Kulminacja obchodów 350 Rocznicy w kościele Św.Krzyża – odpust parafialny

Niedziela, 12 września. Trzeci, kulminacyjny dzień obchodów Roku 350. Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. To dzień odpustu parafialnego (Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września, przypada w ciągu tygodnia). To także jeden z najważniejszych dni powojennej historii świętokrzyskiej świątyni – poświęcenie odbudowanego ołtarza Najświętszego Sakramentu nazwanego przez Jana Pawła II – Ołtarzem Ojczyzny. A przed południem, kolejne spotkanie uczestników zjazdu Rodziny Wincentyńskiej.

Read More

Obłóczyny w kościele Świętego Krzyża w Warszawie i wieczór modlitw z Założycielami

swkrzyz-obloczyny-dsc07410Tradycją jest, że przed rozpoczęciem studiów i po odbyciu Seminarium Internum klerycy naszej Prowincji Zgromadzenia w uroczysty sposób przyjmują sutanny, strój duchownych. Najczęściej obrzęd obłóczyn odbywa się w uroczystość św. Wincentego a Paulo. W tym roku został zaplanowany jako część trwających od 10-go do 12-go września obchodów Roku 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, kolebce Zgromadzenia Misji w Polsce. Warszawska świątynia jest także kolejnym etapem na szlaku peregrynacji relikwii Świętych Założycieli po Polsce.

Read More

Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w Warszawie

Obchody Roku Jubileuszowego 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac dobiegają końca.  We wrześniu 2009 otwieraliśmy je w bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, świątyni wybudowanej w 300-lecie założenia Zgromadzenia Misji.  Kończymy go, Rodzina Wincentńska, w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego – odpust parafialny – w kościele św. Krzyża w Warszawie, Matce wszystkich Domów i kościołów Prowincji Polski Zgromadzenia Misji i najdłużej prowadzonej parafii w historii Zgromadzenia na świecie.  Obchody jubileuszowe zostały zaplanowane na trzy dni od wieczora w piątek 10 września do popołudnia w niedzielę 12 września. Oto szczegółowy program uroczystości,  jednocześnie corocznego zjazdu Rodziny Wincentyńskiej:

Read More

Nagrody Misyjne 2010

W święto św. Justyna de Jacobis CM, zwanego także Apostołem Afryki i jednocześnie w przeddzień 150. rocznicy jego śmierci, Przełożony Generalny, ogłosił laureatów NAGRODY MISYJNEJ za 2010 r. Tegoroczni laureaci to: (1) Projekt ożywienia wiary i życia wśród drobnych farmerów w okręgu Jaciaba w stanie Paraná, Brazylia;  (2) Parafia Świętego Wincentego a Paulo, Colonia Bethania, Gwatemala;  (3) „Internetowa mobilna platforma Formacji Wincentyńskiej”, El Alto, Boliwia; (4) misje ludowe w Etiopii ;  (5) misje parafialne w Mozambiku.

Read More

Zmarł ks. Jan Socha CM

W czwartek, 15 lipca 2010 w wieku 77 lat, 6o lat powołania i 52 lat kapłaństwa zmarł ks. Jan Socha CM, długoletni duszpasterz polonijny Polskiej Misji Katolickiej we Francji, proboszcz parafii Les Gautherets w Saint-Vallier, w środkowo-wschodniej Francji.  Zmarły został pochowany w grobowcu Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w poniedziałek 19 lipca 2010 po nabożeństwie pogrzebowym (o godz. 11:00) odprawionym w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu.  W tym samym dniu (o godz. 18:00) odprawiona został również Msza św. żałobna w kaplicy w Les Gautherets.

Read More

Zmarł ks. Ronald Wiktor CM (Nowa Anglia)

Z  Prowincji Nowej Anglii nadeszła smutna wiadomość.  We wtorek, 20 lipca 2010, zmarł ks. Ronald A. Wiktor CM. Urodził się 26 grudnia 1935 w stanie Nowy Jork.  Do Zgromadzenia Misji wstąpił  w czerwcu 1957 r. w ówczesnej Wice Prowincji Polskiej w USA (obecnie Prowincja Nowej Anglii).  Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1963 r. Przez wiele lat był wychowawcą i nauczycielem w Kolegium św. Jana Kantego w Erie, Pensylwania, USA. Był ostatnim Rektorem tej prestiżowej szkoły średniej.

Read More

List Benedykta XVI do Rodziny Wincentyńskiej

Środa, 14 lipca była we Francji Świętem Narodowym. Dla uczestników Konwentu Generalnego był to, jak wcześniej zaplanowano,  dzień pod znakiem Rodziny Wincentyńskiej.  Przed południem przemawiali przedstawiciele JMV i SSVP. Po południu, o 17:00 w kaplicy św. Wincentego a Paulo przy Domu Macierzystym odprawiono uroczystą Mszę św., której przewodniczył ks.  Jean-Yves Leboeuf  (Wizytator Prowincji Tuluzy). Uczestniczyło wiele osób z różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. Pod koniec Liturgii była niespodzianka. Odczytano okolicznościowy list od Papieża Benedykta XVI do Rodziny Wincentyńskiej. Oto tekst przesłania Ojca Świętego:

Read More

Homilia Przełożonego Generalnego na zakończenie Konwentu Generalnego

“Robić, albo nie robić” to pierwsza teza homilii Przełożonego Generalnego, ks. Gregory’ego Gay’a CM w czasie Mszy św. na zakończenie Konwentu Generalnego. Drugą tezą, rozwiniętą w homilii jest inskrypcja nad sarkofagiem Świętego Wincentego a Paulo – “Pertransit Beneficiendo” (“chodził, czyniąc dobrze”).  Msza św. kończąca Konwent Generalny rozpoczęła się w samo południe w kaplicy św. Wincentego a Paulo przy Domu Macierzystym. Liturgii (wg tekstów Mszy o św. Wincentym a Paulo) przewodniczyli Przełożony Generalny i wszyscy Asystenci Generalni.  Oto pełny tekst homilii, którą można traktować jako swoisty manifest Przełożonego Generalnego na kolejne sześć lat jego misji na czele Rodziny Wincentyńskiej i Zgromadzenia Misji:

Homilia Przełożonego Generalnego, ks. Gregory’ego Gay’a CM
na zakończenie Konwentu Generalnego
16 lipca 2010

Czytania mszalne: Iz. 52, 7-10, Ps 95, 1Kor 1,26-31; 2,1, Mt 25, 31-46

„Być, albo nie być, oto jest pytanie” ja pisał Shakespeare. A co jest naszym pytaniem? Z perspektywy tego Konwentu Generalnego, z motywacji jego hasła „Kreatywna Wierność Misji”, ośmieliłbym się powiedzieć, że nasze pytanie to – robić albo nie robić? Tak, oto jest nasze pytanie drodzy Bracia. Wypełniać albo nie wypełniać naszą misję, którą Jezus Chrystus powierzył nam misjonarzom, księżom i braciom Zgromadzenia Misji.

„Chodził, czyniąc dobrze” („Pertransiit beneficiendo”). Nasi historycy uważają, że to jest pierwsze motto, które Św. Wincenty a Paulo wybrał dla Zgromadzenia Misji. Przy naśladowaniu Jezusa Chrystusa, skupionym na Słowie Bożym Wincentego a Paulo uderzyły te słowa z Dziejów Apostolskich. To Piotr głosił jak Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą i „chodził, czyniąc dobrze”.

Moi Bracia, ten Konwent Generalny skupił się na „czynieniu dobrze” – jak czyniliśmy dobrze, jak lepiej możemy czynić dobrze, oraz jakimi sposobami możemy osiągnąć to dobro, pozostając wiernymi naszemu dziedzictwu i jednocześnie zawsze ekspresyjnie kreatywni. W moim raporcie dla Konwentu Generalnego o stanie Zgromadzenia w ciągu ostatnich sześciu lat prosto i wyraźnie powiedziałem, że jednym najważniejszych zadań, nie tylko dla Zgromadzenia Misji ale także dla Rodziny Wincentyńskiej, nad którym pracowaliśmy z dużą intensywnością, była i jest kwestia zmiany systemowej. Zmian systemowa, jak powiedziałem, jest współczesną drogą na której przeżywamy to co motywuje nas do dobra, miłość Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Wyrażano obawy mówiąc, że przez takie skupienie na zmianie systemowej moglibyśmy się stać kolejną organizacją pozarządową (NGO). Kiedy jednak wyjaśnimy Kim jest ten, który motywuje nas do czynienia tego co robimy to kwestia znika. Do nas należy dokonać połączenia, integralnej relacji pomiędzy kontemplowaniem dobroci Pańskiej, pogłębianiem naszej wiedzy na temat Jego miłości do nas i przełożenia tego na kochające działanie względem ubogich zarówno w słowie jak i czynie, przez ewangelizację i posługę ubogim.

Panowie, pozwólcie, że przypomnę to co Święty Wincenty powiedział Zgromadzeniu Misji w Regułach w rozdziale 1, artykule 1: „jeśli pośród was są tacy, którzy myślą, że należą do Misji by ewangelizować ubogich a nie aby ulżyć ich cierpieniu, aby zająć się ich potrzebami duchowymi lecz nie ich potrzebami doczesnymi to, odpowiadam, że musimy pomagać im i wspierać na każdy sposób, sami lub przy udziale innych jeżeli chcemy usłyszeć te przyjemne słowa naszego najwyższego sędziego żywych i umarłych, „chodźcie, umiłowani Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, które zostało dla was przygotowane, ponieważ byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem nagi a przyodzialiście mnie, chory a leczyliście mnie”. Aby to uczynić należy głosić ewangelię słowami i czynami. To jest najdoskonalszy sposób. To jest to, co także Nasz Pan czynił i to co ci, którzy reprezentują go na ziemi czynić powinni.”

Podstawą naszej odnowy, to znaczy naszej Kreatywnej Wierności Misji jest przywiązanie do naszej miłości do Boga, bycie człowiekiem modlitwy – nasza miłość do Zgromadzenia, bycie człowiekiem pracującym nad życiem wspólnotowym, które jest uczestniczące i jednoczące – oraz bycie ludźmi, którzy zbliżają się do ubogich aby ich słuchać, aby ich prośby do nas poruszały, bycie ich sługami z pragnieniem bycia im posłusznymi jako naszym panom i mistrzom a przez to, aby otworzyć nasze serca na to przemieniające doświadczenie Bożej miłości, które zachodzi w naszych wzajemnych działaniach wśród ubogich. I czynimy to jako wspólnota. Czynimy to motywowani Bożą miłością.

Tak jak karmi nas Słowo Boże, tak niech nakarmi nas Boże Ciało i Krew i idźmy przed siebie niosąc Dobrą Nowinę. Czyńmy to jako nosiciele pokoju z pokorną ufnością, że to Bóg, który działa w nas, On, który daje nam odwagę by pokonać nasze lęki, odświeża nas i porusza naprzód skupionych jedynie na tym, by czynić to co czynił Jezus – „chodzić, czyniąc dobrze” tym najmniejszym z naszych braci i sióstr. Bądźcie więc tacy dla Zgromadzenia Misji, które wkracza w nową erę, nowy okres sześciu lat naśladowania Jezusa Chrystusa, głoszącego Ewangelię Ubogim.

Uroczysta Eucharystia zakończyła Konwent Generalny

Eucharystia, w samo południe święta NMP z Góry Karmel, w piątek, 16 lipca 2010 u stóp ciała św. Wincentego a Paulo doprowadziła 41 Konwent Generalny Zgromadzenia Misji do końca. Przewodniczył i homilię wygłosił Przełożony Generalny, ks. Gregory Gay CM. Koncelebrowali wszyscy Asystenci Generalni dzięki temu, że wczoraj dojechał do Paryża z Mozambiku ks. Eli Dos Santos CM. Liturgię ubogaciła oprawa muzyczna przygotowana przez uczestników, która swoim pięknem stworzyła atmosferę modlitwy w radości i wspólnocie.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »