Br. Cieplak Stanisław (1896—1976), brat, misjonarz w Chinach, ogrodnik w Erie Pa w Ameryce Północnej. Urodził się 27 I 1896 r.. Do Zgromadzenia wstąpił w Krakowie na Stradomiu 18 IV 1922 r., śluby złożył 27 XI 1924 r. Następnie przez lat 10 przebywał w domu stradomskim i zajmował się pracą w ogrodzie a także spełniał wiele innych posług, związanych z życiem dużej wspólnoty w centrali prowincji. W dniu 19 IV 1932 r. wraz z czterema innymi misjonarzami (Paweł Kurtyka, Józef Grzeliński, Wilhelm Ciemała, brat Władysław Prync) wyjechał na placówkę misyjną do Wenchow w południowych Chinach, w prowincji Tchékiang. Przez 14 lat pobytu w Chinach pracował na jednej dużej placówce (Wenchow), która była ,,gniazdem” dla dziesięciu misjonarzy i dwóch braci, nauczających “w drodze” po rozległym terenie wikariatu apostolskiego. Brat Cieplak zajmował się zaopatrzeniem domu, utrzymaniem małego gospodarstwa i ogrodu; pracował także Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński
Dnia 25 stycznia 2018 r. – w momencie oficjalnego zakończenia obchodów 400. Rocznicy charyzmatu wincentyńskiego – z sercem przepełnionym radością, możemy powtórzyć powyższe słowa św. Pawła z początku Listu do Efezjan: „Niebo napełniło nas wszelkim błogosławieństwem” każdego z nas osobiście, każdą poszczególną gałąź Rodziny Wincentyńskiej i całą Rodzinę Wincentyńską. Niech to doświadczenie pozostanie dla nas źródłem pogłębiania, rozwijania i rozpowszechniania charyzmatu wincentyńskiego, aby wydawać coraz więcej nowych owoców – Pisze Ojciec Generał. Msza odpustowym ku czci Nawrócenia św. Pawła, która zakończyła Jubileusz 400-lecia wincentyńskiego charyzmatu w Polskiej Prowincji odbyła się w kościele Księży Misjonarzy pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła apostoła w Krakowie. Mszę Świętą na zakończenie Jubileuszu, przewodniczył arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski, a towarzyszł mu chór Sióstr Miłosierdzia. W koncelebrze uczestniczył ks. Wizytator Polskiej Prowincji Kryspin Banko CM oraz ks. Wizytator z Prowincji Nowej Anglii Marek Sadowski CM oraz licznie przybyli księża, siostry, Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Rok Jubileuszowy
„NA PROGU PIĘĆSETLECIA CHARYZMATU WINCENTYŃSKIEGO” „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie” (Ef 1,3). Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej. Drodzy Bracia i Siostry w św. Wincentym, Niech łaska i pokój Jezusa zawsze będą z nami! Dnia 25 stycznia 2018 r. – w momencie oficjalnego zakończenia obchodów 400. Rocznicy charyzmatu wincentyńskiego – z sercem przepełnionym radością, możemy powtórzyć powyższe słowa św. Pawła z początku Listu do Efezjan. Niebo napełniło nas wszelkim błogosławieństwem: każdego z nas osobiście, każdą poszczególną gałąź Rodziny Wincentyńskiej i całą Rodzinę Wincentyńską. Niech to doświadczenie pozostanie dla nas źródłem pogłębiania, rozwijania i rozpowszechniania charyzmatu wincentyńskiego, aby wydawać coraz więcej nowych owoców. Podczas tego Roku Jubileuszowego, Rodzina Wincentyńska przygotowała tak wiele inicjatyw, zorganizowała wiele uroczystości i wspaniałych projektów na płaszczyźnie lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Jako Rodzina Więcej...
Categories : Przełożony Generalny
Już dziś zapraszam na kolejne Spotkanie Rodziców Księży i Braci w terminie 27-30 kwietnia 2018 r. (zjazd do godz. 17.00). Całościowy koszt Spotkania wynosi 250 zł. (małżeństwa – 220 zł od osoby). W przypadku trudności finansowych, można złożyć dobrowolną ofiarę za pobyt. Nie chciałbym, aby kwestie finansowe stanowiły przeszkodę w naszym spotkaniu. Najważniejsze jest nasze wspólne Spotkanie. Zgłoszenia uczestnictwa proszę kierować listownie na poniższy adres, telefonicznie bądź drogą elektroniczną do dnia 15 kwietnia 2018 ! Misjonarski Ośrodek Formacyjny VINCENTINUM ul. Nowa Wieś 8 32-065 Krzeszowice Tel. 012 282 13 22 w. 214 lub 502 39 81 28 www.vincentinum.misjonarze.pl E-mail: vincentinum@misjonarze.pl Więcej...
Categories : Rekolekcje
Moi Drodzy tworzący Rodzinę Wincentyńską. Powoli dobiega końca Jubileusz 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego a kilka dni temu rozpoczął się Nowy 2018 Rok. Wybiegając w przyszłość serdecznie zapraszam na Rekolekcje Wielkopostne Rodziny Wincentyńskiej, które odbędą się w Pelplinie, w pocysterskim klasztorze z XIII w. Rozpoczęcie w piątek 23 lutego o godzinie 17.00 a zakończenie w niedzielę 25 lutego około południa. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Szczepan Szpoton CM, dyrektor kleryków naszego seminarium w Krakowie. W programie rekolekcji przewidziane są 4 konferencje, zwiedzanie pięknej bazyliki katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, Muzeum Diecezjalne, w którym znajduje się jedyna w Polsce Biblia Gutenberga (wszystko to pod okiem przewodników), całonocna adoracja. Centrum każdego dnia będzie stanowiła Eucharystia liturgicznie animowana przez Wincentyńską Młodzież Maryjną. Wspominając poprzednie nasze spotkania ufam, że i w tym roku Niepokalana wyprosi nam szczególne Boże błogosławieństw o ich dobre przeżycie. Logistyka Do dyspozycji mamy ok. Więcej...
Categories : Rekolekcje, Rodzina Wincentyńska
Brat Władysław Prinz [Prynz] urodził się 27 czerwca 1909 r. w Lipinkach Szlacheckich na Pomorzu. W 1928 r. zgłosił się do Zgromadzenia Księży Misjonarzy jako kandydat na brata. Dnia 2 lutego 1929 r. został przyjęty do zgromadzenia. Śluby święte złożył 11 lutego 1931 r. Od czerwca 1931 r. do marca 1932 r. pracował w Pabianicach jako ogrodnik. Odczuwając powołanie misyjne zgłosił się na misje do Chin. Wiosną 1932 r. wyjechał do Chin. Dnia 11 czerwca dotarł do Szanghaju i 7 lipca do Wenchow, gdzie pracowali polscy misjonarze. Wraz z siostrami miłosierdzia podjął posługę przy chorych w szpitalu. Szybko opanował podstawy języka chińskiego, usługiwał chorym. Kiedy do Wenchow przyjechał ks. Wacław Szuniewicz, specjalista z dziedziny okulistyki, pomagał mu w pracy lekarskiej. Przez cały okres pobytu pracował pożytecznie dla misji. Wyrabiał różańce, zajmował się introligatorstwem, wyrabiał piwo i wino mszalne. Ponieważ często zapadał na Więcej...
Categories : Prowincja Polski, Zgromadzenie Misji
Ogromnie się cieszymy, że możemy zaprezentować kolejny numer naszego Informatora Misyjnego! To ostatni już numer w Roku Jubileuszu 400. lat Charyzmatu Wincentyńskiego. W środku znajdziemy aż 15 artykułów! Wśród nich: Misja w Chinach – ks. Paweł Wierzbicki Misyjna gawęda – ks. Jacek Tendej „Rekolekcje” w Beninie – ks. Paweł Holc Tydzień Misyjny w Seminarium – kl. Michał Adamczyk Życie Sługi Bożego br. Władysława Prinza CM MISEVI – Gala Finałowa i inne nowiny Nie zabrakło Papieskich Intencji Misyjnych na pierwsze półrocze 2018 r., fragmentu numeru archiwalnego i innych oraz nowego działu: Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dokumenty „nie-misyjne” o misjach Wśród wypowiedzi Kościoła na temat działalności misyjnej są dokumenty wprost podejmujące temat misji, o czym pisaliśmy w poprzednich numerach. Nie można jednak zapominać, że temat misji podejmują również inne dokumenty Kościoła, dotyczące innych zagadnień życia kościelnego. Jednym z takich wielkich dokumentów jest „Konstytucja Więcej...
Categories : Wiadomości Misyjne
Ojciec Generał Tomaž Mavrič CM w sobotę 14 października 2017 r. podczas audiencji z Papieżem ogłosił że startuje konkurs artystyczny i filmowy pod tytułem “Odnaleźć Wincentego 400”. Już przed ogłoszenie konkursu napłyneło 333 prezentacje z całego świata. Ten pomysł rozpalił wyobraźnię wielu ludzi! Finding Vince 400 – Odnaleźć Wincentego 400, to konkurs i festiwal dla ludzi wszystkich języków. Jego inspiracją jest 400 rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo w służbie ubogim. Jako jeden z elementów obchodów tego wydarzenia przez Rodzinę Wincentyńską. Nasza Misja: to doprowadzić do mistrzostw XXI-wiecznych gawędziarzy i wyzwać ich do rywalizacji filmami, które zmienią naszą perspektywę ubóstwa we społecznościach. Pobudźmy naszą wyobraźnię dzieląc się naszym charyzmatem przy pomocy kreatywności inspirowanej wincentyńską misją globalizowania miłosierdzia. Konkurs i nagrody 1. konkurs: Ziarna Nadziei Zapraszamy wszystkich poniżej 18 roku życia do stworzenia ZIAREN Nadziei. Wzywamy ich do wykorzystania każdego twórczego Więcej...
Categories : Rodzina Wincentyńska, Rok Jubileuszowy
16 Grudzień

Ze światłem w oczach

Ikona Miłosierdzia: “ze światłem w oczach”. Trzeci film z obecnej serii prezentuje ikonę św. Wincentego a Paulo w formie tryptyku, napisaną przez p. Mariolę Bicho-Zajączkowską z inpiracji ks. Luigiego Mezzadriego CM z okazji 400. rocznicy narodzin charyzmatu wincentyńskiego. Oboje w krótkich słowach wyjaśniają przyczyny jej powstania i opisują jej znaczenie: Pisanie ikony św. Wincentego było wyzwaniem i zadaniem trudnym. Dlatego, że (…) bardzo chciałam, żeby w trzech obrazach ująć całość misji, charyzmatu i świętości św. Wincentego. (…) On był miłością przez duże M. Taką miłość, która może być tylko darem Bożym. (…) Chciałam, żeby ta miłość wyzierała z jego twarzy, z jego oczu, żeby każdy, kto będzie się modlił przed tą ikoną, kto będzie na nią patrzył, czuł szczególną więź ze św. Wincentym, czuł, że on patrzy na niego z miłością – Mariola Bicho-Zajączkowska …Chcieliśmy człowieka w chwale, człowieka przed Więcej...
Categories : Przełożony Generalny