Fryderyk Chopin urodził się 22 lutego 1810 r. w Żelazowej Woli (jak wynika z ksiąg parafialnych, chociaż z listów do matki dowiadujemy się o dacie 1 marca).  Z tej racji rok 2010 został nazwany Chopinowskim. W przeddzień 200-tnej rocznicy urodzin, 21 lutego, w kościele św. Krzyża w Warszawie, o godz. 13:00 została odprawiona Dziękczynna Msza św. przy urnie z sercem kompozytora. Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp Henryka Muszyńskiego, Prymasa Polski, który również wygłosił Słowo Boże, rozpoczęła obchody wspomnianego Roku Chopinowskiego. W uroczystości wzięło udział wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Uczestniczył też Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji ks. dr. Arkadiusz Zakręta CM.   Ta uroczystość jubileuszowa odbywa się pod honorowym patronatem Profesora Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej. Bezpośrednio po Mszy Świętej (ok. 15:00) miał miejsce Koncert Galowy w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz laureata Konkursu Chopinowskiego z 1985 roku Marca Laforeta Więcej...
Categories : historia, Polska, Prowincja Polski, Warszawa
W uroczystość Nawrócenia św. Pawła, w kościele seminaryjnym na Stradomiu zostały poświęcone relikwiarze-feretrony z relikwiami św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Te feretrony przez cały rok jubileuszowy będą peregrynować przez wszystkie domy wspólnotowe i parafie Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Polsce oraz wspólnoty wszystkich trzech prowincji Sióstr Miłosierdzia. W tym tygodniu pierwszym Domem, który powita i będzie gościł u siebie relikwie świętych Założycieli będzie Dom św. Wincentego a Paulo na Kleparzu w Krakowie. Wszystkie miejsca nawiedzenia zostały również umieszczone na mapie poniżej. Klikając na dowolny „domek” (Dom Zgromadzenia) lub „namiot” (parafie nie będące samodzielnymi domami) możemy poznać termin, w którym relikwie będą w nim obecne. Więcej...
Categories : 350 rocznica, Ludwika de Marillac, Siostry Miłosierdzia, Wincenty a Paulo
Ze smutkiem dowiedzieliśmy się, od ks. Wawrzyńca Biernaskiego CM, superiora Domu Prowincjalnego w Kurytybie o śmierci długoletniego kapelana polskiej emigracji w Brazylii ks. Leona Lisiewicza CM z brazylijskiej prowincji Kurytyby Zgromadzenia Misji. Zmarł o godzinie 2 nad ranem 22 stycznia 2010 w Porto Alegre. „Pomódlmy się za tak wielkiego i zasłużonego konfratra” – czytamy w wiadomości od ks. Biernaskiego. Ks. Leon Lisiewicz urodził się 5 czerwca 1928 r. w Zbaszyniu, wówczas województwo poznańskie przy granicy z Niemcami. Do Zgromadzenia Misji został przyjęty 8 września 1947 r. 2 października 1949 r. złożył śluby święte w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp Franciszka Jopa 2 października 1949. Od 1969 był kapelanem polskiej emigracji w prowincji Parana w Brazylii. 29 grudnia 2001 został proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Porto Alegre, którą to funkcję pełnił do samej śmierci 22 stycznia 2010. Pogrzeb Więcej...
Categories : necrologium, ogłoszenia, Zgromadzenie Misji
Dzisiaj po południu przybył do Polski z dwunastodniową wizytą (31 października – 11 listopada)  Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Gregory Gay CM. Cieszymy się, że pobyt w Polskiej Prowincji i wszystkich trzech Prowincjach Sióstr Miłosierdzia nakłada się na tak ważny dla nas okres od Uroczystości Wszystkich Świętych do Święta Niepodległości. W trakcie pobytu w naszej wspólnocie Przełożony Generalny spotka się z konfratrami m.in. w Domu Stradomskim, w Domu św. Wincentego a Paulo na Kleparzu, w Domu Nowowiejskim w Krakowie, w ośrodku rekolekcyjnym „Vincentinum” w Krzeszowicach, w Domu Świętokrzyskim w Warszawie, Domu św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy i Domu w Sopocie. Odwiedzi Sanktuarium Cudownego Medalika w Zakopanem-Olczy, siedzibę Stowarzyszenia „U Siemachy” w Krakowie i ośrodek „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, domy prowincjalne Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie, Warszawie i Krakowie, oraz niektóre z prowadzonych przez Siostry dzieł: Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Więcej...
Categories : Prowincja Polski, Przełożony Generalny, Siostry Miłosierdzia, Zgromadzenie Misji
9 września 1939, dziewiątego dnia od napaści II Rzeszy na Polskę, Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy poniosła pierwsze ofiary. W Bydgoszczy w trakcie łapanki będącej odwetem za „krwawą niedzielę” złapani zostali dwa konfratrzy Domu Misjonarskiego przy kościele św. Wincentego a Paulo – Sługa Boży ks. Stanisław Wiorek CM i Sługa Boży ks. Piotr Szarek CM. W tym dniu obaj wyszli z domu i udali się do urzędu aby dopełnić narzuconego przez władze hitlerowskie obowiązku meldunkowego. Nie zdołali uniknąć łapanki. W 25-cio osobowej grupie zostali doprowadzeni na bydgoski Stary Rynek i rozstrzelani. 17 września 2003 r. rozpoczęło się w Krakowie diecezjalne dochodzenie (inquest) poprzedzające proces beatyfikacyjny 11 konfratrów, męczenników II wojny światowej. Sługa Boży ks. Piotr Szarek CM urodził się 7 maja 1908 r. w Złotnikach, w powiecie kieleckim. Do Zgromadzenia wstąpił w 1926 r. W rok po święceniach kapłańskich otrzymanych Więcej...
Categories : Bydgoszcz, historia, necrologium, Prowincja Polski
W niedzielę, 14 czerwca 2009 świętowaliśmy wyjątkowa uroczystość – 25, 50 i 55 rocznicę święceń kapłańskich tych Konfratrów, którzy w kościele seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie otrzymali święcenia kapłańskie 12 grudnia 1954, 21 czerwca 1959 i 25 kwietnia 1984 r. Ich kapłańska i Misjonarska posługa wpisała się i nadal wpisuje w powojenną historię Polski, Kościoła i Zgromadzenia Księży Misjonarzy nie tylko w naszej Prowincji, ale także tych prowincji, w których niektórzy z jubilatów od lat pracują wypełniając każdego dnia misję, którą zlecił im św. Założyciel, Wincenty a Paulo – „głosić Dobrą Nowinę ubogim”. Czcigodni Jubilaci odprawili koncelebrowaną Mszę św. o godz. 9.00 w uroczystej oprawie: w 55 rocznicę święceń kapłańskich ks. Bolesław PIĄTEK CM w 50 rocznicę święceń kapłańskich ks. Alfons MAIER (obecnie diecezja Fryburg, Niemcy) ks. Stanisław MĘDALA CM ks. Stanisław MIĘKINIA CM (Prowincja Nowej Anglii) ks. Tadeusz SALWA Więcej...
Categories : Duchowość, powołanie, Prowincja Polski
Rok temu, 24 maja 2008, w parku miejskim im Chmielnickiego we Lwowie beatyfikowana została Siostra Marta Wiecka SM. Popołudniu 24 maja (niedziela) i w nocy 25 maja (poniedziałek) odbyło się na Jasnej Górze, w Częstochowie dziękczynne czuwanie zainicjowane przez Siostry Miłosierdzia, któremu przewodniczył Metropolita Lwowski obrządku łacińskiego, ks. abp Mieczysław Mokrzycki. Warto także pamiętać, że w tym tygodniu, w sobotę, 30 maja, wspominać będziemy w liturgii Błogosławioną Siostrę Martę Wiecką SM. Więcej...
Categories : historia, Siostry Miłosierdzia, Święci i Błogosławieni
W poniedziałek, 18 maja, w Domu Macierzystym w Paryżu, rozpoczął się VIII Konwent Generalny Sióstr Miłosierdzia pod hasłem „Proroctwo i nadzieja, teraz i wszędzie”. Obrady potrwają do 13 czerwca. Bieżące informacje z Konwentu będą dostępne na stronie międzynarodowej stronie internetowej Sióstr Miłosierdzia. Księża, bracia i klerycy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji w dniu rozpoczęcia Konwentu Generalnego składają Siostrom Miłosierdzia zgromadzonym w Domu Generalnym w Paryżu i uczestniczącym w Konwencie serdeczne życzenia  obfitości łaski i darów Ducha Świętego przez wszystkie dni obrad i przy podejmowaniu ważnych dla wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Szczęść Boże! Więcej...
Categories : ogłoszenia, Siostry Miłosierdzia
W sobotę, 16 maja 2009, o godz. 9.00, w trakcie uroczystej Mszy św.   J.E. ks. bp Józef Guzdek, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej  w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu udzielił święceń prezbiteriatu i diakonatu alumnom Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Święcenia prezbiteriatu otrzymali: ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo: dk. Jacek Piotrowski CM —  urodzony 5 kwietnia 1983, przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008) dk. Szczepan Szpoton CM —  urodzony 30 marca 198383; przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008 dk. Marcin Wróbel CM — urodzony 5 lutego 1982, przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008   z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich: dk. Więcej...
Categories : Formacja, kościół - stradom, Prowincja Polski, Seminarium, Stradom, Zgromadzenie Misji