Spis publikacji Wincentyńskich

W ostatnich latach nastąpił rozkwit literatury wincentyńskiej w języku polskim. Wydano m.in. najbardziej wartościowe biografie Założycieli Rodziny Wincentyńskiej, Słownik duchowości i monografię duchowości wincentyńskiej, listy św. Wincentego i św. Ludwiki de Marillac do Polski, Śpiewnik ks. Siedleckiego oraz zbiór listów, konferencji i dokumentów św. Wincentego zebrane przez ks. Piotra Coste’a CM.

Listy, Konferencje, Dokumenty: Tom I

Autor: św. Wincenty a Paulo

Tłum. z jęz. francuskiego: Ks. J. Kapuściak CM

Francuski misjonarz ks. Piotr Coste CM (1873-1935) zebrał, opracował i krytycznie wydał 14 tomów wszystkich pism i wypowiedzi św. Wincentego a Paulo, jakie przetrwały w wersji rękopiśmiennej i drukowanej do naszych czasów.  Nad polskim tłumaczeniem pracuje ks. dr Józef Kapuściak CM. Tom I zawiera listy z lat 1607-1639. Format: 15,5 x 21 cm, twarda oprawa, str. 790. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Listy, Konferencje, Dokumenty: Tom II

Autor: św. Wincenty a Paulo

Tłum. z jęz. francuskiego: Ks. J. Kapuściak CM

Francuski misjonarz ks. Piotr Coste CM (1873-1935) zebrał, opracował i krytycznie wydał 14 tomów wszystkich pism i wypowiedzi św. Wincentego a Paulo, jakie przetrwały w wersji rękopiśmiennej i drukowanej do naszych czasów. Nad polskim tłumaczeniem pracuje ks. dr Józef Kapuściak CM. Tom II zawiera listy z lat 1640-1646. Format: 15,5 x 21 cm, twarda oprawa, str. 795. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Listy, Konferencje, Dokumenty: Tom III

Autor: św. Wincenty a Paulo

Tłum. z jęz. francuskiego: Ks. J. Kapuściak CM

Francuski misjonarz ks. Piotr Coste CM (1873-1935) zebrał, opracował i krytycznie wydał 14 tomów wszystkich pism i wypowiedzi św. Wincentego a Paulo, jakie przetrwały w wersji rękopiśmiennej i drukowanej do naszych czasów. Nad polskim tłumaczeniem pracuje ks. dr Józef Kapuściak CM. Tom III zawiera listy z lat 1646-1650. Format: 15,5 x 21 cm, twarda oprawa, str. 828. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Listy, Konferencje, Dokumenty: Tom IX

Autor: św. Wincenty a Paulo

Tłum. z jęz. francuskiego: S. Kazimiera Potok SM

Francuski misjonarz ks. Piotr Coste CM (1873-1935) zebrał, opracował i krytycznie wydał 14 tomów wszystkich pism i wypowiedzi św. Wincentego a Paulo, jakie przetrwały w wersji rękopiśmiennej i drukowanej do naszych czasów. Tom IX zawiera I część konferencji św. Wincentego a Paulo do Sióstr Miłosierdzia. Format: 15,5 x 21 cm, twarda oprawa, str. 656. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Listy, Konferencje, Dokumenty: Tom X

Autor: św. Wincenty a Paulo

Tłum. z jęz. francuskiego: S. Kazimiera Potok SM

Francuski misjonarz ks. Piotr Coste CM (1873-1935) zebrał, opracował i krytycznie wydał 14 tomów wszystkich pism i wypowiedzi św. Wincentego a Paulo, jakie przetrwały w wersji rękopiśmiennej i drukowanej do naszych czasów. Tom X zawiera II część konferencji św. Wincentego a Paulo do Sióstr Miłosierdzia. Format: 15,5 x 21 cm, twarda oprawa, str. 693. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Listy, Konferencje, Dokumenty: Tom XI

Autor: św. Wincenty a Paulo

Tłum. z jęz. francuskiego: Ks. J. Kapuściak CM

Francuski misjonarz ks. Piotr Coste CM (1873-1935) zebrał, opracował i krytycznie wydał 14 tomów wszystkich pism i wypowiedzi św. Wincentego a Paulo, jakie przetrwały w wersji rękopiśmiennej i drukowanej do naszych czasów. Tom XI zawiera I część konferencji św. Wincentego a Paulo do Misjonarzy. Format: 15,5 x 21 cm, twarda oprawa, str. 518. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Listy, Konferencje, Dokumenty: Tom XII

