TYGODNIK POWSZECHNY ogłosił  laureatów „Medalu Świętego Jerzego”, nagrody przyznawanej przez siebie od 1993 roku „za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym ludziom, którzy wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem”. W 2012 r. nagrodę przyznano ks. Andrzejowi Augustyńskiemu CM, Dyrektorowi Generalnemu Stowarzyszenia „Siemacha” oraz p. Danucie Wałęsowej. Wręczenie medali będzie miało miejsce 27 maja podczas uroczystej gali w Centrum Sztuki i Kultury „Manggha” w Krakowie. Więcej… Więcej...
Categories : Kraków, Prowincja Polski, wydarzenia
Rano 1 maja 2012 w Tolagnaro na Madagaskarze w wieku 66 lat, w 50.roku powołania, 41. roku kapłaństwa i 40. roku pracy misyjnej na Czerwonej Wyspie. zmarł nagle ks. Stanisław WNUK CM. Był jednym z pierwszych polskich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, którzy wyjechali do pracy misyjnej na Madagaskar.  Całe swoje kapłańskie życie poświęcił ciężkiej pracy misjonarskiej wśród Malgaszów. Więcej… Więcej...
Categories : Misje zagraniczne, necrologium, Prowincja Polski
11 Marzec

Wielki Post 2012

„Stworzyłeś nas dla siebie, Panie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie”– Św. Augustyn z Hippony Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej Drodzy Bracia i Siostry, Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa, przepełniają Wasze serca teraz i zawsze! Żyjemy w świecie pełnym niepokoju. Wymagania życia narzucają nam szybkie tempo i pośpiech. Rzeczywistość wojny, ubóstwa, terroryzmu, rozruchów politycznych, katastrof gospodarczych i ekologicznych, sprawia, że jesteśmy zmęczeni życiem. Nasze odczucia są podobne do tego, co czuł psalmista, mówiąc: „Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?” (Ps 12, 2). Więcej… Więcej...
Categories : Przełożony Generalny
Dzisiaj, we wtorek 6 marca 2012, po ceremonii pogrzebowej o godz. 14:30 w miejscowym kościele w Wittenheim, w diecezji Strasburskiej, we Francji odprowadziliśmy na cmentarz parafialny na wieczny spoczynek, ks. Jacka Styłę CM, długoletniego duszpasterza polonijnego Polskiej Misji Katolickiej we Francji i od ponad 35 lat proboszcza parafii św. Krzysztofa w Wittenheim. Ks. Jacek Styła CM (Hiacynth Styla) zmarł po długiej i ciężkiej chorobie we wtorek przed południem (10:00), 28 lutego 2012 w Wittenheim w wieku 78 lat, 61 lat powołania i 55 lat kapłaństwa. Więcej… Więcej...
Categories : necrologium, Prowincja Polski
W poniedziałek 6 lutego Mszą św. o godz. 11-ej w kościele seminaryjnym rozpoczął się Konwent Prowincjalny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Obrady, w których uczestniczy blisko 70 konfratrów ze wszystkich Domów Zgromadzenia w Prowincji, a także Asystent Generalny, ks. Stanislav Zonták CM, potrwają do czwartku 9 lutego. Zakończy je uroczysta Eucharystia w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem nowego Wizytatora Prowincji Polski, ks. Kryspina Banko CM. W ciągu czterech dni obrad zaplanowano 12 sesji. Więcej...
Categories : Polska, Prowincja Polski, wydarzenia, Zgromadzenie Misji
W niedzielę, 22 stycznia 2012 r. wieczorem w kościele bł. Anieli Salawy przy al. Kijowskiej w Krakowie odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru i orkiestry Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Na zakończenie koncertu miało miejsce prawykonanie kolędy „Józefowi” skomponowanej przez ks. Wojciecha Kałamarza CM do słów p. Janiny Błockiej w opracowaniu na głos, chór i orkiestrę. Więcej… Więcej...
Categories : Duchowość, Liturgia, Polska, Prowincja Polski
Od 1949 roku przyznaje Nagrody ZKP – do 1991 roku dla uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku – „polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia”. W 2007 r. lauretami Nagrody byli ks. Karol Mrowiec CM, Elżbieta Szczepańska-Lange i Lidia Zielińska. Poniżej zamieszczamy tekst Laudacji (z okolicznościowym post scriptum) wygłoszonej przez prof. dr hab. Mirosława Perza 28 września 2007 r. w czasie uroczystości wręczenia Nagrody. Więcej… Więcej...
Categories : historia, powołanie, Prowincja Polski
Otrzymaliśmy smutną wiadomość. 9 grudnia 2011 w szpitalu specjalistycznym w Otwocku zmarł ks. prof. dr hab. Karol MROWIEC CM, wybitny kompozytor, muzykolog i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, długoletni kierownik Instytutu Muzykologii Kościelnej KUL, członek sekcji muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, redaktor naczelny ostatnich pięciu wydań „Śpiewnika Kościelnego ks. Jana Siedleckiego” najstarszy konfrater Prowincji Polski Zgromadzenia Misji. Odszedł do domu Ojca w 93. roku życia, 78. roku powołania i 69. roku kapłaństwa. Więcej… Więcej...
Categories : necrologium, Prowincja Polski, Warszawa
Podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 10 listopada 2011 Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe „Tym, którzy walczyli za wolną Polskę i tym,” – jak wskazał w przemówieniu po dekoracji – ” którzy trwali w warunkach niełatwych przy wartościach, przy przekonaniach, które były wtedy skazywane na zagładę, na zapomnienie”. Order Orła Białego, najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie otrzymał ks. abp. Tadeusz Gocłowski CM, emerytowany arcybiskup metropolita gdański. Więcej… Więcej...
Categories : Polska, wydarzenia, Zgromadzenie Misji