Ze smutkiem dowiedzieliśmy się, od ks. Wawrzyńca Biernaskiego CM, superiora Domu Prowincjalnego w Kurytybie o śmierci długoletniego kapelana polskiej emigracji w Brazylii ks. Leona Lisiewicza CM z brazylijskiej prowincji Kurytyby Zgromadzenia Misji. Zmarł o godzinie 2 nad ranem 22 stycznia 2010 w Porto Alegre. „Pomódlmy się za tak wielkiego i zasłużonego konfratra” – czytamy w wiadomości od ks. Biernaskiego. Ks. Leon Lisiewicz urodził się 5 czerwca 1928 r. w Zbaszyniu, wówczas województwo poznańskie przy granicy z Niemcami. Do Zgromadzenia Misji został przyjęty 8 września 1947 r. 2 października 1949 r. złożył śluby święte w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp Franciszka Jopa 2 października 1949. Od 1969 był kapelanem polskiej emigracji w prowincji Parana w Brazylii. 29 grudnia 2001 został proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Porto Alegre, którą to funkcję pełnił do samej śmierci 22 stycznia 2010. Pogrzeb Więcej...
Categories : necrologium, ogłoszenia, Zgromadzenie Misji
Dzisiaj po południu przybył do Polski z dwunastodniową wizytą (31 października – 11 listopada)  Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Gregory Gay CM. Cieszymy się, że pobyt w Polskiej Prowincji i wszystkich trzech Prowincjach Sióstr Miłosierdzia nakłada się na tak ważny dla nas okres od Uroczystości Wszystkich Świętych do Święta Niepodległości. W trakcie pobytu w naszej wspólnocie Przełożony Generalny spotka się z konfratrami m.in. w Domu Stradomskim, w Domu św. Wincentego a Paulo na Kleparzu, w Domu Nowowiejskim w Krakowie, w ośrodku rekolekcyjnym „Vincentinum” w Krzeszowicach, w Domu Świętokrzyskim w Warszawie, Domu św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy i Domu w Sopocie. Odwiedzi Sanktuarium Cudownego Medalika w Zakopanem-Olczy, siedzibę Stowarzyszenia „U Siemachy” w Krakowie i ośrodek „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, domy prowincjalne Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie, Warszawie i Krakowie, oraz niektóre z prowadzonych przez Siostry dzieł: Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Więcej...
Categories : Prowincja Polski, Przełożony Generalny, Siostry Miłosierdzia, Zgromadzenie Misji
9 września 1939, dziewiątego dnia od napaści II Rzeszy na Polskę, Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy poniosła pierwsze ofiary. W Bydgoszczy w trakcie łapanki będącej odwetem za „krwawą niedzielę” złapani zostali dwa konfratrzy Domu Misjonarskiego przy kościele św. Wincentego a Paulo – Sługa Boży ks. Stanisław Wiorek CM i Sługa Boży ks. Piotr Szarek CM. W tym dniu obaj wyszli z domu i udali się do urzędu aby dopełnić narzuconego przez władze hitlerowskie obowiązku meldunkowego. Nie zdołali uniknąć łapanki. W 25-cio osobowej grupie zostali doprowadzeni na bydgoski Stary Rynek i rozstrzelani. 17 września 2003 r. rozpoczęło się w Krakowie diecezjalne dochodzenie (inquest) poprzedzające proces beatyfikacyjny 11 konfratrów, męczenników II wojny światowej. Sługa Boży ks. Piotr Szarek CM urodził się 7 maja 1908 r. w Złotnikach, w powiecie kieleckim. Do Zgromadzenia wstąpił w 1926 r. W rok po święceniach kapłańskich otrzymanych Więcej...
Categories : Bydgoszcz, historia, necrologium, Prowincja Polski
W niedzielę, 14 czerwca 2009 świętowaliśmy wyjątkowa uroczystość – 25, 50 i 55 rocznicę święceń kapłańskich tych Konfratrów, którzy w kościele seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie otrzymali święcenia kapłańskie 12 grudnia 1954, 21 czerwca 1959 i 25 kwietnia 1984 r. Ich kapłańska i Misjonarska posługa wpisała się i nadal wpisuje w powojenną historię Polski, Kościoła i Zgromadzenia Księży Misjonarzy nie tylko w naszej Prowincji, ale także tych prowincji, w których niektórzy z jubilatów od lat pracują wypełniając każdego dnia misję, którą zlecił im św. Założyciel, Wincenty a Paulo – „głosić Dobrą Nowinę ubogim”. Czcigodni Jubilaci odprawili koncelebrowaną Mszę św. o godz. 9.00 w uroczystej oprawie: w 55 rocznicę święceń kapłańskich ks. Bolesław PIĄTEK CM w 50 rocznicę święceń kapłańskich ks. Alfons MAIER (obecnie diecezja Fryburg, Niemcy) ks. Stanisław MĘDALA CM ks. Stanisław MIĘKINIA CM (Prowincja Nowej Anglii) ks. Tadeusz SALWA Więcej...
Categories : Duchowość, powołanie, Prowincja Polski
Rok temu, 24 maja 2008, w parku miejskim im Chmielnickiego we Lwowie beatyfikowana została Siostra Marta Wiecka SM. Popołudniu 24 maja (niedziela) i w nocy 25 maja (poniedziałek) odbyło się na Jasnej Górze, w Częstochowie dziękczynne czuwanie zainicjowane przez Siostry Miłosierdzia, któremu przewodniczył Metropolita Lwowski obrządku łacińskiego, ks. abp Mieczysław Mokrzycki. Warto także pamiętać, że w tym tygodniu, w sobotę, 30 maja, wspominać będziemy w liturgii Błogosławioną Siostrę Martę Wiecką SM. Więcej...
Categories : historia, Siostry Miłosierdzia, Święci i Błogosławieni
W poniedziałek, 18 maja, w Domu Macierzystym w Paryżu, rozpoczął się VIII Konwent Generalny Sióstr Miłosierdzia pod hasłem „Proroctwo i nadzieja, teraz i wszędzie”. Obrady potrwają do 13 czerwca. Bieżące informacje z Konwentu będą dostępne na stronie międzynarodowej stronie internetowej Sióstr Miłosierdzia. Księża, bracia i klerycy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji w dniu rozpoczęcia Konwentu Generalnego składają Siostrom Miłosierdzia zgromadzonym w Domu Generalnym w Paryżu i uczestniczącym w Konwencie serdeczne życzenia  obfitości łaski i darów Ducha Świętego przez wszystkie dni obrad i przy podejmowaniu ważnych dla wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Szczęść Boże! Więcej...
Categories : ogłoszenia, Siostry Miłosierdzia
W sobotę, 16 maja 2009, o godz. 9.00, w trakcie uroczystej Mszy św.   J.E. ks. bp Józef Guzdek, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej  w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu udzielił święceń prezbiteriatu i diakonatu alumnom Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Święcenia prezbiteriatu otrzymali: ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo: dk. Jacek Piotrowski CM —  urodzony 5 kwietnia 1983, przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008) dk. Szczepan Szpoton CM —  urodzony 30 marca 198383; przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008 dk. Marcin Wróbel CM — urodzony 5 lutego 1982, przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008   z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich: dk. Więcej...
Categories : Formacja, kościół - stradom, Prowincja Polski, Seminarium, Stradom, Zgromadzenie Misji
W dniach 1 i 2 maja 2009 w Auli im. sługi Bożego Jana Pawła II Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, przy ul. Stradom 4 w Krakowie odbywa się Przegląd Piosenki Religijnej „Vincentiana”.  W tym roku jest to jubileuszowa, 25 edycja imprezy, która obywa się pod hasłem „Bo ja nie wstydzę się Ewangelii” zaczerpniętym z Listu do Rzymian (Rz 1,16) Od samego początku organizatorem Przeglądu jest Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy.  W tym czasie zarówno skala, jak i forma Przeglądu uległy znacznej zmianie, przekształcając się w dwudniowe spotkanie młodzieży, które każdego roku gromadzi około 500 osób z całej Polski. W ramach przeglądu odbywa się konkurs piosenki religijnej, podczas którego młodzieżowe zespoły muzyczne prezentują swoje umiejętności. Więcej...
Categories : ogłoszenia, powołanie, Rodzina Wincentyńska, Seminarium
20 kwietnia 2009 r w Krakowie, zmarł ks. Józef Mazurek CM, długoletni duszpasterz w parafii NMP z Lourdes w Krakowie. 0d 1991 kapelan Szpitala MSWiA w Krakowie. Urodził się 15 lutego 1933 r. Do Zgromadzenia Misji został przyjęty w 1950. Święcenia kapłańskie 1956 r. Msza św. pogrzebowa w Koniuszy k. Proszowic Godz. 14:00 – odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny w Koniuszy. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! Więcej...
Categories : necrologium, ogłoszenia, Prowincja Polski