Celem Zgromadzenia Misji jest naśladowanie Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim - "Evangelizare Pauperibus Misit Me".

Prowincja Polska

Prowincja Polska duszpasterzuje w kraju i za granicą w kilkudziesięcu parafiach, bierze udział w formacji duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.

Św. Wincenty a Paulo

Urodził się w Pouy 24 kwietnia 1581 r. Założył Zgromadzenie Misji i Siostry Miłosierdzia.

Rodzina Wincentyńska

Do Rodziny Wincentyńskiej należą wszystkie instytucje, które bezpośrednio lub pośrednio inspirują się myślą i duchowością św. Wincentego a Paulo.

Patron na każdy miesiąc:

Każdemu miesiącowi Roku Jubileuszowego będzie patronował jeden konfrater naszej prowincji, który w sposób szczególny zasłużył się dla Zgromadzenia i dla naszej ojczyzny. Wybór był niezmiernie trudny, gdyż jest bardzo wielu, którzy powinni być wyszczególnieni, tym nie mniej zdecydowaliśmy, że mają oni reprezentować różnorodność dzieł prowadzonych przez naszą Prowincję na przestrzeni ostatnich wieków. Na patronów proponujemy następujących konfratrów: w "Styczniu"


Bp Michał Bartłomiej Tarło CM (1656-1716).

Michał Bartłomiej Tarło herbu Topór (1656-1716), wykładowca filozofii w domu św. Łazarza w Paryżu, superior domu św. Krzyża w Warszawie, pierwszy wizytator misjonarzy w Polsce, budowniczy kościoła św. Krzyża, świątobliwy biskup poznański, „kamień węgielny” prowincji polskiej.
Urodził się 24 VIII 1656 r. w Lubowli na Spiszu, syn Jana, wojewody lubelskiego, a od roku 1665 sandomierskiego, i Anny z Czartoryskich, wojewodzianki wołyńskiej. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. W roku 1676 wyjechał na dalsze studia do Rzymu. W tym okresie jego ojciec, Jan Tarło, wraz z księciem Czartoryskim odprawiali kilkudniowe rekolekcje u misjonarzy w Warszawie. Rekolekcjami kierował wówczas ks. Paweł Godquin. Między wojewodą sandomierskim a misjonarzem świętokrzyskim zawiązała się przyjaźń. Kiedy Jan Tarło dowiedział się, że syn jego zamierza poświęcić się studiom teologicznym, poradził mu zgłosić się do seminarium Zgromadzenia na Monte Citorio w Rzymie. W dniu 25 VIII 1677 r. młody Tarło wstąpił do Zgromadzenia, a po dwóch latach, 27 VIII 1679 r. złożył w Rzymie śluby św. Ówczesny generał misjonarzy ks. Edmund Jolly wezwał go do Paryża. Tarło ukończył tam studia filozoficzno-teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. Generał Jolly, widząc jego zdolności, mianował go profesorem filozofii w seminarium św. Łazarza w Paryżu. Ks. P. Godquin, superior warszawski, nalegał usilnie, by ksiądz Tarło przyjechał do Polski. W 1685 r., dwudziestodziewięcioletni ks. Tarło został superiorem domu świętokrzyskiego, proboszczem parafii i wizytatorem Zgromadzenia w Polsce. Był on pierwszym wizytatorem nowo utworzonej prowincji polskiej.
Jako wizytator rozwinął wszechstronną działalność. Starał się zarówno o zewnętrzny, jak i wewnętrzny rozwój Zgromadzenia. W roku 1685 przyjął fundację domu misjonarzy w Wilnie. Wizytował potem kilkakrotnie dom wileński na górze Zbawiciela, a w roku 1695 poświęcił tam kamień węgielny pod kościół. W roku 1686 otwarł dom Zgromadzenia w Krakowie na Stradomiu.  Za jego rządów powstały jeszcze domy w Przemyślu i Samborze (1687), oraz w Łowiczu (1689).  Więcej...

Aktualności:
Zaproszenie na wystawę
W 2017 roku przypada 400. rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie 25 stycznia 1617 r., w święto Nawrócenia
Więcej...
Owiń się płaszczem
W 2017 roku przypada 400. rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie 25 stycznia 1617 r., w święto Nawrócenia św. Pawła
Więcej...
Zaproszenie na Rekolekcje Wielkopostne 
Rodziny Wincentyńskiej
 Moi Drodzy, tworzący Rodzinę Wincentyńską!  Rozpoczęty niedawno rok 2017 przeżywany będzie jako Jubileusz 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego oraz założenia pierwszego Bractwa
Więcej...
Ks. bp Michał B. Tarło – opiekun ubogich
Przepiękną postacią Kościoła w Polsce z końca XVII i początku XVIII wieku jest ks. Michał Bartłomiej Tarło, najpierw wizytator misjonarzy
Więcej...
Zmarł ks. Tadeusz Wyszyński CM – uaktualnienie
Dnia 23 grudnia 2016 r.
 w wypadku samochodowym w Grodnie na Białorusi zginął Ś † P Ks. Tadeusz WYSZYŃSKI CM
Więcej...
Bożonarodzeniowe Życzenia
Drodzy Siostry i Bracia! Wspólnota misjonarska – księża, bracia i klerycy – pragnie złożyć każdemu i każdej z Was najserdeczniejsze
Więcej...
Śpiewnik ks. Siedleckiego

„Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne dla użytku młodzieży szkolnej” – taki tytuł nosił pierwszy, wydany w Krakowie, w 1876 Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne dla użytku młodzieży szkolnej, Kraków 1876. Zawierał pieśni bez nut, wydany nakładem autora w drukarni Wł. L. Anczyca i Spółki. Na odwrocie strony tytułowej czytamy: „Śpiewniczek dla użytku młodzieży szkolnej zawierający Wybór Pieśni kościelnych, starożytnością uświęconych, namaszczeniem, pobożnością naszych ojców tchnących i ze świętą wiarą katolicką zgodnych, przeto zasługują, aby były drukiem rozpowszechnione”. Pod tekstem podpisany jest cenzor ksiąg religijnych – ks. A. Dąbrowski CM, w Krakowie 12 lipca 1876 r. Imprimatur udzielił bp pomocniczy krakowski Antoni [Junosza Gałecki]. Książeczka o wymiarach 9×15 cm liczyła 96 stron i zawierała 67 (69) pieśni. Tak rozpoczęła się historia najpopularniejszego do dziś dnia śpiewnika kościelnego w Polsce. Więcej...

Pierwszym autorem Śpiewniczka był ks. Jan Siedlecki który w 1876 r. wydał Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne dla użytku młodzieży szkolnej. W 1928 r. pod redakcją ks. Wendelina Świerczka CM ukazało się wydanie jubileuszowe. Śpiewnik pod redakcją ks. W. Świerczka uznano za najlepsze tego rodzaju wydawnictwo w polskiej literaturze muzyczno-kościelnejPrace nad nowym wydaniem rozpoczęto w 1957 r. a skończono i wydano w 1959 r. Śpiewnik uzyskał nowe oblicze w wydaniu XXXIX z 1987 r. We wstępie przypomniano: „motywem tych zmian była chęć dostosowania zawartości Śpiewnika do wymogów posoborowej odnowy liturgicznej oraz zaradzenia aktualnym potrzebom duszpasterskim”. A w 2015 r. najnowsze wydanie Śpiewnika pod redakcją ks. Wojciecha Kałamarza CM został wydany w kilku wersjach: z nutami, bez nut, w wersji elektronicznej na rzutniki. Więcej...

Dzieje śpiewnika ks. Jana Siedleckiego wyraźnie dzielą się na dwa okresy, a to za sprawą gruntownej redakcji, przeprowadzonej w latach 1915–1928 przez ks. Wendelina Świerczka CM, której efektem było jubileuszowe wydanie z 1928 r. Ono to rozpoczyna drugi okres historii śpiewnika. Można zapytać: ile Siedleckiego jest w Siedleckim obecnie. Jeśli weźmiemy drugie wydanie (1880) i porównamy z pierwszym (1878) – zobaczymy, że już pod redakcją ks. Jana wydania bardzo różniły się między sobą. Oczywiście najważniejsze jest wydanie jubileuszowe z 1928 r. (plus liczne, w tym powojenne wznowienia), które przez większość odbiorców bywa utożsamiane z najprawdziwszym „Siedleckim”. Rzeczywiście – jest ono ogromnie wartościowe, ale jest dziełem ks. Wendelina Świerczka CM. Podobnie zresztą, jak zupełnie odmienne od jubileuszowego wydanie z 1959 r. – także pod redakcją Świerczka. Więcej...

Konferencja Episkopatu Polski podczas 372 Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP uznała Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego jako ogólnopolski śpiewnik Kościoła w Polsce. XLI wydanie otrzymało nie tylko zatwierdzenie biskupa krakowskiego, ale także poparcie Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (zrzeszające około 200 wykładowców i organistów – elitarne grono muzyków kościelnych). W listopadzie 2015 r. XLI wydanie poparła Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, zaś w kwietniu 2016 r. poparła je  Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej przy Episkopacie Polski. W końcu, po 138 latach historii śpiewnika, po raz pierwszy Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego otrzymał oficjalne zatwierdzenie od Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski jako ogólnopolski śpiewnik Kościoła w Polsce. Więcej...

 
Grupa Powołaniowa
Jeśli jesteś zainteresowany wstąpieniem do Naszego Zgromadzenia,
to może cię zainteresować.

Więcej...
O nas

Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Prowincja Polska.

Informacja

Polska Prowincja duszpasterzuje w kraju i za granicą w kilkudziesięciu parafiach, bierze udział w formacji duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Prowadzi Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie. Ma udział w duszpasterstwie polonijnym i misyjnym. Misjonarze współpracują z siostrami miłosierdzia i stowarzyszeniami w innych gałęziach Rodziny Wincentyńskiej (AIC, SSVP, JMV, AMM). Rozwijają działalność charytatywną, zarówno przez posługę kapelanów szpitalnych i więziennych, jak troszcząc się o potrzeby materialne i duchowe ubogich. Formacji duchownych i świeckich służy też praca wydawnictw: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy i Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość”.

Kontakt

 • +49 12 422 88 77
 • ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków
 • kuriacm@misjonarze.pl.
Święci i błogosławieni

Liczne wspólnoty zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego i stowarzyszenia świeckich powołane przez św. Wincentego a Paulo albo zainspirowane jego duchem tworzą wielką Rodzinę Wincentyńską. Pragnie ona zgodnie z wolą swego Patrona: czynić Ewangelię skuteczną. Urzeczywistnia to przez wierność jego charyzmatowi w codziennym życiu. W tym celu stara się odczytywać znaki czasu i żyć teraźniejszością. Stara się również korzystać z doświadczeń przeszłości i dlatego wspomina tych, którzy w imię miłości Boga okazywali miłość człowiekowi, zwłaszcza ubogiemu, co do duszy i co do ciała; którzy żyjąc miłością, czasem aż do przelania krwi, osiągnęli świętość.

Bł. Siostry z Angers, (1794 r.)
Wspomnienie przypada 1 lutego

Maria Anna Vaillot urodziła się 13 maja 1734 r. w Fontainebleau (Francja) i tego samego dnia została ochrzczona. Po miesiącu zmarł jej ojciec. Matka zapewniła jej chrześcijańskie wychowanie. Pozostawała w ścisłym kontakcie z siostrami miłosierdzia, które od 1646 r. opiekowały się ubogimi chorymi. Już wtedy mówiono, że Maria Anna przyłączy się do nich. Stało się to jednak dopiero w jej dwudziestym siódmym roku życia. Od 25 września 1761 r. rozpoczęła w Paryżu proces formacji. Po roku skierowano ją do pracy w Szpitalu Świętego Ludwika w Fontenay. W 1777 r. wraz z siostrą Otylią Baumgarten przybyła do Szpitala Świętego Jana w Angers, gdzie w imię wierności Kościołowi miała oddać życie.

Otylia Baumgarten urodziła się 15 listopada 1750 r. w Gondrexange (Francja) w rodzinie młynarza. Ojciec już w dzieciństwie opowiadał jej o św. Wincentym i o założonym przez niego Zgromadzeniu Misji. Z siostrami miłosierdzia spotkała się po raz pierwszy w Vic-sur-Seille. Zachwycona ich życiem i pracą wśród ubogich zapragnęła przyłączyć się do nich. Została przyjęta i 4 sierpnia 1774 r. w Paryżu rozpoczęła przygotowanie do życia w zgromadzeniu. Po krótkim pobycie w Brest, w 1777 roku posłano ją do Szpitala Św. Jana w Angers. Przed ponad wiekiem, gdy w 1649 r. Siostry podejmowały pracę w tym szpitalu, św. Wincenty mówił im: Przybywacie do Angers dla uczczenia naszego Pana i Jego Najświętszej Matki. Starajcie się troskliwie opiekować chorymi. Zachęcajcie ich do odprawienia dobrej spowiedzi, aby po powrocie do zdrowia żyli prawdziwie po chrześcijańsku albo, jeżeli taka będzie wola Boga, aby umierali w łasce Bożej. Wszystko, co będziecie czynić, czyńcie z miłości do naszego Pana.  Więcej...

Galeria wideo

Historia Zgromadzenia

 • 1581

  Św. Wincenty a Paulo

  Urodził się 24 kwietnia w Pouy we Francji.

 • 1617

  Początek Zgromadzenia

  Św. Wincenty wygłosił w Folleville pierwsze kazanie misyjne.

 • 1625

  Powstanie Zgromadzenia

  św. Wincenty założy Zgromadzenie Misji w celu ewangelizacji ubogich i formacji kleru.

 • 1651

  Zgromadzenie w Polsce

  W listopadzie 1651 r. św. Wincenty wysyła pierwszych misjonarzy do Polski.

 • 2017

  Jubileusz 400-lecia

  Jubileusz 400-lecia charyzmatu Wincentyńskiego.

Misje Krajowe

W ramach Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, istnieje Grupa Misyjna w której pełnią posługę doświadczeni w pracy rekolekcyjno – misyjnej kapłani. Taka posługa jest jednym z naczelnych zadań jakie zlecił nam nasz Założyciel św. Wincenty. W duchu więc pokory i całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi, podejmujemy trud głoszenia Ewangelii współczesnemu człowiekowi, w czasach w których przyszło nam żyć. Naszym hasłem jest zawołanie: „ Ewangelię głosić ubogim posłał mnie Pan.” Więcej...

Proponujemy bardzo szerokie spektrum działalności. Począwszy od rekolekcji i misji parafialnych przygotowujących parafie w czasie Adwentu i Wielkiego Postu do owocnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, poprzez przygotowanie wspólnoty parafialnej na czas nawiedzenia obrazu, figury, aż po rekolekcje specjalistyczne, a są to np. rekolekcje kapłańskie, zakonne lub też różnego rodzaju rekolekcje ewangelizacyjne, formacyjne dla dzieci, młodzieży oraz grup parafialnych. Więcej...

Niedziela - rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. w parafii - po południu nabożeństwo dla małych dzieci (do 6 lat) z błogosławieństwem i nałożeniem Cudownego Medalika - 21.00 - Apel Jasnogórski Poniedziałek - 8.30 - modlitwy poranne, 9.00 - Msza św. z nauką, 15.30 - Msza św. z nauką dla dzieci, 17.00 - Msza św. z nauką dla kobiet, 18.30 - nabożeństwo z nauką dla młodzieży 20.00 - Msza św. z nauką dla mężczyzn, 21.00 - Apel Jasnogórski... Ważne - wymienione w planie godziny są tylko propozycją. Godziny spotkań liturgicznych powinny być stałe - jak zawsze w parafii. Więcej...