„Moje życie było piękne. Dziękuję Panu Bogu za to, że żyję. Dziękuje Panu Bogu za to, że mi dał zdrowie. I dziękuję Panu Bogu za to, że dał mi siłę do pracy… to była wspaniała praca. Głoszenie Ewangelii w szkołach i na ulicy…”– powiedział ks. biskup Albin Małysiak CM w niedzielnym programie publicystycznym TEMATY DNIA emitowanym na antenie TVP Kraków (obejrzyj poniżej). Ks. Biskup wystąpił wspólnie p. Łukaszem Lechem, współautorem fabularyzowanego filmu o ks. bp Małysiaku „Z wiarą na głęboką wodę”. Premiera filmu odbędzie się w Teatrze Słowackiego w trakcie uroczystej gali jubileuszowej w poniedziałek, 17 maja. Film jest koprodukcją TVP Kraków i Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie. Autorami filmu są: Anna Kaszewska i Łukasz Lech. „Z wiarą na głęboką wodę” pokazuje wyjątkową osobowość bohatera: pełną temperamentu, poczucia humoru, zapału do pracy. Tego wciąż aktywnego duszpasterza widzimy w różnych sytuacjach, Więcej...
Categories : Kościół, media, Polska, Prowincja Polski, Zgromadzenie Misji
26 kwietnia 2010 r, kiedy w Zgromadzeniu Misji obchodzimy wspomnienie liturgiczne przeniesienia relikwii św. Wincentego a Paulo do kaplicy przy nowym Domu Macierzystym (95 Rue de Sevres) w Paryżu to w parafii NMP z Lourdes w Krakowie świętowano z jednej strony nawiedzenie parafii przez relikwie św. Założycieli w ramach obchodów 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki, a z drugiej strony odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. Wincentego a Paulo, Patrona Dzieł Miłosierdzia, który stanął w parku na wprost wejścia do kościoła. Park przed kościołem został zorganizowany przez władze po II wojnie światowej na obszarze dawnych ogrodów Misjonarskich i parafialnych. I tak jak ulicę obok kościoła przemianowano wówczas i za nowego patrona dano postać twórcy bolszewickiej policji politycznej tak nowo utworzonemu parkowi nadano imię Adama Polewki, pisarza i działacza komunistycznego. Po 1989 roku decyzją Rady Miasta Krakowa park stał się Więcej...
Categories : 350 rocznica, Prowincja Polski, Wincenty a Paulo
W związku z tragedią pod Smoleńskiem, w której w katastrofie prezydenckiego zginął Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński z małżonką i towarzyszącymi im osobami dzisiaj, w sobotę, 10 kwietnia 2010 o godz. 18:00 w bazylice św. Krzyża w Warszawie zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji wszystkich poległych w katastrofie oraz ich rodzin i bliskich. W niedzielę (11.04) po każdej Mszy św. nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z modlitwą się w intencji tych wszystkich, którzy zginęli w katastrofie rządowego samolotu, a także rodzin pogrążonych w żałobie. O kolejnych wydarzeniach związanych z upamiętnieniem ofiar katastrofy będziemy informować w miarę napływania informacji na ich temat. Msze św. i nabożeństwa za dusze poległych oraz za ich rodziny i bliskich oraz w intencji Polski zostaną także odprawione w kościołach naszego Zgromadzenia poza Polską, m.in.: w niedzielę, o godz. 16.00 – w kościele św. Wincentego a Paulo, Więcej...
Categories : Liturgia, necrologium, Polska, Warszawa
5 kwietnia 1970 metropolita krakowski, ks. kardynał Karol Wojtyła (Jan Paweł II pp) udzielił sakry biskupiej ks. Albinowi Małysiakowi CM. Nominację na biskupstwo tytularne Beatii proboszcz parafii NMP z Lourdes w Krakowie otrzymał 14 stycznia 1970 od papieża Pawła VI.  Przez lata posługi biskupiej był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej, w Kurii Metropolitalnej nadzorował wydziały katechetyczny, zakonny i gospodarczy. Zgodnie z Prawem Kanonicznym przeszedł na emeryturę w 1993. Od 2007 jest najstarszym żyjącym biskupem w Episkopacie Polski (w czerwcu obchodził będzie 93 urodziny). Biografia ks. bp Albina Małysiaka CM Tuż po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks.  Małysiaka, Wizytator Prowincji Polski Zgromadzenia Misji, ks. Franciszek Myszka CM pisał: „Z wielką radością donoszę Czcigodnym Konfratrom,  że na prośbę Księdza Kardynała Karola Wojtyły, papież Paweł VI zamianował Ks. Superiora Albina Małysiaka biskupem sufraganem w Krakowie. Wyniesienie na to stanowisko jest uznaniem dla całej pracy duszpasterskiej Nominata, ale jest to Więcej...
Categories : historia, Kościół, Kraków, Prowincja Polski, Zgromadzenie Misji
W Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w domu Stradomskim w Krakowie w przeddzień uroczystości św. Ludwiki de Marillac i w dniu obchodów liturgicznych Roku 350 Rocznicy śmierci świętych Założycieli w katedrze Notre Dame w Paryżu została otwarta jubileuszowa wystawa pod tytułem: „Miłosierdzie – Misja. Działalność charytatywna Rodziny Wincentyńskiej”. W Roku Jubileuszowym Rodziny Wincentyńskiej z okazji 350. rocznicy śmierci św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac organizatorzy pragną zaprezentować dzieła charytatywne prowadzone przez członków Rodziny Wincentyńskiej, głównie Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Ekspozycja ma na celu ukazanie oddziaływania wspomnianych wincentyńskich na rzecz ludzi potrzebujących na przestrzeni dziejów, nie tylko w przeszłości, ale także w współcześnie. Patronat Honorowy nad wystawą objęli: ◊ Ks. dr Arkadiusz Zakręta CM, Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy ◊ S. Hanna Cybula SM, Wizytatorka Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ◊ S. Anna Brzęk SM, Wizytatorka Prowincji Więcej...
Categories : 350 rocznica, Muzeum Misyjne, Prowincja Polski
Fryderyk Chopin urodził się 22 lutego 1810 r. w Żelazowej Woli (jak wynika z ksiąg parafialnych, chociaż z listów do matki dowiadujemy się o dacie 1 marca).  Z tej racji rok 2010 został nazwany Chopinowskim. W przeddzień 200-tnej rocznicy urodzin, 21 lutego, w kościele św. Krzyża w Warszawie, o godz. 13:00 została odprawiona Dziękczynna Msza św. przy urnie z sercem kompozytora. Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp Henryka Muszyńskiego, Prymasa Polski, który również wygłosił Słowo Boże, rozpoczęła obchody wspomnianego Roku Chopinowskiego. W uroczystości wzięło udział wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Uczestniczył też Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji ks. dr. Arkadiusz Zakręta CM.   Ta uroczystość jubileuszowa odbywa się pod honorowym patronatem Profesora Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej. Bezpośrednio po Mszy Świętej (ok. 15:00) miał miejsce Koncert Galowy w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz laureata Konkursu Chopinowskiego z 1985 roku Marca Laforeta Więcej...
Categories : historia, Polska, Prowincja Polski, Warszawa
W uroczystość Nawrócenia św. Pawła, w kościele seminaryjnym na Stradomiu zostały poświęcone relikwiarze-feretrony z relikwiami św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Te feretrony przez cały rok jubileuszowy będą peregrynować przez wszystkie domy wspólnotowe i parafie Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Polsce oraz wspólnoty wszystkich trzech prowincji Sióstr Miłosierdzia. W tym tygodniu pierwszym Domem, który powita i będzie gościł u siebie relikwie świętych Założycieli będzie Dom św. Wincentego a Paulo na Kleparzu w Krakowie. Wszystkie miejsca nawiedzenia zostały również umieszczone na mapie poniżej. Klikając na dowolny „domek” (Dom Zgromadzenia) lub „namiot” (parafie nie będące samodzielnymi domami) możemy poznać termin, w którym relikwie będą w nim obecne. Więcej...
Categories : 350 rocznica, Ludwika de Marillac, Siostry Miłosierdzia, Wincenty a Paulo
Ze smutkiem dowiedzieliśmy się, od ks. Wawrzyńca Biernaskiego CM, superiora Domu Prowincjalnego w Kurytybie o śmierci długoletniego kapelana polskiej emigracji w Brazylii ks. Leona Lisiewicza CM z brazylijskiej prowincji Kurytyby Zgromadzenia Misji. Zmarł o godzinie 2 nad ranem 22 stycznia 2010 w Porto Alegre. „Pomódlmy się za tak wielkiego i zasłużonego konfratra” – czytamy w wiadomości od ks. Biernaskiego. Ks. Leon Lisiewicz urodził się 5 czerwca 1928 r. w Zbaszyniu, wówczas województwo poznańskie przy granicy z Niemcami. Do Zgromadzenia Misji został przyjęty 8 września 1947 r. 2 października 1949 r. złożył śluby święte w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp Franciszka Jopa 2 października 1949. Od 1969 był kapelanem polskiej emigracji w prowincji Parana w Brazylii. 29 grudnia 2001 został proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Porto Alegre, którą to funkcję pełnił do samej śmierci 22 stycznia 2010. Pogrzeb Więcej...
Categories : necrologium, ogłoszenia, Zgromadzenie Misji
Dzisiaj po południu przybył do Polski z dwunastodniową wizytą (31 października – 11 listopada)  Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Gregory Gay CM. Cieszymy się, że pobyt w Polskiej Prowincji i wszystkich trzech Prowincjach Sióstr Miłosierdzia nakłada się na tak ważny dla nas okres od Uroczystości Wszystkich Świętych do Święta Niepodległości. W trakcie pobytu w naszej wspólnocie Przełożony Generalny spotka się z konfratrami m.in. w Domu Stradomskim, w Domu św. Wincentego a Paulo na Kleparzu, w Domu Nowowiejskim w Krakowie, w ośrodku rekolekcyjnym „Vincentinum” w Krzeszowicach, w Domu Świętokrzyskim w Warszawie, Domu św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy i Domu w Sopocie. Odwiedzi Sanktuarium Cudownego Medalika w Zakopanem-Olczy, siedzibę Stowarzyszenia „U Siemachy” w Krakowie i ośrodek „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, domy prowincjalne Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie, Warszawie i Krakowie, oraz niektóre z prowadzonych przez Siostry dzieł: Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Więcej...
Categories : Prowincja Polski, Przełożony Generalny, Siostry Miłosierdzia, Zgromadzenie Misji