Iconografia

Zbiór obrazów z św. Wincentym a Paulo oraz świętych i błogosławionych które znajdują się w Krakowie w domu Stradomskim.

Obraz znajduje się na Stradomiu w Krakowie a malował go Rossowski w 1917 r.

Św. Wincenty a Paulo Obraz z 1917 r.
Client Image

Witraż znajduje się na Stradomiu w Krakowie obok kaplicy seminaryjnej

Św. Wincenty a Paulo Witraż z 1998 r.
Client Image

Na obrazie przedstawieni są św. Wincenty a Paulo i bł. Ludwik Józef Francois i bł. Jan Henryk Gruyer namalowany przez S. Batowski w 1927 r.

Św. Wincenty a Paulo Obraz z 1927 r.
Client Image

Na obrazie przedstawiony jest Ghebre Michał namalowany przez S. Batowski w 1927 r.

Bł. Ghebre Michał Obraz z 1927 r.
Client Image

Na obrazie przedstawiony jest Św. Wincenty a Paulo namalowany przez Tadeusza Kuntzego w 1758 r. Znajduje się w nawie bocznej w kościele Seminaryjnym na Stradomiu.

Św. Wincenty a Paulo Obraz z 1758 r.
Client Image

Na obrazie przedstawiony jest Św. Wincenty a Paulo znajduje się muzeum historyczno-misyjnym w Krakowie na Stradomiu.

Św. Wincenty a Paulo Obraz z 1825 r.
Client Image

Na obrazie przedstawiony jest Św. Wincenty a Paulo znajduje w Krakowie na Stradomiu.

Św. Wincenty a Paulo Obraz z 1748 r.
Client Image

Na obrazie przedstawiony jest Św. Wincenty a Paulo znajduje w Krakowie na Stradomiu.

Św. Wincenty a Paulo Obraz z XVIII w.
Client Image