Celem Zgromadzenia Misji jest naśladowanie Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim - "Evangelizare Pauperibus Misit Me".

Prowincja Polska

Prowincja Polska duszpasterzuje w kraju i za granicą w kilkudziesięcu parafiach, bierze udział w formacji duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.

Św. Wincenty a Paulo

Urodził się w Pouy 24 kwietnia 1581 r. Założył Zgromadzenie Misji i Siostry Miłosierdzia.

Rodzina Wincentyńska

Do Rodziny Wincentyńskiej należą wszystkie instytucje, które bezpośrednio lub pośrednio inspirują się myślą i duchowością św. Wincentego a Paulo.

Święci i błogosławieni

Liczne wspólnoty zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego i stowarzyszenia świeckich powołane przez św. Wincentego a Paulo albo zainspirowane jego duchem tworzą wielką Rodzinę Wincentyńską. Pragnie ona zgodnie z wolą swego Patrona: czynić Ewangelię skuteczną. Urzeczywistnia to przez wierność jego charyzmatowi w codziennym życiu. W tym celu stara się odczytywać znaki czasu i żyć teraźniejszością. Stara się również korzystać z doświadczeń przeszłości i dlatego wspomina tych, którzy w imię miłości Boga okazywali miłość człowiekowi, zwłaszcza ubogiemu, co do duszy i co do ciała; którzy żyjąc miłością, czasem aż do przelania krwi, osiągnęli świętość.

Św. Wincenty a Paulo

Założyciel Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia

Urodził się 24 kwietnia 1581 r. w Pouy koło Dax w południowej Francji. Święcenia kapłańskie przyjął 23 września 1600 r. w Châteaux l’Évêque.

Św. Ludwika de Marillac

Współzałożycielka Sióstr Miłosierdzia

Urodzona 12 sierpnia 1591 r. jako córka Ludwika de Marillac i nieznanej matki, w czwartym roku życia została powierzona na wychowanie siostrom dominikankom z klasztoru w Poissy we Francji.

Św. Elżbieta Seton

Założycielka Instytutu Sióstr Miłosierdzia

Urodziła się 28 sierpnia 1774 r. w Nowym Jorku, dwa lata przed ogłoszeniem niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Bł. Fryderyk Ozanam

Założyciel Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo

Urodził się 23 kwietnia 1813 r. w Mediolanie (Włochy) w rodzinie Jana Antoniego i Marii z domu Nantes. Ojciec był lekarzem w Lyonie.

Aktualności:

Dnia 29 stycznia 2016 r. o godz. 16.00 w Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do wieczności Ś†P Ks. Jan TWORZYDŁO CM. Urodził się 6 czerwca 1944 r. w Wiśniczu Nowym. W 1961 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby święte złożył 24 grudnia 1966 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 
24 maja 1969 r. z rąk ks. bpa Jana Pietraszki. Placówki: 1969-1972 – Żmigród (katecheta), 1972-1977 – Grodków (wikariusz), 1977-1981 – Wrocław, par. św. Józefa (wikariusz) , 1981-1983 – Pabianice (katecheta) Więcej...

Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów. Ta uroczystość nierozerwalnie związana jest ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy. Pierwszym z nich była spowiedź umierającego, który po jej odprawieniu wyznał publicznie, w obecności Małgorzaty de Silly de Gondi, że z pewnością byłby potępiony z powodu świętokradzkich spowiedzi odprawianych w dawniejszym życiu. Więcej...

Już w najbliższym czasie po raz kolejny w terminie 12-14.02.2016 w naszym Seminarium na Stradomiu odbędą się DNI SKUPIENIA U MISJONARZY, jest to klasyczna forma weekendu powołaniowego. Zapraszamy młodzież męską od pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (16). Dzień skupienia odbywa się na Stradomiu, więc mamy limit 25 osób – liczy się kolejność zgłoszeń. Zjazd jak zawsze w piątek, 12 lutego do godz. 17:00, kończymy obiadem w niedzielę, około godziny 13:00. Dni skupienia poprowadzi ks. Jacek Piotrowski CM. Na zgłoszenia czekamy do 5 lutego lub do wyczerpania limitu miejsc. Prosimy o zgłaszanie mailowe na adres powolaniacm@misjonarze.pl: podając imię, nazwisko, wiek uczestnika oraz mail kontaktowy.. Więcej...

W dniach 4-6 marca 2016 r. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach odbędzie się sesja Warsztaty dla kleryków. Na sesji będą realizowane następujące zagadnienia: poznawanie siebie i weryfikacja własnych zachowań, rozwijanie dobrego poczucia wartości, nabywanie umiejętności radzenia sobie z mechanizmami zagłuszania samotności, rozwijanie inteligencji emocjonalnej (umiejętności zarządzania swoimi emocjami), pozbywanie się egoizmu w życiu wspólnotowym (trening antynarzekania), radzenie sobie z niedojrzałą złością (obrażaniem się, chęcią ukarania), budowanie siły charakteru (cierpliwość, hart ducha, społeczna odwaga, gotowość do stawiania sobie wymagań i ich realizowania). Więcej...

50. rocznica dokumentu o misjach „Ad gentes”, relacja z projektów młodzieżowych: Projekt M3 i Projekt B3, list od ks. Stanisława Deszcza z Beninu na temat sakramentów, Kościół na świecie: Miłosierdzie i uchodźcy… Więcej...

W dniu 30 grudnia 2015 r. w Krakowie zmarł ks. Tomasz Liber CM. Urodził się 10 stycznia 1965 r. w Nowym Sączu. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy wstąpił 8 grudnia 1986 r. Śluby święte złożył 8 grudnia 1990 r. a święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Pawła Sochy 1 maja 1992 r. Więcej...

Śpiewnik ks. Siedleckiego

„Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne dla użytku młodzieży szkolnej” – taki tytuł nosił pierwszy, wydany w Krakowie, w 1876 Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne dla użytku młodzieży szkolnej, Kraków 1876. Zawierał pieśni bez nut, wydany nakładem autora w drukarni Wł. L. Anczyca i Spółki. Na odwrocie strony tytułowej czytamy: „Śpiewniczek dla użytku młodzieży szkolnej zawierający Wybór Pieśni kościelnych, starożytnością uświęconych, namaszczeniem, pobożnością naszych ojców tchnących i ze świętą wiarą katolicką zgodnych, przeto zasługują, aby były drukiem rozpowszechnione”. Pod tekstem podpisany jest cenzor ksiąg religijnych – ks. A. Dąbrowski CM, w Krakowie 12 lipca 1876 r. Imprimatur udzielił bp pomocniczy krakowski Antoni [Junosza Gałecki]. Książeczka o wymiarach 9×15 cm liczyła 96 stron i zawierała 67 (69) pieśni. Tak rozpoczęła się historia najpopularniejszego do dziś dnia śpiewnika kościelnego w Polsce. Więcej...

Pierwszym autorem Śpiewniczka był ks. Jan Siedlecki który w 1876 r. wydał Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne dla użytku młodzieży szkolnej. W 1928 r. pod redakcją ks. Wendelina Świerczka CM ukazało się wydanie jubileuszowe. W 1959 r. ukazało się nowe wydanie Śpiewnika pod redakcją ks. Karola Mrowca CM. A w 2015 r najnowsze wydanie Śpiewnika pod redakcją ks. Wojciecha Kałamarza CM. Więcej...

Dzieje śpiewnika ks. Jana Siedleckiego wyraźnie dzielą się na dwa okresy, a to za sprawą gruntownej redakcji, przeprowadzonej w latach 1915–1928 przez ks. Wendelina Świerczka CM, której efektem było jubileuszowe wydanie z 1928 r. Ono to rozpoczyna drugi okres historii śpiewnika. Można zapytać: ile Siedleckiego jest w Siedleckim obecnie. Jeśli weźmiemy drugie wydanie (1880) i porównamy z pierwszym (1878) – zobaczymy, że już pod redakcją ks. Jana wydania bardzo różniły się między sobą. I wydanie z nutami ma zaledwie 184 strony, drugie – 542 strony. Jeśli weźmiemy wydanie z 1908 r., które ukazało się 6 lat po śmierci ks. Siedleckiego, także zauważymy duże różnice. Oczywiście najważniejsze jest wydanie jubileuszowe z 1928 r. (plus liczne, w tym powojenne wznowienia), które przez większość odbiorców bywa utożsamiane z najprawdziwszym „Siedleckim”. Rzeczywiście – jest ono ogromnie wartościowe, ale jest dziełem ks. Wendelina Świerczka CM. Podobnie zresztą, jak zupełnie odmienne od jubileuszowego wydanie z 1959 r. – także pod redakcją Świerczka. Więcej...

Historia Zgromadzenia

 • 1581

  Św. Wincenty a Paulo

  Urodził się 24 kwietnia w Pouy we Francji.

 • 1617

  Początek Zgromadzenia

  Św. Wincenty wygłosił w Folleville pierwsze kazanie misyjne.

 • 1625

  Powstanie Zgromadzenia

  św. Wincenty założy Zgromadzenie Misji w celu ewangelizacji ubogich i formacji kleru.

 • 1651

  Zgromadzenie w Polsce

  W listopadzie 1651 r. św. Wincenty wysyła pierwszych misjonarzy do Polski

 • 2017

  400 lat

  Jubileusz 400 lat założenia Zgromadzenia Misji.

O nas

Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Prowincja Polska.

Informacja

Polska Prowincja duszpasterzuje w kraju i za granicą w kilkudziesięciu parafiach, bierze udział w formacji duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Prowadzi Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie. Ma udział w duszpasterstwie polonijnym i misyjnym. Misjonarze współpracują z siostrami miłosierdzia i stowarzyszeniami w innych gałęziach Rodziny Wincentyńskiej (AIC, SSVP, JMV, AMM). Rozwijają działalność charytatywną, zarówno przez posługę kapelanów szpitalnych i więziennych, jak troszcząc się o potrzeby materialne i duchowe ubogich. Formacji duchownych i świeckich służy też praca wydawnictw: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy i Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość”.

Kontakt

 • +49 12 422 88 77
 • ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków
 • kuriacm@misjonarze.pl.

Misje Krajowe

W ramach Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, istnieje Grupa Misyjna w której pełnią posługę doświadczeni w pracy rekolekcyjno – misyjnej kapłani. Taka posługa jest jednym z naczelnych zadań jakie zlecił nam nasz Założyciel św. Wincenty. W duchu więc pokory i całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi, podejmujemy trud głoszenia Ewangelii współczesnemu człowiekowi, w czasach w których przyszło nam żyć. Naszym hasłem jest zawołanie: „ Ewangelię głosić ubogim posłał mnie Pan.” Więcej...

Proponujemy bardzo szerokie spektrum działalności. Począwszy od rekolekcji i misji parafialnych przygotowujących parafie w czasie Adwentu i Wielkiego Postu do owocnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, poprzez przygotowanie wspólnoty parafialnej na czas nawiedzenia obrazu, figury, aż po rekolekcje specjalistyczne, a są to np. rekolekcje kapłańskie, zakonne lub też różnego rodzaju rekolekcje ewangelizacyjne, formacyjne dla dzieci, młodzieży oraz grup parafialnych. Więcej...

Niedziela - rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. w parafii - po południu nabożeństwo dla małych dzieci (do 6 lat) z błogosławieństwem i nałożeniem Cudownego Medalika - 21.00 - Apel Jasnogórski Poniedziałek - 8.30 - modlitwy poranne, 9.00 - Msza św. z nauką, 15.30 - Msza św. z nauką dla dzieci, 17.00 - Msza św. z nauką dla kobiet, 18.30 - nabożeństwo z nauką dla młodzieży 20.00 - Msza św. z nauką dla mężczyzn, 21.00 - Apel Jasnogórski... Ważne - wymienione w planie godziny są tylko propozycją. Godziny spotkań liturgicznych powinny być stałe - jak zawsze w parafii. Więcej...

Konferencje św. Wincentego a Paulo

Z listu Ojca Generała A. Fiat do wydania książki „Konferencje i przestrogi św. Wincentego” z dnia 8 kwietnia 1881 r. pisze między innymi przytaczając słowa ks. Etienne ” Wielebni księża i kochani bracia, niech ta pobożna lektura wpłynie skutecznie na zachowanie w pamięci zasad naszego Założyciela i przyczyni się do utrzymania w nas jego ducha. Jeżeli, że tak powiem, będziemy ciągle słuchać jego ojcowskiego głosu, będzie nam się zdawało, że ciągle jeszcze wśród na żyje i kieruje nami na tym polu szlachetnej pracy, które dla naszej gorliwości nakreślił. Będziemy równocześnie odnosili podwójną korzyść: będziemy słuchali jego nauk na ziemi i będziemy przedmiotem jego opieki w niebie. Abyśmy mogli odpowiedzieć zamiarom Opatrzności, która w cudowny sposób zachowała to dziedzictwo i żebyśmy z jego pomocą mogli być zawsze godnymi dziećmi naszego ojca, św. Wincentego. Abyśmy w świetle tej niebieskiej pochodni mogli podążać pewnym krokiem po drodze powołania i ustrzec się złudzeń światowych i zwodniczego ducha.”
Zgromadzenie powinno podziękować Bogu ogólnie za samo Zgromadzenie, za to, że spodobało się Bogu, że dał początek Zgromadzeniu Misji w dniu Nawrócenia św. Pawła, kiedy było pierwsze kazanie wygłoszone, aby usposobić lud do spowiedzi generalnej, na prośbę, którą uczyniła zmarła pani generałowa galer; na to kazanie Bóg dał wiele błogosławieństwa. Niestety! Księża i moi Bracia, nigdy nikt nie pomyślał o tym, nie wiedziano, co to są misje, my nie myśleliśmy w ogóle i nie wiedzieliśmy, co to jest, i  rozpoznajemy, że jest to dzieło Boże; ponieważ tam, gdzie ludzie nie biorą żadnego udziału, Bóg jest tym, który go dokonuje, a to pochodzi bezpośrednio od Niego; następnie posługuje się On ludźmi do wykonania swego dzieła. (św. Wincenty)