Relikwie św. Wincentego i św. Ludwiki nawiedzają Domy i parafie Misjonarskie

relikwiarze-dsc_4648W uroczystość Nawrócenia św. Pawła, w kościele seminaryjnym na Stradomiu zostały poświęcone relikwiarze-feretrony z relikwiami św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Te feretrony przez cały rok jubileuszowy będą peregrynować przez wszystkie domy wspólnotowe i parafie Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Polsce oraz wspólnoty wszystkich trzech prowincji Sióstr Miłosierdzia.

W tym tygodniu pierwszym Domem, który powita i będzie gościł u siebie relikwie świętych Założycieli będzie Dom św. Wincentego a Paulo na Kleparzu w Krakowie.

Wszystkie miejsca nawiedzenia zostały również umieszczone na mapie poniżej. Klikając na dowolny “domek” (Dom Zgromadzenia) lub “namiot” (parafie nie będące samodzielnymi domami) możemy poznać termin, w którym relikwie będą w nim obecne.

Zmarł ks. Leon Lisiewicz CM

Ze smutkiem dowiedzieliśmy się, od ks. Wawrzyńca Biernaskiego CM, superiora Domu Prowincjalnego w Kurytybie o śmierci długoletniego kapelana polskiej emigracji w Brazylii ks. Leona Lisiewicza CM z brazylijskiej prowincji Kurytyby Zgromadzenia Misji. Zmarł o godzinie 2 nad ranem 22 stycznia 2010 w Porto Alegre. “Pomódlmy się za tak wielkiego i zasłużonego konfratra” – czytamy w wiadomości od ks. Biernaskiego.

Ks. Leon Lisiewicz urodził się 5 czerwca 1928 r. w Zbaszyniu, wówczas województwo poznańskie przy granicy z Niemcami. Do Zgromadzenia Misji został przyjęty 8 września 1947 r. 2 października 1949 r. złożył śluby święte w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp Franciszka Jopa 2 października 1949.

Od 1969 był kapelanem polskiej emigracji w prowincji Parana w Brazylii. 29 grudnia 2001 został proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Porto Alegre, którą to funkcję pełnił do samej śmierci 22 stycznia 2010. Pogrzeb ks. Lisiewicza odbędzie się w Brazylii.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Przełożony Generalny przybywa z wizytą do Polski

Dzisiaj po południu przybył do Polski z dwunastodniową wizytą (31 października – 11 listopada)  Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Gregory Gay CM. Cieszymy się, że pobyt w Polskiej Prowincji i wszystkich trzech Prowincjach Sióstr Miłosierdzia nakłada się na tak ważny dla nas okres od Uroczystości Wszystkich Świętych do Święta Niepodległości.

W trakcie pobytu w naszej wspólnocie Przełożony Generalny spotka się z konfratrami m.in. w Domu Stradomskim, w Domu św. Wincentego a Paulo na Kleparzu, w Domu Nowowiejskim w Krakowie, w ośrodku rekolekcyjnym “Vincentinum” w Krzeszowicach, w Domu Świętokrzyskim w Warszawie, Domu św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy i Domu w Sopocie.

Odwiedzi Sanktuarium Cudownego Medalika w Zakopanem-Olczy, siedzibę Stowarzyszenia “U Siemachy” w Krakowie i ośrodek “Radosna Nowina 2000” w Piekarach, domy prowincjalne Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie, Warszawie i Krakowie, oraz niektóre z prowadzonych przez Siostry dzieł: Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Łbiskach k. PiasecznaDPS im. Helclów w Krakowie.

W programie pobytu jest także wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Wadowicach, Obozie Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, w Sanktuarium Jasnogórskim. W Uroczystość Wszystkich Świętych Przełożony Generalny włączy się w naszą polską tradycję nawiedzenia cmentarza i odwiedzi Cmentarz Rakowicki w Krakowie, gdzie znajdują się grobowce Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. Jednym z najważniejszych wydarzeń w których będzie uczestniczył  są Obłóczyny alumnów I roku naszego Seminarium, które odbędą się w następną niedzielę.

Misjonarze – Słudzy Boży – pierwsze ofiary wojny

9 września 1939, dziewiątego dnia od napaści II Rzeszy na Polskę, Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy poniosła pierwsze ofiary. W Bydgoszczy w trakcie łapanki będącej odwetem za “krwawą niedzielę” złapani zostali dwa konfratrzy Domu Misjonarskiego przy kościele św. Wincentego a Paulo – Sługa Boży ks. Stanisław Wiorek CM i Sługa Boży ks. Piotr Szarek CM.
W tym dniu obaj wyszli z domu i udali się do urzędu aby dopełnić narzuconego przez władze hitlerowskie obowiązku meldunkowego. Nie zdołali uniknąć łapanki. W 25-cio osobowej grupie zostali doprowadzeni na bydgoski Stary Rynek i rozstrzelani. 17 września 2003 r. rozpoczęło się w Krakowie diecezjalne dochodzenie (inquest) poprzedzające proces beatyfikacyjny 11 konfratrów, męczenników II wojny światowej.

szarekSługa Boży ks. Piotr Szarek CM urodził się 7 maja 1908 r. w Złotnikach, w powiecie kieleckim. Do Zgromadzenia wstąpił w 1926 r. W rok po święceniach kapłańskich otrzymanych 3 czerwca 1934 r. został skierowany do pracy jako wikariusz parafii w Bydgoszczy. Dał się poznać jako gorliwy kapłan i duszpasterz, z pełnym oddaniem służąc zwłaszcza dzieciom. Według relacji świadków przed egzekucją zdążył udzielić namaszczenia niektórym osobom, które wraz z nim zostały rozstrzelane.

wiorekSługa Boży ks. Stanisław Wiorek CM urodził się 12 grudnia 1912r. w Boltrop w Westfalii. Do Zgromadzenia wstąpił w 1930 r. Po zakończeniu studiów teologicznych w Krakowie, podjął dalszą naukę na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. W ich trakcie, w 1938 r. otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie. Z Rzymu przyjechał do pomocy duszpasterskiej w Bydgoszczy.

Modlitwa o beatyfikację

Wszechmogący Boże, Ty w każdym czasie ukazujesz swoją ojcowską miłość, a w świecie rozdartym walką i niezgodą czynisz człowieka zdolnym do przebaczenia i pojednania. Męczennicy za wiarę są znakiem zwycięstwa wierności nad zdradą oraz tryumfu miłości nad nienawiścią. Prosimy Cię pobłogosław nam w procesie beatyfikacyjnym Męczenników okresu II wojny światowej. Niech męczeńska śmierć Twoich sług ze Zgromadzenia Misji, wpatrzonych w Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego oraz ich wyniesienie do chwały ołtarzy będzie dla nas darem Twojej nieskończonej miłości, źródłem siły w wiernym poddaniu się Twojej woli oraz zapowiedzią udziału w ostatecznym zwycięstwie dobra nad złem. Prosimy Cię o to, dobry Ojcze przez Chrystusa, koronę świętych i Panią naszą, Królową Męczenników. Amen.

Złote i srebrne jubileusze kapłańskie

W niedzielę, 14 czerwca 2009 świętowaliśmy wyjątkowa uroczystość – 25, 50 i 55 rocznicę święceń kapłańskich tych Konfratrów, którzy w kościele seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie otrzymali święcenia kapłańskie 12 grudnia 1954, 21 czerwca 1959 i 25 kwietnia 1984 r. Ich kapłańska i Misjonarska posługa wpisała się i nadal wpisuje w powojenną historię Polski, Kościoła i Zgromadzenia Księży Misjonarzy nie tylko w naszej Prowincji, ale także tych prowincji, w których niektórzy z jubilatów od lat pracują wypełniając każdego dnia misję, którą zlecił im św. Założyciel, Wincenty a Paulo – “głosić Dobrą Nowinę ubogim”.

Czcigodni Jubilaci odprawili koncelebrowaną Mszę św. o godz. 9.00 w uroczystej oprawie:

w 55 rocznicę święceń kapłańskich

ks. Bolesław PIĄTEK CM

w 50 rocznicę święceń kapłańskich

ks. Alfons MAIER (obecnie diecezja Fryburg, Niemcy)
ks. Stanisław MĘDALA CM
ks. Stanisław MIĘKINIA CM (Prowincja Nowej Anglii)
ks. Tadeusz SALWA CM
ks. Andrzej SKRZYNIOWSKI CM
ks. Antoni STACHURA CM
ks. Andrzej WĘGLARZ CM

w 25 rocznicę święceń kapłańskich

ks. Stanisław DESZCZ CM
ks. Andrzej GEREJ CM
ks. Marek MASZKOWSKI CM (Prowincja Madagaskaru)
ks. Bogusław MORDAL CM
ks. Tadeusz SINKA CM
ks. Paweł ŚLIWIŃSKI CM
ks. Andrzej ZIÓŁKOWSKI CM

Ks. Marian BAŃBUŁA CM obchodzący także 55-lecie kapłaństwa nie uczestniczył w dzisiejszej uroczystości ze względów osobistych. Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Skrzyniowski (obchodzący 50-lecie kapłaństwa). Okolicznościową homilię wygłosił ks. Paweł Sliwiński (25 lat kapłaństwa.  Na wstępie głos zabrał ks. Arkadiusz Zakręta, Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia.

Zwracając się do zgromadzonych Jubilatów powiedział: “wznosimy dziś do Boga dziękczynne Te Deum w głębokim przeświadczeniu, że tylko przy pomocy łaski Bożej na taki jubileusz można sobie zasłużyć umiłowaniem Boga i człowieka, wiernością Bogu i służbą Jego ludowi. Z pewnością każdy przeżywany jubileusz, a im szlachetniejszym kruszcem określany, tym bardziej o tej miłości, wierności i służbie świadczy zgodnie z tym, co do kapłanów powiedział sługa Boży Jan Paweł II, że kapłaństwo to powołanie do miłości. To ona rodzi wierność Bogu i jest źródłem służby drugiemu człowiekowi.”

Następnie dodał: “ona również każe mi dziś zwrócić się czcigodnych jubilatów ze słowami wdzięczności, które wypowiedziałyby tutaj, gdyby były obecne, rzesze ludzi, których spotkaliście na kapłańskiej drodze, żywych i zmarłych, którzy mogliby zaświadczyć o jakości misjonarskiego życia i kapłańskiej posługi tutaj obecnych kapłanów.”

Wszystkim jubilatom życzymy słowami ks. Wizytatora wypowiedzianymi w trakcie Mszy św. jubileuszowej: “aby nasza wdzięczność dla Drogich Jubilatów przerodziła się w poczucie ludzkiej satysfakcji i pewności wypełniania woli Bożej każdego dnia, wierząc, że każdy z tych 55, 50 i 25 lat kapłaństwa pięknie wpisuje się we wdzięczną pamięć samego Boga i jednocześnie życzymy i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi.” Szczęść Boże!

Pierwsza rocznica beatyfikacji S. Marty Wieckiej SM

Rok temu, 24 maja 2008, w parku miejskim im Chmielnickiego we Lwowie beatyfikowana została Siostra Marta Wiecka SM. Popołudniu 24 maja (niedziela) i w nocy 25 maja (poniedziałek) odbyło się na Jasnej Górze, w Częstochowie dziękczynne czuwanie zainicjowane przez Siostry Miłosierdzia, któremu przewodniczył Metropolita Lwowski obrządku łacińskiego, ks. abp Mieczysław Mokrzycki. Warto także pamiętać, że w tym tygodniu, w sobotę, 30 maja, wspominać będziemy w liturgii Błogosławioną Siostrę Martę Wiecką SM.

Konwent Generalny Sióstr Miłosierdzia

W poniedziałek, 18 maja, w Domu Macierzystym w Paryżu, rozpoczął się VIII Konwent Generalny Sióstr Miłosierdzia pod hasłem „Proroctwo i nadzieja, teraz i wszędzie”. Obrady potrwają do 13 czerwca. Bieżące informacje z Konwentu będą dostępne na stronie międzynarodowej stronie internetowej Sióstr Miłosierdzia.

