W Tygodniu modlitw o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne pamiętajmy o tych, którzy gorliwie służą Królestwu Bożemu, i módlmy się za młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca w świecie, aby usłyszeli głos Bożego wezwania i z odwagą na nie odpowiedzieli. Do gorliwej modlitwy dołączmy ofiarę trudów naszej codzienności, cierpienia i choroby. Uczyńmy to w głębokim przekonaniu, że Jezus – Dobry Pasterz pragnie udzielać Kościołowi daru nowych powołań. Więcej...
Categories : powołanie, Zgromadzenie Misji
Serdecznie zapraszamy na wystawę „Medycyna na usługach misji. Wacław Szuniewicz CM lekarz – kapłan – społecznik”. Wernisaż odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz. 14.30 w Sali św. Józefa (seminarium Zgromadzenia Księży Misjonarzy) a wykład na otwarcie wystawy wygłosi prof. dr hab. n. medycznych Edward Wylęgała – Życie i działalność ks. dra Wacława Szuniewicza CM. O godz. 15.00 w Muzeum Historyczno-Misyjne Zgromadzenia Księży Misjonarzy ks. dr Wacław Umiński CM – wygłosi wprowadzenie do wystawy. Głównym celem wystawy jest przybliżenie szerszej publiczności postaci wybitnego lekarza okulisty a jednocześnie kapłana Wacława Szuniewicza CM (1892-1963). W 1917 uzyskał doktorat z medycyny na Uniwersytecie Moskiewskim. W latach 1922-1927 przebywał w Wilnie, w latach 1927-1930 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarz w Krakowie. Od stycznia 1931 do lutego 1949 apostołował w Chinach na początku w Shuntehfu, ostatnie dwa lata Tientsinie, Pekinie i Shanghaju. Więcej...
Categories : Muzeum Misyjne, Wystawy
W dniach 2-4 marca 2018 r. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach odbyła się kolejna sesja warsztatowa dla kleryków: Troska o powołanie – formacja ludzka. Dobrze ukształtowane człowieczeństwo kandydata do kapłaństwa to podstawa w przyszłej pracy duszpasterskiej; a dobra formacja ludzka to niezbędna pomoc w pokonywaniu kryzysów w powołaniu, w budowaniu zaufania i przyjaźni z innymi ludźmi. Na sesji były realizowane między innymi następujące zagadnienia: poznawanie siebie i weryfikacja własnych zachowań osobowość: zdrowie psychiczne i integracja osobowości budowanie siły charakteru (cierpliwość, hart ducha, społeczna odwaga, gotowość do stawiania sobie wymagań i ich realizowania). Zajęcia odbywały się w formie wykładu wprowadzającego o potrzebie formacji w życiu kapłańskim i ćwiczeń praktycznych. Nie zabrakło czasu na wspólną modlitwę, Eucharystię, drogę krzyżową, adorację Najświętszego Sakramentu i długie, radosne rozmowy przy kawie. Prowadzącymi warsztaty byli: ks. Jacek Lasoń CM-dyrektor Ośrodka; a ćwiczenia praktyczne i Więcej...
Categories : Formacja, Seminarium
Kiedy słowa stają się czynami – wincentyńskie zasady życia i działania, to temat wielkopostnych rekolekcji Rodziny Wincentyńskiej, które odbyły się w Pelplinie, w dniach do 23 do 25 lutego br. Dla około dziewięćdziesięciu uczestników konferencje wygłosił ks. Szczepan Szpoton CM obecny dyrektor kleryków zgromadzenia księży misjonarzy w Krakowie. W wygłoszonych konferencjach 
o pokorze w służbie ubogim, modlitwie, osobie Maryi w życiu chrześcijanina powoływał się na wypowiedzi o. Dolindo, św. o. Pio i św. Wincentego a Paulo. Oprócz konferencji w programie zaplanowano także drogę krzyżową, modlitwę różańcową, koronkę do Bożego miłosierdzia, Godzinki o NMP, jutrznię a także całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Historię cysterskiego klasztoru oraz katedry w Pelplinie opowiedzieli podczas przewidzianego w programie zwiedzania profesjonalni przewodnicy. W muzeum diecezjalnym zwiedzający zobaczyli m. in. jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Jana Gutenberga oraz Madonny szafkowe drewniane figurki z XV w., które dwie Więcej...
Categories : Rekolekcje, Rodzina Wincentyńska
W I Niedzielę Wielkiego Postu na mszy św. której przewodniczył Wizytator Polskiej Prowincji ks. Kryspin Banko CM,  udzielił posług lektoratu i akolitatu klerykom z roku III i IV. Posługi lektoratu otrzymali kl. Adamczyk Michał, kl. Ciach Dominik, kl. Jędra Łukasz, kl. Kaczmarek Wojciech, kl. Kliszczak Marek, kl. Kowalewski Hubert i kl. Jemielita Dominik. Lektor musi mieć odpowiednie przygotowanie. Czyta Słowo Boże i przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji. Poza mszą świętą może, w imieniu Kościoła: przewodniczyć nabożeństwom (np. różaniec, gorzkie żale, majowe, czerwcowe, itp.), i błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę. Posługę akolitatu otrzymali kl. Harasim Marcin, kl. Laba Kamil, kl. Wojcieszak Artur i kl. Wojdyło Marek. W czasie tego obrzędu na znak dopuszczenia do służby Eucharystii kandydat otrzymuje z rąk celebransa patenę z chlebem albo kielich z winem. Ustanowieniu towarzyszy modlitwa, a także pouczenie Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii Więcej...
Categories : Formacja, Seminarium, Zgromadzenie Misji
Trudno sobie dzisiaj wyobrazić Wielki Post bez nabożeństwa Gorzkich żali. Obok Drogi krzyżowej, wrosły one na stałe w religijny krajobraz wielkopostnego czasu. Muzyka Gorzkich żali, jeżeli nie trzyma się śpiewnikowej wersji, niemal w każdej świątyni rozbrzmiewa swoistym kolorytem, właściwym kulturze danego regionu. Różnorodność melodyki jest cechą muzyki ludowej, ale świadczy także o muzycznej wartości pierwowzoru. Zła melodia nie nadaje się do opracowań, podczas gdy dobrze skomponowana – twórczo inspiruje. W wielu parafiach, a zwłaszcza w wiejskich kościołach – powstały niezliczone, muzyczne odmiany tego nabożeństwa. A dla organistów są polem do wykazania się umiejętnościami swego fachu: wrażliwością barwową i harmoniczną, dla ludzi – okazją do śpiewu z całego serca. Zdarza się także iż swą specyfiką, przyciągają ludzi niewierzących, chłonących głębokiego ducha muzyki i tekstu. To prawda że muzyka i tekst niezmiernie pasują do siebie, umiejętnie poruszają różne struny ludzkiej wrażliwości, co potęguje Więcej...
Categories : Kościół, Kraków, Zgromadzenie Misji
W dniu 11 lutego 2018 r. w Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do wieczności ŚP. ks. Bolesław Piątek CM. Urodził się 9 lipca 1931 r. w Sporyszu w diecezji krakowskiej. Do Zgromadzenia wstąpił 27 września 1948 r. a śluby święte złożył 28 grudnia 1950 r. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp Franciszka Jop w 12 grudnia 1954 r. Placówki: 1955 –           Żagań, duszpasterz 1955-1959 – Pabianice, wikary, katecheta 1959-1963 – Żmigród, katecheta 1963-1965 – Kraków NMP Lourdes, katecheta 1965-1967 – Grodków, katecheta 1967-1969 – Kraków Kleparz, Grupa Misyjna 1969-1971 – Krzeszowice, infirmeria 1971-1988 – Żywiec, Sporysz 1988-           Kraków Kleparz, rekonwalescent Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie! Więcej...
Categories : necrologium
Maryja najdoskonalszym wzorem ukazującym drogę do Jezusa Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej Drodzy Bracia i Siostry w św. Wincentym, Niech łaska i pokój Jezusa zawsze będą z nami! Listem na Adwent w 2016 roku rozpoczęliśmy refleksję nad trzema filarami duchowości św. Wincentego: Wcieleniem, Trójcą Świętą i Eucharystią. W obecnym liście na Wielki Post rozważymy czwarty filar, jakim jest Błogosławiona Dziewica Maryja. Na początku Wielkiego Postu, tych 40-stu dni z Jezusem na pustyni, chciałbym każdego z nas zachęcić, abyśmy napełnili serce ciepłem, ufnością, dyspozycyjnością i całą miłością, jaką syn lub córka może darzyć swą matkę. Obyśmy my również przylgnęli do Maryi czy też odnowili lub pogłębili nasze stałe przywiązanie do Niej dzięki trzem praktykom, które pomogą przybliżyć się do naszej Niebieskiej Matki. Ona jest najdoskonalszym wzorem ukazującym najlepszą i najkrótszą drogę do Jezusa – celu naszego życia, który jest dla nas Więcej...
Categories : Cudowny Medalik, Przełożony Generalny
Dzień rozpoczął się od wspólnej jutrzni w kaplicy seminaryjnej. Sesja przedpołudniowa rozpoczeła się od przedstawienia projektu budowy Centrum Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy oraz Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000” w Piekarach przedstawiło projekt budowy domu dla uczniów. Sesja przedpołudniowa zakończyła się wspólną mszą św. w kościele której przewodniczył ks. Jacek Gasiński CM, superior domu Kleparskiego. Sesja popołudniowa rozpoczeła się od wyboru dwóch Radców Polskiej Prowincji. Sa nimi: ks. Paweł Holc CM i ks. Kazimierz Stelmach CM. Po przerwie zostały przedstawione raporty z działalności: Duszpasterstwa powołań – ks. Jacek Piotrowski CM, Grupy rekolekcyjno-misyjnej którą przedstawił ks. Krzysztof Dura CM, dyrektor tej grupy oraz MISEVI-Polska którą przedstawiła p. Olga Figiel.   Grafika została wykorzystana z – Created and  Designed by Freepik Więcej...
Categories : Konwent Prowincjalny, Kraków