Moi Drodzy tworzący Rodzinę Wincentyńską. Powoli dobiega końca Jubileusz 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego a kilka dni temu rozpoczął się Nowy 2018 Rok. Wybiegając w przyszłość serdecznie zapraszam na Rekolekcje Wielkopostne Rodziny Wincentyńskiej, które odbędą się w Pelplinie, w pocysterskim klasztorze z XIII w. Rozpoczęcie w piątek 23 lutego o godzinie 17.00 a zakończenie w niedzielę 25 lutego około południa.

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Szczepan Szpoton CM, dyrektor kleryków naszego seminarium w Krakowie. W programie rekolekcji przewidziane są 4 konferencje, zwiedzanie pięknej bazyliki katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, Muzeum Diecezjalne, w którym znajduje się jedyna w Polsce Biblia Gutenberga (wszystko to pod okiem przewodników), całonocna adoracja. Centrum każdego dnia będzie stanowiła Eucharystia liturgicznie animowana przez Wincentyńską Młodzież Maryjną. Wspominając poprzednie nasze spotkania ufam, że i w tym roku Niepokalana wyprosi nam szczególne Boże błogosławieństw o ich dobre przeżycie.

Więcej...
Categories : Rekolekcje, Rodzina Wincentyńska

Brat Władysław Prinz [Prynz] urodził się 27 czerwca 1909 r. w Lipinkach Szlacheckich na Pomorzu. W 1928 r. zgłosił się do Zgromadzenia Księży Misjonarzy jako kandydat na brata. Dnia 2 lutego 1929 r. został przyjęty do zgromadzenia. Śluby święte złożył 11 lutego 1931 r. Od czerwca 1931 r. do marca 1932 r. pracował w Pabianicach jako ogrodnik. Odczuwając powołanie misyjne zgłosił się na misje do Chin. Wiosną 1932 r. wyjechał do Chin. Dnia 11 czerwca dotarł do Szanghaju i 7 lipca do Wenchow, gdzie pracowali polscy misjonarze. Wraz z siostrami miłosierdzia podjął posługę przy chorych w szpitalu. Szybko opanował podstawy języka chińskiego, usługiwał chorym. Kiedy do Wenchow przyjechał ks. Wacław Szuniewicz, specjalista z dziedziny okulistyki, pomagał mu w pracy lekarskiej.

Przez cały okres pobytu pracował pożytecznie dla misji. Wyrabiał różańce, zajmował się introligatorstwem, wyrabiał piwo i wino mszalne.

Więcej...
Categories : Prowincja Polski, Zgromadzenie Misji

Ogromnie się cieszymy, że możemy zaprezentować kolejny numer naszego Informatora Misyjnego! To ostatni już numer w Roku Jubileuszu 400. lat Charyzmatu Wincentyńskiego. W środku znajdziemy aż 15 artykułów!

Wśród nich:

 • Misja w Chinach – ks. Paweł Wierzbicki
 • Misyjna gawęda – ks. Jacek Tendej
 • „Rekolekcje” w Beninie – ks. Paweł Holc
 • Tydzień Misyjny w Seminarium – kl. Michał Adamczyk
 • Życie Sługi Bożego br. Władysława Prinza CM
 • MISEVI – Gala Finałowa i inne nowiny
 • Nie zabrakło Papieskich Intencji Misyjnych na pierwsze półrocze 2018 r., fragmentu numeru archiwalnego i innych oraz nowego działu: Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Dokumenty „nie-misyjne” o misjach Wśród wypowiedzi Kościoła na temat działalności misyjnej są dokumenty wprost podejmujące temat misji, o czym pisaliśmy w poprzednich numerach. Nie można jednak zapominać, że temat misji podejmują również inne dokumenty Kościoła, dotyczące innych

Więcej...
Categories : Wiadomości Misyjne

Ojciec Generał Tomaž Mavrič CM w sobotę 14 października 2017 r. podczas audiencji z Papieżem ogłosił że startuje konkurs artystyczny i filmowy pod tytułem “Odnaleźć Wincentego 400”. Już przed ogłoszenie konkursu napłyneło 333 prezentacje z całego świata. Ten pomysł rozpalił wyobraźnię wielu ludzi!

Finding Vince 400 – Odnaleźć Wincentego 400, to konkurs i festiwal dla ludzi wszystkich języków. Jego inspiracją jest 400 rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo w służbie ubogim. Jako jeden z elementów obchodów tego wydarzenia przez Rodzinę Wincentyńską.

Nasza Misja: to doprowadzić do mistrzostw XXI-wiecznych gawędziarzy i wyzwać ich do rywalizacji filmami, które zmienią naszą perspektywę ubóstwa we społecznościach. Pobudźmy naszą wyobraźnię dzieląc się naszym charyzmatem przy pomocy kreatywności inspirowanej wincentyńską misją globalizowania miłosierdzia.

Konkurs i nagrody

1. konkurs: Ziarna Nadziei Zapraszamy wszystkich poniżej 18 roku życia

Więcej...
Categories : Rodzina Wincentyńska, Rok Jubileuszowy
16 Grudzień

Ze światłem w oczach

Ikona Miłosierdzia: “ze światłem w oczach”. Trzeci film z obecnej serii prezentuje ikonę św. Wincentego a Paulo w formie tryptyku, napisaną przez p. Mariolę Bicho-Zajączkowską z inpiracji ks. Luigiego Mezzadriego CM z okazji 400. rocznicy narodzin charyzmatu wincentyńskiego. Oboje w krótkich słowach wyjaśniają przyczyny jej powstania i opisują jej znaczenie:

Pisanie ikony św. Wincentego było wyzwaniem i zadaniem trudnym. Dlatego, że (…) bardzo chciałam, żeby w trzech obrazach ująć całość misji, charyzmatu i świętości św. Wincentego. (…) On był miłością przez duże M. Taką miłość, która może być tylko darem Bożym. (…) Chciałam, żeby ta miłość wyzierała z jego twarzy, z jego oczu, żeby każdy, kto będzie się modlił przed tą ikoną, kto będzie na nią patrzył, czuł szczególną więź ze św. Wincentym, czuł, że on patrzy na niego z miłością – Mariola Bicho-Zajączkowska

Więcej...

Categories : Przełożony Generalny

W dniach 14-15 grudnia 2017 r. Ojciec Generał Tomaž Mavrič CM odwiedził Kraków. W pierwszym dniu spotkał się z konfratrami w domu Kleparskim. Po spotkaniu udał się do domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia prowincji Krakowskiej. Wieczorem spotkał się z klerykami Seminarium Duchownego na Stradomiu oraz z konfratrami z domów Krakowskich. Następny dzień rozpoczął od odprawienia rorat w kościele Seminaryjnym na Stradomiu, później spotkał się z młodzieżą z MISEVI Polska a swój pobyt w Krakowie zakończył udziałem w wigilii z ubogimi w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie.

Więcej...
Categories : Przełożony Generalny

8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W kościele seminaryjnym na koncelebrowanej Mszy św. o godz. 19:00 której przewodniczył Ks. Wizytator Kryspin Banko CM, kandydaci do Zgromadzenia Księży Misjonarzy przeżywali swój dzień powołania, jedenastu seminarzystów (Nikolas, Piotr, Patryk, Adam, Arkadiusz, Wojciech, Jakub, Łukasz, Andrzej, Kamil, Krzysztof), który deklarują swoją wolę poświęcenia się pracy w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy dla zbawienia ubogich. Kleryk z piątego roku Jarosław Wojewódka złożył Śluby Święte, poświęcając siebie na całe życie w Zgromadzeniu dla głoszenia Ewangelii ubogim. By urzeczywistnić to powołanie złożył Śluby wytrwania w Zgromadzeniu, posłuszeństwa, ubóstwa oraz czystości. Św. Wincenty był przekonany, że ci, których Bóg powołuje do Zgromadzenia, starają się czynić wszystko, co podoba się Bogu. Oddają się całkowicie Bogu. Dochowują Mu wierności w pracy nad nabywaniem cnót. „Evangelizare pauperibus misit me” w ten sposób misjonarze trwają w stanie naszego Pana

Więcej...
Categories : powołanie, Prowincja Polski

Miłość jest twórcza aż do nieskończoności”… Dlatego też w Eucharystii znajduje się wszystko. 

Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej Drogie Siostry, drodzy Bracia, Niech łaska i pokój Jezusa będą zawsze z nami!

W liście z okazji Uroczystości naszego Założyciela, 27 września 2016 r., zachęcałem do refleksji o św. Wincentym a Paulo jako „mistyku miłosierdzia”. Zaczęliśmy się wówczas zastanawiać, co sprawiło, że stał się on mistykiem Miłosierdzia.

W liście na Adwent z 2016 r., rozważaliśmy z kolei „Wcielenie” jako jeden z filarów jego duchowości, a w liście na Wielki Post 2017, pogłębiliśmy drugi filar duchowości naszego Założyciela, którym jest „Trójca Święta”. W tegorocznym liście na Adwent, będziemy rozważać trzeci filar tejże duchowości, „Eucharystię”.

We fragmencie dotyczącym fundamentów naszej duchowości, w którym jest mowa o Wcieleniu

Więcej...
Categories : Przełożony Generalny

„Wierzymy, że — zgodnie z obietnicą Niepokalanej — nasze włączenie się w Jej modlitwę za świat przyczyni się do duchowego rozwoju i wzrostu Kościoła, a nam wyjedna obfite błogosławieństwo”.

Cudowny Medalik stanowi pokłosie objawień Najświętszej Panny, jakie miały miejsce w lipcu, listopadzie i grudniu 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy rue du Bac w Paryżu. Matka Boża objawiła się wówczas nowicjuszce zgromadzenia, siostrze Katarzynie Labouré (1806-1876), powierzając jej m.in. misję wybicia medalika. Pierwsze medaliki ukazały się w czerwcu 1832 roku i w krótkim czasie stały się narzędziem szczególnego Bożego działania, wielu uzdrowień i nawróceń – stąd zaczęto je nazywać cudownymi. Objawienie, zwłaszcza umieszczona na awersie inwokacja: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, przyczyniło się bezpośrednio do ogłoszenia w 1854 roku przez Papieża Piusa IX dogmatu

Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Cudowny Medalik

Eucharystia sama w sobie jest wydarzeniem misyjnym” – św. Jan Paweł II. Po długich przygotowaniach możemy zaprezentować kolejny numer Wiadomości Misyjnych! W tym numerze można poczytać m.in. o:

 • Beninie – wywiad z ks. Stanisławem Deszczem
 • Demokratycznej Republice Konga – wywiad z s. Urszulą Chudy
 • Madagaskarze – spotkanie z ks. Kazimierzem Bukowcem (artykuł z okładki)
 • Chinach – wywiad z ks. Piotrem Wierzbickim
 • Nie zabrakło fragmentów numerów archiwalnych oraz informacji od MISEVI Polska. Już w najbliższych dniach nasz informator trafi do Waszych rąk.

Pozostaje nam życzyć, aby lektura Wiadomości Misyjnych rozbudziła w nas na nowo Charyzmat Wincentyński i zapaliła misyjny entuzjazm. Eucharystia źródłem misyjnej działalności Kościoła

Omawiając dokumenty na temat działalności misyjnej Kościoła nie sposób pominąć swoistego komentarza, jakiego udzielił papież św. Jan Paweł II z okazji odbywającego się w roku Jubileuszowym 2000 Kongresu Eucharystycznego. Podczas audiencji generalnej w

Więcej...
Categories : Wiadomości Misyjne