Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 19 stycznia 2019 roku odeszła do Pana Śp. Josephine Gebert miała 103 lata, obywatelka Szwajcarii, fundatorka Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k. Krakowa. Za swoje zasługi wspierania dzieł Wincentyńskich, afiliowana do Zgromadzenia Księży Misjonarzy w 2001 roku. Uhonorowana w 2002 i 2016 roku przez Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej najwyższymi odznaczeniami państwowymi przyznawanymi obcokrajowcom. Osoba głębokiej wiary, skromności i niezwykłej wrażliwości na drugiego człowieka. Fundacja im. ks. Siemaszki, Zgromadzenie Księży Misjonarzy Więcej...
 Categories : necrologium
11 lutego 2018 roku papież Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański zapisując się symbolicznie jako pierwszy na spotkanie, skierował do młodych całego świata takie słowa: Zachęcam wszystkich młodych ludzi na całym świecie, aby przeżywali z wiarą i entuzjazmem to wydarzenie łaski i braterstwa, zarówno udając się do Panamy, jak i uczestnicząc w nim w swoich wspólnotach. Te słowa zainspirowały młodych ludzi z parafii Ignaców, by z powodu braku możliwości uczestniczenia w tym wydarzeniu osobiście postarać się odpowiedzieć na apel Franciszka. W sposób kreatywny i entuzjastyczny mając w pamięci wydarzenia ŚDM w Krakowie. Zapraszamy na XXXIV Światowe Dni Młodzieży 25 – 27 stycznia 2019 r. w Ingnacowie. Temat spotkania to słowa św. Łukasza (1, 38) „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!” Spotkanie z Panem  i budowa relacji Tworząc plan spotkania odwołujemy się do doświadczenia naszego pobytu na ŚDM w Krakowie. Był Więcej...
 Categories : wydarzenia
Dnia 28 grudnia 2018 r. odszedł do wieczności ks. Andrzej Starzyński CM. Urodził się 4 października 1946 r. w Bydgoszczy. W 1968 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Śluby święte złożył 22 czerwca 1974 r. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp Albina Małysiaka CM, 31 maja 1975 r. Placówki: 1975-1979 – Pabianice, katecheta 1979-1982 – Trzciel, wikary, katecheta 1982-1984 – Tarnów, katecheta 1984-1987 – Żmigród, katecheta 1987-1990 – Słubice, wikary, katecheta, kapelan szpitala 1990-1993 – Bydgoszcz Zmartwychwstanie, katecheta 1993-2002 – Warszawa Radna, kapelan DPS, kapelan Sióstr Miłosierdzia 2002- Zduny, kapelan Sióstr Miłosierdzia i DPS Pogrzeb odbędzie się 3 stycznia 2019 r. (czwartek) 11.00 Msza św. w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy Po mszy odprowadzenie do grobowca Księży Misjonarzy Więcej...
 Categories : necrologium
Najdrożsi Bracia i Siostry! Niech łaska i pokój Jezusa zawsze będą z nami! Dwa lata temu, w pierwszym liście z okazji Uroczystości św. Wincentego, pisałem o św. Wincentym a Paulo, mistyku Miłosierdzia. Myśląc o św. Wincentym jako mistyku Miłosierdzia i starając się naśladować jego przykład w tym względzie, musimy pamiętać, że nie był on mistykiem w potocznym znaczeniu tego słowa, jak określa to zazwyczaj Kościół. Wincenty a Paulo był mistykiem, ale mistykiem Miłosierdzia. Oczyma wiary widział Chrystusa, kontemplował Go i służył Mu w osobie Ubogich. Gdy dotykał ran osób marginalizowanych, wierzył, że dotyka ran Chrystusa. Gdy odpowiadał na ich najgłębsze potrzeby, był przekonany, że oddaje cześć swemu Panu i Mistrzowi. W czasie tego Adwentu pragnę omówić z Wami jedno z głównych źródeł, z jakiego czerpał Wincenty jako mistyk Miłosierdzia, a jest nim codzienne rozmyślanie. Wszystkie grupy, które założył lub z którymi Więcej...
 Categories : Przełożony Generalny
W dniach 09-11 listopada odbyły się w naszym seminarium dni skupienia dla młodzieży męskiej. W tym roku pochylimy się nad Ślubami Misjonarskimi. Tematem tych dni była wytrwałość rozpatrywana w kontekście misjonarskim, małżeńskim oraz ogólnoludzkim. Jednym z punktów programu było spotkanie z gościem specjalnym – ks. Marcinem Wróblem CM, który w na co dzień jest na misji w Papule Nowej Gwinei. Nie zabrakło także spowiedzi, adoracji oraz medytacji na Słowem Bożym. Więcej...
 Categories : Duchowość, Formacja
Dnia 7 listopada 2018 r. o godz. 17.17 w szpitalu wojskowym w Warszawie odszedł do wieczności Ś†P Ks. Krzysztof POROSSA CM. Urodził się dnia 22 czerwca 1941 r. w Bydgoszczy. W 1960 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby święte czasowe złożył 8 grudnia 1962 r., zaś śluby święte wieczyste złożył 8 grudnia 1965 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1967 r. w Krakowie na Stradomiu z rąk ks. bpa Juliana Groblickiego, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Placówki: 1967-1970 – Słubice (wikariusz, katecheta) 1970-1972 – Skwierzyna (wikariusz, katecheta) 1972-1988 – Przewóz (proboszcz) 1988-2001 – Bysławek (kapelan Sióstr Miłosierdzia) od 2001 – Konstancin-Jeziorna (kapelan Sióstr Miłosierdzia, kapelan DPS) POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14 LISTOPADA 2018 r. (środa) 10.30 – Msza św. pogrzebowa w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie 12.30 – Odprowadzenie (od Bramy IV) do grobowca Księży Misjonarzy na Powązkach Wieczny odpoczynek racz Mu Więcej...
 Categories : necrologium
„Misterium liturgii” to zbiór eksponatów ukazujących historię, tradycję i działalność Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Naczynia, szaty liturgiczne i księgi nie tylko zachwycają wartością artystyczną ale również wprowadzają w tajemnice liturgii. Ekspozycja staje się okazją do wejścia do świata wspólnoty wiary.  „Misterium codzienności” to wystawa prac dr Katarzyny Makieła-Organisty, wielokrotnie nagradzanej artystki i absolwentki Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Wystawa w Muzeum Historyczno-Misyjnym jest okazją do spotkania się z niezwykłą twórczością artystki. Niewielka przestrzeń oraz bardzo osobista aranżacja daje możliwość intymnego spotkania ze sztuką, jak również z własną duchowością.  Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od 28 października do 16 grudnia 2018 w następujące dni tygodnia: Poniedziałki, wtorki, środy: 14.00 – 17.00; Niedziele: 15.00 – 17.00 Więcej...
 Categories : Muzeum Misyjne, Wystawy
W dniu 1 listopada 2018 r. w Uroczystość Wszystkich Świętych w domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do wieczności Ś✝︎P ks. Marian Rymarz CM. Urodził się 19 września 1942 r. w Kiełczewicach Dolnych w diecezji lubelskiej. 7 listopada 1961 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Od 2 listopada 1964 r. do 2 listopada 1966 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową. Śluby święte złożył 17 marca 1967 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie 24 maja 1969 r. z rąk bp Jana Pietraszko. Placówki: 1969-1972 – Wrocław św. Józef, katecheta 1972-1978 – Skwierzyna, wikary 1978-1979 – Bydgoszcz św. Wincenty, wikary 1979-1985 – Żmigród, proboszcz 1985-1987 – Witoszyn, proboszcz 1987-1989 – Kraków Kleparz, kapelan Zakładu im. Helclów, Grupa Misyjna 1989-1992 – Tarnów, duszpasterz 1992-1995 – Bydgoszcz św. Wincenty, duszpasterz, ekonom 1995-2002 – Zduny, Kapelan Sióstr Miłosierdzia 2002–  Kraków Kleparz, kapelan Sióstr Nazaretanek Odznaczony Więcej...
 Categories : necrologium
Jako Zgromadzenie Misji kierowane przez naszego Przełożonego Generalnego, Ks. Tomaža Mavriča CM wkraczamy na ścieżkę wiodącą do odnowionej kultury powołań, która wyrasta z serca Nowej Ewangelizacji, do której czujemy się wezwani z naszego misjonarskiego powołania do kroczenia za Jezusem Chrystusem głoszącym Ewangelię Ubogim. To jest odżywanie dziedzictwa zostawionego nam przez św. Wincentego w potrójnym wymiarze tworzącym kulturę, który Papież Franciszek wyjaśnia w ten sposób: “Prawdziwa kultura posiada trzy języki: jeden to język głowy (mentalność)… język serca (wrażliwość) oraz język rąk (praktyka)… wprowadź do gry i zharmonizuj te trzy języki: naucz się tego co czujesz i robisz, poczuj to co myslisz i robisz, rób to co myślisz i czujesz” (“Bóg jest młody”, Wywiad Tomasza Leonciniego z Paieżem Franciszkiem, s. 113) W tym trójwymiarze, z punktu widzenia komunikacji, my również pragniemy budować nową wincentyńską kulturę powołań pokazując ten film: [easy_youtube_gallery id=XFs6MrdBxnY cols=1 Więcej...
 Categories : powołanie, Zgromadzenie Misji