You are currently viewing Nawrócenie św. Pawła Apostoła

Nawrócenie św. Pawła Apostoła

W uroczystość Nawrócenia św. Pawła Apostoła dziękujemy Bożej Opatrzności za dar Apostoła Narodów, za jego życie i pisma, które nieustannie budują wiarę Kościoła. Dziękujemy także Panu Bogu za naszą świątynię, za tych, którzy ją wznieśli, a przede wszystkim za tych, którzy w niej się modlili i nadal się gromadzą, by przeżywać jedność z Panem Bogiem i braćmi. 

Dzień Nawrócenia św. Pawła związał się na stałe z dziełem św. Wincentego. To w tym dniu, 25 stycznia 1617 r., także nasz Założyciel doświadczył działania łaski Bożej i przeżył swoiste nawrócenie, co zaowocowało powstaniem wspaniałych nowych dzieł w Kościele: Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i Bractwa Miłosierdzia. 

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup Damian Zimoń z Archidiecezji Katowickiej, a towarzyszł mu chór Sióstr Miłosierdzia i kleryków z Seminarium. W koncelebrze uczestniczył ks. Rektor  Paweł Holc CM oraz licznie przybyli księża, siostry, klerycy i wierni z parafii misjonarskich.