Księża, bracia i klerycy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji w dniu rozpoczęcia Konwentu Generalnego składają Siostrom Miłosierdzia zgromadzonym w Domu Generalnym w Paryżu i uczestniczącym w Konwencie serdeczne życzenia  obfitości łaski i darów Ducha Świętego przez wszystkie dni obrad i przy podejmowaniu ważnych dla wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Szczęść Boże!

Święcenia kapłańskie i diakonatu

W sobotę, 16 maja 2009, o godz. 9.00, w trakcie uroczystej Mszy św.   J.E. ks. bp Józef Guzdek, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej  w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu udzielił święceń prezbiteriatu i diakonatu alumnom Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.

Święcenia prezbiteriatu otrzymali:
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo:

  • dk. Jacek Piotrowski CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Szczepan Szpoton CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Marcin Wróbel CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008

z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich:

  • dk. Łukasz Matuszczak CRL – przyjęty do nowicjatu 28 sierpnia 2002, profesja uroczysta 28 sierpnia 2007, święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Przemysław Soboń CRL – przyjęty do nowicjatu 24 września 2000, profesja uroczysta 28 sierpnia 2005, święcenia diakonatu 20 maja 2006

święcenia diakonatu otrzymali:
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo:

  • Grzegorz Szpak CM – przyjęty do Zgromadzenia 8 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007

z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich:

  • Dawid Klaudiusz Köver CRL – przyjęty do nowicjatu 28 sierpnia 2003, profesja uroczysta 28 sierpnia 2008

“Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech”

Po uroczystości w kościele odbyła się okolicznościowa akademia w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy. W jej trakcie neozprezbiterzy Zgromadzenia Misji  otrzymali z rąk Rektora Instytutu, ks. Kryspina Banko CM dyplomy magisterskie.  Zabierając głos, ks. Rektor podkreślił, że wszyscy trzej – ks. mgr Jacek Piotrowski CM, ks. mgr Szczepan Szpoton CM i ks. mgr Marcin Wróbel CM – zdali egzamin magisterski wyróżniająco i takie same były ich prace magisterskie.  Kilka słów do neoprezbiterów i diakonów skierował także Wizytator, ks. Arkadiusz Zakręta CM oraz w bardzo przyjacielskim tonie, ks. bp Józef Guzdek, który jak podkreślono po raz pierwszy był gościem Auli im. sł Bożego Jana Pawła II.

Akademię rozpoczął i zakończył krótki występ kleryckiego zespołu muzycznego “Lazaryści”, do którego obecni neoprezbiterzy przez lata formacji seminaryjnej należeli. Po akademii, nowo wyświęcenie prezbiterzy i diakoni,  ich rodziny, czcigodny Szafarz sakramentu kapłaństwa i obecni księża zostali zaproszeni na uroczysty obiad do Refektarza Domu Stradomskiego.

Zgodnie z tradycją, w najbliższy czwartek, 21 maja 2009, neoprezbiterzy odprawią wspólną Mszę św. Prymicyjną w kościele seminaryjnym na Stradomiu.

XXV Przegląd Piosenki Religijnej “VINCENTIANA”

W dniach 1 i 2 maja 2009 w Auli im. sługi Bożego Jana Pawła II Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, przy ul. Stradom 4 w Krakowie odbywa się Przegląd Piosenki Religijnej “Vincentiana”.  W tym roku jest to jubileuszowa, 25 edycja imprezy, która obywa się pod hasłem “Bo ja nie wstydzę się Ewangelii” zaczerpniętym z Listu do Rzymian (Rz 1,16)

Od samego początku organizatorem Przeglądu jest Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy.  W tym czasie zarówno skala, jak i forma Przeglądu uległy znacznej zmianie, przekształcając się w dwudniowe spotkanie młodzieży, które każdego roku gromadzi około 500 osób z całej Polski. W ramach przeglądu odbywa się konkurs piosenki religijnej, podczas którego młodzieżowe zespoły muzyczne prezentują swoje umiejętności.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »