You are currently viewing Seminarium Internum 2016

Seminarium Internum 2016

  • Post category:Seminarium

20 września 2016 ośmiu młodzieńców z Polski (5), Słowacji (1) oraz Ukrainy (2) odpowiedziało na wezwanie Boga do podążania drogą kapłaństwa. Od tego czasu pozwolili Bogu wierzyć w siebie i Jego Słowu, które do nich skierował wskazując drogę wincentyńskiego powołania. Obecnie seminarzyści są na etapie rozeznawania, czego tak naprawdę Bóg od nich oczekuje. Dlatego czas Seminarium Internum (misjonarskiego nowicjatu) wypełniony jest w najbliższych miesiącach modlitwą, rozważaniami, pracą nad sobą, aby po roku próby dać Panu Bogu konkretną odpowiedź czy pragną do końca swojego życia poświęcić się, aby wiernie pójść za Jezusem naśladując przykład św. Wincentego a Paulo.

Po przeżytych rekolekcjach w Zakopanem seminarzyści 11 października br. rozpoczęli także zajęcia dydaktyczne wprowadzające m. in. w historię i duchowość Zgromadzenia Misji. Każdy dzień wypełniają modlitwą wspólnotową i osobistą, medytacją, adoracją, lekturą Pisma Świętego, lekturą duchową oraz adoracją Najświętszego Sakramentu. Czas wstępnej formacji zakłada także stałe kierownictwo duchowe i regularne rozmowy z ojcem duchownym. Najważniejszym aspektem obok poznania charyzmatu Założyciela i Zgromadzenia Misji staje się dla nich udział w życiu wspólnotowym, poprzez które mają uczyć się miłości Boga i bliźniego. Pod okiem dyrektora (wychowawcy) kandydaci poznają swoje koleje życiowe, dzielą się przeżyciami i obserwują jak Bóg działa w ich życiu i ich zmienia. Ten wstępny etap planu misji do której przygotowuje ich Mistrz – Jezus Chrystus jest najważniejszy. Gdyż, aby stać się prawdziwymi misjonarzami według serca Chrystusowego muszą tylko chcieć przyjąć wszystko, co Bóg dla nich już zaplanował zapraszając do kroczenia drogą powołania. Idzie im to raz lepiej raz gorzej, ale zawsze do przodu! Za to wszystko dziękują Bogu. Poznając cnoty misjonarskie: prostota, pokora, łagodność, umartwienie i gorliwość, nabierają hartu ducha i kształtują serca w szkole Jezusa i Maryi, tak by wypróbowane ich charaktery mężnie w przyszłość mogły zawalczyć o misję zbawienia, którą poprowadzą wśród ubogich i obojętnych znajdujących się we współczesnym świecie… Albowiem Evangelizare pauperibus misit me – głosić Dobrą Nowinę ubogim posłał mnie Pan. Módlmy się za nich, aby na tej drodze nie ustali…

ks. Tomasz BAŁUKA CM
Dyrektor Seminarium Internum