All posts by admin

Nowowybrana Rada Generalna

Dwunastego dnia Konwentu Duch Pański zstąpił na delegatów, którzy wybrali nową Radę Generalną Zgromadzenia Misji. Po porannej  Eucharystii celebrowanej przez Wizytatorów Włoch Konwent zgromadził się na sesji plenarnej aby wybrać nową Radę Generalną. Pierwszy Asystent został wybrany wczoraj. Dzisiaj wspólnota otrzymała pozostałych członków Rady.  Zgodnie z zeszłotygodniowymi ustaleniami i sugestiami  Przełożonego Generalnego Rada Generalna będzie składać się z pięciu Asystentów – jednego z Ameryki Łacińskiej, jednego z Afryki, jednego z Azji, jednego z USA (nie tym razem, ponieważ Przełożony Generalny jest Amerykaninem), jednego z Europy Zachodniej i jednego z Europy Wschodniej. Elekcja dobiegła końca podobnie jak poprzednich dniach ok. godz. 11-tej, bowiem potrzebne było wideo połączenie z jednym z wybranych, który przebywa na misjach w Mozambiku aby poznać czy przyjmuje wybór.

Ks. Gregory Gay CM ponownie Przełożonym Generalnym

W czwartek, 8 lipca 2010 r. delegaci na Konwent Generalny Zgromadzenia Misji wybierali nowego Przełożonego Generalnego. Niemal punktualnie o godzinie jedenastej,  w trzeciej turze głosowania zgromadzeni w Aula Magna Domu Generalnego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu dokonali wyboru.  Na kolejną sześcioletnią kadencję został wybrany dotychczasowy, XXIII następca św. Wincentego a Paulo, ks. George Gregory Gay  CM. Wynik głosowania ogłosił zebranym moderator  ks. Gabriel Naranjo.

Drugim pod względem ilości uzyskanych głosów był ks. Javier Alvarez CM, Dyrektor Generalny Sióstr Miłosierdzia, delegat hiszpańskiej prowincji Madrytu a trzecim ks. Corpus Delgado CM z hiszpańskiej prowincji Saragossy.  Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania i przyjęciu przez Ks. Gregory’ego wyboru, ks. Delgado, Sekretarz Konwentu, płynną łaciną odczytał Dekret Elekcyjny. Wszyscy na stojąco klaszcząc złożyli gratulacje O. Generałowi.  Po czym podchodząc kolejno do Elekta w braterskim uścisku przekazywali życzenia wybranemu.

Tej ceremonii na chwilę przeszkodziła Matka Generalna, Siostra Evelyne Franc.  Po niej do rozradowanych Konfratrów szybko dołączyły Siostry Miłosierdzia.  Radość i świętowanie przeniosły się do ogrodów Domu Generalnego, gdzie Siostry niemalże okrążyły Przełożonego Generalnego.

Zobacz również galerię zdjęć z wyboru Przełożonego Generalnego

Przemówienie Matki Generalnej na Konwencie Generalnym (video)

W drugim dniu obrad Konwentu Generalnego, we wtorek 29 czerwca gościem honorowym była S. Evelyne Franc, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. To szczególny gość bowiem jednocześnie Gospodyni. Obrady konwentowe odbywają się w użyczonej przez Siostry Wielkiej Auli w Domu Generalnym Sióstr Miłosierdzia przy 140 Rue du Bac w Paryżu. Poniżej prezentujemy nagranie całego wystąpienia Matki Generalnej, po francusku.

Read More

Życzenia Ojca Świętego dla uczestników Konwentu Generalnego

“Z okazji XLI Konwentu Generalnego Zgromadzenia Misji Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI przesyła serdeczne życzenia wszystkim uczestnikom zapewniając o swojej żarliwej modlitwie aby ich starania przyczyniły się do odnowy w głoszeniu Ewangelii najuboższym…” czytamy na wstępie listu, który przed rozpoczęciem Konwentu przysłał Przełożonemu Generalnemu Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynał Tarcisio Bertone. O. Generał odczytał ten list na początku pierwszej sesji w poniedziałek. Niżej zamieszczamy List Kardynała.

Read More

Homilia Przełożonego Generalnego na otwarcie Konwentu Generalnego

W poniedziałek, 28 czerwca wszyscy uczestnicy Konwentu Generalnego zgromadzili się w kaplicy św. Wincentego a Paulo przy Maison Mere de la Lazaristes aby współcelebrować i uczestniczyć w uroczystej Mszy św. (teksty Mszy wotywnej o św. Wincentym a Paulo) otwierającej Konwent. Liturgii przewodniczył Przełożony Generalny, ks. Gregory Gay CM, który także wygłosił homilię. Jej tekst zamieszczamy poniżej.

