Beatyfikacja Siostry Małgorzaty Rutan SM

Podczas uroczystej Mszy św. w Parc des Arènes,  w Dax, we francuskich Pirenejach, niedaleko miejsca urodzenia św. Wincentego a Paulo,  w niedzielę, 19 czerwca 2011 Kościół powita nową błogosławioną w osobie Siostry Małgorzaty Rutan SM, francuskiej Siostry Miłosierdzia, męczennicy Rewolucji Francuskiej zgilotynowanej na rynku w Dax 9 kwietnia 1794 za odmowę złożenia przysięgi narodowej.  Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył J.E. kardynał Angelo Amato, Prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.

Uczestniczyli także Nuncjusz papieski we Francji, abp Luigi Ventura, biskupi nie tylko francuscy i księża diecezjalni oraz księża ze Zgromadzenia Misji z Przełożonym Generalnym, ks. Gregory’m Gay’em CM i Dyrektorem Generalnym Sióstr Miłosierdzia, ks. Patrickiem Griffin’em CM na czele. Obecni byli również przedstawiciele rządu Republiki Francuskiej i władz lokalnych z merem Dax. Honory gospodarzy pełnili ordynariusz diecezji Aire-Dax, biskup Philippe Jean Louis Breton oraz Przełożona Generalna S. Evelyne Franc SM.

Francuska telewizja katolicka KTOTV przeprowadziła bezpośrednią transmisję telewizyjną Mszy św. beatyfikacyjnej, dostępną także na ich stronie internetowej.

Telewizja KTOTV w związku z beatyfikacją przygotowała również krótki reportaż prezentujący nową błogosławioną (nagranie i narracja wyłącznie po francusku). W filmie pokazane są miejsce związane zarówno z Siostrą Rutan jak też miejsca związane ze św. Wincentym a Paulo – Barceau de Saint Vincent de Paul, które leży niedaleko Dax. Zobacz film:

Aby dowiedzieć się więcej na temat Błogosławionej Siostry Małgorzaty Rutan SM, w tym poznać jej skrócona biografię, zobacz artykuły w portalu Famvin.org:

Przeczytaj także:

Wystawa “Skarby kościoła stradomskiego”

wystawa-ornaty-4Przy okazji uroczystości święceń kapłańskich, w sobotę, 28 maja została otwarta kolejna wystawa w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie. Obecna wystawa zatytułowana “Skarby kościoła stradomskiego” podzielona jest na trzy ekspozycje. W jednej pokazane są historyczne szaty liturgiczne, w drugiej paramenty liturgiczne, a trzecia prezentuje zbiór dokumentów i pamiątek ks. bp Albina Małysiaka CM, który w 2011 roku obchodzi 70-lecie kapłaństwa. Ks. Biskup Jubilat jest patronem honorowym wystawy. Dla publiczności wystawa będzie dostępna od 30 maja do 26 czerwca 2011.

Read More

Nowi robotnicy w winnicy Pańskiej

Sobota, 28 maja 2011 to jeden z najważniejszych dni w rocznym kalendarium nie tylko Domu Stradomskiego ale całej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W tym dniu, o godz. 9.00, podczas uroczystej Mszy św. J.E. ks. bp Paweł Socha CM, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej udzielił święceń prezbiteriatu (czterem) i diakonatu (siedmiu) alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

W uroczystości licznie uczestniczyli księża z rożnych domów i parafii Zgromadzenia w kraju oraz zagranicą, rodziny i przyjaciele znacznie wypełniając kościół seminaryjny. Oprawę muzyczną zapewniła schola mieszana kleryków misjonarskich i przyjaciół Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.
Na wstępie Mszy św. wszystkich powitał ks. Wizytator Arkadiusz Zakręta CM  Homilię wygłosił Szafarz sakramentu, ks. bp Paweł Socha CM który także na koniec Mszy św. przekazał wszystkim, a szczególnie nowo wyświęconym prezbiterom i diakonom oraz ich rodzinom serdeczne życzenia.

Bezpośrednio po uroczystości liturgicznej w Auli ITKM im. ks. Konstantego Michalskiego odbyła się okolicznościowa akademia. Po przemówieniu dk. Adama Sejbuka CM, jednego z nowowyświęconych, ks. Wizytatora Arkadiusza Zakręty CM, ks. Rektora Józefa Łucyszyna CM czterech neoprezbiterów – absolwentów ITKM – odebrało dyplomy magisterskie. W dalszej części akademii głos zabrał ks. Krystian Połomski CM w imieniu absolwentów a po nim na zakończenie jeden z rodziców nowowyświęconych. Na zakończenie wszyscy odmówili modlitwę Regina Coeli. Uroczystość ubogacił występ artystyczny kleryckiego zespołu “Lazaryści”.

Wystawa “O ratowaniu «Vita Christi»”

ludolf_von_sachsen_vita_christi_vol_1_folio_1rMuzeum Historyczno-Misyjne przygotowuje kolejną wystawę poświęconą restauracji starodruków z księgozbioru biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Głównym eksponatem wystawy będzie wydane w 1495 r. w Norymberdze dzieło «VITA CHRISTI» autorstwa Ludolfa z Saksonii, sławnego średniowiecznego pisarza religijnego. Pochodzący z oficyny wydawniczej Antoniego Koburgera egzemplarz został poddany gruntownej konserwacji. Wystawę poprzedzi wernisaż w sobotę, 12 lutego o godz. 15.00 w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, ul Stradomska 4. Wcześniej, o godz. 14.15 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem konserwatorów: Katarzyny Wawrzyniak-Łukaszewicz i Agnieszki Ciesielskiej.

Dla zwiedzających wystawa będzie dostępna od
niedzieli, 13 lutego do niedzieli, 20 marca 2011 roku
poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 14:00 do 17:00,
a w niedziele od 15:00 do 17:00.

Ludolf z Saksonii, zwany także Ludolfem Kartuzem, swoje saksońskie pochodzenie zawdzięcza zapiskom Mistrza Ekharda, że urodził się albo w diecezji Mainz albo Kolonii. Dokładna data urodzenia nie jest znana, przyjmuje się, że było to ok.1295. Zmarł 13 kwietnia 1378. Przez niemal 30 lat był w zakonie Dominikanów, gdzie zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne oraz z zakresu duchowości. Ok. roku 1340 przystąpił do klasztoru Kartuzów w Strassburgu. Po trzech latach został powołany do funkcji opata klasztoru kartuzów w Koblencji. Jednak wyrzuty sumienia nie pozwoliły mu kontynuować tego urzędu i w 1348 ponownie został zwyczajnym mnichem najpierw w Mainzu a następnie w Strassburgu. Zmarł w powszechnej opinii świętości.

Uważany jest za jednego z pisarzy, którym przypisuje się autorstwo “Naśladowania Chrystusa”. Fakty historyczne nigdy tego nie potwierdziły, jednakże widać w tym dziele wiele wątków zapożyczonych z dzieł sławnego Kartuza. Jednak najbardziej znany jest jako autor “Komentarza do Psalmów” i przede wszystkim “Żywota Chrystusa” (Vita Christi), które nie jest biografią w naszym współczesnym rozumieniu lecz komentarzem historycznym zapożyczonym z Ojców Kościoła, serią dogmatycznych i moralnych rozpraw z poradami duchowymi, medytacjami i modlitwami odnoszącymi się do życia Chrystusa od zrodzenia na łonie Ojca do Wniebowstąpienia. Zwano je Summa Evangelica, gatunkiem bardzo popularnym w tamtych czasach, w której autor skondensował i streścił wszytko co niemal sześćdziesięciu autorów przed nim powiedziało na tematy duchowe. [na podstawie: New Advent Catholic Encyclopedia]

Poprzez swoje dzieło wielki wpływ na kształt duchowości kartuzjańskiej, devotio moderna i licznego grona teologów, m.in. św. Franciszka Salezego, św. Ignacego Loyoli, św. Jana od Krzyża, św. Teresy Wielkiej. Przeszło sześć wieków minęło od czasu napisania „Vita Christi”, a dzieło prawie nic nie straciło na swojej wartości, nadal zaliczane jest do ważnych komentarzy do Pisma Świętego. O jego popularności świadczy liczba wydań i przekładów. Od pierwszego, w roku 1474 w Strassburgu, aż do edycji paryskiej w roku 1880, było 88 wydań. W księgozbiorach bibliotek na całym świecie które posiadają kopie dzieła saksońskiego Kartuza jest ono traktowane jako jedno z najcenniejszych zbiorów (np. w bibliotece University of Glasgow).

Zapowiadana wystawa jest częścią wieloletniego projektu, przygotowanego przez Bibliotekę Księży Misjonarzy, którego zadaniem jest ochrona i konserwacja zabytkowego księgozbioru.
 W 2010 roku poddano konserwacji pełnej 1 inkunabuł, 78 druków ulotnych, natomiast konserwacją zachowawczą objęto 71 starodruków. Konserwację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Prace przeprowadziły konserwatorki dzieł sztuki: Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz i Agnieszka Ciesielska. Oprócz woluminów będzie można zobaczyć na wystawie zdjęcia dokumentujące przeprowadzoną konserwację.

Ś. P. ks. Czesław Surówka CM (1935-2010)

czeslaw-surowka-rip-10Otrzymaliśmy smutną wiadomość z Domu Zgromadzenia przy Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. 11 listopada 2010, po krótkiej i ciężkiej chorobie w 75 roku życia, 51 roku kapłaństwa i 59 roku powołania zmarł ks. Czesław SURÓWKA CM przez ostatnie lata posługi kapłańskiej Asystent Domu Zgromadzenia i wikariusz parafii św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Gorliwy duszpasterz i spowiednik.

ks. Czesław Surówka urodził się 17 grudnia 1935 r. w Skomielnej Białej. Wstąpił do Zgromadzenia 3 października 1952. Z rak bpa Karola Wojtyły przyjął święcenia diakonatu 12 marca 1960 a 19 czerwca tego samego roku ks. bp Jan Lorek CM udzielił mu święceń kapłańskich. Dopiero w następnym roku ukończył studia teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy.

Do Bydgoszczy przybył w 1998 i do ostatnich chwil był wikariuszem i Asystentem Domu. Ponadto opiekował się m.in. Apostolatem Maryjnym, Stowarzyszeniem Ministrantów Seniorów i Rodziną Radia Maryja. Wiele czasu spędzał w konfesjonale, chociaż w opinii parafian był uznawany za bezkompromisowego i ostrego spowiednika. W czerwcu 2010, wspólnie z trzema, nadal żyjącymi Konfratrami, z którymi był wyświecony, obchodził 50-lecie kapłaństwa.

Ks. proboszcz Marek Bednarek CM tak wspominał zmarłego współbrata: “Nie znosił bezczynności. Prosił wręcz, bym wyznaczał mu zadania. Był pogodny, towarzyski, kochał góry, wśród nich się wychował. Był człowiekiem wielkiej wiary, gorliwym. Bardzo wiele czasu spędzał w konfesjonale. Nie spowiadałem się u niego, ale wiem, że u wiernych miał opinię surowego, wymagającego. Był jak ojciec, który kocha, ale i karci… Był kapłanem wiary. Żegnając się z nami mówił, że z nadzieją idzie do Boga”

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 16 października 2010. Dzień wcześniej wieczorem ciało kapłana wprowadzono do Bazyliki i odśpiewano Nieszpory za zmarłych. Po nich o godz. 18:00 odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Marka Bednarka CM w trakcie której homilię wygłosił ks. Karol Hołubicki CM.

W dniu pogrzebu Mszę św. koncelebrowaną o godzinie 12:00, której przewodniczył ks. abp Tadeusz Gocłowski CM, biskup-emeryt archidiecezji gdańskiej poprzedziła modlitwa różańcowa prowadzona przez ks. Macieja Kuczka CM, który pracę w parafii rozpoczął w 2010 po powrocie z Ukrainy.

Abp Gocłowski wygłosił homilię. Podkreślił w niej godność powołania kapłańskiego i Jego zalety. „Pochodził z rodziny mocnej, góralskiej. Był kapłanem wielkiej wiary” powiedział hierarcha, “jako młody kapłan posługiwał na ziemiach zachodnich, gdzie trzeba było dźwigać z nędzy ludzi dotkniętych dramatem wojny… Zakończył wspominając ostatni okres życia zmarłego – Zawsze miał świadomość tego, że jest kapłanem i misjonarzem. Sięgał do duchowości Wincentyńskiej, służby człowiekowi ubogiemu, choremu, zaniedbanemu. Kiedy dowiedział się, że jego organizm jest zniszczony przez nowotwór, podszedł do tego spokojnie. Uśmiechnął się i powiedział, że trzeba przygotować się na odejście do wieczności.”

Po Mszy św., ok. południa, ciało ks. Czesława zostało odprowadzone od bramy głównej do grobowca Księży Misjonarzy na parafialnym cmentarzu św. Wincentego a Paulo na Bielawkach.

Jubileuszowa Msza św., Stradom, czerwiec 2010

Zaproszenie na obchody 100-lecia ITKM

itkm-stulecie-poster-02-254x360Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy (ITKM) Domu Stradomskim w Krakowie został powołany do istnienia na mocy reskryptu Ministerstwa Spraw Religijnych i Edukacji w Wiedniu z 8 lipca 1910 r. jako wyższa uczelnia teologiczna na prawach państwowych co nie umniejsza faktu, że teologię w murach Stradomskich studiuje się od chwili przybycia tutaj Misjonarzy w 1682 r. W tym miesiącu obchodzony będzie jubileusz 100-lecia istnienia. Główne obchody będą miały miejsce w piątek 19 listopada w Auli Instytutu oraz w sobotę 20 listopada w kościele seminaryjnym na Stradomiu. Z tej okazji w piątek odbędzie się Sympozjum naukowe pod hasłem «RECEPCJA DUCHA W PRZESTRZENI WIEDZY» z udziałem znamienitych prelegentów. W sobotę zostanie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana a po niej odbędzie się okolicznościowy koncert.

We invite you to participate in our celebration.

Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w Instytucie Teologicznym

medal-itkm-320x-241x240W sobotę, 2 października 2010 odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Najpierw, o godz. 9:00 została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Arkadiusza ZAKRĘTY CM, Wizytatora Prowincji Polski Zgromadzenia Misji oraz Wielkiego Kanclerza Instytutu.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II reprezentował Prodziekan Wydziału Teologicznego, ks. dr hab. Wojciech ZYZAK. Bezpośrednio po Mszy św. odbyła Akademia inauguracyjna.  Miała miejsce ona w odremontowanej i odnowionej Auli Instytutu. Odchodzącym na emeryturę profesorom: ks. Edwardowi Formickiemu CM, ks. Andrzejowi Skrzyniowskiemu CM i prof. Marianowi Śnieżyńskiemu ks. Wizytator złożył podziękowania za długoletnią pracę.  Studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy. Wykład inauguracyjny pt. “Krakowskie Seminarium Duchowne pod zarządem Księży Misjonarzy (1801 – 1901)” wygłosi dr Marek HAŁABURDA, p.o. Prodziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II. ZAPRASZAMY.

instytut.misjonarze.pl

Delegacja Rodziny Wincentyńskiej na zakończeniu Roku Jubileuszowego w Rzymie

Centralne zakończenie obchodów Roku 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac zaplanowano na sobotę 25 września w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Odpowiadając na zaproszenie Komisji Obchodów Liturgicznych Rodzina Wincentyńska w Polsce zorganizowała ogólnopolską pielgrzymkę z Krzeszowic (Vincentinum) do Rzymu, której kulminacją było uczestnictwo w jubileuszowej Eucharystii. Pielgrzymka rozpoczęła się w niedzielę 19 września, a powrót do “Vincentinum” nastąpił w godzinach wieczornych 27 września. W składzie pielgrzymki znaleźli się przedstawiciele wszystkich gałęzi Rodziny istniejących w Polsce. Cała delegacja liczyła 56 osób.  Pielgrzymce przewodzili ks. Jerzy Górny CM, Moderator Krajowy Rodziny Wincentyńskiej oraz ks. Jacek Kuziel CM, Radny Prowincji.

Read More

Ostatni list Wincentego a Paulo do Konfratrów w Warszawie

imag0036-480x360W ciągu niemal dziewięciu lat od 1651 do 1660 św. Wincenty a Paulo wysłał ok 120 listów do Konfratrów Domu Świętokrzyskiego w Warszawie. Tyle zachowało się w archiwum prowincjalnym Biblioteki Księży Misjonarzy w Domu Stradomskim. Niektóre z listów pisane są własnoręcznie przez Wincentego. Inne, zwłaszcza z późniejszego okresu były dyktowane osobistym sekretarzom i jedynie podpisane przez Wincentego a Paulo. List z 16 września 1660 jest jednym z najcenniejszych.
Prawdopodobnie jest to jeden z ostatnich listów podyktowanych i własnoręcznie podpisanych przez Świętego Wincentego. Ponadto, jak twierdzą historycy, nie często, szczególnie w ostatnim okresie życia Wincenty podpisywał listy pełnym imieniem i nazwiskiem. Oglądając ten szczególny dokument mamy więc dodatkową okazję zobaczyć oryginalny podpis Świętego.

Read More

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »