W święto św. Justyna de Jacobis CM, zwanego także Apostołem Afryki i jednocześnie w przeddzień 150. rocznicy jego śmierci, Przełożony Generalny, ogłosił laureatów NAGRODY MISYJNEJ za 2010 r. Tegoroczni laureaci to: (1) Projekt ożywienia wiary i życia wśród drobnych farmerów w okręgu Jaciaba w stanie Paraná, Brazylia;  (2) Parafia Świętego Wincentego a Paulo, Colonia Bethania, Gwatemala;  (3) „Internetowa mobilna platforma Formacji Wincentyńskiej”, El Alto, Boliwia; (4) misje ludowe w Etiopii ;  (5) misje parafialne w Mozambiku. Nagrody Misyjne Zgromadzenia Misji są przyznawane wybranym projektom i programom adresowanym do ubogich na całym świecie i ukierunkowanym na realizację podstawowych celów Zgromadzenia. Laureaci wybierani są spośród projektów zgłoszonych przez poszczególne prowincje Zgromadzenia Misji. Nagrodom towarzyszą fundusze umożliwiające sfinansowanie lub dofinansowanie proponowanych programów.  Zapraszamy do lektury Listu Przełożonego Generalnego prezentującego poszczególnych laureatów: NAGRODY MISYJNE 2010 Więcej...
Categories : 350 rocznica, Misje zagraniczne, ogłoszenia, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji
W czwartek, 15 lipca 2010 w wieku 77 lat, 6o lat powołania i 52 lat kapłaństwa zmarł ks. Jan Socha CM, długoletni duszpasterz polonijny Polskiej Misji Katolickiej we Francji, proboszcz parafii Les Gautherets w Saint-Vallier, w środkowo-wschodniej Francji.  Zmarły został pochowany w grobowcu Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w poniedziałek 19 lipca 2010 po nabożeństwie pogrzebowym (o godz. 11:00) odprawionym w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu.  W tym samym dniu (o godz. 18:00) odprawiona został również Msza św. żałobna w kaplicy w Les Gautherets. Ks. Jan Socha urodził się 6 sierpnia 1933 r. w Wojsławicach (obecnie gmina Gózd, powiat radomski). Był starszym bratem bp Pawła Sochy CM. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy  został przyjęty 27 września 1950 r. (rok później wstąpił jego brat Paweł). Obaj bracia przyjęli święcenia kapłańskie z rąk bp Baziaka Więcej...
Categories : Kraków, necrologium, Prowincja Polski, Zgromadzenie Misji
Z  Prowincji Nowej Anglii nadeszła smutna wiadomość.  We wtorek, 20 lipca 2010, zmarł ks. Ronald A. Wiktor CM. Urodził się 26 grudnia 1935 w stanie Nowy Jork.  Do Zgromadzenia Misji wstąpił  w czerwcu 1957 r. w ówczesnej Wice Prowincji Polskiej w USA (obecnie Prowincja Nowej Anglii).  Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1963 r. Przez wiele lat był wychowawcą i nauczycielem w Kolegium św. Jana Kantego w Erie, Pensylwania, USA. Był ostatnim Rektorem tej prestiżowej szkoły średniej. Był także oddanym duszpasterzem jako proboszcz parafii św. Józefa w Ansonii, Connecticut i św. Michała Archanioła w Derby, Connecticut. Od 2006 na emeryturze w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Trumbull, Connecticut. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę, 24 lipca w kościele św. Michała Archanioła w Derby, Connecticut. Po niej ok. południa ciało zmarłego zostanie złożone na parafialnym cmentarzu św. Michała w Derby, w kwaterze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Więcej...
Categories : necrologium, Prowincja Nowej Anglii, Zgromadzenie Misji
Środa, 14 lipca była we Francji Świętem Narodowym. Dla uczestników Konwentu Generalnego był to, jak wcześniej zaplanowano,  dzień pod znakiem Rodziny Wincentyńskiej.  Przed południem przemawiali przedstawiciele JMV i SSVP. Po południu, o 17:00 w kaplicy św. Wincentego a Paulo przy Domu Macierzystym odprawiono uroczystą Mszę św., której przewodniczył ks.  Jean-Yves Leboeuf  (Wizytator Prowincji Tuluzy). Uczestniczyło wiele osób z różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. Pod koniec Liturgii była niespodzianka. Odczytano okolicznościowy list od Papieża Benedykta XVI do Rodziny Wincentyńskiej. Oto tekst przesłania Ojca Świętego: Wielebny Ksiądz Gregory Gay Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji oraz Wielebna Matka Evelyne Franc Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia „Kto miłuje Boga, niech miłuje też i brata swego” (1 J 4,21) Tymi słowami Jana Apostoła pragnę złączyć się w myślach i modlitwie z całą Rodziną Wincentyńską, która z dziękczynieniem obchodzi 350. rocznicę śmierci świętej Ludwiki de Marillac i świętego Więcej...
Categories : 350 rocznica, Konwent Generalny, Rodzina Wincentyńska, Zgromadzenie Misji
„Robić, albo nie robić” to pierwsza teza homilii Przełożonego Generalnego, ks. Gregory’ego Gay’a CM w czasie Mszy św. na zakończenie Konwentu Generalnego. Drugą tezą, rozwiniętą w homilii jest inskrypcja nad sarkofagiem Świętego Wincentego a Paulo – „Pertransit Beneficiendo” („chodził, czyniąc dobrze”).  Msza św. kończąca Konwent Generalny rozpoczęła się w samo południe w kaplicy św. Wincentego a Paulo przy Domu Macierzystym. Liturgii (wg tekstów Mszy o św. Wincentym a Paulo) przewodniczyli Przełożony Generalny i wszyscy Asystenci Generalni.  Oto pełny tekst homilii, którą można traktować jako swoisty manifest Przełożonego Generalnego na kolejne sześć lat jego misji na czele Rodziny Wincentyńskiej i Zgromadzenia Misji: Homilia Przełożonego Generalnego, ks. Gregory’ego Gay’a CM na zakończenie Konwentu Generalnego 16 lipca 2010 Czytania mszalne: Iz. 52, 7-10, Ps 95, 1Kor 1,26-31; 2,1, Mt 25, 31-46 «zobacz film (z nagraną homilią)» „Być, albo nie być, oto jest pytanie” Więcej...
Categories : Konwent Generalny, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji
Eucharystia, w samo południe święta NMP z Góry Karmel, w piątek, 16 lipca 2010 u stóp ciała św. Wincentego a Paulo doprowadziła 41 Konwent Generalny Zgromadzenia Misji do końca. Przewodniczył i homilię wygłosił Przełożony Generalny, ks. Gregory Gay CM. Koncelebrowali wszyscy Asystenci Generalni dzięki temu, że wczoraj dojechał do Paryża z Mozambiku ks. Eli Dos Santos CM. Liturgię ubogaciła oprawa muzyczna przygotowana przez uczestników, która swoim pięknem stworzyła atmosferę modlitwy w radości i wspólnocie.  Zobacz film, pokazujący w skrócie najważniejsze momenty Mszy zamykającej Konwent. Od 2’22” można wysłuchać homilii Generała. Więcej...
Categories : Konwent Generalny, Zgromadzenie Misji
Niewątpliwie drugi tydzień Konwentu był tym najważniejszym,  jak pewnie wiele osób powie.  Z jednej strony kontynuacja debaty na temat rewizji Statutów i dyskusja przy okrągłych stołach oraz w ramach Konferencji Wizytatorów, a z drugiej strony delegaci wybierali Przełożonego Generalnego i jego Asystentów. A wszystko to w tropikalnej temperaturze, niecodziennej nawet dla lipcowego Paryża. Zapraszamy do 219 sekundowej wycieczki w czasie przez drugi tydzień Konwentu. Centrum wydarzeń tego tygodnia to wybory Przełożonego Generalnego (w czwartek, 8 lipca) – ks. Gregory’ego Gay’a. Poprzedził je dzień skupienia prowadzony przez ks. Javiera Alvareza (środa, 7 lipca), dwa dni póżniej wybranego Wikariuszem Generalnym. A kolejne dwa dni, piątek i sobota to wybory Wikariusza Generalnego i pozostałych czterech Asystentów Generalnych – ks. Zeracristosa, ks. Varghese Thottamakara, ks. Eli’ego Dos Santosa i ks. Stanisława Zontaka. W tej przepełnionej działaniem Ducha Świętego atmosferze delegaci poświęcili jeden dzień (wtorek) Więcej...
Categories : Konwent Generalny, Zgromadzenie Misji
Dwunastego dnia Konwentu Duch Pański zstąpił na delegatów, którzy wybrali nową Radę Generalną Zgromadzenia Misji. Po porannej  Eucharystii celebrowanej przez Wizytatorów Włoch Konwent zgromadził się na sesji plenarnej aby wybrać nową Radę Generalną. Pierwszy Asystent został wybrany wczoraj. Dzisiaj wspólnota otrzymała pozostałych członków Rady.  Zgodnie z zeszłotygodniowymi ustaleniami i sugestiami  Przełożonego Generalnego Rada Generalna będzie składać się z pięciu Asystentów – jednego z Ameryki Łacińskiej, jednego z Afryki, jednego z Azji, jednego z USA (nie tym razem, ponieważ Przełożony Generalny jest Amerykaninem), jednego z Europy Zachodniej i jednego z Europy Wschodniej. Elekcja dobiegła końca podobnie jak poprzednich dniach ok. godz. 11-tej, bowiem potrzebne było wideo połączenie z jednym z wybranych, który przebywa na misjach w Mozambiku aby poznać czy przyjmuje wybór. Zobacz migawki z wyboru Wikariusza Generalnego i Asystentów Generalnych ~~ ~~ Oto obecni na Konwencie członkowie Rady Generalnej Więcej...
Categories : Konwent Generalny, Zgromadzenie Misji
W czwartek, 8 lipca 2010 r. delegaci na Konwent Generalny Zgromadzenia Misji wybierali nowego Przełożonego Generalnego. Niemal punktualnie o godzinie jedenastej,  w trzeciej turze głosowania zgromadzeni w Aula Magna Domu Generalnego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu dokonali wyboru.  Na kolejną sześcioletnią kadencję został wybrany dotychczasowy, XXIII następca św. Wincentego a Paulo, ks. George Gregory Gay  CM. Wynik głosowania ogłosił zebranym moderator  ks. Gabriel Naranjo. Drugim pod względem ilości uzyskanych głosów był ks. Javier Alvarez CM, Dyrektor Generalny Sióstr Miłosierdzia, delegat hiszpańskiej prowincji Madrytu a trzecim ks. Corpus Delgado CM z hiszpańskiej prowincji Saragossy.  Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania i przyjęciu przez Ks. Gregory’ego wyboru, ks. Delgado, Sekretarz Konwentu, płynną łaciną odczytał Dekret Elekcyjny. Wszyscy na stojąco klaszcząc złożyli gratulacje O. Generałowi.  Po czym podchodząc kolejno do Elekta w braterskim uścisku przekazywali życzenia wybranemu. Tej ceremonii na chwilę przeszkodziła Matka Generalna, Siostra Evelyne Więcej...
Categories : Konwent Generalny, Przełożony Generalny, Siostry Miłosierdzia, Zgromadzenie Misji