Czynienie miłosierdzia było znakiem szczególnym działalności św. Wincentego. Dlatego wszystkie dzieła i organizacje, które w sposób bezpośredni lub pośredni czerpią inspirację z charyzmatu św. Wincentego można określić mianem Rodziny Wincentyńskiej.

Z racji bezpośrednich inspiracji 165 instytucji można uznać za gałęzie wspólnego dziedzictwa.

Są one szczególnie ukierunkowane na służbę ubogim i potrzebującym materialnie i duchowo.

strony internetowe

do różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej: