Najnowszy numer Wiadomości Misyjnych

okladka-4-2015-380x540W najnowszym numerze Wiadomości Misyjnych można przeczytać:

50. rocznica dokumentu o misjach „Ad gentes”, relacja z projektów młodzieżowych: Projekt M3 i Projekt B3, list od ks. Stanisława Deszcza z Beninu na temat sakramentów, a w szczególności ślubu Muzułmanki i Katolika. Kościół na świecie: Miłosierdzie i uchodźcy… Na zielonej Ukrainie: świadectwo kl. Łukasza Kaszuby. Z Archiwum WM: Opatrzność Boża w podróży polskich misjonarzy do Chin.

50. rocznica dokumentu o misjach „Ad gentes”:

7 grudnia 2015 r. przypadła 50. rocznica ogłoszenia na Soborze Watykańskim II Dekretu o misyjnej działalności Kościoła, „Ad gentes”. Uzasadnił on głęboko teologicznie działalność misyjną Kościoła, podał wskazania dotyczące metod i głównych kierunków pracy misyjnej.

Z okazji 50-lecia dekretu “Ad gentes” w październiku 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe „Od dekretu soborowego Ad gentes do adhortacji Evangelii gaudium”. Podczas sympozjum podkreślono, że w ciągu minionych 50 lat w Polsce dokonał się „cud misyjny”. Obecnie 2065 polskich misjonarzy pracuje w różnych krajach świata – są wśród nich zarówno księża, siostry zakonne jak i świeccy. Do Soboru misyjna działalność Kościoła była domeną wąskiego grona wyspecjalizowanych osób. Po Soborze dzieło ewangelizacji stało się podstawowym zadaniem ludu Bożego – zwrócił uwagę jeden z mówców. Obecny numer WM, który dajemy do Waszych rąk jest maleńkim świadectwem, że wszyscy Czytelnicy i Redaktorzy rozumiemy misyjną odpowiedzialność Kościoła i pragniemy w niej uczestniczyć, każdy według swego stanu, statusu i możliwości…
Ks. Antoni Miciak CM

Więcej w najnowszym numerze Wiadomości Misyjnych.

Trzydziesty siódmy numer „Wiadomości Misyjnych” można otrzymać w parafiach Misjonarskich i kołach misyjnych. Można go także zamówić w Sekretariacie Misyjnym i zostanie wysłany na wskazany przez Państwa adres.
Zamówienia składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: sekretariatmisyjny@misjonarze.pl

Inne informacje

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »