W dniach 22-24 lutego w naszym misjonarskim seminarium 21 młodych mężczyzn z różnych stron Polski spędziło bardzo dużo czasu przy Bogu – na modlitwie, Adoracji Najświętszego Sakramentu, Eucharystii, konferencjach oraz odkrywaniu Boga w bliźnim – w czasie modlitwy, pracy w grupach oraz rekreacji. Szukaliśmy wspólnie czy Ubóstwo jest cechą każdego dojrzałego mężczyzny! Bardzo ciekawym punktem było spotkanie z p. Szymonem Jurdziakiem – szczęśliwym mężem i ojcem czterech synów, który podzielił się realizacją Tej Rady Ewangelicznej żyjąc w małżeństwie. Bóg zapłać za wasze świadectwo Wiary, Nadziei i Miłości. Wierzę, że to nie ostatnie nasze wspólne spotkanie. Kolejne Dni Skupienia już 12-14 czerwca 2019. Więcej...
 Categories : Formacja, powołanie
Dnia 24 lutego 2019 r. w szpitalu w Krakowie zmarł Ś✝︎P. ks. Jacek Moryto CM. Urodził się 21 lutego 1955 r. w Krakowie. W 1974 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby święte złożył 18 marca 1980 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 kwietnia 1981 r. z rąk bp Albina Małysiaka CM. 1981-1983 – Bydgoszcz Św. Wincenty, katecheta 1983-1989 – Tarnów, katecheta 1989-1991 – Odporyszów, proboszcz i superior 1991 – Bydgoszcz Św. Wincenty 1991-1992 – Kraków Kleparz, katecheta 1992-1993 – Austria, Berndorf 1993-1999 – Hochfilzen, proboszcz 1999-2004 – Berndorf, proboszcz i superior 2004-2014 – Wiedeń, proboszcz i superior 2014 – Kraków MB Lourdes, kapelan szpitala MSWiA Uroczystości pogrzebowe dnia 28 Lutego 2019 r. (czwartek) 11.00 – Msza św. w kościele Księży Misjonarzy pw. NMP z Lourdes w Krakowie 13.30 – odprowadzenie do grobowca rodzinnego na cmentarzu parafialnym na Batowicach w Krakowie (wejście Więcej...
 Categories : necrologium
Chciałbym się z wami podzielić kilkoma refleksjami z mojego wyjazdu do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. To co działo się w samej Panama City na oficjalnych obchodach i spotkaniach z Papieżem Franciszkiem, zapewne mieliście okazje poznać z doniesień prasowych. Ja w poniższym tekście chciałbym wam pokrótce nakreślić to, czego mogłem doświadczyć na Wincentyńskim Spotkaniu Młodych w Malambo. W dniach od 18 do 29 stycznia 2019 roku, przedstawiciele polskiej Rodziny Wincentyńskiej uczestniczyli w Wincentyńskich Dniach Młodych i ŚDM w Panamie. Naszą reprezentację na te spotkania tworzyli Kinga Zakszewska (krajowa moderatorka Młodzieży Misjonarskiej), Joanna Kielmas (członek Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej), S. Elżbieta Piętka SM (koordynatorka WMM prowincji warszawskiej Sióstr Miłosierdzia), ks. Maciej Musielak CM (krajowy dyrektor WMM). Nasz wyjazd do Panamy był możliwy dzięki wsparciu Pana Artura Sobolewskiego i kilku innych anonimowych sponsorów oraz dzięki wsparciu Warszawskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia oraz Polskiej Prowincji Więcej...
 Categories : Rodzina Wincentyńska, wydarzenia
Jesteśmy przekonani, że promowanie powołania na braci w Zgromadzeniu Misji dokonuje się przede wszystkim wtedy, gdy wszyscy jego członkowie stają się bardziej świadomi własnej tożsamości i misji. Spotkanie Międzynarodowej Komisji do spraw Promowania Powołania na Braci odbyło się w Kamerunie w dniach od 3 do 7 stycznia 2019 roku. Komisja została utworzona przez Przełożonego Generalnego po posiedzeniu Rady Generalnej, zwanym tempo forte, które odbyło się w marcu 2018 roku. Podczas tego posiedzenia grupa pięciu braci należących do różnych prowincji przedstawiła Radzie Generalnej raport o sytuacji braci w Zgromadzeniu Misji. W skład komisji wchodzą następujący konfratrzy: Miles Heinen (Asystent Generalny), Francisco Berbegal Vázquez (prowincja św. Wincentego w Hiszpanii), Guénolé Fuegang (wiceprowincja Kamerunu), Adriano Ferreira Silva (prowincja Rio de Janeiro) i Martial Fotso (wicepowincja Kamerunu).  Spotkanie odbyło się w Seminarium św. Wincentego w Yaoundé, politycznej stolicy kraju. Z powodu problemów z paszportem i Więcej...
 Categories : Zgromadzenie Misji
Moi Drodzy tworzący Rodzinę Wincentyńską. W dniach, kiedy oczy katolickiego świata zwrócone są w kierunku Panamy, gdzie młodzi przeżywają swoje radosne spotkanie w ramach Światowych Dni Młodzieży ja pragnę zaprosić na kolejne Rekolekcje Wielkopostne Rodziny Wincentyńskiej. W tym roku odbędą się w przeuroczym miejscu jakim jest Kodeń z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek 22 marca o godzinie 17.00 a zakończenie w niedzielę 24 marca w południe. Rekolekcje poprowadzi ks. prof. Przemysław Nowakowski CM, wybitny specjalista od liturgii wschodniej. Ze względu na położenie Kodnia zamieszkanego przez katolików i greko-katolików (unitów) oraz prawosławnych będzie okazja dowiedzieć się o wpływach liturgii wschodniej w tym regionie Polski oraz realiach życia obok siebie ludzi różnych obrządków. Logistyka Do dyspozycji mamy ok. 100 miejsc noclegowych w dwóch budynkach, w pokojach 2, 3 i 4 osobowych – wszystkie z łazienkami. Koszt pobytu za Więcej...
 Categories : Rekolekcje, Rodzina Wincentyńska
Dnia 28 stycznia 2019 r. w szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni odszedł do wieczności Ś † P Ks. Andrzej WĘGLARZ CM. Urodził się 10 października 1936 r. w Kamyku k. Bochni. W 1951 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby święte czasowe złożył dnia 8 grudnia 1953 r., zaś śluby święte wieczyste złożył 
8 grudnia 1957 r. Święcenia diakonatu otrzymał 21 lutego 1959 r. z rąk ks. bpa Karola Wojtyły, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Święcenia prezbiteratu otrzymał 21 czerwca 1959 r. 
z rąk ks. bpa Jana Kantego Lorka CM, ordynariusza diecezji sandomierskiej. 1959-1962 – Kraków-Stradom – ekonom, kapelan Sióstr Miłosierdzia 1962-1966 – Lublin – studia specjalistyczne na KUL-u 1966-1968 – Kraków-Stradom – wykładowca 1968-1992 – Gdańsk-Oliwa – wykładowca w WSD, ekonom, superior (w latach 1984-1987) od 1992 – Gdynia – emeryt, duszpasterz POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ DNIA 31 STYCZNIA 2019 r. (CZWARTEK) 13.00 Więcej...
 Categories : necrologium
W uroczystość Nawrócenia św. Pawła Apostoła dziękujemy Bożej Opatrzności za dar Apostoła Narodów, za jego życie i pisma, które nieustannie budują wiarę Kościoła. Dziękujemy także Panu Bogu za naszą świątynię, za tych, którzy ją wznieśli, a przede wszystkim za tych, którzy w niej się modlili i nadal się gromadzą, by przeżywać jedność z Panem Bogiem i braćmi.  Dzień Nawrócenia św. Pawła związał się na stałe z dziełem św. Wincentego. To w tym dniu, 25 stycznia 1617 r., także nasz Założyciel doświadczył działania łaski Bożej i przeżył swoiste nawrócenie, co zaowocowało powstaniem wspaniałych nowych dzieł w Kościele: Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i Bractwa Miłosierdzia.  Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup Damian Zimoń z Archidiecezji Katowickiej, a towarzyszł mu chór Sióstr Miłosierdzia i kleryków z Seminarium. W koncelebrze uczestniczył ks. Rektor  Paweł Holc CM oraz licznie przybyli księża, siostry, klerycy i wierni Więcej...
 Categories : kościół - stradom
Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 19 stycznia 2019 roku odeszła do Pana Śp. Josephine Gebert miała 103 lata, obywatelka Szwajcarii, fundatorka Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k. Krakowa. Za swoje zasługi wspierania dzieł Wincentyńskich, afiliowana do Zgromadzenia Księży Misjonarzy w 2001 roku. Uhonorowana w 2002 i 2016 roku przez Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej najwyższymi odznaczeniami państwowymi przyznawanymi obcokrajowcom. Osoba głębokiej wiary, skromności i niezwykłej wrażliwości na drugiego człowieka. Fundacja im. ks. Siemaszki, Zgromadzenie Księży Misjonarzy Więcej...
 Categories : necrologium
11 lutego 2018 roku papież Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański zapisując się symbolicznie jako pierwszy na spotkanie, skierował do młodych całego świata takie słowa: Zachęcam wszystkich młodych ludzi na całym świecie, aby przeżywali z wiarą i entuzjazmem to wydarzenie łaski i braterstwa, zarówno udając się do Panamy, jak i uczestnicząc w nim w swoich wspólnotach. Te słowa zainspirowały młodych ludzi z parafii Ignaców, by z powodu braku możliwości uczestniczenia w tym wydarzeniu osobiście postarać się odpowiedzieć na apel Franciszka. W sposób kreatywny i entuzjastyczny mając w pamięci wydarzenia ŚDM w Krakowie. Zapraszamy na XXXIV Światowe Dni Młodzieży 25 – 27 stycznia 2019 r. w Ingnacowie. Temat spotkania to słowa św. Łukasza (1, 38) „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!” Spotkanie z Panem  i budowa relacji Tworząc plan spotkania odwołujemy się do doświadczenia naszego pobytu na ŚDM w Krakowie. Był Więcej...
 Categories : wydarzenia