) w pokojach dwu, trzy i cztero osobowych. Dom pielgrzyma im. Świętej Rodziny posiada wyższy standard i koszt pobytu z wyżywieniem od osoby wynosi 160 zł. Natomiast w Nazarecie 140 zł.  Ze względu na lokalizację Wambierzyc k/Kłodzka rozpoczęcie rekolekcji planujemy na godzinę 17.00 a zakończenie w niedzielę ok. 12.00 obiadem. W programie przewidziane są 4 konferencje, codzienna Eucharystia, Droga krzyżowa, całonocna adoracja, czas na indywidualną modlitwę oraz posiłki. (więcej…)

Ks. bp Michał B. Tarło – opiekun ubogich

Przepiękną postacią Kościoła w Polsce z końca XVII i początku XVIII wieku jest ks. Michał Bartłomiej Tarło, najpierw wizytator misjonarzy polskich i proboszcz parafii św. Krzyża w Warszawie, następnie biskup poznański.

W roku 1685 został młody, 29-letni ks. Tarło superiorem domu świętokrzyskiego, proboszczem parafii i wizytatorem Zgromadzenia Misjonarzy w Polsce. Był on pierwszym wizytatorem nowo utworzonej w roku 1685, na konwencie generalnym w Paryżu, prowincji polskiej. W chwili objęcia rządów wizytatorskich, zastał Tarło w Polsce trzy „domy: w Warszawie (św. Krzyża), w Chełmnie i Krakowie na Zamku.

Jako wizytator rozwinął wszechstronną działalność. Starał się zarówno o zewnętrzny, jako też i o wewnętrzny rozwój swego zgromadzenia. W roku 1865 przyjął fundację domu misjonarzy w Wilnie. Osobiście układa się z biskupem Kotowiczem i kapitułą wileńską, by wspólnie obmyślić plany działania na przyszłość. W ciągu urzędowania wizytował kilkakrotnie dom wileński na górze Zbawiciela, a w roku 1695 poświęcił kamień węgielny pod wspaniały kościół Zbawiciela. W roku 1686 założył Tarło dom Zgromadzenia XX. Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. W sprawie fundacji tego domu toczyły się długie pertraktacje Tarły z Wielopolskim, właścicielem pałacu stradomskiego. Za jego rządów powstały jeszcze domy w Przemyślu i Samborze (1687) oraz w Łowiczu (1689). Wszystkie te placówki obowiązane były, zgodnie z duchem powołania misjonarskiego, odbywać misje ludowe i wychowywać przyszłych kapłanów. (więcej…)

Zmarł ks. Tadeusz Wyszyński CM – uaktualnienie

Dnia 23 grudnia 2016 r.
 w wypadku samochodowym w Grodnie na Białorusi zginął Ś † P Ks. Tadeusz WYSZYŃSKI CM

Urodził się 23 kwietnia 1930 r. w miejscowości Piekuty Nowe (diec. łomżyńska). W 1949 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby święte złożył 15 grudnia 1951 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1956 r. z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda.

1956-1957 – Warszawa, par. Świętego Krzyża – student ATK, katecheta w L.O. im. M. Reja
1957-1961 – Lublin – student KUL
1961-1970 – Gdańsk-Oliwa – wykładowca w WSD, wicerektor
1970-1971 – Warszawa, par. Świętego Krzyża – student ATK
1971-1973 – Chylice – kapelan Sióstr Miłosierdzia
1973-1981 – Kraków-Stradom – wykładowca, prefekt kościoła, dyrektor kleryków (1973-1976),
 wicerektor (1973-1974 i 1977-1978)
1981-1984 – Warszawa, par. Świętego Krzyża – proboszcz, superior
1984-1985 – Gdynia
1985-1990 – Vitry (Francja) – praca naukowa w Instytucie Katolickim w Paryżu,
 duszpasterz Polonii
1990-1991 – Rzym (Włochy) – praca w watykańskim Sekretariacie ds. Dialogu
1991-1992 – Kraków-Stradom – wykładowca
od 1992 – Grodno (Białoruś) – wykładowca w WSD w Grodnie

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W 3 STYCZNIA 2017 r. (we wtorek)
10.30 – Msza św. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie
12.45 – Odprowadzenie (od Bramy IV) do grobowca Księży Misjonarzy na Powązkach.