PROWINCJA POLSKA

Zgromadzenie Księży Misjonarzy

Celem Zgromadzenia Misji jest naśladowanie Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim – “Evangelizare Pauperibus Misit Me”

Św. Wincenty a Paulo
Urodził się 24 kwietnia 1581 r. w Pouy koło Dax w południowej Francji, w rodzinie Jana Depaul i Bertrandy z domu Moras. Święcenia kapłańskie przyjął 23 września 1600 r. w Châteaux l’Évêque (diec. Périgueux).
Historia Zgromadzenia
Św. Wincenty a Paulo założył Zgromadzenie Księży Misjonarzy w 1625 r. w celu ewangelizacji ubogich i formacji kleru. “Celem Zgromadzenia Misji jest naśladowanie Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim".
Prowincja Polska
Polska Prowincja duszpasterzuje w kraju i za granicą w kilkudziesięciu parafiach, bierze udział w formacji duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Prowadzi ITKM. Ma udział w duszpasterstwie polonijnym i misyjnym.

WIADOMOŚCI, AKTUALNOŚCI....

Informacje

… ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy oraz Rodziny Wincentyńskiej

Wielkopostna modlitwa Rodziny Wincentyńskiej

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej modlitwie wielkopostnej, która odbędzie się 28 lutego 2021 roku na Facebooku Live o godz. 15.00. Aby ułatwić uczestnictwo, zorganizowaliśmy 9 różnych…

Więcej »

Mój Chrystus połamany – list na Wielki Post

Po dramatycznych wydarzeniach ubiegłego roku, gdy cierpienia spowodowane wojnami, katastrofami naturalnymi i głodem zostały spotęgowane pandemią COVID-19, wiara wzywa nas do przeżywania nowego roku 2021 w nadziei,…

Więcej »

RODZINA WINCENTYŃSKA

Święci i błogosławieni Rodziny Wincentyńskiej

Liczne wspólnoty zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego i stowarzyszenia świeckich powołane przez św. Wincentego a Paulo albo zainspirowane jego duchem tworzą wielką Rodzinę Wincentyńską. Pragnie ona zgodnie z wolą swego Patrona: czynić Ewangelię skuteczną. Urzeczywistnia to przez wierność jego charyzmatowi w codziennym życiu. W tym celu stara się odczytywać znaki czasu i żyć teraźniejszością.

Ks. Jan Siedlecki

Śpiewnik Kościelny

Ks. Jan Siedlecki

Jan Siedlecki urodził się 14 grudnia 1829 r. w Warszawie. Był synem Piotra – zarządcy majątku i Marianny Wietkowskiej. Do szkoły powszechnej i średniej uczęszczał w Warszawie. 23 lipca 1847 r. został przyjęty do seminarium internum zgromadzenia przez dyrektora ks. Marcina Łaszowa. 

Historia Śpiewnika

W historii Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, nowe, gruntownie zmienione wydanie ukazywało się średnio co 15-20 lat. We wszystkich czterdziestu wydaniach kolejne redakcje uwzględniały przemiany w liturgii, dostosowywały język do współczesnego sobie, poprawiały melodie sięgając do najstarszych źródeł, ale i usuwając różnorakie zbędne naleciałości.

Historia

Cudowny Medalik stanowi pokłosie objawień Najświętszej Panny, jakie miały miejsce w lipcu, listopadzie i grudniu 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy rue du Bac w Paryżu. Matka Boża objawiła się wówczas nowicjuszce zgromadzenia, siostrze Katarzynie Labouré (1806-1876), powierzając jej m.in. misję wybicia medalika. Pierwsze medaliki ukazały się w czerwcu 1832 roku i w krótkim czasie stały się narzędziem szczególnego Bożego działania, wielu uzdrowień i nawróceń – stąd zaczęto je nazywać cudownymi. Objawienie, zwłaszcza umieszczona na awersie inwokacja: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, przyczyniło się bezpośrednio do ogłoszenia w 1854 roku przez Papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny.

cudowny medalik

Grupa rekolekcyjno-misyjna

W ramach Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, istnieje Grupa Misyjna w której pełnią posługę doświadczeni w pracy rekolekcyjno – misyjnej kapłani. Taka posługa jest jednym z naczelnych zadań jakie zlecił nam nasz Założyciel św. Wincenty. W duchu więc pokory i całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi, podejmujemy trud głoszenia Ewangelii współczesnemu człowiekowi.

Grupa Misyjna

Proponujemy bardzo szerokie spektrum działalności. Począwszy od rekolekcji i misji parafialnych przygotowujących parafie w czasie Adwentu i Wielkiego Postu do owocnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy...

Schemat Misji

Niedziela – rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. w parafii – po południu nabożeństwo dla małych dzieci (do 6 lat) z błogosławieństwem i nałożeniem Cudownego Medalika...

Schemat Rekolekcji

Niedziela – rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. Poniedziałek 8.30 – modlitwy poranne 9.00 – Msza św. z nauką ogólną 18.00 – Msza św. z nauką ogólną...

Księża Misjonarze

Sekretariat Misyjny

ul. Stradomska 4
31-058 Kraków
tel. 12 422 88 77

sekretariatmisyjny@misjonarze.pl

Numer konta:
31 1240 4533 1111 0000 5433 2487

POWOŁANIA:

Misjonarze: "dużo więcej niż przygoda!"

Jeśli słyszysz w sercu głos: “Pójdź za Mną” i zastanawiasz się, czy Bóg powołuję Cię do bycia bratem lub księdzem w Zgromadzeniu Misji, zapraszamy na film…

Idźcie, w imię naszego Pana. To On was posyła, to dla Jego służby i chwały podejmujecie tę podróż i tę misję. On również będzie was prowadził, wspierał i strzegł. Oczekujemy tego od Jego nieskończonej dobroci. Pozostańcie zawsze w wiernej zależności od Jego kierownictwa. W każdym miejscu i w każdej sytuacji u Niego szukajcie pomocy. Uznajcie Go za swojego najlepszego Ojca i rzućcie się w Jego ramiona z wielką ufnością wierząc, że będzie Was wspierał i błogosławił waszym pracom.

Strony Internetowe

Polecane strony Zgromadzenia

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies