W dniach 12 – 14 października w parafii Najświętszej Maryji Panny Różańcowej w Pabianicach odbędą się Wincentyńskiego Spotkania Młodych z udziałem Księży Misjonarzy, kleryków oraz młodzieży z różnych misjonarskich parafii. Zapraszamy na wydarzenia otwarte dla wszystkich: Program: Piątek, 12 października 19.15 – WIECZERNIK – Eucharystia przewodniczy bp dr Paweł Socha CM, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 20.30 – EMAUS – czuwanie i koncert zespołu Dom Chwały Sobota, 13 października 9.30 – WIECZERNIK – Eucharystia przewodniczy ks. dr Kryspin Banko CM, wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy 13.30 – WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ – wehikuł czasu 19.00 – KANA – koncert Lazarystów w auli 20.30 – PRZYBYTEK DUCHA ŚWIĘTEGO – nabożeństwo fatimskie – przynosimy świece ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – czuwanie W godzinach 7.30 – 13.30 będzie wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w oratorium (pod salą gimnastyczną Szkoły św. Wincentego a Paulo), w wolnej chwili zapraszamy do adoracji. Niedziela, 14 października 9.30 – WIECZERNIK – Eucharystia z udziałem młodzieży kazanie głosi Więcej...
Categories : Wincentyński Dni Młodzieży, WMM
„Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła”. Te słowa Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego wprowadzają nas w Eucharystię, kiedy to ośmiu alumnów naszego Seminarium złożyło Bonum Propositum – Dobre Przyrzeczenie o wytrwanie w Zgromadzeniu Misji i przywdziało strój duchowny – sutannę na mszy św. 30 września której przewodniczył ks. Wizytator Kryspin Banko CM oraz księża przybyli na tą uroczystość. Więcej...
Categories : Formacja, Zgromadzenie Misji
Troska o świętość trwa przez całe życie. Wincenty przyjął święcenia kapłańskie w 19. roku życia. W pierwszych latach starał się zapewnić sobie godne miejsce w społeczeństwie i godziwe warunki życia. Później poddał się działaniu Bożej łaski i troszczył się jedynie o Bożą chwałę i o dobro bliźnich, zwłaszcza najuboższych. Papież Jan Paweł II wspominając jego życie, mówił: Człowiek nie rodzi się świętym. Staje się nim przez postępowanie drogą trudnego nawracania się i systematycznego oczyszczania. Stawanie się świętym oznacza trudne zaangażowanie, które trwa całe życie. Wincenty często powtarzał, że należy kochać Boga i że musi się to urzeczywistniać w trudzie rąk i w pocie czoła. Dodawał ponadto: Nasze serce musi należeć do Boga, nasza wola ma być Jego wolą i cały nasz czas musimy przeznaczać na Jego służbę. Miał jednak świadomość, że w każdym naszym działaniu inicjatywa należy do Boga i Więcej...
Categories : Wincenty a Paulo
Chociaż misjonarze powinni zawsze, jeśli tylko to możliwe, zapisywać wszystkie słowa księdza Wincentego, dlatego że każde z nich zawiera jakąś naukę dla nich i dla ich następców, to jednak mają szczególny obowiązek to czynić, gdy mówi on do nich na jakiś ważny temat jak ojciec do swoich drogich dzieci. Z tego powody, że konferencja, którą wygłosił 18 maja 1658 r. i podczas której rozdał egzemplarze naszych reguł, była pełna nie tylko dobrych i pożytecznych pouczeń, ale i ojcowskich uczuć jakie żywi do zgromadzenia, niektórzy postarali się je zebrać z możliwie największą wiernością, a nawet opisać to, co się tam wówczas wydarzyło, żeby ci, którzy byli nieobecni, mogli partycypować w nauce i szczególnej radości tych, którzy mieli szczęście uczestniczyć w tym wydarzeniu. Oddajemy kolejny XII tom Listów, Konferencji i Dokumentów św. Wincentego a Paulo który zawiera Konferencje do Misjonarzy cz. II Więcej...
Categories : Wincenty a Paulo
Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej Drodzy Bracia i Siostry w św. Wincentym, Niech łaska i pokój Jezusa zawsze będą z nami! W tym roku 2018, po raz pierwszy obchodzimy Uroczystość św. Wincentego na początku piątego wieku charyzmatu wincentyńskiego. Jako pierwszy krok na tej drodze, jeszcze raz chciałbym zaproponować dwie następujące inicjatywy: Odnowić i pogłębić naszą relację ze Świętymi, Błogosławionymi i Sługami Bożymi Rodziny Wincentyńskiej z całego świata jako wzór życia charyzmatem wincentyńskim. Odnowić i pogłębić „kulturę powołań”. Na dzień dzisiejszy Rodzina Wincentyńska jest obecna w 156 krajach na całym świecie. Aby uczcić Uroczystość św. Wincentego a Paulo we wspólnotach, parafiach, szkołach, na uniwersytetach i w innych miejscach służby oraz poprzez projekty, w jakie są zaangażowane różne gałęzie Rodziny Wincentyńskiej, na początku piątego wieku charyzmatu wincentyńskiego zachęcam, abyście w tym roku skupili się na pierwszym punkcie: „Pogłębić naszą relację ze Świętymi, Błogosławionymi Więcej...
Categories : Przełożony Generalny, Rodzina Wincentyńska
09 Wrzesień

Fryderyk Ozanam

W historii katolickiego ruchu społecznego i kulturalnego we Francji, ważną rolę odgrywał Fryderyk Ozanam. Działalność jego wyrosła na specyficznym gruncie, na gruncie Francji epoki Ludwika Filipa, rewolucji lutowej oraz początku rządów Napoleona III. Ozanam był dobrym znawcą swych czasów, które na ogół oceniał słusznie. Odegrał wielką rolę w odrodzeniu Kościoła w XIX wieku i zajął wybitne stanowisko wśród największych katolików tamtejszej epoki: Chateaubriand‘a, Montalambert‘a i Lacordaire‘a. Jego działalność literacka wiąże się w pewnym sensie z nurtem krytycznym, reprezentowanym w piśmiennictwie francuskim przez Balzaka. Rola Ozanama to rola pioniera i prekursora szczerego chrześcijaństwa w świecie. Głosił hasła walki z nadużyciami burżuazji, rozwijał akcję charytatywną zachęcając młodzież do pracy w Konferencjach św. Wincentego a Paulo. Jednakże i tu zdawał sobie sprawę, że miłosierdzie indywidualne nie rozwiąże sprawy społecznej. Uważał to jedynie za wstęp do dalszej działalności, za minimum, które było możliwe do Więcej...
Categories : Rodzina Wincentyńska, Święci i Błogosławieni
Serdecznie zapraszam Rodzinę Wincentyńską na wrześniową pielgrzymkę do Częstochowy w dniach 22-23 września 2018 r. Rok 2018 świętujemy jako Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy podziękować Maryi i Jej Synowi za ten dar oraz gorąco prosić, aby go bezmyślnie nie utracić. PROGRAM Sobota 22 IX 14.30 – Powitanie pielgrzymów – kapilca Cudownego Medalika 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego Miejsce i rola ubogich w liturgii – konferencja: Ks. prof. Przemysław Nowakowski CM 18.30 – Uroczysta Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Przewodniczy i kazanie wygłosi J. E. Ks. Bp Paweł Socha Ok. 19.45. Kolacja 21.00 – Udział w Apelu Jasnogórskim Niedziela 23 IX 7.00 – Droga krzyżowa na Wałach 8.30 – Śniadanie 9.00 – 10.00 – Spotkania w ramach stowarzyszeń 10.30 – Msza św. koncelebrowana – kaplica Cudownego Medalika przewodniczy Ks. Wizytator Kryspin Banko CM 11.30 – Tu zawsze Więcej...
Categories : Rodzina Wincentyńska
Po wieloletniej pracy na rzecz Stowarzyszenia, Siostra Radna Krajowa WMM – s. Agnieszka Dutka oraz Ojciec Dyrektor WMM – ks. Jacek Kuziel, zakończyli swoją kadencje. Nadszedł czas podziękowań… za ofiarowane serce, dobroć oraz zawsze otwarte dłonie. Z tej okazji, odbyło się dziękczynne spotkanie WMM na Jasnej Górze. Funkcję Dyrektora Krajowego WMM, ks. Jacek Kuziel pełnił przez 10 lat. Pod jego okiem, Stowarzyszenie osiągnęło rozkwit – był on Doradcą i Ojcem, który otaczał cały kraj swoją modlitwą. Siostra Agnieszka od 5 lat pełniła funkcję Radnej Krajowej, jednak z WMM była związana już od lat młodości, początkowo jako osoba świecka. Następnie pełniła w Zarządzie Krajowym funkcję Siostry Koordynatorki Prowincji krakowskiej. Zawsze otwarta i pomocna, wspaniała organizatorka, o często cichej i pokornej posłudze. Po tych latach pracy, nadszedł czas podziękowania. Na Jasnej Górze, z radością i wzruszeniem, zgromadzili się: ksiądz Wizytator Polskiej Prowincji Więcej...
Categories : WMM
Ważne jest, abyśmy umieli uczulić nasze serca na cierpienia i niedole naszych bliźnich. Prośmy nieustannie Boga, aby obdarzył nas duchem prawdziwego miłosierdzia. Św. Wincenty a Paulo Powyższe słowa św. Wincentego a Paulo przekonują nas, abyśmy nieustannie pracowali nad wrazliwością naszego serca i napełniali się duchem prawdziwego miłosierdzia. Dlatego po raz kolejny zapraszam do Misjonarskiego Ośrodka Formacyjnego „Vincentinum” w Krzeszowicach, gdzie odbędzie się Tydzień Formacji Wincentyńskiej. Zaproszenie kieruję do wszystkich tworzących Rodzinę Wincentyńską (dorośli 
i młodzież) a także do tych, którzy pragną poznać duchowość 
św. Wincentego a Paulo, łącząc to z wakacyjnym wypoczynkiem. 
W programie przewidziano: wykłady, prelekcje, pokazy multimedialne, warsztaty, ciekawe filmy. Nauka śpiewu prowadzona przez młodzież ubogaci przeżywanie liturgii i codziennej Eucharystii. Przewidziana jest także pielgrzymka do Ludźmierza i Zakopanego. Nie zabraknie czasu na wypoczynek i osobistą modlitwę, budowanie wzajemnych więzi
w atmosferze radości. Nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką Więcej...
Categories : Rekolekcje, Rodzina Wincentyńska