AndrzejAugustynski_FBprofileTYGODNIK POWSZECHNY ogłosił  laureatów „Medalu Świętego Jerzego”, nagrody przyznawanej przez siebie od 1993 roku „za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym ludziom, którzy wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem”. W 2012 r. nagrodę przyznano ks. Andrzejowi Augustyńskiemu CM, Dyrektorowi Generalnemu Stowarzyszenia „Siemacha” oraz p. Danucie Wałęsowej. Wręczenie medali będzie miało miejsce 27 maja podczas uroczystej gali w Centrum Sztuki i Kultury „Manggha” w Krakowie.

Nominacje do medalu zgłaszają czytelnicy „Tygodnika Powszechnego”, natomiast laureatów wybiera Kapituła, w której skład wchodzą: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), prof. Władysław Stróżewski, prof. Andrzej Zoll, Piotr Mucharski. Na medalu wypisany jest fragment Psalmu 37. w przekładzie Marka Skwarnieckiego: „Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja, jak blask południa”

Najnowszy, 22. numer „Tygodnika Powszechnego” publikuje obszerny artykuł prezentujący sylwetkę ks. Andrzeja Augustyńskiego nakreśloną słowami m.in. Jana Marii Rokity i ks. Władysława Bomby CM, który można przeczytać tutaj:

„CZĄSTKI ELEMENTARNE”

[zdjęcia: ks. Andrzej Augystyński, Tygodnik Powszechny]