Homilia Przełożonego Generalnego, ks. Gregory’ego Gay’a CM
na otwarcie Konwentu Generalnego
28 czerwca 2010

Czytania mszalne: Koh 4, 1-10; Ps. 33 ; 2Kor. 8, 7-9; Łk 4,16-22

Słowo Boże to miecz obosieczny. Moje serce zostało przebite słowami, które Pan wypowiedział dzisiejszych czytaniach do nas, gdy rozpoczynamy XLI Konwent Generalny przywołując obecności Ducha Jezusa Chrystusa.

Nasz cel to: kreatywna wierność misji. To Duch namaścił nas abyśmy byli dobrą nowiną dla ubogich tak jak Duch namaścił Jezusa Chrystusa. Wincenty a Paulo zaprasza swoich misjonarzy do czynienia tego co Pan Jezus czynił, kiedy był tutaj na ziemi. Wyzwaniem dla mnie był komentarz autora pierwszego czytania. Mówi on o „łzy uciśnionych, a nie ma, kto by ich pocieszył”.

Moi bracia, gdzie jesteśmy jako Zgromadzenie? Czy biegniemy do ofiar prześladowań, wojen i przemocy aby przynieść im pomoc? Czy też jesteśmy wśród oprawców? Z bezpośredniej perspektywy łatwo jest postanowić czy jesteśmy prześladowcami. O wiele trudniej jesteśmy w stanie powiedzieć czy znajdujemy się pośród uciskających pośrednio, bądź to chroniąc nasze strefy wygody i żyjąc stylem życia, który utrudnia życie innym bądź po prostu z powodu grzechu zaniechania.

Czy wykonując te same stare czynności okopaliśmy się w naszych apostolskich doświadczeniach, naszej misji? Czy sól utraciła swój smak? Czasem tak właśnie jest. Widziałem to w trakcie moich podróży po Zgromadzeniu. Wiele, poważnie i dogłębnie rozważałem z Radą na temat różnych kwestii. Wielokrotnie sprowadza się to do wniosku, że interesuje nas wyłącznie wykonywanie naszych własnych rzeczy. Jesteśmy tym „kimś samym jedynym, a nie ma drugiego”. Czytanie kończy się słowami: „Lecz samotnemu
biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł”.

Tak, moi bracia, niech Słowo Boże prowokuje nas dzisiaj, ponieważ mówi ono, że dwom jest lepiej niż jednemu. „Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego”. A ja mówię, że trzech jest lepszych niż dwóch. A cała wspólnota zjednoczona w pomocy jeden drugiemu jest najlepsza ze wszystkich. Nasze Konstytucje wzywają nas do spojrzenia na misję w ten właśnie sposób. Wspólnota dla misji.

Drugie czytanie z listu św. Pawła do Koryntian prowokuje nas to sięgnięcia poza nasz osobisty interes, sprawdzając autentyczność naszego zainteresowania innymi. Tak jak Jezus stał się ubogi, my jesteśmy wezwani by stać się ubogimi, ubogimi wśród ubogich. To nie znaczy, że jesteśmy wezwani do dzielenia tej samej niedoli ale raczej do odczuwania ich niedoli, do pokazania naszej solidarności a potem raczej zamiast dać mi w rękę, podać im rękę. Tak więc sięgnijmy poza nasz osobisty interes, zobaczmy dzisiejszą sytuację ubogich, sytuację prześladowanych, stać się z nimi jednym, a tym samym jednym z Jezusem, ubogacając się Jego miłością.

Z perspektywy historycznej można powiedzieć, że doświadczenie ubogich prowadziło św. Wincentego a Paulo do Boga. Lecz, kiedy zagłębimy się bardziej w życiorysie Świętego, z perspektywy wiary będziemy mogli powiedzieć, że to Bóg zaprowadził Wincentego do ubogich. A Boża miłość umożliwiła mu pogłębić doświadczenie jedności z nimi.

Moi bracia, Bóg nieustannie prowadzi nas do ubogich. To jest nasze powołanie. Oto dlaczego, Duch Pański zstąpił na nas. Zostaliśmy namaszczeni by nieść radosne wieści ubogim. Módlmy się, aby w trakcie tego Konwentu Generalnego Duch Pański prowadził nas do większego zaangażowania się jako bracia, zjednoczeni w ewangelizacji i służbie ubogim. Oraz abyśmy czynili to w sposób kreatywnie wierny.

Gromadząc się wokół stołu Pańskiego aby posilić się Jego Słowem i odżywić się darem Eucharystii, prośmy Pana by wzmocnił naszą wzajemną miłość, tę miłość, którą On pierwszy nas umiłował, byśmy szli głosić „rok łaski od Pana.” Niech pomoże nam rozciągnąć ten rok na następne co najmniej sześć lat.

XLI Konwent Generalny Zgromadzenia Misji w Paryżu

Logo 2010W poniedziałek, 28 czerwca 2010 r. rozpoczął się XLI Konwent Generalny Zgromadzenia Misji.  Obrady potrwają.  “Kreatywna wierność misji” to motto Konwentu odbywającego się w roku 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki. Jego tematem przewodnim są słowa zaczerpnięte z drugiego artykułu Konstytucji:  “Wierni Ewangelii… wrażliwi na znaki czasu… na nowe sposoby i wykorzystanie nowych środków… pozostajemy w nieustannym stanie odnowy”.  Otwarcie Konwentu nastąpiło podczas koncelebrowanej Mszy św. odprawionej w kaplicy obok Domu Macierzystego w Paryżu (95 Rue de Sevres) u stóp relikwii św. Wincentego a Paulo.

Zmarł ks. Czesław Patoń CM

W poniedziałek, 31 maja 2010 po długiej, ciężkiej chorobie, w wieku 65 lat i 47 lat powołania zmarł ks. Czesław Patoń CM, superior wspólnoty Misjonarskiej w Centrum Edukacyjnym “Radosna Nowina 2000” w Piekarach koło Krakowa. Za dwa tygodnie świętowałby czterdziestolecie święceń kapłańskich. Większość lat swojego Misjonarskiego powołania poświęcił reaktywowaniu i rozbudowanie Fundacji im. ks. Siemaszki. Wiele osób pamięta go także jako Ekonoma Prowincji a jeszcze wcześniej jako duszpasterza młodzieży i katechetę w Słubicach, Iłowej i Krakowie.

Read More

Gala jubileuszowa ks. bp Albina Małysiaka

16 maja (niedziela) i 17 maja (poniedziałek) w Krakowie odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszu 40-lecia święceń biskupich ks. bp Albina Małysiaka CM. Pierwotnie były zaplanowane miesiąc wcześniej, ale na przeszkodzie stanęły wydarzenia pod Smoleńskiem, okres żałoby narodowej i pogrzeb Prezydenta RP i jego małżonki. Szczęśliwie udało się przesunąć obchody na obecny czas. W niedzielę odprawiona została koncelebrowana Msza św. dziękczynna w katedrze Wawelskiej otwarta dla wszystkich, którzy chcieli w niej uczestniczyć. W poniedziałek, w Teatrze im. Słowackiego miała miejsce gala jubileuszowa, w której uczestniczyły zaproszone wcześniej osoby.

Dziękczynna Eucharystia została odprawiona w katedrze, w niedzielę, o godzinie 17:30. Wierni wypełnili świątynię całkowicie. Liturgii przewodniczył sam dostojny jubilat. Pierwszymi koncelebransami byli ks. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski i ks. kardynał Franciszek Macharski, emerytowany metropolita krakowski. Towarzyszyli im inni biskupi, Przełożeni zakonni, Konfratrzy ks. Małysiaka i przyjaciele.

Kardynał Dziwisz w powitaniu przywołał słowa papieża Pawła VI z bulli nominacyjnej biskupa Małysiaka, mówiąc, że nadzieje Ojca Świętego w niej wyrażone spełniły się. Podkreślił, że biskup Małysiak przez lata swojej posługi zasłużył na uznanie i wdzięczność krakowskich biskupów, także cała archidiecezja darzyła go i nadal darzy ogromną sympatią i miłością.

“Zgromadzeni w katedrze na Wawelu na eucharystii dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, które stało się udziałem naszej archidiecezji przez pasterską posługę księdza biskupa Albina, spełnianą z wielkim zaangażowaniem duszpasterskim” – mówił Metropolita – “Budujemy się jego niezachwianą wiernością Kościołowi i Ojczyźnie. Współczesne pokolenie, zwłaszcza młodych ludzi, może uczyć się od niego miłości Kościoła i zdrowego patriotyzmu”.
Okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Jan Szkodoń, sufragan krakowski. W imieniu wiernych podziękowanie jubilatowi złożył aktor Tadeusz Szybowski, który w filmie o biskupie – “Z wiarą na głęboką wodę” – wcielił się w rolę ks. Albina Małysiaka.

Na zakończenie, jak zwykle z werwą i bardzo dynamicznie głos zabrał Biskup Nestor. Podziękował uczestnikom liturgii za to, że się “modlili ze mną, ale i za mnie”. Postawa świeckich, którzy często dają wspaniały przykład pobożnej modlitwy jest dla niego bardzo budująca, powiedział dalej. Jak to jest w jego zwyczaju, o czym wiedzą ci, którzy Jubilata dobrze znają, nie mogło się obyć bez odwołania do bieżącej sytuacji w kraju. Zgromadzeni usłyszeli, że Kościół od samego początku interesował się i zajmował problemami politycznymi. Wiele miejsca w swojej posłudze, działalności poświęcali tym zagadnieniom m.in.: św. Stanisław Biskup i Męczennik, Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i wielki nauczyciel wszystkich narodów Ojciec Święty Jan Paweł II.

Oprawę muzyczną Eucharystii przygotował Chór Mariański z parafii NMP z Lourdes w Krakowie pod dyrekcją dr Jana Rybarskiego. Ks. bp Małysiak był proboszczem tej parafii niemal przez 11 lat aż do uzyskania nominacji biskupiej. Był proboszczem wtedy, gdy pracę organisty zaczynał w niej p. Jan Rybarski. Wystąpili także soliści Ewa Warta-Śmietana, Małgorzata Westrych, Tadeusz Malak, Witold Zalewski.

Na drugi dzień, w poniedziałek, 17 maja, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala . To druga część zaplanowanych obchodów jubileuszu. Całość zapowiadali i prowadzili znani krakowscy aktorzy Krzysztof Globisz i Tomasz Schimscheiner. W części oficjalnej zaproszeni przedstawiciele władz składali Jubilatowi podziękowania, życzenia i gratulacje – Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Duda, I Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch i wiceprezydent Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz.

Na początku uroczystości, minister Andrzej Duda wręczył ks. biskupowi przyznany mu jeszcze przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, najwyższe polskie odznaczenie państwowe (obok orderu Orła Białego).

W swoim przemówieniu Marszałek Nawara powiedział – “Od lat dane nam jest spotykać Księdza Biskupa na wspólnej drodze pracy dla Małopolski i Krakowa. Z całego serca dziękujemy Waszej Ekscelencji za szczerą pomoc w pokonywaniu wielu trudów tej drogi. Pamiętamy również o świadectwie bezgranicznej miłości bliźniego i niezłomnym patriotyzmie, którym Ksiądz Biskup, wówczas niedawno wyświęcony kapłan Kościoła Katolickiego, dał wyraz w latach okupacji hitlerowskiej, ratując życie osobom narodowości żydowskiej oraz prowadząc tajne nauczanie”.

Ponadto Dostojny Jubilat otrzymał szereg podarunków: Marszałek Małopolski wręczył biskupowi Małysiakowi dar – wykonaną w latach 50-tych ubiegłego stulecia kopię średniowiecznej rzeźby Madonny; Wiceprezydent Krakowa wręczyła klucz do bram miasta; Przewodniczący Rady Miasta miniaturę Krzyża Nowohuckiego, przedstawiciele Bractwa Kurkowego wręczyli upominki.

Po tej części oficjalnej zgromadzeni obejrzeli premierowy pokaz filmu Anny Kaszewskiej i Łukasza Lecha „Z wiarą na głęboką wodę” (premiera telewizyjna miała miejsce 18 maja w TVP Kraków) oraz książkę Adama Suwarta „Droga przez stulecie” – wywiad-rzekę z Jubilatem. Ostatnią częścią gali był występ artystyczny Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Gospodarzem obchodów jubileuszowych był Metropolita Krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz. Organizatorami, Duszpasterstwo Artystów, Śródmiejski Ośrodek Kultury i Fundacja Pomocy Artystom Polskim „Czardasz”. Partnerami byli: Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie, Katolickie Centrum Kultury w Krakowie, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków, Gmina Ślemień (rodzinna ks. biskupia),Dowództwo Sił Operacyjnych Wojska Polskiego z siedzibą w Krakowie, Parafia Archikatedralna św. Stanisława BM i św. Wacława na Wawelu, Parafia Prepozytury Najświętszego Salwatora w Krakowie (na ternie której Jubilat mieszka), Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Stowarzyszenie “U Siemachy”, Prowincja Polski Zgromadzenie Księży Misjonarzy.

[wykorzystano materiały
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wiadomości24.pl, eKai.pl, TVP Kraków.]

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies