Niewątpliwie drugi tydzień Konwentu był tym najważniejszym,  jak pewnie wiele osób powie.  Z jednej strony kontynuacja debaty na temat rewizji Statutów i dyskusja przy okrągłych stołach oraz w ramach Konferencji Wizytatorów, a z drugiej strony delegaci wybierali Przełożonego Generalnego i jego Asystentów. A wszystko to w tropikalnej temperaturze, niecodziennej nawet dla lipcowego Paryża. Zapraszamy do 219 sekundowej wycieczki w czasie przez drugi tydzień Konwentu. Centrum wydarzeń tego tygodnia to wybory Przełożonego Generalnego (w czwartek, 8 lipca) – ks. Gregory’ego Gay’a. Poprzedził je dzień skupienia prowadzony przez ks. Javiera Alvareza (środa, 7 lipca), dwa dni póżniej wybranego Wikariuszem Generalnym. A kolejne dwa dni, piątek i sobota to wybory Wikariusza Generalnego i pozostałych czterech Asystentów Generalnych – ks. Zeracristosa, ks. Varghese Thottamakara, ks. Eli’ego Dos Santosa i ks. Stanisława Zontaka. W tej przepełnionej działaniem Ducha Świętego atmosferze delegaci poświęcili jeden dzień (wtorek) Więcej...
 Categories : Konwent Generalny, Zgromadzenie Misji
Dwunastego dnia Konwentu Duch Pański zstąpił na delegatów, którzy wybrali nową Radę Generalną Zgromadzenia Misji. Po porannej  Eucharystii celebrowanej przez Wizytatorów Włoch Konwent zgromadził się na sesji plenarnej aby wybrać nową Radę Generalną. Pierwszy Asystent został wybrany wczoraj. Dzisiaj wspólnota otrzymała pozostałych członków Rady.  Zgodnie z zeszłotygodniowymi ustaleniami i sugestiami  Przełożonego Generalnego Rada Generalna będzie składać się z pięciu Asystentów – jednego z Ameryki Łacińskiej, jednego z Afryki, jednego z Azji, jednego z USA (nie tym razem, ponieważ Przełożony Generalny jest Amerykaninem), jednego z Europy Zachodniej i jednego z Europy Wschodniej. Elekcja dobiegła końca podobnie jak poprzednich dniach ok. godz. 11-tej, bowiem potrzebne było wideo połączenie z jednym z wybranych, który przebywa na misjach w Mozambiku aby poznać czy przyjmuje wybór. Zobacz migawki z wyboru Wikariusza Generalnego i Asystentów Generalnych ~~ ~~ Oto obecni na Konwencie członkowie Rady Generalnej Więcej...
 Categories : Konwent Generalny, Zgromadzenie Misji
W czwartek, 8 lipca 2010 r. delegaci na Konwent Generalny Zgromadzenia Misji wybierali nowego Przełożonego Generalnego. Niemal punktualnie o godzinie jedenastej,  w trzeciej turze głosowania zgromadzeni w Aula Magna Domu Generalnego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu dokonali wyboru.  Na kolejną sześcioletnią kadencję został wybrany dotychczasowy, XXIII następca św. Wincentego a Paulo, ks. George Gregory Gay  CM. Wynik głosowania ogłosił zebranym moderator  ks. Gabriel Naranjo. Drugim pod względem ilości uzyskanych głosów był ks. Javier Alvarez CM, Dyrektor Generalny Sióstr Miłosierdzia, delegat hiszpańskiej prowincji Madrytu a trzecim ks. Corpus Delgado CM z hiszpańskiej prowincji Saragossy.  Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania i przyjęciu przez Ks. Gregory’ego wyboru, ks. Delgado, Sekretarz Konwentu, płynną łaciną odczytał Dekret Elekcyjny. Wszyscy na stojąco klaszcząc złożyli gratulacje O. Generałowi.  Po czym podchodząc kolejno do Elekta w braterskim uścisku przekazywali życzenia wybranemu. Tej ceremonii na chwilę przeszkodziła Matka Generalna, Siostra Evelyne Więcej...
 Categories : Konwent Generalny, Przełożony Generalny, Siostry Miłosierdzia, Zgromadzenie Misji
Minął pierwszy tydzień Konwentu Generalnego. Zwykle pierwszy tydzień jest najtrudniejszy, bo wtedy ustala się wszystkie plany, harmonogramy, reguły. Wtedy delegaci wysłuchują najważniejszych sprawozdań z minionych kadencji.  Zapraszamy do spojrzenia na kilka takich najważniejszych momentów pierwszego tygodnia w Paryżu.  Jeden tydzień w 148 sekund. Rozpoczęło się w poniedziałek, 28 czerwca, w kaplicy św. Wincentego a Paulo, gdzie spoczywa ciało Świętego Założyciela.  Otwierającej Konwent Mszy św. przewodniczył Przełożony Generalny.  Na koniec tygodnia, 3 lipca, w sobotę, w tym samym miejscu przewodniczył liturgii kardynał Andre Vingt-Trois, arcybiskup Paryża.  Innym razem, w czwartek, delegaci zebrali sie na Eucharystii w Kaplicy Objawień Cudownego Medalika. W naszej krótkiej wędrówce możemy rozpoznać czcigodnych gości obrad:  S. Evelyne Franc SM, Przełożoną Generalną (we wtorek),  Andrea Ricardi’ego ze wspólnoty Sant’Egidio (czwartek), Mary O’Brion z grupy EMBER (piątek), ks. Roberta Maloney’a (piątek) wygłaszającego wykład na temat Zmiany Systemowej.  jak wspomnieliśmy, Więcej...
 Categories : Konwent Generalny, Zgromadzenie Misji
W drugim dniu obrad Konwentu Generalnego, we wtorek 29 czerwca gościem honorowym była S. Evelyne Franc, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. To szczególny gość bowiem jednocześnie Gospodyni. Obrady konwentowe odbywają się w użyczonej przez Siostry Wielkiej Auli w Domu Generalnym Sióstr Miłosierdzia przy 140 Rue du Bac w Paryżu. Poniżej prezentujemy nagranie całego wystąpienia Matki Generalnej, po francusku. Dostępny jest także tekst przemówienia, obecnie tylko po francusku i po hiszpańsku, ale wierzymy, że wkrótce dostarczymy tłumaczenie polskie i angielskie. Więcej...
 Categories : Konwent Generalny, Siostry Miłosierdzia, Zgromadzenie Misji
„Z okazji XLI Konwentu Generalnego Zgromadzenia Misji Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI przesyła serdeczne życzenia wszystkim uczestnikom zapewniając o swojej żarliwej modlitwie aby ich starania przyczyniły się do odnowy w głoszeniu Ewangelii najuboższym…” czytamy na wstępie listu, który przed rozpoczęciem Konwentu przysłał Przełożonemu Generalnemu Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynał Tarcisio Bertone. O. Generał odczytał ten list na początku pierwszej sesji w poniedziałek. Niżej zamieszczamy List Kardynała. Sekretariat Stanu, Sekcja Spraw Ogólnych Z okazji XLI Konwentu Generalnego Zgromadzenia Misji Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI przesyła serdeczne życzenia wszystkim uczestnikom zapewniając o swojej żarliwej modlitwie aby ich starania przyczyniły się do odnowy w głoszeniu Ewangelii najuboższym. W obecnym roku, 350. rocznicy śmierci św. Wincentego a Paulo, niechaj wszyscy księża i bracia Misji przywołają na pamięć to, że duch misjonarza wymaga aby przyoblekli się w ducha Jezusa Chrystusa. Byli ludźmi duchowymi nasyconymi Bożą miłością. Więcej...
 Categories : Konwent Generalny, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji
W poniedziałek, 28 czerwca wszyscy uczestnicy Konwentu Generalnego zgromadzili się w kaplicy św. Wincentego a Paulo przy Maison Mere de la Lazaristes aby współcelebrować i uczestniczyć w uroczystej Mszy św. (teksty Mszy wotywnej o św. Wincentym a Paulo) otwierającej Konwent. Liturgii przewodniczył Przełożony Generalny, ks. Gregory Gay CM, który także wygłosił homilię. Jej tekst zamieszczamy poniżej. Homilia Przełożonego Generalnego, ks. Gregory’ego Gay’a CM na otwarcie Konwentu Generalnego 28 czerwca 2010 Czytania mszalne: Koh 4, 1-10; Ps. 33 ; 2Kor. 8, 7-9; Łk 4,16-22 Słowo Boże to miecz obosieczny. Moje serce zostało przebite słowami, które Pan wypowiedział dzisiejszych czytaniach do nas, gdy rozpoczynamy XLI Konwent Generalny przywołując obecności Ducha Jezusa Chrystusa. Nasz cel to: kreatywna wierność misji. To Duch namaścił nas abyśmy byli dobrą nowiną dla ubogich tak jak Duch namaścił Jezusa Chrystusa. Wincenty a Paulo zaprasza swoich misjonarzy do czynienia Więcej...
 Categories : "Sursum Corda", Konwent Generalny, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji
W poniedziałek, 28 czerwca 2010 r. rozpoczął się XLI Konwent Generalny Zgromadzenia Misji.  Obrady potrwają.  „Kreatywna wierność misji” to motto Konwentu odbywającego się w roku 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki. Jego tematem przewodnim są słowa zaczerpnięte z drugiego artykułu Konstytucji:  „Wierni Ewangelii… wrażliwi na znaki czasu… na nowe sposoby i wykorzystanie nowych środków… pozostajemy w nieustannym stanie odnowy”.  Otwarcie Konwentu nastąpiło podczas koncelebrowanej Mszy św. odprawionej w kaplicy obok Domu Macierzystego w Paryżu (95 Rue de Sevres) u stóp relikwii św. Wincentego a Paulo. Więcej...
 Categories : Konwent Generalny, wydarzenia, Zgromadzenie Misji
W poniedziałek, 31 maja 2010 po długiej, ciężkiej chorobie, w wieku 65 lat i 47 lat powołania zmarł ks. Czesław Patoń CM, superior wspólnoty Misjonarskiej w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach koło Krakowa. Za dwa tygodnie świętowałby czterdziestolecie święceń kapłańskich. Większość lat swojego Misjonarskiego powołania poświęcił reaktywowaniu i rozbudowanie Fundacji im. ks. Siemaszki. Wiele osób pamięta go także jako Ekonoma Prowincji a jeszcze wcześniej jako duszpasterza młodzieży i katechetę w Słubicach, Iłowej i Krakowie. Ks. Czesław Patoń CM urodził się 7 lipca 1944 r. Tuż po szkole średniej, 24 września 1962 r. został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1970 r. w Krakowie. Na pierwszą placówkę został skierowany do parafii NMP Królowej Polski w Słubicach, gdzie od listopada 1970 do czerwca 1973 był katechetą i wikariuszem. Następnie przeniesiony do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Więcej...
 Categories : Kraków, necrologium, ogłoszenia, Prowincja Polski, Zgromadzenie Misji