W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w naszym Kościele Seminaryjnym przeżywaliśmy dwie uroczystości. Pierwsza to 50 rocznica złożenia ślubów przez Br. Stanisława Rudeckiego który 50 lat temu w Tarnowie złożył śluby święte. Dzisiaj wraz z Wizytatorem modliliśmy się za Brata Stanisława a Superior domu Stradomskiego odczytał dwa listy z gratulacjami pierwszy to od Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza który poleca Matce Bożej w modlitwie Br. Stanisława a drugi to list od Przełożonego Generalnego Księży Misjonarzy w Rzymie. W drugiej części dwóch alumnów z Seminarium Internum przeżywało dziś swój dzień powołania, gdzie złożyli dobre przyrzeczenie przez które deklarują swoją wolę poświęcenia się pracy w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy dla zbawienia ubogich, są to alumni Krzysztof Górski i Grzegorz Aściukiewicz. Więcej...
 Categories : Seminarium, Stradom, wydarzenia
Droga do Chrystusa  i nasz charyzmat „To jest metoda ewangelizacji: prawda staje się we mnie miłością, a miłość zapala jak ogień także bliźniego. Tylko tak, zapalając drugich ogniem własnej miłości, rzeczywiście rośnie ewangelizacja, obecność Ewangelii, która nie jest już jedynie słowem, ale rzeczywistością, którą się żyje.” – Papież Benedykt XVI, Rozważanie na otwarcie Synodu o nowej ewangelizacji, 8 października 2012 roku.  Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej, Drodzy Bracia i Siostry, Łaska i Pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech będą w naszych sercach teraz i na zawsze!  Uczestniczyłem niedawno, jako delegat, w Synodzie na temat nowej ewangelizacji. Wydarzenie to zbiegło się z rozpoczęciem „Roku Wiary”, dla upamiętnienia pięćdziesiątej rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II. W myśl słów Ojca Świętego, „obecność Ewangelii” jest darem i wezwaniem dla wszystkich idących za Chrystusem na sposób Świętego Wincentego. Obecność ta jest darem danym nam przez Jezusa – „Słowa, które Więcej...
 Categories : Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji
W czwartek 22 listopada 2012 roku w domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do wieczności Ś † P KS. TADEUSZ SALWA CM. Urodził się 10 listopada 1935 roku w Tumlinie diecezja kielecka. W 1952 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy a święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1959 roku. Placówki: 1959-1963 – Lublin, studia 1963-1969 – Kraków Stradom, wykładowca ITKM 1969-1973 – Gdańsk Oliwa, wykładowca WSD 1973-1992 – Gościkowo Paradyż, wykładowca WSD 1992-1996 – Trzciel, proboszcz, superior, wykładowca WSD 1996-2008 – Chełmno, kapelan Sióstr Miłosierdzia 2008-2012 – Kraków Stradom, Kraków Kleparz POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 LISTOPADA 2012 r. (WTOREK) 10.30 – Msza św. w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu 12.30 – Odprowadzenie od bramy Cm. Rakowickiego do grobowca Księży Misjonarzy Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie! Więcej...
 Categories : necrologium, ogłoszenia
W dniu 15 listopada w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy odbyło się sympozjum naukowe „W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Aleksandra Usowicza”. Rozpoczęło się kilka minut po godzinie dziewiątej. Uroczystego otwarcia dokonał rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, które jednak zostało poprzedzone krótką modlitwą zaczerpniętą z Księgi Mądrości, odczytaną przez superiora domu Stradomskiego i rektora ITKM ks. dr Pawła Holca CM. Krótkie słowo wygłosił także wizytator Polskiej Prowincji ks. dr Kryspin Banko CM. Po tym wystąpieniu rozpoczęła się pierwsza sesja, której przewodniczył ks. dr Wojciech Paluchowski CM. Pierwszą prelekcję realizując temat: „Życie ks. Usowicza jako wydarzenie; szkic do jego portretu” wygłosił abp dr Tadeusz Gocłowski, świadek życia i działalności naukowej ks. profesora oraz jego wychowanek. Arcybiskup zwrócił uwagę na wielkość umysłu i mądrość tego znamienitego misjonarza, zaangażowanie w życie społeczeństwa i jego problemy oraz  wrażliwość na piękno przyrody. Drugi wykład Więcej...
 Categories : Duchowość, historia, Stradom

27Październik

Apel Misyjny 2012

Do wszystkich członków Zgromadzenia Misji: Niechaj łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa wypełnia Wasze serca teraz i zawsze! Kolejny raz, moi drodzy konfratrzy, w miesiącu październiku, Kościół prosi nas, abyśmy zastanowili się nad naturą naszego misjonarskiego powołania. Tegoroczny Apel misyjny wystosowany przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów przypomina nam, że bez względu na to, gdzie się znajdujemy, jesteśmy wezwani, aby być misjonarzami. Rozpoczynając „Rok Wiary” Benedykt XVI określił cel Apelu misyjnego jako „wezwanie, aby promieniować słowem prawdy, które Pan Jezus nam zostawił”. „Słowo prawdy, które Pan Jezus nam zostawił” osiąga rezultaty w dziełach misjonarzy, którzy odważnie głoszą Ewangelię na całym świecie. Umocnieni wiarą poszli w niepewność i w trudy, aby nieść Chrystusa na wszystkie kontynenty, do wszystkich krajów i kultur. Nasze Zgromadzenie ma bogatą historię działalności misyjnej począwszy od czasów św. Wincentego aż do dzisiaj. Rzeczywiście, większość dzisiejszych prowincji rozpoczynały jako Więcej...
 Categories : Misje zagraniczne, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji
IV LABORATORIUM WINCENTYŃSKIE 12-13-14.10.2012 R.  „Dialog charyzmatu z czasem” „Błogosławieni, Fryderyk Ozanam  i siostra Rozalia Rendu – świadkowie kontemplacji, kultury i miłosierdzia”  PROGRAM SPOTKANIA 12.10. – piątek godz.15.00 – Uroczysta inauguracja › izba zgromadzenia s. Maria Leszczyńska SM, Wizytatorka Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia  – powitanie uczestników i otwarcie IV Laboratorium Wincentyńskiego ks. Kazimierz Małżeński CM, Dyrektor Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia – wprowadzenie do prac IV Laboratorium Wincentyńskiego godz.15.45 – Wykład › izba zgromadzenia ks. Stanisław Rospond CM „Katolicka restauracja we Francji w XIX wieku jako fundament działalności wspólnot wincentyńskich”. godz.17.00 – Msza św. koncelebrowana z Nieszporami  › kaplica przewodniczy i Słowo Boże głosi – ks. Kryspin Banko CM, Wizytator Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misji, formularz mszalny o bł. siostrze Rozalii Rendu Kolacja › refektarz godz.19.15 – wieczór w Rodzinie Wincentyńskiej  › izba zgromadzenia autoprezentacja uczestników (max do 5 minut), zakończenie Apelem Jasnogórskim › kaplica 13.10. Więcej...
 Categories : Formacja, Rodzina Wincentyńska, wydarzenia
W sobotę 6 Października 2012 roku w domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Pabianicach odszedł do wieczności Ś † P KS. JAN KOSSAKOWSKI CM. Urodził się 29 maja 1931 roku w miejscowości Kamianki (diecezja łomżyńska), W 1951 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1958 roku. Po święceniach został skierowany na Kleparz, gdzie pełnił funkcję ekonoma domu i należał do Grupy Misyjnej (1958-1965). Następnie pracował w Żaganiu (1965-1968) jako katecheta i w Pabianicach (1968-1970) jako katecheta. W latach 1970-2000 – pracował w Dzietrzychowicach jako proboszcz oraz superior domu. Od 2000 roku pracował w parafii NMP Różańcowej w Pabianicach. UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE: czwartek, 11 października 2012 r. godz. 16.00 – Msza św. w kościele NMP w Pabianicach następnie przewiezienie ciała do Dzietrzychowic piątek 12 października 2012 r. godz. 12.00 – Msza św. w Dzietrzychowicach po Mszy św. złożenie ciała do grobu Więcej...
 Categories : necrologium, ogłoszenia
Dnia 1 października 2012 r. w Tübingen (Niemcy) odszedł do wieczności śp. Ks. Eugeniusz SITARZ CM. Ur. 16.12.1932 r., święcenia kapłańskie 24.06.1956 r. Placówki: 1956-1957 – Warszawa, św. Krzyż – wikariusz 1957-1960 – Rzym – studia na Biblicum 1961-1962 – Paradyż – wykładowca w WSD 1962-1964 – Ignaców – katecheta 1964-1967 – Kraków, Stradom – wykładowca ITKM 1967-1969 – Paryż – studia od 1969 – Niemcy: Stuttgard, Tübingen – wykładowca Msza św. pogrzebowa: poniedziałek, 8 października 2012 – godz. 14.00 w Tybindze w Niemczech St. Paulus Kirche (Tübingen, Johannes-Reuchlin-Str. 3) Pogrzeb na cmentarzu w Tybindze: piątek 12.10.2012 r. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie! Więcej...
 Categories : necrologium
Srebrny jubileusz. Dnia 29 września 2012 r. Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie obchodziło uroczyście 25-lecie swego istnienia (1987-2012). O godz. 15.00 w kościele stradomskim została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Jacka Lasonia, Radcy Prowincjalnego, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Uczestniczyli w niej konfratrzy Domu Stradomskiego, przedstawiciele innych domów krakowskich, a nade wszystko pracownicy i współpracownicy wydawnictwa. Następnie w sali introligatorni odbyła się druga część uroczystości. Po wprowadzeniu ks. dyrektora Stanisława Rosponda krótką historię tworzenia i rozwoju przedstawił założyciel i pierwszy dyrektor WITKM – ks. Wacław Piszczek. Po wspólnych życzeniach nastąpiła chwila na świętowanie przy przygotowanym stole oraz czas na rozmowę, szczególnie z pracownikami, którzy w minionych latach współdziałali w tworzeniu i rozwoju tego dzieła. Aktualnie wydawnictwo zatrudnia 16 pracowników stałych oraz kilku na zlecenie. Zarys historii wydawnictwa. Powstało we wrześniu 1987 r. dzięki inicjatywie ks. Wacława Więcej...
 Categories : Kraków, wydarzenia