Autor: św. Wincenty a Paulo

Tłum. z jęz. francuskiego: Ks. J. Kapuściak CM

Francuski misjonarz ks. Piotr Coste CM (1873-1935) zebrał, opracował i krytycznie wydał 14 tomów wszystkich pism i wypowiedzi św. Wincentego a Paulo, jakie przetrwały w wersji rękopiśmiennej i drukowanej do naszych czasów. Tom XII zawiera II część konferencji św. Wincentego a Paulo do Misjonarzy. Format: 15,5 x 21 cm, twarda oprawa, str. 492. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Św. Katarzyna Laboure i Cudowny Medalik

Autor: Ks. Waldemar Rakocy CM

Z książki dowiemy się o objawieniach maryjnych, jakie miały miejsce w 1830 r. w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu (Rue du Bac). Bardziej niż miejsce znany jest Cudowny Medalik, który stał się narzędziem Bożego działania przez niezliczone uzdrowienia i nawrócenia. Dowiemy się że w centrum jego przesłania znajduje się Chrystus – Światłość świata, i Jego Kościół, ale też o roli Maryi w zbawczej misji Syna. Format 12 x 18, 5 cm str. 205. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Pieśni na jubileusz 400-lecia wincentyńskiego charyzmatu 1617-2017

Autor: ks. Wojciech Kałamarz CM

W związku z Jubileuszem 400-lecia ukazał się zbiór pieśni w opracowaniu ks. Wojciecha Kałamarza CM zatytułowany: PIEŚNI NA JUBILEUSZ 400-LECIA WINCENTYŃSKIEGO CHARYZMATU 1617-2017. Znajdują się w nim: 3 pieśni na głos (lud) z akompaniamentem organowym w opracowaniu Kamila Frąsia; 3 pieśni na solistów, chór i organy autorstwa: Jana Rybarskiego, Henryka Nawotki i ks. Wojciecha Kałamarza CM; oraz jedna pieśni na solistów, chór i orkiestrę symfoniczną autorstwa ks. Wojciech Kałamarz CM. Format: 21 x 30 cm, str. 84. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Wincenty a Paulo. Miłosierdzie i świętość

Autor: Luigi Mezzadri

tłum. z j. włoskiego: Władysław Bomba CM

Biografia św. Wincentego a Paulo. Całość opracowania dzieli się na dwie części. W pierwszej, obejmującej trzy sekwencje autor przedstawia pierwsze lata życia i poszukiwań Świętego. Druga część jest próbą rozpoznania wnętrza osobowości oraz ukazania charyzmatu i posłannictwa miłosierdzia. Format 14 x 20 cm, oprawa twarda – kolorowa lub w białej okleinie, str. 440. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Rozmyślania Rodziny Wincentyńskiej: Tom I

Redaktorzy: A. Ziółkowski CM, S. Uchacz CM, T. Ważny CM

Zawiera rozmyślania na okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i Wielkanocny. Są one przede wszystkim skierowane dla wspólnot związanych z duchowością św. Wincentego a Paulo. Myśli zawarte w rozważaniach mogą pomóc każdemu wierzącemu w kształtowaniu miłości Boga i bliźniego. Rozmyślanie (dwie strony na każdy dzień) składa się z punktów: refleksja z życia; myśl z liturgii dnia; słowa z nauczania św. Wincentego; krótkie rozważanie jednego z autorów. Tom I, str. 400, twarda oprawa, wstążka. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Rozmyślania Rodziny Wincentyńskiej: Tom III

Redaktorzy: A. Ziółkowski CM, S. Uchacz CM, T. Ważny CM

Zawiera rozmyślania na wszystkie uroczystości, święta i wspomnienia Świętych i Błogosławieni Rodziny Wincentyńskiej, Rekolekcje, Śluby, Dni Skupienia. Są one przede wszystkim skierowane dla wspólnot związanych z duchowością św. Wincentego a Paulo. Myśli zawarte w rozważaniach mogą pomóc każdemu wierzącemu w kształtowaniu miłości Boga i bliźniego. Rozmyślanie składa się z punktów: refleksja z życia; myśl z liturgii dnia; słowa z nauczania św. Wincentego; krótkie rozważanie jednego z autorów. Tom III, str. 302, twarda oprawa. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Dziedzictwo – Święci i Błogosławieni Rodziny Wincentyńskiej

Autor: Ks. A. Vernaschi CM

wydanie nowe uzupełnione

Autor w swoim opracowaniu ukazuje zwięzłe życiorysy świętych i błogosławionych Rodziny Wincentyńskiej. Dodaje do nich szczególne przesłanie duchowe. Zawiera w nim własne wypowiedzi przedstawianych osób i opinie świadków ich życia oraz świadectwa potwierdzające ich wierność charyzmatowi wincentyńskiemu. Oprawa miękka, druk na papierze ECCO, wkładki kolor, 176 stron, format 14×20. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Rodzina Wincentyńska na Globie

Tłumaczenie z francuskiego: Ks. J. Dukała CM i ks. J. Górny CM

Zeszyty Wincentyńskie cz.1

Publikacja Zeszyty Wincentyńskie mają na celu pogłębienie znajomości wincentyńskiego charyzmatu, a także przybliżyć naturę i specyfikację wciąż rozrastającej się Rodziny Wincentyńskiej. Zawierają zarysy historyczne głównych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej (Zgromadzenie Misji, Siostry Miłosierdzia, Panie Miłosierdzia, Stowarzyszenie SSVP, Młodzież Maryjna, Stowarzyszenie Cudownego Medalika, Świeccy Misjonarze). 136 stron, format 14×20.

Misja Polska w pismach Wincentego a Paulo i Ludwiki de Marillac

Autor: św. Wincenty a Paulo i Ludwika de Marillac

Tłum. z jęz. francuskiego: ks. Jan Dukała CM

Publikacja, składająca się z dwóch tomów, zawiera zbiór listów św. Wincentego a Paulo do misjonarzy w Polsce oraz listy św. Ludwiki de Marillac z lat 1651-1660. Całość zbioru zamyka publikacja pięciu dokumentów dotyczących Misji i sióstr miłosierdzia w Polsce oraz indeks i spis treści. Publikowany zbiór jest dwujęzyczny. Oprawa twarda (okleina). Dwa tomy. Format 20 x 23. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Śpiewnik Kościelny Ks. J. Siedleckiego

Autor: Ks. Jan Siedlecki

Redaktorzy: ks. W. Kałamarz CM, ks. A. Ziółkowski CM

W historii Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, nowe, gruntownie zmienione wydanie ukazywało się średnio co 15-20 lat. Oczywiście częściej wychodziły poprawiane wznowienia. Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego nigdy nie był zbiorem muzealnych antyków przeznaczonych do oglądania, ale wyborem żywych śpiewów tak starych jak i nowych, przeznaczonych do użytku w kościołach. Format 12 x 17 cm, str. 1424, papier biblijny, oprawa twarda (kolor czarny) wydanie XLI Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce

Redaktor Tomu I: Ks. Stanisław Rospond CM

Tom I: Dzieje

Jubileuszowe wydanie historii z okazji 350-lecia działalności misjonarzy w Polsce zostało przygotowane pod redakcją księży: Władysława Bomby, Jana Dukały, Stanisława Rosponda i Wacława Umińskiego. Wykorzystano liczne prace naukowe, a w miarę możliwości starano się uzupełnić brakujące “ogniwa” dziejów w oparciu o materiały archiwalne. Opracowanie to odzwierciedla obecny stan badań nad przeszłością misjonarzy w Polsce. Tom I Dzieje – 14x20cm, s. 580, twarda oprawa Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce

Redaktor Tomu II: Ks. Jan Dukała CM

Tom II: Biografie

Jubileuszowe wydanie historii z okazji 350-lecia działalności misjonarzy w Polsce zostało przygotowane pod redakcją księży: Władysława Bomby, Jana Dukały, Stanisława Rosponda i Wacława Umińskiego. Opracowanie to odzwierciedla obecny stan badań nad przeszłością misjonarzy w Polsce. Tom II zawiera 239 biogramów misjonarzy. Tom II Biografie – 14x20cm, s. 576, twarda oprawa Do nabycia w Wydawnictwie ITKM