Plakat

Liczne wspólnoty zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego i stowarzyszenia świeckich powołane przez św. Wincentego a Paulo albo zainspirowane jego duchem tworzą wielką Rodzinę Wincentyńską. Pragnie ona zgodnie z wolą swego Patrona: czynić Ewangelię skuteczną. Urzeczywistnia to przez wierność jego charyzmatowi w codziennym życiu. W tym celu stara się odczytywać znaki czasu i żyć teraźniejszością. Stara się również korzystać z doświadczeń przeszłości i dlatego wspomina tych, którzy w imię miłości Boga okazywali miłość człowiekowi, zwłaszcza ubogiemu, co do duszy i co do ciała; którzy żyjąc miłością, czasem aż do przelania krwi, osiągnęli świętość.

Katalog świętych i błogosławionych Rodziny Wincentyńskiej obejmuje licznych męczenników, którzy w różnych okolicznościach dawali świadectwo wierności wobec Chrystusa i Kościoła. Są wśród nich głosiciele Ewangelii w Chinach, ofiary ponawianych prześladowań w „niebiańskim imperium”; siostry miłosierdzia i księża ze Zgromadzenia Misji, którzy w czasie rewolucji francuskiej odmawiali złożenia przysięgi cywilnej i w imię wierności Kościołowi ginęli na gilotynie lub byli rozstrzelani.

Siostry miłosierdzia ze zgromadzenia założonego przez świętych Wincentego a Paulo i Ludwikę de Marillac, ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia założonego przez Joannę Antydę Thouret, które pełniąc dzieła miłości oddały życie w obronie czystości. Tytułu męczenników nie można jednak ograniczać tylko do tych osób, które przelały własną krew. Św. Wincenty mówił siostrom miłosierdzia: Każdy, kto poświęca życie dla Boga w służbie bliźnich, jest prawdziwym męczennikiem. Wy należycie do nich, bo służycie ubogim kosztem własnego zdrowia i życia. Również księżom ze Zgromadzenia Misji mawiał, iż narażając zdrowie i życie ze względu na głoszenie Ewangelii, umierają prawdziwie w imię miłości Boga i bliźniego.

Św. Wincenty a Paulo 1581-1660

Jego beatyfikacja odbyła się 13 sierpnia 1729 r., kanonizacji dokonał papież Klemens XII 16 czerwca 1737 r. i wyznaczył dzień jego święta na 27 września.

Św. Ludwika de Marillac 1591-1660

11 marca 1934 r. papież Pius XI zaliczył ją do grona świętych zaś 10 lutego 1960 r. papież Jan XXIII ogłosił ją patronką dzieł opieki socjalnej.

Św. Elżbieta Seton 1774-1821

Papież Jan XXIII 17 marca 1963 r. zaliczył ją w poczet błogosławionych, a papież Paweł VI podczas Roku Świętego 14 września 1975 r. dokonał jej kanonizacji.

Bł. Fryderyk Ozanam 1813-1853

Papież Jan Paweł II podczas światowego Dnia Młodzieży, 22 sierpnia 1997 r., zaliczył Fryderyka Ozanama do grona błogosławionych i wyznaczył jego wspomnienie na 9 IX.

Św. Joanna A. Thouret 1765-1826

Papież Pius XI zaliczył ją 13 maja 1926 r. w poczet błogosławionych, a 14 stycznia 1934 dokonał jej kanonizacji. Liturgiczne wspomnienie obchodzi się 23 maja.

Bł. Marek A. Durando 1801-1880

20 października 2002 r. został zaliczony w poczet błogosławionych przez papieża Jana Pawła II. Liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 10 grudnia.

Św. Franciszek R. Clet 1748-1820

Papież Leon XIII w 1900 r. zaliczył go do grona błogosławionych, a papież Jan Paweł II kanonizował go 1 X 2000 r. razem ze 119 innymi męczennikami chińskimi.

Św. Jan G. Perboyre 1802-1840

Papież Leon XIII w 1889 r. zaliczył go w poczet błogosławionych, a Jan Paweł II dnia 2 VI 1996 r. w poczet świętych. Jego liturgiczne wspomnienie przypada 11 IX.

Bł. Marta Wiecka 1874-1904

Uroczysta beatyfikacja odbyła się w sobotę 24 maja 2008 r. we Lwowie. Jej liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 30 maja.

Bł. Lindalva de Oliveira 1953-1993

Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się 25 listopada 2007 r. w Salvadorze w Brazylii. Liturgiczne wspomnienie błogosławionej przypada 7 I.

Św. Katarzyna Laboure 1806-1876

Papież Pius XI zaliczył ją 28 maja 1933 r. do grona błogosławionych, a papież Pius XII dokonał jej kanonizacji 27 lipca 1947 r.

Bł. Siostry z Arras 1794

Cztery siostry z Arras zostały zaliczone w poczet błogosławionych 13 czerwca 1920 r. przez papieża Benedykta XV.

Bł. Siostry z Angers 1794

Siostry Maria Anna i Otylia zostały włączone do grona błogosławionych 19 lutego 1984 r. przez papieża Jana Pawła II.

Św. Justyn de Jacobis 1800-1860

Papież Pius XII w 1939 r. zaliczył go do grona błogosławionych, a Paweł VI w 1975 r. dokonał jego kanonizacji.

Bł. Ludwik J. Francois 1751-1792

Papież Pius XI zaliczył go do grona błogosławionych 17 października 1926 r. wraz z Janem Henrykiem Gruyer i innymi męczennikami.

Bł. Ghebre Michał 1788-1855

W uznaniu jego niezwykłej wierności wierze katolickiej papież Pius XI zaliczył go 3 października 1926 r. do grona błogosławionych.

Bł. Józefina Nikoli 1863-1924

Rozpoczęty w 1965 r. proces beatyfikacyjny zakończył się uznaniem jej świętości, a uroczystości beatyfikacyjne odbyły się 3 lutego 2008 r. w Cagliari na Sycylii.

Bł. Rozalia Rendu 1786-1856

Na jej grobie umieszczono napis: Dobrej Matce Rozalii w uznaniu jej zasług ubodzy i bogaci. Papież Jan Paweł II dnia 9 września 2003 r. zaliczył ją do grona błogosławionych.

Bł. Małgorzata Rutan 1736-1794

Do grona błogosławionych została zaliczona 19 czerwca 2011 r., w 350 rocznicę śmierci założycieli. Jej liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 9 kwietnia.

Bł. Męcz. Hiszpańscy 1934

Beatyfikacja 27 sióstr miłosierdzia, 1 członkini Stowarzyszenia Dzieci Maryi, 11 księży i 3 braci ze Zgromadzenia Misji, odbyła się 13 X 2013 r. w Hiszpania.

© “Dziedzictwo – Święci i Błogosławieni Rodziny Wincentyńskiej” Alberto Vernaschi CM, Tłumaczenie z języka włoskiego Ks. Władysław Bomba CM, Wydanie III (uzupełnione) – WITKM Kraków 2014 r.