Drugi Tydzień Konwentu Generalnego

Niewątpliwie drugi tydzień Konwentu był tym najważniejszym,  jak pewnie wiele osób powie.  Z jednej strony kontynuacja debaty na temat rewizji Statutów i dyskusja przy okrągłych stołach oraz w ramach Konferencji Wizytatorów, a z drugiej strony delegaci wybierali Przełożonego Generalnego i jego Asystentów. A wszystko to w tropikalnej temperaturze, niecodziennej nawet dla lipcowego Paryża. Zapraszamy do 219 sekundowej wycieczki w czasie przez drugi tydzień Konwentu.

Centrum wydarzeń tego tygodnia to wybory Przełożonego Generalnego (w czwartek, 8 lipca) – ks. Gregory’ego Gay’a. Poprzedził je dzień skupienia prowadzony przez ks. Javiera Alvareza (środa, 7 lipca), dwa dni póżniej wybranego Wikariuszem Generalnym. A kolejne dwa dni, piątek i sobota to wybory Wikariusza Generalnego i pozostałych czterech Asystentów Generalnychks. Zeracristosa, ks. Varghese Thottamakara, ks. Eli’ego Dos Santosa i ks. Stanisława Zontaka. W tej przepełnionej działaniem Ducha Świętego atmosferze delegaci poświęcili jeden dzień (wtorek) na wysłuchanie prezentacji ks. Marcelo Manimtima, dyrektora CIF o działalności i perspektywach rozwoju Centre International de Formation – Międzynarodowego Centrum Formacyjnego a w piątek przysłuchali się sprawozdaniom ks. Perry’ego Henry’ego, Wizytatora Prowincji Zachodniej USA i Wizytatorów francuskich prowincji Paryża i Tuluzy. Tydzień zakończył się, przy nieustannie słonecznej pogodzie i w wyśmienitej braterskiej atmosferze wyprawą do Folleville, gdzie wspólnie odprawiono Mszę św. w kościele, w którym św. Wincenty a Paulo wygłosił pierwsze kazanie misyjne oraz do katedry w Amiens zakończonych piknikiem.

Nowowybrana Rada Generalna

Dwunastego dnia Konwentu Duch Pański zstąpił na delegatów, którzy wybrali nową Radę Generalną Zgromadzenia Misji. Po porannej  Eucharystii celebrowanej przez Wizytatorów Włoch Konwent zgromadził się na sesji plenarnej aby wybrać nową Radę Generalną. Pierwszy Asystent został wybrany wczoraj. Dzisiaj wspólnota otrzymała pozostałych członków Rady.  Zgodnie z zeszłotygodniowymi ustaleniami i sugestiami  Przełożonego Generalnego Rada Generalna będzie składać się z pięciu Asystentów – jednego z Ameryki Łacińskiej, jednego z Afryki, jednego z Azji, jednego z USA (nie tym razem, ponieważ Przełożony Generalny jest Amerykaninem), jednego z Europy Zachodniej i jednego z Europy Wschodniej. Elekcja dobiegła końca podobnie jak poprzednich dniach ok. godz. 11-tej, bowiem potrzebne było wideo połączenie z jednym z wybranych, który przebywa na misjach w Mozambiku aby poznać czy przyjmuje wybór.

Ks. Gregory Gay CM ponownie Przełożonym Generalnym

W czwartek, 8 lipca 2010 r. delegaci na Konwent Generalny Zgromadzenia Misji wybierali nowego Przełożonego Generalnego. Niemal punktualnie o godzinie jedenastej,  w trzeciej turze głosowania zgromadzeni w Aula Magna Domu Generalnego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu dokonali wyboru.  Na kolejną sześcioletnią kadencję został wybrany dotychczasowy, XXIII następca św. Wincentego a Paulo, ks. George Gregory Gay  CM. Wynik głosowania ogłosił zebranym moderator  ks. Gabriel Naranjo.

Drugim pod względem ilości uzyskanych głosów był ks. Javier Alvarez CM, Dyrektor Generalny Sióstr Miłosierdzia, delegat hiszpańskiej prowincji Madrytu a trzecim ks. Corpus Delgado CM z hiszpańskiej prowincji Saragossy.  Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania i przyjęciu przez Ks. Gregory’ego wyboru, ks. Delgado, Sekretarz Konwentu, płynną łaciną odczytał Dekret Elekcyjny. Wszyscy na stojąco klaszcząc złożyli gratulacje O. Generałowi.  Po czym podchodząc kolejno do Elekta w braterskim uścisku przekazywali życzenia wybranemu.

Tej ceremonii na chwilę przeszkodziła Matka Generalna, Siostra Evelyne Franc.  Po niej do rozradowanych Konfratrów szybko dołączyły Siostry Miłosierdzia.  Radość i świętowanie przeniosły się do ogrodów Domu Generalnego, gdzie Siostry niemalże okrążyły Przełożonego Generalnego.

Zobacz również galerię zdjęć z wyboru Przełożonego Generalnego

Przemówienie Matki Generalnej na Konwencie Generalnym (video)

W drugim dniu obrad Konwentu Generalnego, we wtorek 29 czerwca gościem honorowym była S. Evelyne Franc, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. To szczególny gość bowiem jednocześnie Gospodyni. Obrady konwentowe odbywają się w użyczonej przez Siostry Wielkiej Auli w Domu Generalnym Sióstr Miłosierdzia przy 140 Rue du Bac w Paryżu. Poniżej prezentujemy nagranie całego wystąpienia Matki Generalnej, po francusku.

Read More

Życzenia Ojca Świętego dla uczestników Konwentu Generalnego

“Z okazji XLI Konwentu Generalnego Zgromadzenia Misji Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI przesyła serdeczne życzenia wszystkim uczestnikom zapewniając o swojej żarliwej modlitwie aby ich starania przyczyniły się do odnowy w głoszeniu Ewangelii najuboższym…” czytamy na wstępie listu, który przed rozpoczęciem Konwentu przysłał Przełożonemu Generalnemu Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynał Tarcisio Bertone. O. Generał odczytał ten list na początku pierwszej sesji w poniedziałek. Niżej zamieszczamy List Kardynała.

Read More

Homilia Przełożonego Generalnego na otwarcie Konwentu Generalnego

W poniedziałek, 28 czerwca wszyscy uczestnicy Konwentu Generalnego zgromadzili się w kaplicy św. Wincentego a Paulo przy Maison Mere de la Lazaristes aby współcelebrować i uczestniczyć w uroczystej Mszy św. (teksty Mszy wotywnej o św. Wincentym a Paulo) otwierającej Konwent. Liturgii przewodniczył Przełożony Generalny, ks. Gregory Gay CM, który także wygłosił homilię. Jej tekst zamieszczamy poniżej.

Homilia Przełożonego Generalnego, ks. Gregory’ego Gay’a CM
na otwarcie Konwentu Generalnego
28 czerwca 2010

Czytania mszalne: Koh 4, 1-10; Ps. 33 ; 2Kor. 8, 7-9; Łk 4,16-22

Słowo Boże to miecz obosieczny. Moje serce zostało przebite słowami, które Pan wypowiedział dzisiejszych czytaniach do nas, gdy rozpoczynamy XLI Konwent Generalny przywołując obecności Ducha Jezusa Chrystusa.

Nasz cel to: kreatywna wierność misji. To Duch namaścił nas abyśmy byli dobrą nowiną dla ubogich tak jak Duch namaścił Jezusa Chrystusa. Wincenty a Paulo zaprasza swoich misjonarzy do czynienia tego co Pan Jezus czynił, kiedy był tutaj na ziemi. Wyzwaniem dla mnie był komentarz autora pierwszego czytania. Mówi on o „łzy uciśnionych, a nie ma, kto by ich pocieszył”.

Moi bracia, gdzie jesteśmy jako Zgromadzenie? Czy biegniemy do ofiar prześladowań, wojen i przemocy aby przynieść im pomoc? Czy też jesteśmy wśród oprawców? Z bezpośredniej perspektywy łatwo jest postanowić czy jesteśmy prześladowcami. O wiele trudniej jesteśmy w stanie powiedzieć czy znajdujemy się pośród uciskających pośrednio, bądź to chroniąc nasze strefy wygody i żyjąc stylem życia, który utrudnia życie innym bądź po prostu z powodu grzechu zaniechania.

Czy wykonując te same stare czynności okopaliśmy się w naszych apostolskich doświadczeniach, naszej misji? Czy sól utraciła swój smak? Czasem tak właśnie jest. Widziałem to w trakcie moich podróży po Zgromadzeniu. Wiele, poważnie i dogłębnie rozważałem z Radą na temat różnych kwestii. Wielokrotnie sprowadza się to do wniosku, że interesuje nas wyłącznie wykonywanie naszych własnych rzeczy. Jesteśmy tym „kimś samym jedynym, a nie ma drugiego”. Czytanie kończy się słowami: „Lecz samotnemu
biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł”.

Tak, moi bracia, niech Słowo Boże prowokuje nas dzisiaj, ponieważ mówi ono, że dwom jest lepiej niż jednemu. „Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego”. A ja mówię, że trzech jest lepszych niż dwóch. A cała wspólnota zjednoczona w pomocy jeden drugiemu jest najlepsza ze wszystkich. Nasze Konstytucje wzywają nas do spojrzenia na misję w ten właśnie sposób. Wspólnota dla misji.

Drugie czytanie z listu św. Pawła do Koryntian prowokuje nas to sięgnięcia poza nasz osobisty interes, sprawdzając autentyczność naszego zainteresowania innymi. Tak jak Jezus stał się ubogi, my jesteśmy wezwani by stać się ubogimi, ubogimi wśród ubogich. To nie znaczy, że jesteśmy wezwani do dzielenia tej samej niedoli ale raczej do odczuwania ich niedoli, do pokazania naszej solidarności a potem raczej zamiast dać mi w rękę, podać im rękę. Tak więc sięgnijmy poza nasz osobisty interes, zobaczmy dzisiejszą sytuację ubogich, sytuację prześladowanych, stać się z nimi jednym, a tym samym jednym z Jezusem, ubogacając się Jego miłością.

Z perspektywy historycznej można powiedzieć, że doświadczenie ubogich prowadziło św. Wincentego a Paulo do Boga. Lecz, kiedy zagłębimy się bardziej w życiorysie Świętego, z perspektywy wiary będziemy mogli powiedzieć, że to Bóg zaprowadził Wincentego do ubogich. A Boża miłość umożliwiła mu pogłębić doświadczenie jedności z nimi.

Moi bracia, Bóg nieustannie prowadzi nas do ubogich. To jest nasze powołanie. Oto dlaczego, Duch Pański zstąpił na nas. Zostaliśmy namaszczeni by nieść radosne wieści ubogim. Módlmy się, aby w trakcie tego Konwentu Generalnego Duch Pański prowadził nas do większego zaangażowania się jako bracia, zjednoczeni w ewangelizacji i służbie ubogim. Oraz abyśmy czynili to w sposób kreatywnie wierny.

Gromadząc się wokół stołu Pańskiego aby posilić się Jego Słowem i odżywić się darem Eucharystii, prośmy Pana by wzmocnił naszą wzajemną miłość, tę miłość, którą On pierwszy nas umiłował, byśmy szli głosić „rok łaski od Pana.” Niech pomoże nam rozciągnąć ten rok na następne co najmniej sześć lat.

XLI Konwent Generalny Zgromadzenia Misji w Paryżu

Logo 2010W poniedziałek, 28 czerwca 2010 r. rozpoczął się XLI Konwent Generalny Zgromadzenia Misji.  Obrady potrwają.  “Kreatywna wierność misji” to motto Konwentu odbywającego się w roku 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki. Jego tematem przewodnim są słowa zaczerpnięte z drugiego artykułu Konstytucji:  “Wierni Ewangelii… wrażliwi na znaki czasu… na nowe sposoby i wykorzystanie nowych środków… pozostajemy w nieustannym stanie odnowy”.  Otwarcie Konwentu nastąpiło podczas koncelebrowanej Mszy św. odprawionej w kaplicy obok Domu Macierzystego w Paryżu (95 Rue de Sevres) u stóp relikwii św. Wincentego a Paulo.

Zmarł ks. Czesław Patoń CM

W poniedziałek, 31 maja 2010 po długiej, ciężkiej chorobie, w wieku 65 lat i 47 lat powołania zmarł ks. Czesław Patoń CM, superior wspólnoty Misjonarskiej w Centrum Edukacyjnym “Radosna Nowina 2000” w Piekarach koło Krakowa. Za dwa tygodnie świętowałby czterdziestolecie święceń kapłańskich. Większość lat swojego Misjonarskiego powołania poświęcił reaktywowaniu i rozbudowanie Fundacji im. ks. Siemaszki. Wiele osób pamięta go także jako Ekonoma Prowincji a jeszcze wcześniej jako duszpasterza młodzieży i katechetę w Słubicach, Iłowej i Krakowie.

Read More

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »