05 Październik

Pan Bóg powołuje…

Powołanie to dar. Bóg powołuje na swą Misję. To jest tu najważniejsze w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Wspaniali młodzi otwarli właśnie swoje serca na głos Jezusa. 25 września 2017 r. jedenastu seminarzystów (Nikolas, Piotr, Patryk, Adam, Arkadiusz, Wojciech, Jakub, Łukasz, Andrzej, Kamil, Krzysztof) rozpoczęło okres formacji w Seminarium Internum 2017/18. Okres dwunastu miesięcy będzie dla nich czasem rozeznania rzeczywistego powołania w duchu wincentyńskim poprzez życie wspólnotowe. Młodzi oddadzą osobiste zdolności na służbę Bogu niosąc pomoc ubogim duchowo i materialnie. Wszystko to odbywa się pod opieką naszych formatorów i wychowawców. U stóp Wawelu, krakowskiej dzielnicy Stradom otwierają swe serca i wsłuchują się w głos powołania. Mając to konkretne doświadczenie ducha i wspólnoty, stawiają sobie pytanie: Dlaczego i ja nie miałby pójść tą drogą przez całe swe życie? W ten sposób odpowiadają na powołanie, rozpoczynają formację, studia,

Więcej...
Categories : Formacja, powołanie

Jak co roku przed wspomnieniem św. Wincentego a Paulo na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej. Modlitewne spotkanie odbyło się w dniach 23-24 września. Do sanktuarium przybyli przedstawiciele z pięciu gałęzi Rodziny Wincentyńskiej: Modlitewne spotkanie rozpoczęło się w kaplicy Cudownego Medalika u Sióstr Miłosierdzia, powitaniem przybyłych pielgrzymów oraz odmówieneim koronki do Bożego Miłosierdzia. Następnie odbył się spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z Nowego Targu pod reżyserskim okiem s. Iwony Krok. Była to forma wywiadu z gościem specjalnym (św. Wincentym a Paulo) oraz przedstawicielami Rodziny Wincentyńskiej z pięciu kontynentów. Po przedstawieniu ks. Jan Dukała CM wygłosił interesującą konferencję: „Chtillon les Dombes 1617 – Mity i fakty.”

Mszy św. odprawionej w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 18.30 przewodniczył ks. Jerzy Górny CM. Homilię wygłosił ks. Józef Łucyszyn CM. „Dzisiejszy świat, i w większym stopniu Kościół, zawsze będzie potrzebował

Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Rodzina Wincentyńska

Po roku formacji, formalnie skończył się okres Seminarium Internum. Wówczas mają miejsce Obłóczyny – wkraczający w nowy etap formacji alumni otrzymują strój duchownych i składają Bonum Propositum, czyli Dobre Przyrzeczenie zachowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w Zgromadzeniu Misji. W tym roku na uroczystej koncelebrowanej mszy św. w sobotę 30 września, której przewodniczył ks. Paweł Holc CM, 4 seminarzystów przyjęło strój duchowny i złożyło Bonum Propositum, są to: Cyburt Marcin, Miłoś Mateusz, Mostowik Łukasz oraz Wójcik Karol.

Więcej...
Categories : Formacja, Kraków

Dnia 27 września 2017 r., w uroczystość św. Wincentego a Paulo, Ks. Arcybiskup Tomasz Peta, ordynariusz archidiecezji NMP w Astanie, w obecności Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji ks. Tomaža Mavriča CM, Wizytatora Polskiej Prowincji ks. Kryspina Banko CM oraz duchowieństwa i wiernych, dokonał konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo w Piotrovce w Kazachstanie. Jest to pierwszy kościół pod wezwaniem św. Wincentego w tej części Azji. W kościele znajdują się relikwie św. Wincentego a Paulo. Do powstania tego kościoła w ogromnej mierze przyczynił się ks. Paweł Kucharski CM. Dzięki jego zaangażowaniu i wysiłkowi udało się pozyskać środki od wielu ofiarodawców z różnych części świata. Obok Księży Misjonarzy zaangażowanych w duszpasterstwo swoją posługę miłosierdzia pełnią Siostry Miłosierdzia z Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej.

Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Misje zagraniczne, Zgromadzenie Misji

W dniach 23-24 września 2017 r. odbyły się w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy obchody Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego. To święto dotyczyło nie tylko Księży i Braci z naszego Zgromadzenia, ale także osób świeckich zaangażowanych w życie Rodziny Wincentyńskiej. Ta uroczystość była dla naszego Zgromadzenia świetną okazją do rozpropagowania ducha i idei św. Wincentego, a także do ożywienia wszelkich inicjatyw prowadzonych przez nas w duchu św. Wincentego. Uroczystości w Bazylice rozpoczeły się od mszy św. której przewodniczył ks. bp. Paweł Socha w czasie który udzielił święceń kapłańskich diakonom: Jerzemu Rutkowskiemu oraz Jankowi Prackiemu. Wieczorem odbył się Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, pod batutą ks. Przemysława Pasternaka CM. W niedzielę o godz. 13.00 odbyła się Jubileuszowa Msza św. pod przewodnictwem J. E. ks. bp. Jana Tyrawy a homilię wygłosił Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy ks. Tomaž Mavrič CM,

Więcej...
Categories : Bydgoszcz, Charyzmat Wincentyński

W dniu 23 września 2017 r. o godz. 19.30 w Bazylice św. Wincentego a Paulo odbędzie się koncert z okazji zakończenia Jubileuszu 400 lat Charyzmatu Wincetyńskiego. Wystąpi Polska Orkiestra Muzyki Filmowej pod dyrekcją ks. Przemysława Pasternaka CM oraz Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” z Cieszyna, przygotowanie chóru – pani Izabela Zielecka-Panek. Gościem honorowym będzie Ojciec Generał Zgromadzenia Misji ks. Tomaž Mavrič CM. Honorowy Patron ks. Wizytator Kryspin Banko CM oraz proboszcz Bazyliki św. Wincentego a Paulo ks. Mieczysław Kozłowski CM.

Więcej...
Categories : Bydgoszcz, Charyzmat Wincentyński, Rok Jubileuszowy

Drodzy w Chrystusie Panu Członkowie Rodziny Wincentyńskiej. W bardzo bogatym programie obchodów tegorocznego Jubileuszu Charyzmatu Wincentyńskiego jest także tradycyjna wrześniowa pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej na Jasną Górę. W tym roku odbędzie się w dniach 23 i 24 września (sobota i niedziela).

Program: Sobota 23 IX 14.30 – Powitanie przybyłych pielgrzymów – kapilca Cudownego Medalika 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.20 – ChâtilIon 1617 – Mity i fakty – konferencja ks. prof. Jan Dukała CM 16.30 – Niecodzienny Gość – Spektakl w wykonaniu młodzieży 18.30 – Uroczysta Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Ok. 20.00 Kolacja 21.00 – Udział w Apelu Jasnogórskim Niedziela 24 IX 7.00 – Droga Krzyżowa na Wałach 8.00 – Śniadanie 9.00 – 10.00 – Spotkania w ramach stowarzyszeń 10.30 – Co słychać w RODZINIE kaplica Cudownego Medalika – wystąpienia przedstawicieli stowarzyszeń (5 minut) 11.00

Więcej...
Categories : Formacja, Rodzina Wincentyńska, Rok Jubileuszowy

Ks. Franciszek Matelski CM urodził się 22 listopada 1891 r. w Rąbiniu, w diecezji poznańskiej. Następnego dnia otrzymał w kościele parafialnym sakrament Chrztu św. Chociaż w miejscowej szkole, do której początkowo uczęszczał pobierał naukę w języku niemieckim, to w domu mówiono tylko po polsku i pilnie strzeżono polskich narodowych tradycji. Dzieci wychowywano w umiłowaniu wszystkiego co polskie i katolickie i w przywiązaniu do tradycji ojców. Ks. Franciszek często wspominał swojego ojca, jak gromadził swoje dzieci wieczorami przy sobie i długo a ciekawie i z wielkim zamiłowaniem opowiadał o narodowych dziejach Polski. Ten szczerze polski duch w rodzinie, a także prześladowanie polskości przez władze pruskie utwierdzały coraz bardziej przywiązanie do Ojczyzny.

Już od młodzieńczych lat pragnął zostać kapłanem-misjonarzem. W piętnastym roku życia (1906 r.) wstąpił do niższego seminarium Księży Misjonarzy w Nowej Wsi pod Krakowem, gdzie czynił dobre

Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Rok Jubileuszowy

W roku jubileuszu czterechsetlecia Charyzmatu Wincentyńskiego Tydzień Formacji Wincentyńskiej po raz kolejny odbył się w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym „Vincentinum” w Krzeszowicach, w dniach od 11 do 16 lipca 2017 r. Uczestnicy przybyli z całej Polski: Pabianic, Warszawy, Nowego Targu, Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Kurozwęki i Wrocławia.

Tematem przewodnim spotkania była duchowość Świętego Wincentego a Paulo i jego służba ubogim. Dzień rozpoczynaliśmy Jutrznią, kończyliśmy Apelem Jasnogórskim a codzienna Eucharystia pozwalała nam na głębsze przeżywanie naszej Formacji. Uczestniczyliśmy w interesujących prelekcjach, warsztatach oraz wycieczkach a także oglądaliśmy filmy o tematyce religijnej. Prowadziliśmy dyskusje, dzieląc się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, refleksjami.

Nad aktywizacją wokalno-instrumentalną uczestników czuwała siostra Iwona Krok SM integrując pokolenia od najmłodszego (lat 14) do najstarszego (lat 84). Na wstępie wysłuchaliśmy wykładów ks. Jerzego Górnego CM na temat: „Co się stało w Châtillon les Dombes” oraz jego

Więcej...
Categories : Charyzmat Wincentyński, Formacja

Dnia 20 lipca 2017 r. w Krakowie zmarł Ś†P br. Stanisław Rudecki CM.

Urodził się 14 września 1932 r. w Grzybowie w diecezji włocławskiej. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy został przyjęty 24 października 1957 r. a śluby święte złożył 8 grudnia 1962 r. W tym roku br. Stanisław Rudecki CM obchodził jubileusz 60 lat powołania i 55 lat ślubów świętych.

Placówki: 1957-1959 – Kraków Kleparz, zakrystianin 1959-1979 – Tarnów, zakrystianin 1979-1982 – Krzeszowice, opieka nad chorymi 1982-2017 – Kraków Stradom, posługa w domu Pogrzeb odbędzie się 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) 11.00 – Msza św. w Kościele Seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie 13.10 – Odprowadzenie od bramy do grobowca Księży Misjonarzy na Rakowicach

Więcej...
Categories : necrologium