W niedzielę, 14 czerwca 2009 świętowaliśmy wyjątkowa uroczystość – 25, 50 i 55 rocznicę święceń kapłańskich tych Konfratrów, którzy w kościele seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie otrzymali święcenia kapłańskie 12 grudnia 1954, 21 czerwca 1959 i 25 kwietnia 1984 r. Ich kapłańska i Misjonarska posługa wpisała się i nadal wpisuje w powojenną historię Polski, Kościoła i Zgromadzenia Księży Misjonarzy nie tylko w naszej Prowincji, ale także tych prowincji, w których niektórzy z jubilatów od lat pracują wypełniając każdego dnia misję, którą zlecił im św. Założyciel, Wincenty a Paulo – “głosić Dobrą Nowinę ubogim”.

Czcigodni Jubilaci odprawili koncelebrowaną Mszę św. o godz. 9.00 w uroczystej oprawie:

w 55 rocznicę święceń kapłańskich

ks. Bolesław PIĄTEK CM

w 50 rocznicę święceń kapłańskich

ks. Alfons MAIER (obecnie diecezja Fryburg, Niemcy)
ks. Stanisław MĘDALA CM
ks. Stanisław MIĘKINIA CM (Prowincja Nowej Anglii)
ks. Tadeusz SALWA CM
ks. Andrzej SKRZYNIOWSKI CM
ks. Antoni STACHURA CM
ks. Andrzej WĘGLARZ CM

w 25 rocznicę święceń kapłańskich

ks. Stanisław DESZCZ CM
ks. Andrzej GEREJ CM
ks. Marek MASZKOWSKI CM (Prowincja Madagaskaru)
ks. Bogusław MORDAL CM
ks. Tadeusz SINKA CM
ks. Paweł ŚLIWIŃSKI CM
ks. Andrzej ZIÓŁKOWSKI CM

Ks. Marian BAŃBUŁA CM obchodzący także 55-lecie kapłaństwa nie uczestniczył w dzisiejszej uroczystości ze względów osobistych. Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Skrzyniowski (obchodzący 50-lecie kapłaństwa). Okolicznościową homilię wygłosił ks. Paweł Sliwiński (25 lat kapłaństwa.  Na wstępie głos zabrał ks. Arkadiusz Zakręta, Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia.

Zwracając się do zgromadzonych Jubilatów powiedział: “wznosimy dziś do Boga dziękczynne Te Deum w głębokim przeświadczeniu, że tylko przy pomocy łaski Bożej na taki jubileusz można sobie zasłużyć umiłowaniem Boga i człowieka, wiernością Bogu i służbą Jego ludowi. Z pewnością każdy przeżywany jubileusz, a im szlachetniejszym kruszcem określany, tym bardziej o tej miłości, wierności i służbie świadczy zgodnie z tym, co do kapłanów powiedział sługa Boży Jan Paweł II, że kapłaństwo to powołanie do miłości. To ona rodzi wierność Bogu i jest źródłem służby drugiemu człowiekowi.”

Następnie dodał: “ona również każe mi dziś zwrócić się czcigodnych jubilatów ze słowami wdzięczności, które wypowiedziałyby tutaj, gdyby były obecne, rzesze ludzi, których spotkaliście na kapłańskiej drodze, żywych i zmarłych, którzy mogliby zaświadczyć o jakości misjonarskiego życia i kapłańskiej posługi tutaj obecnych kapłanów.”

Wszystkim jubilatom życzymy słowami ks. Wizytatora wypowiedzianymi w trakcie Mszy św. jubileuszowej: “aby nasza wdzięczność dla Drogich Jubilatów przerodziła się w poczucie ludzkiej satysfakcji i pewności wypełniania woli Bożej każdego dnia, wierząc, że każdy z tych 55, 50 i 25 lat kapłaństwa pięknie wpisuje się we wdzięczną pamięć samego Boga i jednocześnie życzymy i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi.” Szczęść Boże!