W czwartek 22 listopada 2012 roku w domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do wieczności Ś † P KS. TADEUSZ SALWA CM. Urodził się 10 listopada 1935 roku w Tumlinie diecezja kielecka. W 1952 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy a święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1959 roku. Placówki: 1959-1963 – Lublin, studia 1963-1969 – Kraków Stradom, wykładowca ITKM 1969-1973 – Gdańsk Oliwa, wykładowca WSD 1973-1992 – Gościkowo Paradyż, wykładowca WSD 1992-1996 – Trzciel, proboszcz, superior, wykładowca WSD 1996-2008 – Chełmno, kapelan Sióstr Miłosierdzia 2008-2012 – Kraków Stradom, Kraków Kleparz POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 LISTOPADA 2012 r. (WTOREK) 10.30 – Msza św. w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu 12.30 – Odprowadzenie od bramy Cm. Rakowickiego do grobowca Księży Misjonarzy Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie! Więcej...
Categories : necrologium, ogłoszenia
W dniu 15 listopada w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy odbyło się sympozjum naukowe „W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Aleksandra Usowicza”. Rozpoczęło się kilka minut po godzinie dziewiątej. Uroczystego otwarcia dokonał rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, które jednak zostało poprzedzone krótką modlitwą zaczerpniętą z Księgi Mądrości, odczytaną przez superiora domu Stradomskiego i rektora ITKM ks. dr Pawła Holca CM. Krótkie słowo wygłosił także wizytator Polskiej Prowincji ks. dr Kryspin Banko CM. Po tym wystąpieniu rozpoczęła się pierwsza sesja, której przewodniczył ks. dr Wojciech Paluchowski CM. Pierwszą prelekcję realizując temat: „Życie ks. Usowicza jako wydarzenie; szkic do jego portretu” wygłosił abp dr Tadeusz Gocłowski, świadek życia i działalności naukowej ks. profesora oraz jego wychowanek. Arcybiskup zwrócił uwagę na wielkość umysłu i mądrość tego znamienitego misjonarza, zaangażowanie w życie społeczeństwa i jego problemy oraz  wrażliwość na piękno przyrody. Drugi wykład Więcej...
Categories : Duchowość, historia, Stradom
27 Październik

Apel Misyjny 2012

Do wszystkich członków Zgromadzenia Misji: Niechaj łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa wypełnia Wasze serca teraz i zawsze! Kolejny raz, moi drodzy konfratrzy, w miesiącu październiku, Kościół prosi nas, abyśmy zastanowili się nad naturą naszego misjonarskiego powołania. Tegoroczny Apel misyjny wystosowany przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów przypomina nam, że bez względu na to, gdzie się znajdujemy, jesteśmy wezwani, aby być misjonarzami. Rozpoczynając „Rok Wiary” Benedykt XVI określił cel Apelu misyjnego jako „wezwanie, aby promieniować słowem prawdy, które Pan Jezus nam zostawił”. „Słowo prawdy, które Pan Jezus nam zostawił” osiąga rezultaty w dziełach misjonarzy, którzy odważnie głoszą Ewangelię na całym świecie. Umocnieni wiarą poszli w niepewność i w trudy, aby nieść Chrystusa na wszystkie kontynenty, do wszystkich krajów i kultur. Nasze Zgromadzenie ma bogatą historię działalności misyjnej począwszy od czasów św. Wincentego aż do dzisiaj. Rzeczywiście, większość dzisiejszych prowincji rozpoczynały jako Więcej...
Categories : Misje zagraniczne, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji
12 Październik

Laboratorium Wincentyńskie

IV LABORATORIUM WINCENTYŃSKIE 12-13-14.10.2012 R.  „Dialog charyzmatu z czasem” „Błogosławieni, Fryderyk Ozanam  i siostra Rozalia Rendu – świadkowie kontemplacji, kultury i miłosierdzia”  PROGRAM SPOTKANIA 12.10. – piątek godz.15.00 – Uroczysta inauguracja › izba zgromadzenia s. Maria Leszczyńska SM, Wizytatorka Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia  – powitanie uczestników i otwarcie IV Laboratorium Wincentyńskiego ks. Kazimierz Małżeński CM, Dyrektor Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia – wprowadzenie do prac IV Laboratorium Wincentyńskiego godz.15.45 – Wykład › izba zgromadzenia ks. Stanisław Rospond CM „Katolicka restauracja we Francji w XIX wieku jako fundament działalności wspólnot wincentyńskich”. godz.17.00 – Msza św. koncelebrowana z Nieszporami  › kaplica przewodniczy i Słowo Boże głosi – ks. Kryspin Banko CM, Wizytator Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misji, formularz mszalny o bł. siostrze Rozalii Rendu Kolacja › refektarz godz.19.15 – wieczór w Rodzinie Wincentyńskiej  › izba zgromadzenia autoprezentacja uczestników (max do 5 minut), zakończenie Apelem Jasnogórskim › kaplica 13.10. Więcej...
Categories : Formacja, Rodzina Wincentyńska, wydarzenia
W sobotę 6 Października 2012 roku w domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Pabianicach odszedł do wieczności Ś † P KS. JAN KOSSAKOWSKI CM. Urodził się 29 maja 1931 roku w miejscowości Kamianki (diecezja łomżyńska), W 1951 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1958 roku. Po święceniach został skierowany na Kleparz, gdzie pełnił funkcję ekonoma domu i należał do Grupy Misyjnej (1958-1965). Następnie pracował w Żaganiu (1965-1968) jako katecheta i w Pabianicach (1968-1970) jako katecheta. W latach 1970-2000 – pracował w Dzietrzychowicach jako proboszcz oraz superior domu. Od 2000 roku pracował w parafii NMP Różańcowej w Pabianicach. UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE: czwartek, 11 października 2012 r. godz. 16.00 – Msza św. w kościele NMP w Pabianicach następnie przewiezienie ciała do Dzietrzychowic piątek 12 października 2012 r. godz. 12.00 – Msza św. w Dzietrzychowicach po Mszy św. złożenie ciała do grobu Więcej...
Categories : necrologium, ogłoszenia
Dnia 1 października 2012 r. w Tübingen (Niemcy) odszedł do wieczności śp. Ks. Eugeniusz SITARZ CM. Ur. 16.12.1932 r., święcenia kapłańskie 24.06.1956 r. Placówki: 1956-1957 – Warszawa, św. Krzyż – wikariusz 1957-1960 – Rzym – studia na Biblicum 1961-1962 – Paradyż – wykładowca w WSD 1962-1964 – Ignaców – katecheta 1964-1967 – Kraków, Stradom – wykładowca ITKM 1967-1969 – Paryż – studia od 1969 – Niemcy: Stuttgard, Tübingen – wykładowca Msza św. pogrzebowa: poniedziałek, 8 października 2012 – godz. 14.00 w Tybindze w Niemczech St. Paulus Kirche (Tübingen, Johannes-Reuchlin-Str. 3) Pogrzeb na cmentarzu w Tybindze: piątek 12.10.2012 r. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie! Więcej...
Categories : necrologium
02 Październik

Jubileusz Wydawnictwa WITKM

Srebrny jubileusz. Dnia 29 września 2012 r. Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie obchodziło uroczyście 25-lecie swego istnienia (1987-2012). O godz. 15.00 w kościele stradomskim została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Jacka Lasonia, Radcy Prowincjalnego, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Uczestniczyli w niej konfratrzy Domu Stradomskiego, przedstawiciele innych domów krakowskich, a nade wszystko pracownicy i współpracownicy wydawnictwa. Następnie w sali introligatorni odbyła się druga część uroczystości. Po wprowadzeniu ks. dyrektora Stanisława Rosponda krótką historię tworzenia i rozwoju przedstawił założyciel i pierwszy dyrektor WITKM – ks. Wacław Piszczek. Po wspólnych życzeniach nastąpiła chwila na świętowanie przy przygotowanym stole oraz czas na rozmowę, szczególnie z pracownikami, którzy w minionych latach współdziałali w tworzeniu i rozwoju tego dzieła. Aktualnie wydawnictwo zatrudnia 16 pracowników stałych oraz kilku na zlecenie. Zarys historii wydawnictwa. Powstało we wrześniu 1987 r. dzięki inicjatywie ks. Wacława Więcej...
Categories : Kraków, wydarzenia
Dnia 25 lipca 2012 w Krakowie odszedł do wieczności ks. Zygmunt Czekański CM. Urodził się 03.05.1929 r. w Rozdole (w archid. lwowskiej), do Zgromadzenia wstąpił 7 października 1949r., śluby złożył 15 grudnia 1951 r., Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1956 r. Placówki Kapłańskiej posługi: 1956-1957 Kraków Stradom 1957-1959 Słubice, katecheta 1959-1960 Jordanowo, proboszcz 1960-1969 Bydgoszcz św. Wincenty, katecheta, kapelan szpitala 1969-1986 Gozdnica, proboszcz 1986-1992 Gościkowo-Paradyż, superior, ojciec duchowny 1992-2001 Chełmno, kapelan Sióstr Miłosierdzia, asystent 2001-2012 Kraków NMP z Lourdes, duszpasterz, rezydent Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 27 lipca 2012 Msza święta w Kościele MNP z Lourdes w Krakowie o godz. 10.30; Odprowadzenie ciała zmarłego od bramy Cmentarza Rakowickiego do Grobowca Księży Misjonarzy o godz. 12.30 Więcej...
Categories : Kraków, necrologium, ogłoszenia
16 lipca 2012 r. minęła I rocznica śmierci ks. bp Albina Małysiaka CM. Z tej okazji wydawany od ponad 20 lat w Krakowie Tygodnik Rodzin Katolickich „ŻRÓDŁO” poświęcił numer specjalny (29/2012) zmarłemu biskupowi pomocniczemu Archidiecezji Krakowskiej, który był przyjacielem i wiernym czytelnikiem czasopisma od początku jego istnienia. Jak czytamy w nocie redakcyjnej w tym numerze wspomina się postać, dzieła i nauczanie biskupa aby „w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność za wieloletnią przyjaźń, opiekę, dobre rady, modlitwę i błogosławieństwo, jakiego wielokrotnie udzielał naszej redakcji i wszystkim czytelnikom „ŻRÓDŁA”. Wewnątrz numeru możemy przeczytać: Zadawać pytania i żądać odpowiedzi Jak biblijny Symeon Kochał kapłanów Syn Maryi Sługa prawdy Ks. bp Ignacy Tokarczuk Niepokorny duchowny Bł. Jan Paweł II i ks. bp Albin Małysiak Przyjaciele – Mieczysław Pabis Ks. bp Albin Małysiak we wspomnieniach Wszyscy biskupi powinni być tacy Infułacie, kocham ja cię! [fot. Więcej...
Categories : historia, Kraków, Prowincja Polski, Zgromadzenie Misji