Celem Zgromadzenia Misji jest naśladowanie Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim - "Evangelizare Pauperibus Misit Me".

Prowincja Polska

Prowincja Polska duszpasterzuje w kraju i za granicą w kilkudziesięcu parafiach, bierze udział w formacji duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.

Św. Wincenty a Paulo

Urodził się w Pouy 24 kwietnia 1581 r. Założył Zgromadzenie Misji i Siostry Miłosierdzia.

Rodzina Wincentyńska

Do Rodziny Wincentyńskiej należą wszystkie instytucje, które bezpośrednio lub pośrednio inspirują się myślą i duchowością św. Wincentego a Paulo.

Święci i błogosławieni

Liczne wspólnoty zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego i stowarzyszenia świeckich powołane przez św. Wincentego a Paulo albo zainspirowane jego duchem tworzą wielką Rodzinę Wincentyńską. Pragnie ona zgodnie z wolą swego Patrona: czynić Ewangelię skuteczną. Urzeczywistnia to przez wierność jego charyzmatowi w codziennym życiu. W tym celu stara się odczytywać znaki czasu i żyć teraźniejszością. Stara się również korzystać z doświadczeń przeszłości i dlatego wspomina tych, którzy w imię miłości Boga okazywali miłość człowiekowi, zwłaszcza ubogiemu, co do duszy i co do ciała; którzy żyjąc miłością, czasem aż do przelania krwi, osiągnęli świętość.

Św. Wincenty a Paulo

Założyciel Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia

Urodził się 24 kwietnia 1581 r. w Pouy koło Dax w południowej Francji. Święcenia kapłańskie przyjął 23 września 1600 r. w Châteaux l’Évêque.

Św. Ludwika de Marillac

Współzałożycielka Sióstr Miłosierdzia

Urodzona 12 sierpnia 1591 r. jako córka Ludwika de Marillac i nieznanej matki, w czwartym roku życia została powierzona na wychowanie siostrom dominikankom z klasztoru w Poissy we Francji.

Św. Elżbieta Seton

Założycielka Instytutu Sióstr Miłosierdzia

Urodziła się 28 sierpnia 1774 r. w Nowym Jorku, dwa lata przed ogłoszeniem niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Bł. Fryderyk Ozanam

Założyciel Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo

Urodził się 23 kwietnia 1813 r. w Mediolanie (Włochy) w rodzinie Jana Antoniego i Marii z domu Nantes. Ojciec był lekarzem w Lyonie.

Aktualności:

„Evangelizare pauperibus misit me” Pan posyła Zgromadzenie, aby głosiło Ewangelię ubogim. Ubodzy są Jego udziałem i dziedzictwem, to oni powołali do życia Zgromadzenie, które żyć będzie tak długo, jak – za wzorem Jezusa Chrystusa – oddawać się będzie ewangelizacji poprzez dzieła i za pomocą słowa. Wierni temu powołaniu 21 maja 2016 r. ks. bp Paweł Socha CM udzielił święceń prezbiteratu i diakonatu. Święcenia prezbiteratu przyjęli ks. Daniel Frąc CM, ks. Tomasz Gawlik CM, ks. Jakub  Kasprzyk CM i ks. Piotr Maćkowiak CM a święcenia diakonatu dk. Paweł Kliszczak CM oraz dk. Mateusz Stopa CM aby głosząc Ewangelię ubogim nieśli im dobrą nowinę. Więcej...

W dniu 3 maja 2016 r. w Uroczystość NMP Królowej Polski w Gdańsku odszedł do wieczności ŚP. ks. abp Tadeusz Gocłowski CM. Urodził się 16 września 1931 r. w miejscowości Piski w diecezji łomżyńskiej. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy wstąpił 7 października 1949 r., śluby złożył 15 grudnia 1951 r. a święcenia kapłańskie  przyjął z rąk bp. Stanisława Rosponda 24 czerwca 1956 r. Święcenia biskupie otrzymał z rąk kard. Józefa Glempa 17 kwietnia 1983 r. Placówki: 1956-1959 - Lublin KUL, student, 1959-1960 - Kraków Stradom,wykładowca, 1960-1969 - Gdańsk Oliwa, wykładowca WSD, 1969-1970 - Rzym, student, 1970-1973 - Gdańsk Oliwa, rektor wykładowca WSD, 1973-1982 - Kraków Stradom, wizytator 1982- Kraków Strzelnica, redaktor "Naszej Przeszłości", 1982-1983 - Gdańsk Oliwa, rektor, 1983- Biskup pomocniczy diecezji gdańskiej, 1984-2008 - Biskup Gdańska, od 1992 arcybiskup metropolita, 2008- Gdańsk Oliwa, arcybiskup senior. Więcej...

Dnia 27 kwietnia 2016 r. w godzinach popołudniowych w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia w Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do wieczności Ś † P Ks. Bronisław TOMCZYK CM. Urodził się 1 listopada 1926 r. w Krzeczowie w diecezji Krakowskiej. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy został przyjęty 8 września 1947 r. Śluby św. złożył 2 października 1949 r. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp Franciszka Jop, 21 czerwca 1953 r. Placówki: 1953-1958 - Słubice, wikary, 1958-1964 - Kraków Stradom, dyrektor SI, wykładowca ITKM, 1964-1979 - Olsztyn, ojciec duchowny, wykładowca, 1979-1985 - Kraków Stradom, ojciec duchowny, wykładowca, 1985-1995 - Chełmno, dyrektor Sióstr Miłosierdzia, 1995 - Kraków Kleparz, kapelan Sióstr Miłosierdzia. Więcej...

W związku z rozpoczynającym się Tygodniem Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego przesyłamy kilka informacji: W pierwszym załączniku znajduje się bardzo ciekawe Orędzie Papieża Franciszka na niedzielę Dobrego Pasterza. Zachęcamy do zapoznania się z tym przesłaniem. Zachęcamy do włączenia się w akcję DYCHA DLA MATURZYSTY, także do udostępnienia tego na facebookowych profilach parafialnych, wspólnot czy prywatnych. Chcemy wspólnie modlić się w intencji maturzystów, odmawiając codziennie Dziesiątek Różańca o Dary Ducha Świętego w czasie egzaminów oraz o dobre i odważne wybory po zdanym egzaminie. Link do wydarzenia na facebook. Więcej...

W dniach od 7 do 10 kwietnia odbyły się Rekolekcje Rodziny Wincentyńskiej. Ze względu na przeżywany Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia miejscem rekolekcji był Białystok, miasto, w którym po II wojnie światowej osiadł i działał Michał Sopoćko, wileński spowiednik siostry Faustyny. Postać księdza Michała Sopoćki, dziś błogosławionego, przybliżył podczas konferencji J. E. Ks. Bp Henryk Ciereszko. W bogatym programie ćwiczeń duchowych znalazły się takie miejsca jak: sanktuarium Bł. Michała Sopoćki przy ul. Poleskiej, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku oraz katedra. Więcej...

Śpiewnik ks. Siedleckiego

„Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne dla użytku młodzieży szkolnej” – taki tytuł nosił pierwszy, wydany w Krakowie, w 1876 Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne dla użytku młodzieży szkolnej, Kraków 1876. Zawierał pieśni bez nut, wydany nakładem autora w drukarni Wł. L. Anczyca i Spółki. Na odwrocie strony tytułowej czytamy: „Śpiewniczek dla użytku młodzieży szkolnej zawierający Wybór Pieśni kościelnych, starożytnością uświęconych, namaszczeniem, pobożnością naszych ojców tchnących i ze świętą wiarą katolicką zgodnych, przeto zasługują, aby były drukiem rozpowszechnione”. Pod tekstem podpisany jest cenzor ksiąg religijnych – ks. A. Dąbrowski CM, w Krakowie 12 lipca 1876 r. Imprimatur udzielił bp pomocniczy krakowski Antoni [Junosza Gałecki]. Książeczka o wymiarach 9×15 cm liczyła 96 stron i zawierała 67 (69) pieśni. Tak rozpoczęła się historia najpopularniejszego do dziś dnia śpiewnika kościelnego w Polsce. Więcej...

Pierwszym autorem Śpiewniczka był ks. Jan Siedlecki który w 1876 r. wydał Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne dla użytku młodzieży szkolnej. W 1928 r. pod redakcją ks. Wendelina Świerczka CM ukazało się wydanie jubileuszowe. Śpiewnik pod redakcją ks. W. Świerczka uznano za najlepsze tego rodzaju wydawnictwo w polskiej literaturze muzyczno-kościelnejPrace nad nowym wydaniem rozpoczęto w 1957 r. a skończono i wydano w 1959 r. Śpiewnik uzyskał nowe oblicze w wydaniu XXXIX z 1987 r. We wstępie przypomniano: „motywem tych zmian była chęć dostosowania zawartości Śpiewnika do wymogów posoborowej odnowy liturgicznej oraz zaradzenia aktualnym potrzebom duszpasterskim”. A w 2015 r. najnowsze wydanie Śpiewnika pod redakcją ks. Wojciecha Kałamarza CM został wydany w kilku wersjach: z nutami, bez nut, w wersji elektronicznej na rzutniki. Więcej...

Dzieje śpiewnika ks. Jana Siedleckiego wyraźnie dzielą się na dwa okresy, a to za sprawą gruntownej redakcji, przeprowadzonej w latach 1915–1928 przez ks. Wendelina Świerczka CM, której efektem było jubileuszowe wydanie z 1928 r. Ono to rozpoczyna drugi okres historii śpiewnika. Można zapytać: ile Siedleckiego jest w Siedleckim obecnie. Jeśli weźmiemy drugie wydanie (1880) i porównamy z pierwszym (1878) – zobaczymy, że już pod redakcją ks. Jana wydania bardzo różniły się między sobą. Oczywiście najważniejsze jest wydanie jubileuszowe z 1928 r. (plus liczne, w tym powojenne wznowienia), które przez większość odbiorców bywa utożsamiane z najprawdziwszym „Siedleckim”. Rzeczywiście – jest ono ogromnie wartościowe, ale jest dziełem ks. Wendelina Świerczka CM. Podobnie zresztą, jak zupełnie odmienne od jubileuszowego wydanie z 1959 r. – także pod redakcją Świerczka. Więcej...

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski na Konferencja Episkopatu Polski (14-16 kwietnia 2016) zatwierdziła XLI wydanie Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego jako oficjalny śpiewnik Kościoła w Polsce. XLI wydanie otrzymało nie tylko zatwierdzenie biskupa krakowskiego, ale także poparcie Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (zrzeszające około 200 wykładowców i organistów – elitarne grono muzyków kościelnych). W listopadzie 2015 r. XLI wydanie poparła Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, zaś w kwietniu 2016 r. poparła je  Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej przy Episkopacie Polski. W końcu, po 138 latach historii śpiewnika, po raz pierwszy Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego otrzymał oficjalne zatwierdzenie od Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski jako ogólnopolski śpiewnik Kościoła w Polsce. Więcej...

 

Historia Zgromadzenia

 • 1581

  Św. Wincenty a Paulo

  Urodził się 24 kwietnia w Pouy we Francji.

 • 1617

  Początek Zgromadzenia

  Św. Wincenty wygłosił w Folleville pierwsze kazanie misyjne.

 • 1625

  Powstanie Zgromadzenia

  św. Wincenty założy Zgromadzenie Misji w celu ewangelizacji ubogich i formacji kleru.

 • 1651

  Zgromadzenie w Polsce

  W listopadzie 1651 r. św. Wincenty wysyła pierwszych misjonarzy do Polski.

 • 2017

  Jubileusz 400-lecia

  Jubileusz 400-lecia charyzmatu Wincentyńskiego.

O nas

Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Prowincja Polska.

Informacja

Polska Prowincja duszpasterzuje w kraju i za granicą w kilkudziesięciu parafiach, bierze udział w formacji duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Prowadzi Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie. Ma udział w duszpasterstwie polonijnym i misyjnym. Misjonarze współpracują z siostrami miłosierdzia i stowarzyszeniami w innych gałęziach Rodziny Wincentyńskiej (AIC, SSVP, JMV, AMM). Rozwijają działalność charytatywną, zarówno przez posługę kapelanów szpitalnych i więziennych, jak troszcząc się o potrzeby materialne i duchowe ubogich. Formacji duchownych i świeckich służy też praca wydawnictw: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy i Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość”.

Kontakt

 • +49 12 422 88 77
 • ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków
 • kuriacm@misjonarze.pl.

Misje Krajowe

W ramach Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, istnieje Grupa Misyjna w której pełnią posługę doświadczeni w pracy rekolekcyjno – misyjnej kapłani. Taka posługa jest jednym z naczelnych zadań jakie zlecił nam nasz Założyciel św. Wincenty. W duchu więc pokory i całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi, podejmujemy trud głoszenia Ewangelii współczesnemu człowiekowi, w czasach w których przyszło nam żyć. Naszym hasłem jest zawołanie: „ Ewangelię głosić ubogim posłał mnie Pan.” Więcej...

Proponujemy bardzo szerokie spektrum działalności. Począwszy od rekolekcji i misji parafialnych przygotowujących parafie w czasie Adwentu i Wielkiego Postu do owocnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, poprzez przygotowanie wspólnoty parafialnej na czas nawiedzenia obrazu, figury, aż po rekolekcje specjalistyczne, a są to np. rekolekcje kapłańskie, zakonne lub też różnego rodzaju rekolekcje ewangelizacyjne, formacyjne dla dzieci, młodzieży oraz grup parafialnych. Więcej...

Niedziela - rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. w parafii - po południu nabożeństwo dla małych dzieci (do 6 lat) z błogosławieństwem i nałożeniem Cudownego Medalika - 21.00 - Apel Jasnogórski Poniedziałek - 8.30 - modlitwy poranne, 9.00 - Msza św. z nauką, 15.30 - Msza św. z nauką dla dzieci, 17.00 - Msza św. z nauką dla kobiet, 18.30 - nabożeństwo z nauką dla młodzieży 20.00 - Msza św. z nauką dla mężczyzn, 21.00 - Apel Jasnogórski... Ważne - wymienione w planie godziny są tylko propozycją. Godziny spotkań liturgicznych powinny być stałe - jak zawsze w parafii. Więcej...

Galeria wideo

Księga Życia IX

Część IX - Prawda. Zapraszamy do zatrzymania się, na chwilę refleksji i pochylenia się na Słowem. Otwórz Księgę Życia, czytaj i żyj. J 16, 12-15 Wszystko, co ma Ojciec jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi. Ewangelia czytana podczas VIII Niedzieli Zwykłej roku C. Wykorzystano wydanie V Biblii Tysiąclecia za zgodą wydawnictwa Pallottinum. Lektorzy – Paweł Kliszczak CM, Jerzy Rutkowski CM, Muzyka – Marek Kliszczak, realizacja nagrań – Łukasz Jędra, Grafika – Grzegorz Aściukiewicz, PR – Karol Olejniczak, Konsultacje – Wojciech Terechowicz.

Księga Życia VIII

Część VIII – Woda. Zapraszamy do zatrzymania się, na chwilę refleksji i pochylenia się na Słowem. Otwórz Księgę Życia, czytaj i żyj. J 7,37-39. Ewangelia czytana podczas wigilii VIII Niedzieli Wielkanocnej. Wykorzystano wydanie V Biblii Tysiąclecia za zgodą wydawnictwa Pallottinum. Lektorzy – Paweł Kliszczak CM, Jerzy Rutkowski CM. Muzyka – Marek Kliszczak. Realizacja nagrań – Łukasz Jędra. Grafika – Grzegorz Aściukiewicz. PR – Karol Olejniczak. Konsultacje – Wojciech Terechowicz.

Księga Życia VII

Część VII – Niebo. Zapraszamy do zatrzymania się, na chwilę refleksji i pochylenia się na Słowem. Otwórz Księgę Życia, czytaj i żyj. Łk 24,46-53. Ewangelia czytana podczas Niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego. Lektorzy – Paweł Kliszczak CM, Jerzy Rutkowski CM, Mateusz Stopa CM

Księga Życia VI

Część VI – Duch. Zapraszamy do zatrzymania się, na chwilę refleksji i pochylenia się na Słowem. Otwórz Księgę Życia, czytaj i żyj. J 14,23-29. Ewangelia czytana podczas VI Niedzieli Wielkanocnej. Lektorzy – Paweł Kliszczak CM, Jerzy Rutkowski CM, Mateusz Stopa CM

Księga Życia V

Część V – Nowe. Zapraszamy do zatrzymania się, na chwilę refleksji i pochylenia się na Słowem. Otwórz Księgę Życia, czytaj i żyj. J 13,31-35. Ewangelia czytana podczas V Niedzieli Wielkanocnej. Lektorzy – Paweł Kliszczak CM, Jerzy Rutkowski CM, Mateusz Stopa CM

Księga Życia IV

Część IV – Słuchający. Zapraszamy do zatrzymania się, na chwilę refleksji i pochylenia się na Słowem. Otwórz Księgę Życia, czytaj i żyj. J 10,27-30. Ewangelia czytana podczas IV Niedzieli Wielkanocnej. Lektorzy – Paweł Kliszczak CM, Jerzy Rutkowski CM, Mateusz Stopa CM

Księga Życia III

Część III – Kochający?. Zapraszamy do zatrzymania się, na chwilę refleksji i pochylenia się na Słowem. Otwórz Księgę Życia, czytaj i żyj. J 21,1-14. Ewangelia czytana podczas III Niedzieli Wielkanocnej. Lektorzy – Paweł Kliszczak CM, Jerzy Rutkowski CM, Mateusz Stopa CM

Księga Życia II

Część II – Niewierny. Zapraszamy do zatrzymania się, na chwilę refleksji i pochylenia się na Słowem. Otwórz Księgę Życia, czytaj i żyj. J 20,19-31. Ewangelia czytana podczas II Niedzieli Wielkanocnej. Lektorzy – Paweł Kliszczak CM, Jerzy Rutkowski CM, Mateusz Stopa CM Muzyka – Marek Kliszczak mix/master/realizacja nagrań – Łukasz Jędra Grafika – Grzegorz Aściukiewicz PR – Karol Olejniczak Konsultacje – Wojciech Terechowicz

Księga Życia

Księga Życia jest projektem autorskim kleryków Zgromadzenia Misji mającym na celu rozpowszechnianie Pisma Świętego w wersji audio. Chcemy położyć szczególny nacisk na teksty Ewangelii z niedzielnej Liturgii Słowa. W projekcie będą zastosowane wyrazy dźwiękonaśladowcze, muzyka oraz podział na role. W Projekcie wykorzystano tłumaczenie wydania piątego Biblii Tysiąclecia za zgodą wydawnictwa Pallottinum. Część pierwsza - Zmartwychwstały. Zapraszamy do zatrzymania się, na chwilę refleksji i pochylenia się na Słowem. Otwórz Księgę Życia, czytaj i żyj.