Category Święcenia kapłańskie

Święcenia prezbiteratu i diakonatu 2020 r.

Z radością pragniemy poinformować, że w sobotę, 23 maja br., podczas mszy świętej o godz. 12.00, ks. biskup Damian Muskus udzielił w naszym kościele seminaryjnym na Stradomiu święceń prezbiteratu i diakonatu. Ze względu na stan epidemii w uroczystości  uczestniczyli jedynie domownicy stradomscy oraz najbliższa rodzina przyjmujących święcenia.

Kandydatów do święceń polecamy Waszym modlitwom.

Święcenia prezbiteratu i diakonatu na Stradomiu

25 maja 2019 r. w naszej stradomskiej świątyni przeżywaliśmy dzień święceń prezbiteratu i diakonatu naszych Współbraci. Święcenia które przyjęli z rąk księdza kardynała Stanisława Dziwisza, święcenia prezbiteratu to ks. Jarosław Wojewódka CM a święcenia diakonatu, dk. Kamil Laba CM. Święcenia które przyjęli jeszcze ściślej wiążą ich z Chrystusem, Dobrym Pasterzem, któremu pragną służyć jako prezbiterzy i diakoni w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, by nieść nadzieję, zwłaszcza tym, którzy zdają się być jej pozbawieni; by dzielić się głęboką wiarą, która czerpie z osobistej relacji z Chrystusem.

Święcenia i jubileusze anno 2018

W sobotę, 19 maja 2018 r. w kościele seminaryjnym na Stradomiu odbyły się święcenia prezbiteratu i diakonatu których udzielił ks. bp Paweł Socha CM. Ks. bp Paweł Socha udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom ks. Maciejowi Cepielikowi i ks. Grzegorzowi Duchnikowi a jednemu klerykowi święceń diakonatu dk. Jarosławowi Wojewódka.

W niedzielę, 20 maja 2018 r. świętowaliśmy wyjątkową uroczystość – 25, 50 i 60 rocznicę święceń kapłańskich tych Konfratrów, którzy w kościele seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie otrzymali święcenia kapłańskie. Ich kapłańska i Misjonarska posługa wpisała się i nadal wpisuje w historię Kościoła i Zgromadzenia Księży Misjonarzy Polskiej Prowincji, w której jubilaci od lat pracują wypełniając każdego dnia misję, którą zlecił im św. Założyciel, św. Wincenty a Paulo – „głosić Dobrą Nowinę ubogim”. Czcigodni Jubilaci odprawili koncelebrowaną Mszę św. o godz. 9.00 w uroczystej oprawie której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Paweł Socha który w tym roku obchodzi 60 rocznicę święceń kapłańskich i 45 lecie sakry biskupiej który wraz z konfratrami obchodzili 60 lecie święceń kapłańskich: ks. Edward Formicki, ks. Alojzy Henel, ks. Józef Jachimczak, ks. Władysław Jankowicz, a 50 rocznicę święceń obchodzili ks. Augustyn Konsek i Ludwik Wierzchołowski oraz 25 lecie święceń kapłańskich obchodzili ks. Jan Dobosiewicz, ks. Bogusław Sroka, ks. Wacław Umiński, ks. Tomasz Ważny oraz ks. Jarosław Zieliński.

Święcenia oraz Jubileusze kapłańskie

W sobotę, 20 maja 2017 r. w kościele seminaryjnym na Stradomiu odbyły się święcenia prezbiteratu i diakonatu których udzielił metropolita Krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Ks. abp Marek Jędraszewski udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom ks. Pawłowi Kliszczakowi i ks. Mateuszowi Stopie a dwóm klerykom święceń diakonatu dk. Grzegorzowi Duchnikowi oraz dk. Maciejowi Cepielikowi.

W niedzielę, 21 maja 2017 r. świętowaliśmy wyjątkową uroczystość – 25 i 50 rocznicę święceń kapłańskich tych Konfratrów, którzy w kościele seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie otrzymali święcenia kapłańskie w 1992 r. oraz w  1967 r. Ich kapłańska i Misjonarska posługa wpisała się i nadal wpisuje w  historię Kościoła i Zgromadzenia Księży Misjonarzy Polskiej Prowincji, w której jubilaci od lat pracują wypełniając każdego dnia misję, którą zlecił im św. Założyciel, św. Wincenty a Paulo – „głosić Dobrą Nowinę ubogim”. Czcigodni Jubilaci odprawili koncelebrowaną Mszę św. o godz. 9.00 w uroczystej oprawie której przewodniczył ks. Stanisław Wypych który w tym roku obchodzi 50 rocznicę święceń kapłańskich a kazanie wygłosił ks. Krzysztof Wrześniak który wraz z konfratrami obchodzili 25 lecie święceń kapłańskich: ks. Krzysztof Bartoszek, ks. Paweł Dobroszek, ks. Dariusz Okoński, ks. Marian Oleksy, ks. Jacek Piątek i ks. Michał Stanikowski.

Święcenia kapłańskie i diakonatu

W sobotę, 16 maja 2009, o godz. 9.00, w trakcie uroczystej Mszy św.   J.E. ks. bp Józef Guzdek, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej  w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu udzielił święceń prezbiteriatu i diakonatu alumnom Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.

Święcenia prezbiteriatu otrzymali:
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo:

  • dk. Jacek Piotrowski CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Szczepan Szpoton CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Marcin Wróbel CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008

z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich:

  • dk. Łukasz Matuszczak CRL – przyjęty do nowicjatu 28 sierpnia 2002, profesja uroczysta 28 sierpnia 2007, święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Przemysław Soboń CRL – przyjęty do nowicjatu 24 września 2000, profesja uroczysta 28 sierpnia 2005, święcenia diakonatu 20 maja 2006

święcenia diakonatu otrzymali:
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo:

  • Grzegorz Szpak CM – przyjęty do Zgromadzenia 8 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007

z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich:

  • Dawid Klaudiusz Köver CRL – przyjęty do nowicjatu 28 sierpnia 2003, profesja uroczysta 28 sierpnia 2008

“Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech”

Po uroczystości w kościele odbyła się okolicznościowa akademia w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy. W jej trakcie neozprezbiterzy Zgromadzenia Misji  otrzymali z rąk Rektora Instytutu, ks. Kryspina Banko CM dyplomy magisterskie.  Zabierając głos, ks. Rektor podkreślił, że wszyscy trzej – ks. mgr Jacek Piotrowski CM, ks. mgr Szczepan Szpoton CM i ks. mgr Marcin Wróbel CM – zdali egzamin magisterski wyróżniająco i takie same były ich prace magisterskie.  Kilka słów do neoprezbiterów i diakonów skierował także Wizytator, ks. Arkadiusz Zakręta CM oraz w bardzo przyjacielskim tonie, ks. bp Józef Guzdek, który jak podkreślono po raz pierwszy był gościem Auli im. sł Bożego Jana Pawła II.

Akademię rozpoczął i zakończył krótki występ kleryckiego zespołu muzycznego “Lazaryści”, do którego obecni neoprezbiterzy przez lata formacji seminaryjnej należeli. Po akademii, nowo wyświęcenie prezbiterzy i diakoni,  ich rodziny, czcigodny Szafarz sakramentu kapłaństwa i obecni księża zostali zaproszeni na uroczysty obiad do Refektarza Domu Stradomskiego.

Zgodnie z tradycją, w najbliższy czwartek, 21 maja 2009, neoprezbiterzy odprawią wspólną Mszę św. Prymicyjną w kościele seminaryjnym na Stradomiu.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »