Modlitwa Wincentyńska

Boże, Miłosierny Ojcze,
który posłałeś Twojego Syna jako Zbawiciela świata,
Ty wybrałeś nas, aby głosić Ewangelię ubogim, naszym panom i mistrzom.
Dziękujemy Ci za to, że wezwałeś nas do tego misjonarskiego powołania.
Prosimy Cię o światło Twojego Ducha, aby oświecił nasze umysły,
wzmocnił naszą wolę i uczynił nas uległymi wobec Twoich natchnień,
abyśmy byli wrażliwi na wołanie Ewangelii i Kościoła,
i rozpoznawali znaki czasów.
Otwórz nasze serca na Twoją łaskę.
Niech będzie to czas jedności i uczestnictwa,
tak, abyśmy byli świadkami Twojej miłości do całego świata.
Abyśmy żyjąc w ciągłym stanie odnowy,
pozostali wierni charyzmatowi św. Wincentego w epoce nowej ewangelizacji.
O Pani od Cudownego Medalika,
pomóż nam nieść radość Ewangelii aż po krańce ziemi,
tak, aby żadne „peryferie” nie były pozbawione Twojego światła,
a ubodzy byli w centrum Kościoła i naszego życia.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »