Podczas uroczystej Mszy św. w Parc des Arènes,  w Dax, we francuskich Pirenejach, niedaleko miejsca urodzenia św. Wincentego a Paulo,  w niedzielę, 19 czerwca 2011 Kościół powita nową błogosławioną w osobie Siostry Małgorzaty Rutan SM, francuskiej Siostry Miłosierdzia, męczennicy Rewolucji Francuskiej zgilotynowanej na rynku w Dax 9 kwietnia 1794 za odmowę złożenia przysięgi narodowej.  Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył J.E. kardynał Angelo Amato, Prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Więcej… Więcej...
Categories : historia, Kościół, Rodzina Wincentyńska, Siostry Miłosierdzia, wydarzenia
Przy okazji uroczystości święceń kapłańskich, w sobotę, 28 maja została otwarta kolejna wystawa w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie. Obecna wystawa zatytułowana „Skarby kościoła stradomskiego” podzielona jest na trzy ekspozycje. W jednej pokazane są historyczne szaty liturgiczne, w drugiej paramenty liturgiczne, a trzecia prezentuje zbiór dokumentów i pamiątek ks. bp Albina Małysiaka CM, który w 2011 roku obchodzi 70-lecie kapłaństwa. Ks. Biskup Jubilat jest patronem honorowym wystawy. Dla publiczności wystawa będzie dostępna od 30 maja do 26 czerwca 2011. Więcej… Więcej...
Categories : historia, Kraków, Muzeum Misyjne, Stradom
Sobota, 28 maja 2011 to jeden z najważniejszych dni w rocznym kalendarium nie tylko Domu Stradomskiego ale całej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W tym dniu, o godz. 9.00, podczas uroczystej Mszy św. J.E. ks. bp Paweł Socha CM, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej udzielił święceń prezbiteriatu (czterem) i diakonatu (siedmiu) alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Więcej… Więcej...
Categories : kościół - stradom, Prowincja Polski, Seminarium, wydarzenia
Muzeum Historyczno-Misyjne przygotowuje kolejną wystawę poświęconą restauracji starodruków z księgozbioru biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Głównym eksponatem wystawy będzie wydane w 1495 r. w Norymberdze dzieło «VITA CHRISTI»autorstwa Ludolfa z Saksonii, sławnego średniowiecznego pisarza religijnego. Pochodzący z oficyny wydawniczej Antoniego Koburgera egzemplarz został poddany gruntownej konserwacji. Wystawę poprzedzi wernisaż w sobotę, 12 lutego o godz. 15.00 w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, ul Stradomska 4. Wcześniej, o godz. 14.15 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem konserwatorów: Katarzyny Wawrzyniak-Łukaszewicz i Agnieszki Ciesielskiej. Więcej… Więcej...
Categories : Biblioteka, historia, Muzeum Misyjne, wydarzenia
Otrzymaliśmy smutną wiadomość z Domu Zgromadzenia przy Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. 11 listopada 2010, po krótkiej i ciężkiej chorobie w 75 roku życia, 51 roku kapłaństwa i 59 roku powołania zmarł ks. Czesław SURÓWKA CM przez ostatnie lata posługi kapłańskiej Asystent Domu Zgromadzenia i wikariusz parafii św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Gorliwy duszpasterz i spowiednik. ks. Czesław Surówka urodził się 17 grudnia 1935 r. w Skomielnej Białej. Wstąpił do Zgromadzenia 3 października 1952. Z rak bpa Karola Wojtyły przyjął święcenia diakonatu 12 marca 1960 a 19 czerwca tego samego roku ks. bp Jan Lorek CM udzielił mu święceń kapłańskich. Dopiero w następnym roku ukończył studia teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy. Więcej… Więcej...
Categories : necrologium, Polska, Prowincja Polski
Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy (ITKM) Domu Stradomskim w Krakowie został powołany do istnienia na mocy reskryptu Ministerstwa Spraw Religijnych i Edukacji w Wiedniu z 8 lipca 1910 r. jako wyższa uczelnia teologiczna na prawach państwowych co nie umniejsza faktu, że teologię w murach Stradomskich studiuje się od chwili przybycia tutaj Misjonarzy w 1682 r. W tym miesiącu obchodzony będzie jubileusz 100-lecia istnienia. Główne obchody będą miały miejsce w piątek 19 listopada w Auli Instytutu oraz w sobotę 20 listopada w kościele seminaryjnym na Stradomiu. Z tej okazji w piątek odbędzie się Sympozjum naukowe pod hasłem «RECEPCJA DUCHA W PRZESTRZENI WIEDZY» z udziałem znamienitych prelegentów. W sobotę zostanie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana a po niej odbędzie się okolicznościowy koncert. We invite you to participate in our celebration. Więcej...
Categories : historia, Stradom, wydarzenia
W sobotę, 2 października 2010 odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Najpierw, o godz. 9:00 została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Arkadiusza ZAKRĘTY CM, Wizytatora Prowincji Polski Zgromadzenia Misji oraz Wielkiego Kanclerza Instytutu. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II reprezentował Prodziekan Wydziału Teologicznego, ks. dr hab. Wojciech ZYZAK. Bezpośrednio po Mszy św. odbyła Akademia inauguracyjna.  Miała miejsce ona w odremontowanej i odnowionej Auli Instytutu. Odchodzącym na emeryturę profesorom: ks. Edwardowi Formickiemu CM, ks. Andrzejowi Skrzyniowskiemu CM i prof. Marianowi Śnieżyńskiemu ks. Wizytator złożył podziękowania za długoletnią pracę.  Studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy. Wykład inauguracyjny pt. „Krakowskie Seminarium Duchowne pod zarządem Księży Misjonarzy (1801 – 1901)” wygłosi dr Marek HAŁABURDA, p.o. Prodziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II. ZAPRASZAMY. instytut.misjonarze.pl Więcej...
Categories : Formacja, Kraków, Prowincja Polski, Stradom
Centralne zakończenie obchodów Roku 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac zaplanowano na sobotę 25 września w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Odpowiadając na zaproszenie Komisji Obchodów Liturgicznych Rodzina Wincentyńska w Polsce zorganizowała ogólnopolską pielgrzymkę z Krzeszowic (Vincentinum) do Rzymu, której kulminacją było uczestnictwo w jubileuszowej Eucharystii. Pielgrzymka rozpoczęła się w niedzielę 19 września, a powrót do „Vincentinum” nastąpił w godzinach wieczornych 27 września. W składzie pielgrzymki znaleźli się przedstawiciele wszystkich gałęzi Rodziny istniejących w Polsce. Cała delegacja liczyła 56 osób.  Pielgrzymce przewodzili ks. Jerzy Górny CM, Moderator Krajowy Rodziny Wincentyńskiej oraz ks. Jacek Kuziel CM, Radny Prowincji. Więcej… Więcej...
Categories : 350 rocznica, Prowincja Polski, Rodzina Wincentyńska
W ciągu niemal dziewięciu lat od 1651 do 1660 św. Wincenty a Paulo wysłał ok 120 listów do Konfratrów Domu Świętokrzyskiego w Warszawie. Tyle zachowało się w archiwum prowincjalnym Biblioteki Księży Misjonarzy w Domu Stradomskim. Niektóre z listów pisane są własnoręcznie przez Wincentego. Inne, zwłaszcza z późniejszego okresu były dyktowane osobistym sekretarzom i jedynie podpisane przez Wincentego a Paulo. List z 16 września 1660 jest jednym z najcenniejszych. Prawdopodobnie jest to jeden z ostatnich listów podyktowanych i własnoręcznie podpisanych przez Świętego Wincentego. Ponadto, jak twierdzą historycy, nie często, szczególnie w ostatnim okresie życia Wincenty podpisywał listy pełnym imieniem i nazwiskiem. Oglądając ten szczególny dokument mamy więc dodatkową okazję zobaczyć oryginalny podpis Świętego. Więcej… Więcej...
Categories : historia, Prowincja Polski, Stradom, Wincenty a Paulo, Zgromadzenie Misji