Trzy przestrzenie działania Zgromadzenia Misji to własne uświęcenie, działalność charytatywna oraz formacja duchowieństwa.

W każdym z tych obszarów, staramy się, wsłuchując się w głos Pana odpowiadać na wyzwania rzeczywistości, która nas otacza. Jak niegdyś święci Wincenty i Ludwika znakomicie odczytywali potrzeby współczesnego świata, tak dziś my, staramy się kontynuować ich dzieło, ich charyzmat, w XXI wieku.

Widzieć – ocenić – działać.

DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIE I POSTAKADEMICKIE

MISJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Służba ubogim

Kapelanie więzienne

Kapelanie szpitalne