Rekolekcje roczne (podane daty to poniedziałek – piątek)

 • 22 – 26 czerwca, Sopot, Ks. Zbigniew Knop CM
 • 31 sierpnia – 04 września, Kleparz, Ks. Michał Lipiński CM
 • 07 – 11 września, Sopot, Ks. Zbigniew Knop CM
 • 14 – 18 września, Olcza, Ks. Michał Lipiński CM
 • 21 – 25 września, Krzeszowice, Ks. Michał Lipiński CM
 • 12 – 16 października, Krzeszowice, Ks. Józef Łucyszyn CM
 • 19 – 23 października, Olcza, Ks. Józef Łucyszyn CM
 • 16 – 20 listopada, Krzeszowice, Ks. Józef Łucyszyn CM

Tematy rekolekcji: Ks. Zbigniew Knop CM: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Ks. Michał Lipiński CM: “Z Jezusem, Maryją i św. Wincentym w życie misjonarskie”.

Ks. Józef Łucyszyn CM: “Ewangeliczna tożsamość misjonarska – radykalizm sacrum a relatywizm”.

Jubileusze kapłańskie:

 • 65-lecie: ks. Wacław Hłond
 • 60-lecie: ks. Jan Dukała
 • 55-lecie: ks. Roman Barabasz, ks. Józef Wiśniewski
 • 50-lecie: ks. Edward Batko
 • 25-lecie: ks. Mariusz Bradło, ks. Mariusz Czajkowski, ks. Jacek Dubicki, ks. Andrzej Gieroń, ks. Zbigniew Goźliński, ks. Stanisław Janowiak, ks. Cezary Kokociński, ks. Antoni Kotapka, ks. Andrzej Paluch
Powołaniowe dni skupienia dla młodzieży na Stradomiu:
 • 19-21 czerwca 2020 r. (Multimedialnie)

INNE:

 • 13-15 marca, Rekolekcje Rodziny Wincentyńskiej – Gródek n. Dunajcem
 • 01-03 maja, Spotkanie Rodziców Księży i Braci, Krzeszowice
 • 23 maja, ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE – Stradom
 • 29.czerwca -02 lipca, XXXV Vincentiana, Piekary (odwołane)
 • 06-10 lipca, Puchar Wizytatora, Piekary (odwołane)
 • 07-12 lipca, Dni Formacji Wincentyńskiej – Krzeszowice
 • 24-25 lipca, Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego – Jasna Góra (z nocnym czuwaniem) Zapraszamy wszystkie gałęzie Rodziny Wincentyńskiej
 • 19-20 września, Zjazd Rodziny Wincentyńskiej – Częstochowa
 • 9 października, 73 Rocznica męczeństwa CM w Chinach w 1937 r.
 •  październik, Spotkanie Młodzieży Wincentyńskiej, Zakopane
 • 28 listopada, Odpust z okazji objawienia Cudownego Medalika – (Kaplica NMP od Cudownego Medalika, ul. Radna 14, Warszawa)

Rekolekcje Roczne

(podane daty to poniedziałek – piątek)

Sopot 22 - 26 VI

Ks. Zbigniew Knop CM: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Kleparz 31 VIII - 04 IX

Ks. Michał Lipiński CM: “Z Jezusem, Maryją i św. Wincentym w życie misjonarskie”.

Sopot 07 - 11 IX

Ks. Zbigniew Knop CM: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Olcza 14 - 18 IX

Ks. Michał Lipiński CM: “Z Jezusem, Maryją i św. Wincentym w życie misjonarskie”.

Krzeszowice 21 - 25 IX

Ks. Michał Lipiński CM: “Z Jezusem, Maryją i św. Wincentym w życie misjonarskie”.

Krzeszowice 12 - 16 X

Ks. Józef Łucyszyn CM: “Ewangeliczna tożsamość misjonarska – radykalizm sacrum a relatywizm”.

Olcza 19 - 23 X

Ks. Józef Łucyszyn CM: “Ewangeliczna tożsamość misjonarska – radykalizm sacrum a relatywizm”.

Krzeszowice 16 - 20 XI

Ks. Józef Łucyszyn CM: “Ewangeliczna tożsamość misjonarska – radykalizm sacrum a relatywizm”.

Jubileusze kapłańskie:

25-lecie

ks. Mariusz Bradło, ks. Mariusz Czajkowski, ks. Jacek Dubicki, ks. Andrzej Gieroń, ks. Zbigniew Goźliński, ks. Stanisław Janowiak, ks. Cezary Kokociński, ks. Antoni Kotapka, ks. Andrzej Paluch

65-lecie

ks. Wacław Hłond

60-lecie

ks. Jan Dukała

55-lecie

ks. Roman Barabasz, ks. Józef Wiśniewski

50-lecie

ks. Edward Batko
13-14 III
Rekolekcje Rodziny Wincentyńskiej
Gródek n. Dunajcem
23 V
Spotkanie Rodziców Księży i Braci
Krzeszowice
29 VI - 02 VII
XXXV Vincentiana
Piekary
06-10 VII
Puchar Wizytatora
Piekary
07-12 VII
Dni Formacji Wincentyńskiej
Krzeszowice
24-25 VII
Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego
Jasna Góra
19-20 IX
Zjazd Rodziny Wincentyńskiej

Częstochowa

19-20 IX

Zjazd Rodziny Wincentyńskiej
Częstochowa