09 Wrzesień

Fryderyk Ozanam

W historii katolickiego ruchu społecznego i kulturalnego we Francji, ważną rolę odgrywał Fryderyk Ozanam. Działalność jego wyrosła na specyficznym gruncie, na gruncie Francji epoki Ludwika Filipa, rewolucji lutowej oraz początku rządów Napoleona III. Ozanam był dobrym znawcą swych czasów, które na ogół oceniał słusznie. Odegrał wielką rolę w odrodzeniu Kościoła w XIX wieku i zajął wybitne stanowisko wśród największych katolików tamtejszej epoki: Chateaubriand‘a, Montalambert‘a i Lacordaire‘a. Jego działalność literacka wiąże się w pewnym sensie z nurtem krytycznym, reprezentowanym w piśmiennictwie francuskim przez Balzaka. Rola Ozanama to rola pioniera i prekursora szczerego chrześcijaństwa w świecie. Głosił hasła walki z nadużyciami burżuazji, rozwijał akcję charytatywną zachęcając młodzież do pracy w Konferencjach św. Wincentego a Paulo. Jednakże i tu zdawał sobie sprawę, że miłosierdzie indywidualne nie rozwiąże sprawy społecznej. Uważał to jedynie za wstęp do dalszej działalności, za minimum, które było możliwe do Więcej...
Categories : Rodzina Wincentyńska, Święci i Błogosławieni
Serdecznie zapraszam Rodzinę Wincentyńską na wrześniową pielgrzymkę do Częstochowy w dniach 22-23 września 2018 r. Rok 2018 świętujemy jako Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy podziękować Maryi i Jej Synowi za ten dar oraz gorąco prosić, aby go bezmyślnie nie utracić. PROGRAM Sobota 22 IX 14.30 – Powitanie pielgrzymów – kapilca Cudownego Medalika 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego Miejsce i rola ubogich w liturgii – konferencja: Ks. prof. Przemysław Nowakowski CM 18.30 – Uroczysta Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Przewodniczy i kazanie wygłosi J. E. Ks. Bp Paweł Socha Ok. 19.45. Kolacja 21.00 – Udział w Apelu Jasnogórskim Niedziela 23 IX 7.00 – Droga krzyżowa na Wałach 8.30 – Śniadanie 9.00 – 10.00 – Spotkania w ramach stowarzyszeń 10.30 – Msza św. koncelebrowana – kaplica Cudownego Medalika przewodniczy Ks. Wizytator Kryspin Banko CM 11.30 – Tu zawsze Więcej...
Categories : Rodzina Wincentyńska
Po wieloletniej pracy na rzecz Stowarzyszenia, Siostra Radna Krajowa WMM – s. Agnieszka Dutka oraz Ojciec Dyrektor WMM – ks. Jacek Kuziel, zakończyli swoją kadencje. Nadszedł czas podziękowań… za ofiarowane serce, dobroć oraz zawsze otwarte dłonie. Z tej okazji, odbyło się dziękczynne spotkanie WMM na Jasnej Górze. Funkcję Dyrektora Krajowego WMM, ks. Jacek Kuziel pełnił przez 10 lat. Pod jego okiem, Stowarzyszenie osiągnęło rozkwit – był on Doradcą i Ojcem, który otaczał cały kraj swoją modlitwą. Siostra Agnieszka od 5 lat pełniła funkcję Radnej Krajowej, jednak z WMM była związana już od lat młodości, początkowo jako osoba świecka. Następnie pełniła w Zarządzie Krajowym funkcję Siostry Koordynatorki Prowincji krakowskiej. Zawsze otwarta i pomocna, wspaniała organizatorka, o często cichej i pokornej posłudze. Po tych latach pracy, nadszedł czas podziękowania. Na Jasnej Górze, z radością i wzruszeniem, zgromadzili się: ksiądz Wizytator Polskiej Prowincji Więcej...
Categories : WMM
Ważne jest, abyśmy umieli uczulić nasze serca na cierpienia i niedole naszych bliźnich. Prośmy nieustannie Boga, aby obdarzył nas duchem prawdziwego miłosierdzia. Św. Wincenty a Paulo Powyższe słowa św. Wincentego a Paulo przekonują nas, abyśmy nieustannie pracowali nad wrazliwością naszego serca i napełniali się duchem prawdziwego miłosierdzia. Dlatego po raz kolejny zapraszam do Misjonarskiego Ośrodka Formacyjnego „Vincentinum” w Krzeszowicach, gdzie odbędzie się Tydzień Formacji Wincentyńskiej. Zaproszenie kieruję do wszystkich tworzących Rodzinę Wincentyńską (dorośli 
i młodzież) a także do tych, którzy pragną poznać duchowość 
św. Wincentego a Paulo, łącząc to z wakacyjnym wypoczynkiem. 
W programie przewidziano: wykłady, prelekcje, pokazy multimedialne, warsztaty, ciekawe filmy. Nauka śpiewu prowadzona przez młodzież ubogaci przeżywanie liturgii i codziennej Eucharystii. Przewidziana jest także pielgrzymka do Ludźmierza i Zakopanego. Nie zabraknie czasu na wypoczynek i osobistą modlitwę, budowanie wzajemnych więzi
w atmosferze radości. Nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką Więcej...
Categories : Rekolekcje, Rodzina Wincentyńska
Dnia 27 maja 2018 r. o godz. 23.05 w Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do wieczności Ś†P Ks. Władysław BOMBA CM (WIZYTATOR POLSKIEJ PROWINCJI W LATACH 1982-1988) Urodził się dnia 5 lutego 1938 r. w Wojsławicach (pow. Sieradz). W 1956 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby święte czasowe złożył dnia 8 grudnia 1958 r., zaś śluby święte wieczyste złożył 8 grudnia 1961 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie, w katedrze na Wawelu, dnia 23 czerwca 1963 r. z rąk ks. bpa Karola Wojtyły, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. 1963-1965 – Brazylia (praca misyjna) 1965-1969 – Rzym (studia doktoranckie z liturgiki na Anselmianum uwieńczone doktoratem) 1969-1973 – Kraków-Stradom (wicerektor i wykładowca ITKM, wykładowca PWT w Krakowie) 1973-1982 – Gdańsk-Oliwa (rektor i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, superior Domu) 1982-1988 – Kraków-Stradom (Wizytator Polskiej Prowincji, wykładowca ITKM, wykładowca PAT) 1988-1994 – Kraków-par. Więcej...
Categories : necrologium
31 maja mija 150 lat od śmierci ks. Michała Marcina Mioduszewskiego CM – autora najważniejszego śpiewnika w historii polskiej pieśni kościelnej. Przedstawiamy artykuł ks. Wojciecha Kałamarza CM – „Ks. Michał Marcin Mioduszewski CM i jego dzieło.” Śpiewniki ks. Mioduszewskiego odegrały bardzo ważną rolę w historii polskiej pieśni. Misjonarz ten dokonał bezcennej pracy badawczej i redakcyjnej, ocalając od zapomnienia ogromny dorobek muzyczny. Swymi dokonaniami na stałe zapisał się w historii muzyki jako jeden z pionierów wytyczających wzorce tego rodzaju działalności. Bez wątpienia jest pierwszym wielkim misjonarzem, któremu polska muzyka wiele zawdzięcza. Urodził się 16 września 1787 r. w Warszawie, ochrzczony został 28 września 1787 r. w parafii św. Krzyża w Warszawie. Był synem Jakuba i Franciszki z domu Łapińskiej. Jego ojciec pochodził z sąsiedniej parafii ujazdowskiej (pw. św. Aleksandra) i będąc wdowcem, poślubił Franciszkę 9 października 1785 r. w misjonarskim kościele Więcej...
Categories : Śpiewnik Kościelny, Zgromadzenie Misji
W dniach 27-30 kwietnia 2018 roku w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach odbyły się dni skupienia dla Rodziców Kapłanów i Braci CM. Był to czas wspólnej modlitwy w intencji rodzin, Zgromadzenia Misji oraz nowych powołań, adoracji Najśw. Sakramentu, wspólnej Eucharystii oraz czas wzajemnego dzielenia się, radości i wspomnień. W programie czterodniowego spotkania między innymi pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, zwiedzaliśmy wystawę o ks. Wacławie Szuniewiczu – lekarzu, misjonarzu w Chinach w muzeum misyjnym na Stradomiu i spotkaliśmy się w Krzeszowicach z rodzicami kleryków naszego seminarium i formatorami, którzy także w tym czasie uczestniczyli w Krakowie w dniach skupienia. Poznaliśmy także specyfikę pracy misjonarskiej na Madagaskarze dzięki spotkaniu z ks. Stefanem Zającem CM. Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy uczestniczyli w spotkaniu; Konfratrom, którzy zachęcili swoich rodziców do uczestniczenia w spotkaniu; Księżom i Bratu, którzy przyjęli nas z wielką gościnnością w Więcej...
Categories : Krzeszowice, Vincentinum
Z okazji 10 rocznicy beatyfikacji Marty Wieckiej zaplanowano w jej rodzinnych stronach szereg wydarzeń… Harmonogram uroczystości umieszczono na załączonym plakacie. Obchody centralne zaplanowane są na 2 czerwca 2018 o godz. 12.30 w Nowym Wiecu. Szczególne zaproszenie do modlitwy za przyczyną naszej błogosławionej skierowane jest do pracowników służby zdrowia, ale także chorych, niepełnosprawnych i ich opiekunów. Więcej...
Categories : Siostry Miłosierdzia, Święci i Błogosławieni
Dnia 21 maja 2018 r. w Krakowie odszedł do wieczności Ś†P Ks. Jan TELUS CM. Urodził się 16 stycznia 1946 roku w Dzielnej (pow. Opoczno). W 1962 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby święte złożył dnia 19 marca 1970 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie na Stradomiu dnia 19 czerwca 1971 r. z rąk ks. bpa Albina Małysiaka CM, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. 1971-1973 – Pabianice (katecheta, duszpasterz akademicki) 1973-1976 – Warszawa (student ATK) 1976-1979 – Rzym (studia doktoranckie uwieńczone doktoratem) 1979-1980 – Kraków-Stradom (wykładowca ITKM) 1980-1983 – Paradyż (wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym) 1983-1984 – Gdańsk-Oliwa (rektor i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, superior Domu) 1984-1985 – Kraków-Kleparz (wykładowca ITKM) 1985-1990 – Kraków-Stradom (wicerektor i wykładowca ITKM, asystent Domu Prowincjalnego) 1990-1994 – Gdańsk-Oliwa (rektor i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, superior Domu) 1994-2006 – Kraków-Strzelnica (wykładowca ITKM, superior Domu) od Więcej...
Categories : necrologium