Delegat Zgromadzenia Księży Misjonarzy ds. ochrony dzieci i młodzieży

(przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną lub inne osoby zaangażowane w aktywność wychowawczą, edukacyjną oraz duszpasterską Kościoła)

ks. Andrzej Paluch CM

tel.: +48 795 400 765

e-mail: delegatcm@misjonarze.pl

Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z małoletnimi w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy:

https://misjonarze.pl/zasady_pracy/

Dokumenty Kościoła dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym:

https://ochrona.episkopat.pl/

https://cod.ignatianum.edu.pl/

Materiały związane z problemem wykorzystania seksualnego dzieci młodzieży:

https://wspolnotazezranionymi.pl/