Informacje

Gala jubileuszowa ks. bp Albina Małysiaka

16 maja (niedziela) i 17 maja (poniedziałek) w Krakowie odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszu 40-lecia święceń biskupich ks. bp Albina Małysiaka CM. Pierwotnie były zaplanowane miesiąc wcześniej, ale na przeszkodzie stanęły wydarzenia pod Smoleńskiem, okres żałoby narodowej i pogrzeb Prezydenta RP i jego małżonki. Szczęśliwie udało się przesunąć obchody na obecny czas. W niedzielę odprawiona została koncelebrowana Msza św. dziękczynna w katedrze Wawelskiej otwarta dla wszystkich, którzy chcieli w niej uczestniczyć. W poniedziałek, w Teatrze im. Słowackiego miała miejsce gala jubileuszowa, w której uczestniczyły zaproszone wcześniej osoby.

Dziękczynna Eucharystia została odprawiona w katedrze, w niedzielę, o godzinie 17:30. Wierni wypełnili świątynię całkowicie. Liturgii przewodniczył sam dostojny jubilat. Pierwszymi koncelebransami byli ks. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski i ks. kardynał Franciszek Macharski, emerytowany metropolita krakowski. Towarzyszyli im inni biskupi, Przełożeni zakonni, Konfratrzy ks. Małysiaka i przyjaciele.

Kardynał Dziwisz w powitaniu przywołał słowa papieża Pawła VI z bulli nominacyjnej biskupa Małysiaka, mówiąc, że nadzieje Ojca Świętego w niej wyrażone spełniły się. Podkreślił, że biskup Małysiak przez lata swojej posługi zasłużył na uznanie i wdzięczność krakowskich biskupów, także cała archidiecezja darzyła go i nadal darzy ogromną sympatią i miłością.

“Zgromadzeni w katedrze na Wawelu na eucharystii dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, które stało się udziałem naszej archidiecezji przez pasterską posługę księdza biskupa Albina, spełnianą z wielkim zaangażowaniem duszpasterskim” – mówił Metropolita – “Budujemy się jego niezachwianą wiernością Kościołowi i Ojczyźnie. Współczesne pokolenie, zwłaszcza młodych ludzi, może uczyć się od niego miłości Kościoła i zdrowego patriotyzmu”.
Okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Jan Szkodoń, sufragan krakowski. W imieniu wiernych podziękowanie jubilatowi złożył aktor Tadeusz Szybowski, który w filmie o biskupie – “Z wiarą na głęboką wodę” – wcielił się w rolę ks. Albina Małysiaka.

Na zakończenie, jak zwykle z werwą i bardzo dynamicznie głos zabrał Biskup Nestor. Podziękował uczestnikom liturgii za to, że się “modlili ze mną, ale i za mnie”. Postawa świeckich, którzy często dają wspaniały przykład pobożnej modlitwy jest dla niego bardzo budująca, powiedział dalej. Jak to jest w jego zwyczaju, o czym wiedzą ci, którzy Jubilata dobrze znają, nie mogło się obyć bez odwołania do bieżącej sytuacji w kraju. Zgromadzeni usłyszeli, że Kościół od samego początku interesował się i zajmował problemami politycznymi. Wiele miejsca w swojej posłudze, działalności poświęcali tym zagadnieniom m.in.: św. Stanisław Biskup i Męczennik, Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i wielki nauczyciel wszystkich narodów Ojciec Święty Jan Paweł II.

Oprawę muzyczną Eucharystii przygotował Chór Mariański z parafii NMP z Lourdes w Krakowie pod dyrekcją dr Jana Rybarskiego. Ks. bp Małysiak był proboszczem tej parafii niemal przez 11 lat aż do uzyskania nominacji biskupiej. Był proboszczem wtedy, gdy pracę organisty zaczynał w niej p. Jan Rybarski. Wystąpili także soliści Ewa Warta-Śmietana, Małgorzata Westrych, Tadeusz Malak, Witold Zalewski.

Na drugi dzień, w poniedziałek, 17 maja, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala . To druga część zaplanowanych obchodów jubileuszu. Całość zapowiadali i prowadzili znani krakowscy aktorzy Krzysztof Globisz i Tomasz Schimscheiner. W części oficjalnej zaproszeni przedstawiciele władz składali Jubilatowi podziękowania, życzenia i gratulacje – Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Duda, I Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch i wiceprezydent Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz.

Na początku uroczystości, minister Andrzej Duda wręczył ks. biskupowi przyznany mu jeszcze przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, najwyższe polskie odznaczenie państwowe (obok orderu Orła Białego).

W swoim przemówieniu Marszałek Nawara powiedział – “Od lat dane nam jest spotykać Księdza Biskupa na wspólnej drodze pracy dla Małopolski i Krakowa. Z całego serca dziękujemy Waszej Ekscelencji za szczerą pomoc w pokonywaniu wielu trudów tej drogi. Pamiętamy również o świadectwie bezgranicznej miłości bliźniego i niezłomnym patriotyzmie, którym Ksiądz Biskup, wówczas niedawno wyświęcony kapłan Kościoła Katolickiego, dał wyraz w latach okupacji hitlerowskiej, ratując życie osobom narodowości żydowskiej oraz prowadząc tajne nauczanie”.

Ponadto Dostojny Jubilat otrzymał szereg podarunków: Marszałek Małopolski wręczył biskupowi Małysiakowi dar – wykonaną w latach 50-tych ubiegłego stulecia kopię średniowiecznej rzeźby Madonny; Wiceprezydent Krakowa wręczyła klucz do bram miasta; Przewodniczący Rady Miasta miniaturę Krzyża Nowohuckiego, przedstawiciele Bractwa Kurkowego wręczyli upominki.

Po tej części oficjalnej zgromadzeni obejrzeli premierowy pokaz filmu Anny Kaszewskiej i Łukasza Lecha „Z wiarą na głęboką wodę” (premiera telewizyjna miała miejsce 18 maja w TVP Kraków) oraz książkę Adama Suwarta „Droga przez stulecie” – wywiad-rzekę z Jubilatem. Ostatnią częścią gali był występ artystyczny Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Gospodarzem obchodów jubileuszowych był Metropolita Krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz. Organizatorami, Duszpasterstwo Artystów, Śródmiejski Ośrodek Kultury i Fundacja Pomocy Artystom Polskim „Czardasz”. Partnerami byli: Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie, Katolickie Centrum Kultury w Krakowie, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków, Gmina Ślemień (rodzinna ks. biskupia),Dowództwo Sił Operacyjnych Wojska Polskiego z siedzibą w Krakowie, Parafia Archikatedralna św. Stanisława BM i św. Wacława na Wawelu, Parafia Prepozytury Najświętszego Salwatora w Krakowie (na ternie której Jubilat mieszka), Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Stowarzyszenie “U Siemachy”, Prowincja Polski Zgromadzenie Księży Misjonarzy.

[wykorzystano materiały
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wiadomości24.pl, eKai.pl, TVP Kraków.]

Premiera telewizyjna filmu “Z wiarą na głęboką wodę”

“Z wiarą na głęboką wodę” to fabularyzowany film dokumentalny o życiu i pracy ks. bp Albina Małysiaka CM. Wyprodukowany przez TVP Kraków wspólnie ze Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury w Krakowie.

Film pokazuje wyjątkową osobowość bohatera: pełną temperamentu, poczucia humoru, zapału do pracy. Zaawansowanego wiekiem wciąż aktywnego duszpasterza widzimy w różnych sytuacjach, także niecodziennych, towarzyszymy jego spotkaniom z bliskimi. To dynamiczna, fabularyzowana opowieść o postaci niebanalnej jaką bez wątpienia jest Nestor Episkopatu Polski.

Read More

Koncert jubileuszowy w Filharmonii Krakowskiej

We wtorek, 11 maja, w Filharmonii Krakowskiej odbył się wyjątkowy koncert – BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI. Wydarzenie to zostało przygotowane przez parafię NMP z Lourdes w Krakowie w ramach obchodów 350 rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki pod patronatem ks. kardynała Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego. Pierwotnie miał się odbyć w 11 kwietnia poprzedzając peregrynację Relikwii Świętych Założycieli w parafii na Nowej Wsi.  Czas żałoby narodowej po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem wymagał zmiany terminu koncertu.

W koncercie wystąpił parafialny Mieszany  Chór Mariański pod dyrekcją dr Jana Rybarskiego. Od lat Chór należy do najlepszych chórów mieszanych nie tylko w Krakowie ale i w Polsce, co wielokrotnie uhonorowano nagrodami w festiwalach i konkursach zarówno dla samego chóru jak i dla dyrygenta. Wraz z chórem wystąpili soliści: Anna Wielgus-Plewniak (mezzosopran), Małgorzata Plewniak (mezzosopran) i o. Tomasz Jarosz CSRS (baryton) przy akompaniamencie orkiestry szkolnej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im F. Chopina w Krakowie. Na organach zagrali Krzysztof Pawlisz i Kamil Frąś.

W koncercie znalazły się utwory kompozytorów współpracujących z Księżmi Misjonarzami oraz kompozytorów, konfratrów Zgromadzenia. Były to:

  • Modlitwa za Ojczyznę – słowa ks. Piotr Skarga SJ, muzyka ks. Wojciech Kałamarz CM;
  • Nadbałtycka, piękna ziemia – słowa S. Józefa Podstawka SM, muzyka ks. Wojciech Kałamarz CM;
  • Przyjdź Królestwo Twoje – ks. Marian Michalec CM,
  • Kantata ku czci św. Wincentego a Paulo – ks. Ludwik Sieńko CM, muzyka Henryk Nawotka;
  • Preludium b-moll na organy – Bolesław Wallek-Walewski (na organach grał Krzysztof Pawlisz)
  • Laetatus sum – ks. Grzegorz Gerwazy Gorczycki
  • Sonata d-moll na organy – Hieronim Feicht

Ponadto wykonano:  Chwytajcie liry – fragment  z oratorium Józefa Haydna – Stworzenie świata;  Laudate Dominum – Charles Gounod;  Credo – Antonio Vivaldi; Te Deum – Józef Haydn;  Alleluja – z oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Haendla.

W trakcie koncertu ks. dr Wojciech Kałamarz CM wygłosił referat na temat “Misjonarze w Filharmonii Krakowskiej”.

ks. bp Małysiak w programie TVP Kraków

“Moje życie było piękne. Dziękuję Panu Bogu za to, że żyję. Dziękuje Panu Bogu za to, że mi dał zdrowie. I dziękuję Panu Bogu za to, że dał mi siłę do pracy… to była wspaniała praca. Głoszenie Ewangelii w szkołach i na ulicy…”– powiedział ks. biskup Albin Małysiak CM w niedzielnym programie publicystycznym TEMATY DNIA emitowanym na antenie TVP Kraków (obejrzyj poniżej). Ks. Biskup wystąpił wspólnie p. Łukaszem Lechem, współautorem fabularyzowanego filmu o ks. bp Małysiaku “Z wiarą na głęboką wodę”.

Premiera filmu odbędzie się w Teatrze Słowackiego w trakcie uroczystej gali jubileuszowej w poniedziałek, 17 maja. Film jest koprodukcją TVP Kraków i Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie. Autorami filmu są: Anna Kaszewska i Łukasz Lech.

“Z wiarą na głęboką wodę” pokazuje wyjątkową osobowość bohatera: pełną temperamentu, poczucia humoru, zapału do pracy. Tego wciąż aktywnego duszpasterza widzimy w różnych sytuacjach, także niecodziennych, towarzyszymy jego spotkaniom z bliskimi. “Z wiarą na głęboką wodę” to dynamiczna, fabularyzowana opowieść o postaci niebanalnej.

[wykorzystano materiały TVP Kraków]

Pomnik św. Wincentego a Paulo w Krakowie

sw_wincenty_lourdes_1126 kwietnia 2010 r, kiedy w Zgromadzeniu Misji obchodzimy wspomnienie liturgiczne przeniesienia relikwii św. Wincentego a Paulo do kaplicy przy nowym Domu Macierzystym (95 Rue de Sevres) w Paryżu to w parafii NMP z Lourdes w Krakowie świętowano z jednej strony nawiedzenie parafii przez relikwie św. Założycieli w ramach obchodów 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki, a z drugiej strony odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. Wincentego a Paulo, Patrona Dzieł Miłosierdzia, który stanął w parku na wprost wejścia do kościoła.

Read More

Msza św w intencji ofiar katastrofy lotniczej w bazylice św. Krzyża w Warszawie

W związku z tragedią pod Smoleńskiem, w której w katastrofie prezydenckiego zginął Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński z małżonką i towarzyszącymi im osobami dzisiaj, w sobotę, 10 kwietnia 2010 o godz. 18:00 w bazylice św. Krzyża w Warszawie zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji wszystkich poległych w katastrofie oraz ich rodzin i bliskich. W niedzielę (11.04) po każdej Mszy św. nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z modlitwą się w intencji tych wszystkich, którzy zginęli w katastrofie rządowego samolotu, a także rodzin pogrążonych w żałobie. O kolejnych wydarzeniach związanych z upamiętnieniem ofiar katastrofy będziemy informować w miarę napływania informacji na ich temat.

Read More

40. rocznica sakry biskupiej ks. Albina Małysiaka CM

malysiak_xi2009_3205 kwietnia 1970 metropolita krakowski, ks. kardynał Karol Wojtyła (Jan Paweł II pp) udzielił sakry biskupiej ks. Albinowi Małysiakowi CM. Nominację na biskupstwo tytularne Beatii proboszcz parafii NMP z Lourdes w Krakowie otrzymał 14 stycznia 1970 od papieża Pawła VI.  Przez lata posługi biskupiej był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej, w Kurii Metropolitalnej nadzorował wydziały katechetyczny, zakonny i gospodarczy. Zgodnie z Prawem Kanonicznym przeszedł na emeryturę w 1993. Od 2007 jest najstarszym żyjącym biskupem w Episkopacie Polski (w czerwcu obchodził będzie 93 urodziny).

Biografia ks. bp Albina Małysiaka CM

Tuż po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks.  Małysiaka, Wizytator Prowincji Polski Zgromadzenia Misji, ks. Franciszek Myszka CM pisał:

“Z wielką radością donoszę Czcigodnym Konfratrom,  że na prośbę Księdza Kardynała Karola Wojtyły, papież Paweł VI zamianował Ks. Superiora Albina Małysiaka biskupem sufraganem w Krakowie. Wyniesienie na to stanowisko jest uznaniem dla całej pracy duszpasterskiej Nominata, ale jest to także zaszczyt dla całej Prowincji.

Żywiąc szczerą wdzięczność wobec Jego Eminencji Księdza Kardynała za jego życzliwość, równocześnie zapewniamy Księdza Biskupa Albina o niezmiernej radości, jaką przeżywa całe Zgromadzenie, zwłaszcza zaś nasza Prowincja. Życzymy Mu wszyscy błogosławieństwa Bożego w tej apostolskiej pracy.  Niech przez Niego duch św. Wincentego jeszcze bardziej przenika do stylu duszpasterskiej pracy i życia Kościoła. Plurimos Annos!

Równocześnie pragnę Księdzu Biskupowi Albinowi podziękować za wszystko, co dotychczas zrobił dla Prowincji na różnych stanowiskach. Już zapisał się wspaniale w naszej historii, a teraz, kiedy otwiera się nowa karta tej historii, prosimy Boga, przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy i św. Wincentego, o wszelkie potrzebne łaski.”

Pierwsze obchody związane z 40-leciem sakry miały miejsce w parafii NMP z Lourdes w Krakowie, której proboszczem ks. bp Albin był w chwili nominacji, w uroczystość odpustu parafialnego – 11 lutego.  O godz. 18:30, jak czytamy w marcowym wydaniu pisma Z ŻYCIA PARAFII,  “o godz. 18.30 procesją ze świecami rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. biskup Albin Małysiak.  W okolicznościowym słowie ks. Biskup nawiązał do wydarzeń i cudów, jakie dokonują się w Lourdes i czynią je miejscem objawiania się Maryi jako Matki Miłosierdzia… w czasie Mszy św. odbyła się niecodzienna uroczystość: ks. Biskup udzielił błogosławieństwa nowym lektorom”.

Na zakończenie Mszy św. odpustowej z racji 40-lecia święceń biskupich Jubilatowi złożono okolicznościowe życzenia i podziękowania. Ks. proboszcz, ks. Paweł Holc przypomniał, jak odpust parafialny w uroczystość MB z Lourdes wpisuje się jubileusz ks. biskupa, bowiem właśnie 40 lat temu, już będąc biskupem-nominatem po raz ostatni prowadził odpust parafialny jako jej proboszcz i superior Domu.  “Życzenia jubilatowi złożyli przedstawiciele nowo ustanowionych lektorów, przewodniczący Rady Parafialnej – p. Stanisław Kuta i przedstawiciele Chóru Mariańskiego. Uroczystości zakończyło błogosławieństwo udzielone przez wyraźnie wzruszonego ks. Biskupa” – czytamy za dalej w piśmie parafialnym. W tej wyjątkowej Eucharystii ” śpiewał Chór Mariański, przy ołtarzu zgromadzili się księża z dekanatu Kraków-Bronowice, z proboszczem parafii św. Jana Kantego – ks. prałatem Janem Franczakiem i proboszczem parafii bł. Anieli Salawy – ks. Józefem Kapiasem CM, a przed ołtarzem klerycy z Seminarium Internum (nowicjatu) Zgromadzenia Księży Misjonarzy, nowi lektorzy i ich rodziny, Krucjata Maryjna, wierni przybyli spoza parafii oraz parafianie, także najstarsi, pamiętający jeszcze ks. biskupa Albina jako pełnego wigoru, otwartego na ludzkie sprawy i gorliwego proboszcza naszej parafii.”

Z okazji 40-lecia posługi biskupiej Telewizja Kraków pokaże w drugiej połowie kwietnia fabularyzowany film dokumenty poświęcony ks. Albinowi Małysiakowi, pt. “Z wiarą na głęboką wodę”.  Zdjęcia do filmu produkowanego przez Telewizję Kraków zakończyły się pod koniec marca. Przeczytaj więcej na temat samego filmu.

Kulminacja obchodów rocznicowych będzie miała miejsce  w dniach 17-18 kwietnia 2010 r. Dwudniowe obchody organizuje  Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie przy współudziale Duszpasterstwa Artystów reprezentowanego przez ks. Infułata Jerzego Bryłę oraz Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ.

17 kwietnia br., w Katedrze Wawelskiej o godz. 17:30 zostanie odprawiona uroczysta jubileuszowa Msza św., natomiast 18 kwietnia w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie o godzinie 17:00 odbędzie się uroczysta gala . Koncert poprowadzą Krzysztof Globisz oraz Tomasz Schimscheiner, wystąpi Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego.  Honorowy patronat objęli: Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara. Gospodarzem jubileuszu jest kardynał Stanisław Dziwisz.

Z OSTATNIEJ CHWILI: w związku z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem, tygodniem żałoby narodowej i uroczystościami pogrzebowymi Prezydenta Polski,  Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej uroczystości rocznicowe zaplanowane w Krakowie na 17 i 18 kwietnia zostały ODWOŁANE.  Ewentualny, nowy termin jest uzależniony od możliwości organizatorów i występujących.

Wystawa “MIŁOSIERDZIE – MISJA” w Muzeum Historyczno-Misyjnym

W Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w domu Stradomskim w Krakowie w przeddzień uroczystości św. Ludwiki de Marillac i w dniu obchodów liturgicznych Roku 350 Rocznicy śmierci świętych Założycieli w katedrze Notre Dame w Paryżu została otwarta jubileuszowa wystawa pod tytułem: “Miłosierdzie – Misja. Działalność charytatywna Rodziny Wincentyńskiej”.

W Roku Jubileuszowym Rodziny Wincentyńskiej z okazji 350. rocznicy śmierci św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac organizatorzy pragną zaprezentować dzieła charytatywne prowadzone przez członków Rodziny Wincentyńskiej, głównie Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Ekspozycja ma na celu ukazanie oddziaływania wspomnianych wincentyńskich na rzecz ludzi potrzebujących na przestrzeni dziejów, nie tylko w przeszłości, ale także w współcześnie.

Read More

Rozpoczęcie obchodów Roku Chopinowskiego w kościele św. Krzyża w Warszawie

chopin-plaque2Fryderyk Chopin urodził się 22 lutego 1810 r. w Żelazowej Woli (jak wynika z ksiąg parafialnych, chociaż z listów do matki dowiadujemy się o dacie 1 marca).  Z tej racji rok 2010 został nazwany Chopinowskim. W przeddzień 200-tnej rocznicy urodzin, 21 lutego, w kościele św. Krzyża w Warszawie, o godz. 13:00 została odprawiona Dziękczynna Msza św. przy urnie z sercem kompozytora. Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp Henryka Muszyńskiego, Prymasa Polski, który również wygłosił Słowo Boże, rozpoczęła obchody wspomnianego Roku Chopinowskiego.

W uroczystości wzięło udział wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Uczestniczył też Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji ks. dr. Arkadiusz Zakręta CM.  

Read More

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »