16 maja 2011 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała „Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich”. Dokument zobowiązywał Episkopaty całego świata do przygotowania wytycznych w sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec małoletnich. Konferencja Episkopatu Polski uczyniła to już wcześniej wydając stosowne normy 20 czerwca 2009 r. Jednakże po otrzymaniu dokumentu Stolicy Apostolskiej nastąpiła konieczność ich uzupełnienia. Na zebraniu plenarnym KEP 14 marca 2012 r. została przyjęta nowa wersja dokumentu pod nazwą: „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”.

8 i 9 października 2013 r. biskupi przyjęli trzy aneksy do „Wytycznych”. Określają one precyzyjne reguły postępowania w kwestii pomocy ofiarom, dochodzenia wobec kapłanów oskarżanych o akty pedofilii oraz zasady formacji przyszłych kapłanów w zakresie dojrzałości seksualnej oraz profilaktyki wobec zjawiska pedofilii. Przyjęto także nowy dokument pt. „Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce”.

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną:

Ks. Marcin Stasiowski CM ul. Św. Filipa 19, 31-150 Kraków tel. 12 429 25 33 w. 230 delegatcm@misjonarze.pl

Duszpasterz pokrzywdzonych z powodu wykorzystania seksualnego małoletnich pomaga duchowo/duszpastersko ofiarom i ich rodzinom, gdy takiej pomocy sobie życzą:

Ks. Antoni Miciak CM ul. Nowa Wieś 8, 32-065 Krzeszowice tel. +48 12 282 13 22 duszpasterz@misjonarze.pl

    Dokument: “Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy”